Arhiiv märts 2015

Aasta keeletegu on valitud

Keeleteokonkursil pälvis nii peaauhinna kui rahvaauhinna eesti keele e-õppe kursus «Keeleklikk». Mahuka ja mitmekesise e-keskkonna tegijad on Leelo Kingisepp ja Marju Ilves. «Keeleklikk» pakub võimalust iseseisvaks eesti keele õppimiseks vene- ja ingliskeelsetele õppijatele. Rahvaauhind selgitati avaliku hääletuse teel. Peaauhinna valisid taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid. Rahvahääletusel osalejaid oli ligi 4000. «Keeleklikk» sai 898 häält. Järgnesid ...

Kiriku Varahaldus liitub ühistupangaga

Veebruaris tuli kokku Tallinna linna initsiatiivil asutatava Eesti Ühistupanga avakoosolek, millest võttis osa poolsada erinevate elualade inimest, teiste seas ka peapiiskop Urmas Viilma. Tallinna linnapea Edgar Savisaar märkis, et pank on mõeldud väikeste ja keskmiste ettevõtete, korteriühistute, omavalitsuste ja muidugi kõigi Eestimaa elanike jaoks. Järgnevate kuude jooksul hakatakse kirjutama äriplaani kolmeks kuni viieks aastaks, pärast seda esitatakse ...

Lühiuudised

tammelauri_scaled

Abielufestival kutsub osalema Eesti ajaloo II abielufestival «Ehitame lähedust» kutsub osalejaid üksi või koos kaasaga laupäeval, 21. märtsil algusega kell 13 Tallinna metodisti kirikusse (Narva mnt 51). Festivali peaettekanne «Seksuaalne lähedus paarisuhtes» on pastor Meego Remmelilt. Järgnevad temaatilised töötoad. Festivali messil tutvustatakse Eesti kristlikke paarisuhete koolitusi, materjale, tegijaid ja võimalusi enda kui töötegija arenguks. Õhtune armastuse ...

Misjonärid saavad kokku Muugal

Anders

Misjonikeskus kutsub 24. märtsil Eestis töötavad misjonärid traditsioonilisele misjonäride päevale. Saadakse kokku Muuga sadama territooriumil asuvas Eesti meremeeste misjonimajas, mis aastakümneid tagasi rajati Eesti Kirikute Nõukogu eestvõttel. Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru sõnul võtavad päevast osa ka peapiiskop Urmas Viilma ja piiskop electus Joel Luhamets. Soome misjoniseltside lähetusel töötab Eestis viis perekonda Soomest ja üks Norrast. Kõige pikemalt on ...

Kunstnik Raul Meel soovib kogeda isiklikku piiri

Raul Meele isikunäituse lõppedes maikuus 2014 Kumus kinkis kunstnik oma seal eksponeeritu muuseumile ehk siis meile, Eesti rahvale. See oli suurejooneline žest, aga Raul Meel ongi mastaapne, kunstniku ja inimesena. Tänavu määrati talle riiklik kultuuri elutööpreemia pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest. Graafik, maalikunstnik, installatsioonikunstnik, tule-performance’i kunstnik, poeet Raul Meel (74) on olnud rahvusvaheliselt tuntud kunstnik ligi pool ...

Maailma palvepäeval kogeti palve imelist jõudu

Palvepäevalised Karula kirikus. Tiit Kuusemaa Maailma kristlaskond tähistas 6. märtsil oikumeeniliste jumalateenistustega maailma palvepäeva (World Day of Prayer), mis oli varasemalt tuntud kui naiste palvepäev. Palvepäeva tekstid on sel aastal koostanud Bahama palvepäeva korralduskomitee naised. Kandvaks teemaks oli Jeesuse teeniv meelsus ja eeskuju oma ligimese teenimiseks, mille ta meile on jätnud. Jee­sus ütles: «Kas te saate aru, mida ma olen teile teinud?» (Jh ...

Emakeelepäeva peeti ka kirikutes

Emakeelepäeva tähistasid Eestis ka mitmed kogudused, kes leidsid huvitavaid võimalusi teemale lähenemiseks läbi usulise vaatenurga. Nii toimus 14. märtsil Viljandi Jaani kirikus emakeelepäevale pühendatud kontsert, kus kavas oli Tuuliki Jürjo «Orelimissa nr 2» autori esituses. Orelimissa koostamisel on aluseks võetud «Kiriku laulu- ja palveraamatu» viis koraali, mis on Eesti päritolu. Jürjo sõnul meeldib talle seda teost ette kanda rahvuslikel tähtpäevadel, sest seal on ...

Visioonist tegudeks – üheskoos!

