Arhiiv veebruar 2015

Riik eraldas usuliste ühenduste tegevustele 100 000 eurot

Siseministeerium eraldas usulistele ühendustele 100 000 eurot, mille eest renoveeritakse palvekodasid, koolitatakse vaimulikke, toetatakse kristlikul kasvatusel põhinevaid koole ja koostatakse trükiseid. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) saab 10 000 eurot, mille abil korraldatakse näiteks Suure-Jaani laulupäev ning arendatakse perekeskuse ja diakooniatalituse tegevusi. Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik saab samuti 10 000 eurot, mis võimaldab välja anda ...

Annetus Salme kirikule

Pühapäeva hommikul andis Tallinna lähedal Lagedil Eesti vabadusvõitluse muuseumi pidav Johannes Tõrs Salme kirikumajas EELK Anseküla Maarja koguduse hooldajaõpetajale Anu Konksule üle neli endavalmistatud seinaküünlajalga. Need on stiililt sarnased kroonlühtriga, mille Tõrs kinkis kodukoha kirikule 2011. aasta oktoobris. Pärast kingituse üleandmist paigaldas Tõrs küünlajalad ka seinale. Samal päeval toimunud teenistusel said koguduseliikmed tehtut imetleda. Edasi loe ...

Algab kevadleer!

Vabariigi aastapäeval peetud kõnes ütles president Toomas Hendrik Ilves, et Eesti rahvas on hariduse-usku. Kui palju ja mida täpsemalt eestlased usuvad, seda on uurinud erinevad rahvaküsitlused, paraku sõltuvad vastused ikka küsitluse rõhuasetusest. Selge on aga see, et haridust ja usku ei saa vastandada, nad on tihedalt seotud olnud läbi ajaloo. Juba reformatsiooni ajast peale õpetati leeris (saksa keeles tähendab lehren õpetama) nii Piiblit ja katekismust kui ka ...

Tiit Salumäe: Mure oma riigi pärast ei saa olla ainult NATO ja Eesti kaitsejõudude mure

Täna tahan jagada 75 aastat tagasi minu eelkäija õpetaja Konstantin Küti sõnu. Ta pidas selle kõne vabariigi aastapäeval 1940.   Mõelge, mis aeg siis oli. Juba mitu kuud tagasi oli Eesti pidanud lubama oma territooriumile nõukogude baasid, sakslased olid põgenenud oma ajaloolisele kodumaale, Haapsalu rahvas pidi elama hirmus lennukimürinat kuuldes. Rahval oli hirm homse päeva ees.   Aga õpetaja Kütt ütles sel päeval: “Täna pühitseme oma armsa kodu Eesti ...

GALERII: vabariigi aastapäeva jumalateenistus

Eesti Vabariigi 97. aastapäeva jumalateenistus toimus tänavu Narva Aleksandri kirikus. Vt Õhtulehest.

SA Narva Aleksandri Kirik tühistas kogudusele esitatud võlanõude

SA Narva Aleksandri Kirik ei hakka pankroti äärel olevalt koguduselt kiriku renoveerimiseks kulutatud riigi raha tagasi küsima. Sihtasutuse nõukogu hinnangul oleks taoline võlanõue kunstlik ja põhjendamatu. Võlanõudega tegelenud sihtasutuse nõukogu juhatuse liige Mati Maanas vabastati ametist. Sihtasutuse nõukogu tänase koosoleku põhjuseks oli Aleksandri koguduse ajutise pankrotihalduri aruandesse ilmunud 1,7 miljoni euro suurune võlanõue sihtasutuselt. Sihtasutus ...

Elus tuleb igaühel leida õige muster

See mees on ühtaegu pastor, kaitseliitlane ning riigikaitse õpetaja kolmes koolis. Ta on ainuke valgamaalane, kes presidendilt vabariigi aastapäeva puhul ordeni saab. Tema nimi on Marko Tiirmaa. “Siin on ainult üks inimene, kes suudab korralikult valvel seista,” vihastas käredahäälne veebel. “Vaadake kõik teda!” Osutatu seisis nagu kivi ja jõllitas eeskujuliku liikumatusega kaugusse. “Ei aita meie nõu ja töö,” ümises üks rivis seisjatest vana kirikulaulu. Veebel tegi ...

Galerii: Vabariigi aastapäeva kontsertjumalateenistus toomkirikus

Haapsalus tähistati Eesti Vabariigi 97. aastapäeva trditsiooniliselt kontsertjumalateenistuse toomkirikus ja miitinguga vabadussõjas langenute ausamba juures. Toomkirikus mälestati Eesti vabaduse eest hukkunuid ja naiskodukaitsjad asetasid Emaaltarile lilled langenud emade auks. Kirikus kõnelenud Läänema maavanema kt Kristel Jupitsa ütles, et me peaksime küsima endalt, mis on pildil õigesti, mitte otsima, mis on valesti. "Et pildil kõik õige oleks, on vaja tööd, ...

