Arhiiv detsember 2014

Eesti riik vajab uuesti mõtestamist

Usuteaduse instituudis koguneti visioonikonverentsile kuulama ettekandeid ja arutelu kristlikest väärtustest, mõeldes riigi 100. sünnipäevale. Viiendat korda toimunud kristlike väärtuste konverents kandis pealkirja «Kristlikud väärtused usu, kultuuri ja praktika kontekstis: koostöö eesti loo loomisel vabariigi 100. sünnipäevaks». Selle korraldas EELK konsistoorium koostöös instituudiga. Sõna võtsid meie kiriku juhid, teoloogiadoktor Randar Tasmuth ja kirjandusteadlasest ...

Otsused

Harkujärve kirik

Konsistooriumi detsembrikuu istungil Praost Jaanus Jalakas on määratud Kose ja Tuhala koguduse hooldajaõpetajaks 4. novembrist kuni õpetaja ametikoha täitmiseni. Kose koguduse diakon on alates 15. novembrist Rein Keskpaik. Tiit Salumäe on vabastatud Noarootsi koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 1. jaanuarist 2015; tema asemele on määratud Leevi Reinaru. Kirikuvalitsus kiitis heaks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku koostöölepingu ...

Usuelus ustavad Jämaja koguduse inimesed

Torgu vallas Saaremaal, üsna mere ääres on Jämaja Kolmainu uus kirik püsinud 150 aastat selline, nagu täna näha. Ja koos käib väike, kuid ustav kogudus. Kohapeal elavate liikmete arv kahaneb aasta-aastalt. Nagu tühjeneb kogu Eesti ääremaa. Ja ääremaa Sõrve sääre Jämaja küla on. Pühakojast mere poole jääb vaid surnuaed. Septembrikuu lõpus tähistasid kogudus ja õpetaja Anu Konks kiriku 150. aastapäeva. Kogudusel oli külas peapiiskop Andres Põder koos abikaasaga ning Saarte ...

Me jäime ellu, et edasi lugeda

28. novembril toimus Tartu ülikooli raamatukogus raamatukoguhoidjate XII kirjepäeval Vallo Kepi dokumentaalfilmi «Ustavus raamatule. Aleksander Sibula aeg» Tartu esitlus. Režissöör Vallo Kepp on kirikuinimestele tuntud eelkõige filmitriloogia «Uku Masingu maastikud» loojana. Tartus esitletud film andis sisutiheda ja nüansirikka ülevaate Vara vallas sündinud Aleksander Sibula (1884–1981) poolt üles töötatud Tallinna keskraamatukogust ja masendava miljonite raamatute ...

Suurejooneline kontsert tänapäevase jõulumuusikaga

Detsembris esitavad kolm koori ja erinäolised solistid muusikat, mida Eestis sageli ei kuule. Kontserdiga antakse kuulajale tõotus, et Jumal on meiega. «Immaanuel» – selline ongi kontserdi pealkiri. Kontserdi korraldaja MTÜ Sonico ja kava koostajate, dirigentide Maarja Vardja, Sigrid Põllu, Merle Libliku ja Lehari Kausteli idee on pöörata jõulusündmuste valguses tähelepanu armastuse ja andestuse, rahu, lootuse, rõõmu ja südameheaduse algallikatele. Iga dirigent pakkus välja ...

Palvushommikusöögil kõneldi julgeolekust

Riigikogu konverentsisaali kogunes 3. detsembril 13. Eesti palvushommikusöögile sadakond inimest. Palvushommikusöök toob kokku Eesti poliitika-, kiriku-, ühiskonna- ja kultuuritegelased ning vabakonna esindajad. Avasõnad ütlesid hommiku juhid Eesti Naisliidu esinaine Siiri Oviir ja riigikogu liige Tõnis Kõiv. Tänavu keskenduti kõnelemisel turvatunde kindlustamisele ebastabiilses julgeolekuolukorras. Vaimsest julgeolekust rääkisid suursaadik Jüri Luik ja prof David R Young, ...

Kirik aplodeerib Rakvere jõulukuusele

On saanud heaks tavaks, et Eesti linnade avalikel jõulukuuskedel süüdatakse esimese advendi ajal küünal kohalike vaimulike ja omavalitsustegelaste osavõtul. Erandiks pole ka Rakvere linn. Ent sel aastal varjutas seda sündmust nii tava- kui sotsiaalmeedias puhkenud poleemika jõulukuuse üle. Nimelt otsustati linnakunstnik Teet Suure initsiatiivil loodusliku kuuse asemel püsti panna puidujääkidest meisterdatud moodustis. Ühtede linlaste arvates on säärane «kuusk» inetu ja ...

