Kirikumuusikul on Soomes oluline osa kogudusetöös

Henna-Mari Sivula on Sibeliuse akadeemia haridusega kirikumuusik, kelle tööpaigaks on Oulu toomkirik. Erakogu Eestlased on küll laulurahvas, aga sageli kõlab kirikulaul tugevamalt hoopis põhjanaabrite juures. Kas see on nii sellepärast, et Soomes on kirikulaulu ajast aega õpetatud, aga Eestis on see olnud katkendlik. Või on põhjus hoopis kirikumuusikutes ja nende materiaal-tehnilises varustatuses? Huviga otsisin neile küsimustele vastuseid Oulu toomkoguduse organistilt ...

Einar Vene maailm

Tallinna Jaani kiriku lõunasaalis esitab Einar Vene oma näitust «Me armastame Eestit». Näitus koosneb viiest üsnagi suuremõõtmelisest maalist, neist neli on valminud käesoleval aastal. Ruumi sisenedes võtab vaatajat vastu esmapilgul leebe, kergelt idülliline meeleolu. Selle loob eelkõige maalide hele, helge, pehmelt värviküllane koloriit. Ka maalide tegelaskond näib end tundvalt õdusalt – inimesed istuvad, tantsivad, kunstnik maalib portreed, keegi uisutab, kantakse ...

Püha kiriku uus tornikiiver hakkab valmima

Läinud teisipäeval jõudis Püha kiriku tornikiivri ehitus olulise etapini: sõrestik, mis kolmandiku osas plekk-kattega kaetud, tõsteti üles torni. Aasta tagasi võeti kirikutornist alla avariiliseks muutunud, 1924. aastal Johannes Gahlbäcki projekteeritud madal telkkiiver ja torn sai ajutise katuse. Valmiv tornikiiver on eelmise koopia – torn on kandnud ka sihvakat nelja vintskapiga historitsistlikku kiivrit. Koguduse hooldajaõpetaja Anti Toplaan ütleb, et 1993. aastal küll ...

Kollane maja Pilistvere kiriku vastas

Vana maja on uueks saanud. Liina Raudvassar Vana pastoraadina tuntud hoone Pilistvere kiriku vastas on viimaste aastatega korralikult korda tehtud ja lõikustänupühal õnnistati see koguduse vaimuliku töö keskuseks. Hoone ei ole ajalooliselt kuulunud kirikumõisa ansamblisse. Madise talu häärberi ostis kogudus 1970. aastal nn asendusmajaks, sest senine pastoraat oli hävinud. Hoones elas õpetaja Vello Salum, kelle ametikorteris peeti nii mõnigi vastupanuvõitluse koosviibimine ja ...

Rahvusraamatukogu esitles ajalehtede portaali

15. oktoobril toimunud infopäeval esitleti rahvusraamatukogus äsja avatud DIGARi Eesti ajalehtede portaali. See riigi tasandil portaal on maailmas üks väheseid, mis põhineb sõnaotsingul ja hakkab silma kavandatava infomahu poolest. DIGARi ja Europeana ajalehtede infopäeval «Ajalehtede päralt on ajalugu!» rääkisid Ragne Kõuts, Fred Puss, Krista Aru ja Aadu Must ajalehtedest kui info- ja uurimisallikast ning väärtuste kandjast, Krista Kiisa tutvustas üleeuroopalise Europeana ...

Ameerikas hingekarjase ülesannetega

Enn Auksmann valiti esimest korda Pärnu praostkonna praostiks 2005. aastal. Tema volitusi pikendati järgmistel valimistel 2009. ja 2013. aastal. Arhiiv Lõuna-Kalifornia eestlaskonda USA läänerannikul hiljuti külastanud praost Enn Auksmann osales Los Angelese koguduse suvepäeval, kus ta pidas jutluse. Enn Auksmann selgitas Eesti Kirikule, et tema visiit Ameerikasse sai teoks tänu Los Angelese piirkonna eestlaste kutsele, kes on olnud juba üle aasta ilma regulaarse vaimuliku ...

Maarjamaa lugu

maarjamaa_banner1 copy

(Algus EK nr 33, 27.8.2014.) III. ÜHINE KIRIK? Maarjamaa märtrid Te peate olema minu tunnistajad, ütles Jeesus (Ap 1:8). Eesti tunneb tuhandeid tunnistajaid, eriti seisavad meeles äsjase ateismiaja omad, Maarjamaa märtrid. Kui Jõhvi koguduse õpetajalt Karl Hesselt nõuti, et ta tunnistaks kõik oma jutlused pettuseks, ja ta keeldus, torgati tal silmad peast ja lasti päev hiljem maha. Oma elu on andnud suur hulk teisigi – mitte ainult piiskopid (nt Platon, Peeter ja ...