Tapal tähistati vabariigi aastapäeva kontsert-palvusega kirikus

EELK Tapa Jakobi kirikus toimus Eesti vabariigi 97. aastapäevale pühendatud kontsert-palvus. Esinesid Tapa valla lastekoor ning ühendkoorina segakoor Leetar ja Lehtse kammerkoor. Kõlasid tuntud laulud kodust ja isamaast, näiteks „Laul Põhjamaast”, „Ei saa mitte vaiki olla”, „Mu isamaa on minu arm”, „Hoolimise laul” ja mitmed teised. Samuti luges kohalik aktiivne inimene ja segakoori Leetar laulja Kairi Kroon omaloomingulisi luuletusi, tema seadis kava ka ...

Otepääl, Eesti lipu sünnikohas, tähistati vabariigi aastapäeva

23.veebruaril toimus Otepää Gümnaasiumis Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud kontsert-aktus. Aastapäeva kontsert-aktusel esinesid Kadri Kipper, Jassi Zahharov ja Tarmo Eespere. Aastapäeva kõne pidas Otepää vallavanem Kalev Laul, edastas Otepää valla kommunikatsioonijuht Monika Otrokova. 24.veebruaril, Eesti Vabariigi aastapäeval, toimus Otepää Maarja kirikus kell 11.00 jumalateenistus, mille viis läbi EELK Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko ...

Eesti Vabariik 97. Oikumeeniline jumalateenistus EELK Narva Aleksandri Suurkirikus

Jutlustab EELK peapiiskop Urmas Viilma. Kaasa teenivad EELK Viru praost Peeter Kaldur ja Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute kirikujuhid. Laulab Sillamäe kammerkoor Mihhail Gorjušini juhatusel. Vt jumalateenistust  siit.

Peapiiskop Urmas Viilma kutsus aastapäeva jutluses üles üksteist teenima

Eesti Vabariigi 97. aastapäeva jumalateenistusel Narva Aleksandri Suurkirikus peetud jutluses tuletas EELK peapiiskop Urmas Viilma meelde Jeesuse sõnu: „Kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija.“ Peapiiskop kõneles Eestist kui vabast riigist, kus keegi ei soovi kuulda midagi isandatest ja nende teenimisest, sest see seostub meile ajaloo kontekstis võõra võimu ja okupatsiooniga. Praegust, riigikogu valimiste eelset õhustikku kirjeldas Urmas Viilma ...

Sinodite hooaeg on avatud

Väärikad koguduste juhatuste esimehed: 2014. aasta juhatuse esimees Arvo Rodi (vasakult), Eivolt Genergard ja Karli Lambot, 2012. aasta juhatuse esimees. Sirje Semm Ida-Harju praostkond avas EELK sinodite hooaja. Jumalateenistuse järel sõideti Jõelähtme kirikust Muuga sadamasse meremeeste misjoni majja. Kõik kulges sinodite traditsioonilist rada – tähtsaim päevakorrapunkt on eelmisest aastast ülevaate andmine. Sinodi muutis eriliseks see, et aasta tagasi seati Ida-Harjus ...

Peterburi Jaani kirik sai kaks vitraažakent

20. veebruaril pühitsesid Enn Salveste, Vladimir Batuhtin ning Hannu Keskinen Peterburi Jaani kiriku kooriruumi vitraažaknad. Kunstnik Andrei Lobanovi (snd 1962) kaks väiksemat vitraaži on ilmestanud kirikusaali juba alates 2012. aastast. Algselt tema personaalnäitusel eksponeeritud tööd «Madonna lapsega» ning «Kristus» jäidki kirikusse kontsertsaali direktori Zoja Tumanova ettepanekul. Juba siis oli juttu aknavitraažidest. Umbes aasta hiljem Jaani kirikus kontserti ...

Riskibisnisi strateegiliselt tähtis element

Peapiiskop Urmas Viilma on intervjuus põhjanaabrite misjoniseltsile inimeste kuulumist kirikusse kommenteerides öelnud, et kirik on suur riskibisnis. Taoline sõnavara ei ole aastaid kantsleriametit pidanud ja ilmselgelt ühe valdkonna ressursiülevaadet omava inimese suus iseenesest midagi uut ega ebakohast. Traditsiooniliselt käsitletakse majandusalases terminoloogias viit tüüpi riskitegureid: rahalisi; tegevusest tulenevaid; seadusekuulekusest lähtuvaid; neid, mis kaasnevad ...