Arhiiv jaanuar 2015

Laul on teenistuse tähtis osa

Saabunud oli 1935. aasta. Jaanuaris tähistas 75. sünnipäeva Aleksander Läte, kirikumuusikast ja sellega seonduvast räägiti erakordselt palju usuteadlaste konverentsil. Jõulude lõpp ehk kolmekuningapäev 6. jaanuaril tõi meie kirikumuusika publiku ette Saint-Saënsi «Jõuluoratooriumi». Solistid olid Helmi Betlem, Niina Romanova, Olga Vääter, Aleksander Tamm ja Voldemar Weigart (Vootele Veikat), orelipartii esitas Johannes Jürgenson (Juhan Jürme). Kaasa tegid Tallinna ...

Me kõik vajame rahu ja turvalisust 3. osa

3. (Algus EK nr 2, 14.1.2015.) Samas on ISIS tahtmatult loonud kaasajal märkimisväärselt arvuka kristlastest märtrite hulga ning terroriorganisatsiooni brutaalne tegevus on põhjustanud kristlaste, aga ka teiste usuliste vähemuste massilise ümberasumise. Süüria kodusõja algusest on ligikaudu kolm miljonit Süüria põgenikku lahkunud naaberriikidesse Jordaaniasse ja Liibanoni ning põgenike arv kasvab jätkuvalt. On selge, et mida enam laguneb konfliktsetes riikides ...

Palve

Mõtete keerukas labürindis selgus ja kahtlus on kõrvuti seal, otsivad pääsu vastuste ringi, öelda et saaks, mis vale, mis hea. Mõtteid on palju ja neid tuleb juurde, midagi unub ja midagi jääb, mõni on karjuv, teine sosin vaid huultel, seal kuskil on sõnum, mis üllas ja hea. Leia need õiged ja välista juhmid! Töö raske või kerge, kui proovid, siis tead.

Meie annid annab meile Jumal taevas

Jalaksas,Jaanus2012

Aga kes teie seast, kellel on sulane kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta väljalt tuleb: «Tule kohe siia ja istu lauda!»? Eks ta pigem ütle talle: «Valmista mulle õhtusöök ning pane vöö vööle ja teeni mind, kuni ma saan söönud ja joonud, ning pärast söö ja joo sina!» Kas ta seda sulast tänab, et see tegi, mida tal kästi? Nõnda ka teie: kui te olete teinud kõik, mida teil on kästud, siis öelge: Me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha. ...

Eestpalve

Püha jumal, me täname Sind selle eest, et saatsid oma Poja Jeesuse Kristuse siia maailma selleks, et meid päästa ja kinkida meile igavene elu. Me täname, et oled andnud meile kõike, mida eluks vajame. Aita meil usus Sind järgida ja teha kõiges Sinu tahet. Aita, et usu head viljad võiksid tulla meie elus esile ja et suudaksime alati meeles pidada, et kogu meie elu on Sinu armust. Aamen.

Teenimatu arm

Pühapäeva ladinakeelne nimetus septuagesima (’seitsmekümnes’) väljendab päevade arvu, mis jääb ülestõusmispühadeni. Kogudus pöörab nüüd pilgu saabuvatele pühadele. Vanasti algas sellest pühapäevast preestrite paastuaeg. Kogudust kutsutakse üles kannatlikult elama ja tegutsema, lootes Jumala armule. Tänapäeva maailmas on paljud asjad ostetavad ja müüdavad. Sageli loodavad inimesed, et ka Jumala armu saab millegagi ära teenida või välja osta. Igavest elu Jumala riigis ei saa ...

Eesti Kiriku köidetud aastakäik 2014

Toimetuse kaudu saab tellida endale või kogudusele Eesti Kiriku eelmise aasta köidetud aastakäik. Köite hind on 25 eurot. Soovist palun teada anda sirje.kasemaa@eelk.ee või telefonil 733 7795. Toimetuses on veel saadaval üksikud köited aastatest 2010, 2011 ja 2013 (köite hind 20 eurot).