Jääle minekut ei peljanud Katrin-Helena Melder (vasakult), Tero Ruotsala, Joel Reinaru, Kristiina Seppel, praktikant Siiri Selmo, Sirli Lend ja Kirsti Malmi. Piret Riim Misjonikeskuse töötajail on e-ajastulgi tavaks kord nädalas silmast silma kohtuda, et üksteise mitmekesistest tegemistest täpsemalt teada. Märtsi teisel kolmapäeval olime koos uisuplatsil Tallinna vanalinnas ja edasi kohvikus Pööbel Toompea jalamil. Oleme kontori vähemalt kord aastas värskema (ja ...

Annika Laats on diakooniahaigla kaplan

Alates veebruarist suurenes Annika Laatsi töökoormus, sest lisaks Risti koguduse õpetaja ametile asus ta tööle ka kaplanina Tallinna diakooniahaiglas. Tegelikult võtab oma osa veel Tallinna lastehaigla, kus õpetaja Laats on hingehoidja. Töö inimesega, sünnist surmani, kuulub vaimuliku töö juurde niikuinii, ent Annikale oli inimese elukaare terviklikkus huviks juba lapsena. Õpingud meditsiinikoolis ja ülikooli arstiteaduskonnas näivad olevat loogiliseks eelduseks ...

Telesaade ristiusust ja väärtustest

tähendamisi

Alates märtsist on Eesti Televisiooni saatekavas iganädalane vaimulikele mõtisklustele pühendatud lühisaade «Tähendamisi». Saade kestab vaid neli minutit ning on eetris pühapäeviti kell 9 ja kordusena teisipäeviti kell 11.55. Kõik saated on ka järelvaadatavad internetis. ETV kodulehel tutvustatakse saadet nii: «Helgeks, nutikaks ja julgustavaks päevamõtteks saavad sõna kolme eri kiriku või usuühenduse esindajad, nii noored kui ka vanad, tuntud ja vähem tuttavad, mehed ...

Kui koguduste juures tegutsesid lauluseltsid

80 aastat tagasi, 1935. aasta märtsis pööras ajakirjandus palju tähelepanu piiskop Rahamäe tegemistele. Aga äramärkimist leidsid ka kontserttegevus, tähtpäevad ja vennastekoguduse uudised. Piiskopi töörohked päevad Kirikumuusika sekretariaadi koosolekul 19. märtsil võtsid piiskop Rahamägi, õpetajad L. Raudkepp ja A. Eilart ning muusikud prof A. Topman ja A. Siiak käsile edasise töökava. Sekretariaadi ülesandeks seati klassikaliste ja uuemate kirikulaulude kogumine, nende ...

Meie üks eluhingus loodusega

«Kas oled märganud, et roosid lõhnavad professionaalselt?» küsib Aili Paju. Aili Paju tuntakse eelkõige loodusravi taas ausse tõstnud arstina, kes on eestikeelset lugejat õpetanud oma keha signaale tundma, reageerima, siis kui veel aitavad lihtsamad ravivahendid. Tutvustanud ravimtaimi, kelle vägi tervistab, appi tuleb. Ta kutsub ju tegelikult niiviisi rahvast tagasi looduse juurde, seda ka mitmes oma raamatus. Ainult saja aasta eest, kui inimesed linna voolama hakkasid, ...

Palve

Ühel kevadisel metsateel sain oksalaksu vastu nägu. Väga valus oli! Veelgi valusam on mõni kaaslane või ma isegi, kui ei märka või ei suuda painduda. Ainult kannatlik kannab, teenib ja toetab. Ainult alandlik paindub maadligi ega murdu.  Ta tõuseb ikka ja uuesti üles, kui koorem kantud, ning on üha tugevam ja kindlam. Kannatuste mittekartmine teeb meele vastuvõtlikuks rõõmule. Armas Jumal, aita mul mitte olla oksalaks kaasinimesele või endale. Aita mul kannatlikult ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname, et saatsid oma Poja siia maailma kannatama selleks, et meid päästa. Aita meil elu rasketel hetkedel mõelda sellele, et Jeesus on kannatanud ja surnud selleks, et meid vabastada patust ja kurjast. Aita meil elada nõnda, et austaksime oma eluga Päästja kannatust ja aitaksime neid, kes selles maailmas kannatavad. Aamen.

Jumala arm tähendab kutset meeleparandusele

JYRKI VESA

Jeesus hakkas mõistu rääkima: «Üks inimene istutas viinamäe ja piiras aiaga ja õõnestas kaljusse surutõrre ja ehitas valvetorni. Siis ta andis selle rentnike kätte ning reisis võõrsile. Ja parajal ajal läkitas ta sulase rentnike juurde, et see võtaks rentnike käest vastu andami viinamäe viljast. (Mk 12:1–2) Tähendamissõna viinamäe rentnikest kujutab Iisraeli maad, mille Jumal on kinkinud oma rahvale. See räägib prohvetitest, keda Jumal saatis oma rahva juurde otsima ...