Elmar Kulli 100. sünniaastapäevaks

Üks nendest inimestest, kelle puhul võib selgelt rääkida Jumala kutsest ja sellele kutsele vastamisest, oli õpetaja Elmar Kull. Kahtlemata tugevdas tema kristlikke arusaamu sundmobiliseerimine 1941. a Nõukogude armeesse. Usaldamatuse tõttu Eestist pärinevate mobiliseeritute vastu, mis kestis üle aasta kuni Velikije Luki lahinguni, olid nad sisuliselt sunnitöölise seisuses ja nägid kogu inimlikku viletsust ning vägivalda. Kohe demobiliseerimise järel pärast sõja lõppu ...

Muutuste aeg

Kuula, kuidas puhub tuul, lõõskab laulda läbi laane … Tänulaulu sinu suul paneb Looja kõlama. Vaata, kuidas kõigub puu, tuulevinu vitsa väänab … Tasa paindub süda sees, valgus sinna leiab tee. Vaata, laine murrab randa pärast pikka mereteed … nõnda Looja vormib pinda, aegamööda teeb meis tööd. Vaata rännulindu taeval, üle suure vee ta lendab … Sihti silme ees ei näe, kui ta tõuseb tiibadel. Siis ära karda, kui midagi muutub! Astu nüüd ...

Otsige esiti Jumala riiki

Kirikal,Kaisa_2005

Kui aga Jumal on ustav, siis meie sõna teie vastu ei ole ühtaegu «jah» ja «ei». Sest Jumala Poeg Jee­sus Kristus, keda meie, mina, Silvanus ja Timoteos, oleme teie seas kuulutanud, ei olnud «jah» ja «ei», vaid temas oli «jah». Sest Jumala tõotused, millised iganes need olid, on Kristuses «jah». Seepärast tulgu ka meie suust tema läbi «aamen» Jumalale kiituseks. Aga see, kes meid koos teiega on kinnitanud Kristusesse ja kes meid on võidnud, on Jumal, kes on meid ka pitseriga ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled olemas ja armastad meid ning kuuled meie palveid. Ole ligi neile, kel on elus raske ja kes otsivad elule alust, mis kannaks siis, kui kõik muud elualused ära langevad. Ole ligi neile, kes kahtlevad, kes ei leia teed. Anna meile usku, lootust ja armastust, et meie elu võiks olla kindlal alusel. Aamen.

Usk ja uskmatus

Iga inimene usub millessegi või kellessegi. Sageli kipub olema, et seni, kuni kõik on hästi, usub inimene iseendasse, materiaalsetesse väärtustesse või lähedastesse. Kui aga elus tekivad mingid probleemid ja mured, siis tunneb inimene, et ta ei saa ise hakkama ja lähedasedki ei pruugi aidata ning rahast pole kasu. Sellistes olukordades, kus keegi aidata ei saa, mõtleb inimene vahel Jumalale. Sageli on haigus, lähedase surm, abielu purunemine või tööprobleemid inimese elus ...

Eesti Piibliseltsi viktoriin. Küsimus nr 36

Clipboard01

Eesti Piibliselts jätkab piibliteemalist viktoriini, mis sel aastal on pühendatud emakeelse Piibli 275. aastapäevale. VASTUS 15. oktoobri küsimusele Mäel, kus Jeesus kirgastati, tahtis Peetrus ehitada lehtmaja Jeesusele, Moosesele ja Eelijale (Mt 17:1–4; Mk 9:2–5; Lk 9:28–33). Toimetusse laekus 21 vastust, loosi tahtel saab auhinna Helmi Ujuk. Võitjal palutakse ühendust võtta Eesti Piibliseltsiga tel 631 1671. KÜSIMUS 36. Kui iisraellased üle Jordani Kaananimaale ...

Peatselt tuleb müügile järgmise aasta seinakalender

kalender 2015.cdr

Toimetus võtab vastu kalendri «Eestimaa kirikud 2015» tellimusi aadressil sirje.kasemaa@eelk.ee. Üksikmüügi (1–9) hind on 2.50 eurot, alates 10 eksemplarist on hind 2.30 eurot ja alates 100 eksemplarist 1.95 eurot. Postiga saatmine (1 kalender) maksab 3.40. Kalendrit hakatakse müüma ka Pauluse raamatupoes Tartus ja Logose poes Tallinnas.

Eesti Kirikute Nõukogu ootab aastapreemia kandidaate

EKN

Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniline aastapreemia 2014 antakse silmapaistvate saavutuste eest Eesti ühiskonda edendanud oikumeenilistes valdkondades. Preemia laureaadiks võib saada inimene, inimeste rühm või organisatsioon, kes oma isiku või tegevusega on kehastanud Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle mitmekesisuses ning edendanud seeläbi Eesti ühiskonna arengut ühes või teises eluvaldkonnas. Ettepanekud oikumeenilise aastapreemia kandidaatide osas esitada kirjalikult ...