Kogudused ootavad annetusi

Anna kogudus põranda väljavahetamiseks ja katuse tõrvamiseks, EE631010220056672016. MTÜ Harkujärve Kiriku Taastamise Selts, EE791010220110326017. Kuressaare Laurentiuse kogudus torni remondiks,  EE782200001120090672. Kuusalu Laurentsiuse kogudus pastoraadi ülesehitamiseks, EE302200001120050311. Maarja-Magdaleena kogudus oreli remondiks; EE081700017002414454, EE401010220071724017 või EE622200001120226857. Mustamäe Maarja kogudus kiriku ehitamiseks,  ...

Oikumeeniliste projektide konkurss

Eesti Kirikute Nõukogu kuulutab välja projektikonkursi eesmärgiga anda võimalus edendada 2015. aastal oikumeenilist tegevust Eesti ühiskonnas. Toetust võivad taotleda Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, nende allasutused, kogudused, koguduste liikmed ja oikumeenilisele tegevusele orienteeritud organisatsioonid. Taotluses palume esitada järgmised andmed: 1. Projekti nimi. 2. Eesmärk ja oodatav tulemus. 3. Sihtgrupp. 4. Ajakava ja kestvus. 5. Võimalikult detailne ...

Taevalik armastus kutsub

Alanud on registreerimine 6.–8. veebruarini Põltsamaa kiriklas peetavatele noorte talvepäevadele «Taevalik armastus». Nagu juba tavaks saanud, on kavas vaimulikku kosutust Taizé palvuse, Emmause missa, palve ja ülistuse vahendusel. Toimub jumalateenistus. Mõtteid vahetatakse väikerühmades, noortejuhtide ja vaimulike vestlusringis, seminarides. Kuulata saab kristlikku noortemuusikat, peaesinejad on Daniel Levi ja Last Weekend, valitakse talvepäevade superstaar. Info ...

Paarisuhte õhtu

Perekeskus kutsub soovijaid kas üksi või kaaslasega keskusesse (Lastekodu 6a) paarisuhte õhtule, mis toimub 28. jaanuaril kell 18. Käsitletakse paarisuhtega seotud teemasid paarisuhte ehituskivide raamistikus nt emotsioonid, konfliktid, sõnad ja teod ning armastus. Ehituskive saab kohapeal kasutada ja ka kaasa osta. Üritus on eelregistreerimisega kodulehe kaudu.

Täname

ANONÜÜMNE ANNETAJA RANNAR SUSI Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Aare Luup 29. jaanuaril – 42 Katrin-Helena Melder 30. jaanuaril – 44 Kerstin Kask 30. jaanuaril – 42 Gustav Kutsar, vanemkaplan 31. jaanuaril – 50 Pille Talvar-Heckmann 1. veebruaril – 54 Ants Rajando, diakon 2. veebruaril – 55 Aare Vilu 3. veebruaril – 47 Kirikumuusikud 28. jaanuaril Piia Veersalu 30. jaanuaril Kärri Toomeos-Orglaan 3. veebruaril Kadri Ploompuu Ordinatsioonitähtpäev 28. jaanuaril – 28 Avo Kiir (preestriordinatsioon 17.12.1987) Jaan ...

Kirikujuhtide hulgas esma­kordselt kaks naist

Vastvalitud kirikuvalitsus ja piiskopid. Istuvad Joel Luhamets (vasakult), Einar Soone, Urmas Viilma, Andres Põder ja Tiit Salumäe; seisavad Ove Sander, Ülle Keel, Tauno Toompuu, Marko Tiitus ja Kadri Eliisabet Põder. Tiiu Pikkur EELK XXIX Kirikukogu erakorraline 4. istungjärk valis peapiiskop electus Urmas Viil­ma ettepanekul uue kirikuvalitsuse, kuhu esmakordselt kuulub kaks naist. Samuti valiti ametisse kaks piiskoppi. Kirikukogu juhatas piiskop Einar Soone, abijuhatajad ...

Misso oreli uus elu

Praost Urmas Nagel pühitses Misso kiriku oreli. Kätlin Liimets Misso kirikus taaspühitseti Tannil Kriisa 1886. a ehitatud ja 2014. a OÜ Kriisa Oreliehituse restaureeritud ühe manuaali ja kuue registriga orel. Keset vihmast jaanuari oli Eesti lõunapiiri lähedale Riia-Pihkva maantee äärsesse Misso kirikusse (kuulub Vastseliina koguduse juurde) koondunud hulk ootusärevaid inimesi. Kõlasid mahedad, justkui arglikud orelihelid, mida pole siin hoones üle kuuekümne aasta ...