Kirikuelust 1934. a jõulukuul

Detsembrikuule annavad erilise tähenduse jõulud. kirikus oli töörohke aeg: toimus palju kontserte, seati ametisse õpetajaid, peeti tähtpäevi ja püüti jõulurõõmu pakkuda ka vaestele. Johan Tamverk oli rikastanud meie kirikumuusikat uue teosega, 8. detsembril oli Estonia kontserdisaalis tema oratooriumi «Taavet ja Koljat» esiettekanne. 17osalise teose teksti oli kirjutanud Piibli ainetel Peeter Sink. Laval olid Tallinna Meestelaulu Seltsi meeskoor, Riigi Ringhäälingu ...

Palverännakute renessanss 4. osa

4. Palverännakud on erinevates religioonides ja uue vaimsuse praktiseerijate hulgas üha enam populaarsust kogumas. Nii on näiteks Jaakobitee külastajate arv stabiilselt kasvanud alates 1980. aastate keskpaigast, ulatudes 2013. aastal 215 880 palverändurini. Ka Eestis on palverännakutega seonduv hoogustunud: meil on tekkinud juba märkimisväärne hulk neid rändureid, kes palverändurlusega regulaarselt tegelevad ja rännakutel käivad, kirjutatud on mitmeid palverändurlust ...

Palve

Ülemlaulus uitab üks ahastaja linna tänavail, otsides teda, keda hing armastab. Ta otsib, aga ei leia, kõik tundub tühi ja kadunud. Linnavahidki pole näinud sellist. Aga vaevalt on neist möödutud, kui armastatu leitakse. Nüüd hoiab leidja teda kinni ega lase enam lahti, öeldes: «Pane mind pitseriks oma südamele, pitseriks oma käsivarrele!» Issand, nii nagu Sina meid kannatlikult ootad ja otsid, ootame ja otsime meie ka Sind. Olgu Sinu armastus meie südamete ja käte pitser, ...

Hüüdja hääl kõrbes

Tammsalu,Lembit

Jh 1:19–27 Läbi aegade on ikka inimeste meeli erutanud tähtsate ja väljapaistvate isikute elud ja saatused. Olgu siis tegu riigiisa, ärimehe, näitleja või mõne muu nn avaliku elu tegelasega. Sellest huvist annavad tunnistust vastavat teemat kajastavate telesaadete kõrged vaatajareitingud või raamatupoodide läbimüüginumbrid. Viimase ajakohase näitena saame tuua Vahur Kersna raamatu «Ei jäta elamata» müügiedu. Olgu öeldud, et Kersna raamat kukutas läbimüügi edetabelis teise, ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled kutsunud meid eluteele ja et annad meile sel teel abi. Aita meil olla teevalmistajaks Jumala juurde neile, kes on raskustes ja vajavad tuge. Aita meil kanda head sõnumit kõigile, parandada meelt ja anda seeläbi oma eluga hea tunnistus Jumalast. Anna selleks meile oma Püha Vaimu! Aamen.

Valmistage Issandale teed

Jeesus tuli siia maailma siis, kui inimeste usulised ootused olid väga suured. Enne teda ja tema eluajal tegutsesid mitmed meeleparanduse kuulutajad, kes kõik valmistasid omal viisil teed Issandale. Enim oli neist Jeesusega seotud Ristija Johannes, kes kuulutas, et Päästja on maailma tulemas ja meeleparandus ning ristimine on õige tegevusviis Issanda vastuvõtmiseks. Johannese järgijaskond oli arvestatav ja nii oli tee Jee­suse tegevuse alustamiseks ette ...

In memoriam Sirje Kiivit

Sirje Kiivit

In memoriam Sirje Kiivit 15.04.1941–6.12.2014 Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda!  Vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele! (Ps 139:23–24) «Räägi nagu lapsega,» ütleb Sirje, ulatades mulle pingutust nõudva käesirutusega tagasi oma matuse laululehe esimese väljatrüki. Ta kordab kõik uuesti üle: «Flööt peab kõlama kirikus ja kalmistul. Peielauas tuleb laulda Sibeliust ja Runnelit. Lalululehe viimasel lehel peab olema pilt õunast ja selle all ...

In memoriam Aasa Ellerhein

Ellerhein,Asa2014

In memoriam Aasa Ellerhein 16.12.1913 – 25.11.2014 Aasa (ristitud Anastasia, neiuna Soom) sündis Saaremaal. Aasa hakanud enne laulma kui rääkima. Ta oli pere kahest vennast ja neljast õest vanim. Hiljem kolis pere Haapsallu, kus ta lõpetas kuus klassi tollases algkoolis, mida juhatas apostlikku õigeusku koolijuhataja Jakob Mutt. Ta laulis kirikukooris ja käis pühapäevakoolis vennastekoguduses. Õpetajakutse omandas ta Läänemaa õpetajate seminaris, kus sel ajal õpetas ...