Arhiiv september 2014

Ilmunud on uus eestikeelne Piibel

8.–10. augustil Tallinnas Saku suurhallis toimunud Jehoova tunnistajate suurkogunemise avapäeval esitleti uut eestikeelset Piiblit (P 2014). See põhineb ingliskeelse väljaande «New World Translation of the Holy Scriptures» 2013. a uuendatud versioonil. Nagu ingliskeelse, nii oli ka eestikeelse tõlke puhul eesmärk, et see vastaks võimalikult täpselt heebrea ja kreeka algtekstile ja oleks samas mõttelt selge ning ladusas keeles. Piiblilugejale on teksti mõistmisel abiks ...

Raamatuletilt

animalia copy

Animalia Biblica. Lugusid Piibli loomadest Ingmar Laasimer Piibli loomadest kirjutama ajendas autorit Ingmar Laasimeri püha maa külastus 2013. aasta kevadel ning rändtirtsuparve nägemine. Piiblis nimetatakse ligikaudu 140 looma. Kes nad niisugused on ja milline oli nende tähtsus? Iga looma puhul on püütud leida viiteid pühakirjatekstile. Paljud kirjeldatud loomad on meie lugejale suhteliselt võõrad ja raamat aitab neid tutvustada. Suur osa juttudest on ilmunud möödunud ...

Vanade aegade nostalgia Jakob Mändmetsa juttudes

Ilmunud on raamatuid 101 pühapaigast, loomadest, lilledest, lindudest. 101 aastat tagasi ilmus Jakob Mändmetsa jutukogu «Isa talus» (1913). See raamat võiks olla aukohal kõigil, kes on veel seotud maaeluga. Kahjuks pole teos hiljem ilmunud, ainult üksikud lood on trükitud hilisemates väljaannetes. Oskus pidada pühapäeva Mändmets vaatleb maaelu, kirjeldab taluelu, loodust, inimesi ja sündmusi. Me näeme talurahvast laupäeval, mil kirikukellad löövad ja töörahval algab ...

80 aastat tagasi seati piiskopiametisse Rahamägi

Septembris oli kirikuelu tähelepanu keskpunktis prof dr Hugo Bernhard Rahamägi piiskopiametisse pühitsemine. Räägiti palju tema teenetest meie usuelu edendamisel, väliskirikutega sidemete loomisel, teemadest, mida ta oli käsitlenud oma raamatutes «Sotsialism ja ristiusk», «Luther Wormsi riigipäeval», «Usk ja alkohol», «Kiriklik elu Eestis», jutlustekogus «Sinu riik tulgu» jm. Ta oli esinenud ettekannete ja kõnedega Soomes, Rootsis, Lätis, Inglismaal, Taanis, Saksamaal, ...

Maarjamaa lugu 4. osa

maarjamaa_banner1 copy

(Algus EK nr 33, 27.8.2014.) Orduvennad Ristige nad Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ning õpetage neid pidama kõike, mida mina olen käskinud teid pidada, ütles Kristus (Mt 28:19j). Vastristitud vajasid õpetust. Seda hakkasid jagama vaimulikud vennaskonnad, keda eestikeelne trükisõna nimetab sageli üldistavalt ordudeks. Maarjamaalasel on põhjust meeles pidada eriti kaht: tsistertslased ja dominiiklased. Nende kõrval tegutses ka mõõgavendade ordu, kuid nende ülesandeks ...

Palve

Toeta ei suuda ma sirutuda taeva poole, toeta jääksin vaid maad mööda roomama. Sa nägid seda ja pakkusid mulle, mida vajasin, ilma et oleksin pidanud Sinult seda küsimagi. Andsid mulle võimaluse endale lähemale jõuda, õitseda ja särada. Aita mul meeles pidada, et see on võimalikuks saanud vaid tänu Sinule. Aita hoiduda uhkusest ja ninakusest, aita hoida südames tänu ja kiitust. Vaid Sinuga, Sinu läbi ja Sinus saan ma olla see, kelleks Sa mind luua oled ...

Meie külaliste leiba anna meile tänapäev

Tiitus,Marko

2Kr 9:6–15 Kord oli suur ja jõukas talu – kari oli suur ning rammus ja salved nii vilja täis, et talul oli ikka kahe-kolme aasta leib ees. Seal talus käis palju külalisi. Perenaine võttis neid kõiki lahkesti vastu – jätkus leiba omadele, jätkus külalistele. Viimaks tüdis perenaine külalistest: «Küll oleks hea, kui külalisi ei käiks, saaks ise rohkem töö juures olla ja see, mis külalised ära söövad, jääks kõik järele.» Läks siis targa käest nõu küsima, kuidas külalistest ...

Eestpalve

Püha Jumal, aita meil elus hetkeks peatuda, et vaadata sellele, mis on hästi, ja olla tänulikud kõige hea eest, mida oled meile andnud. Anna andeks, kui oleme unustanud olla tänulikud ja kui nurin on tulnud meie südamesse. Aita meil elada elu, tänades Sind kõige eest, mis meil on. Aamen.

Tänulikkus

Inimestega suheldes olen märganud sageli nurinat elu üle. Nii lihtne on öelda, et kõik oli minevikus paremini kui praegu, ja süüdistada kõigis hädades kõiki teisi alates riigijuhtidest ja lõpetades Euroopa Liiduga. Samas kui küsida neilt inimestelt otse, kas tahate nõukogude aega tagasi, siis kuuleb alati eitavat vastust, sest «siis olid paljud asjad halvemini kui praegu». Niisiis nurisevad inimesed tegelikult asjade pärast, mis on läinud palju paremaks. Raha oli toona ...

Eesti Piibliseltsi viktoriin. Küsimus nr 31

Clipboard01

Eesti Piibliselts jätkab piibliteemalist viktoriini, mis sel aastal on pühendatud emakeelse Piibli 275. aastapäevale. VASTUS 10. septembri küsimusele Hahanja oli prohvet, kellele Jeremija ütles, et rahu kuulutav prohvet tunnistatakse õigeks siis, kui tema sõnum tõesti täide läheb (Jr 28:1–15). Toimetusse laekus 10 vastust, loosi tahtel saab auhinna Tiia Laar. Võitjal palutakse ühendust võtta Eesti Piibliseltsiga tel 631 1671. KÜSIMUS 31. Missuguses linnas nimetati ...

Teaduskonverents usuteaduse instituudis

Huvilised on oodatud kuulajana, kaasamõtlejana ning arutlejana 10. oktoobril algusega kell 13.15 on usuteaduse instituuti Tallinnas konverentsile teemal «Algkristlus teda ümbritsenud ühiskondlikes kontekstides». Urmas Nõmmik –Psalm 86 Psaltri hilise redaktsiooniloo ning vaeste ja vagade teoloogia võtmena; Jaan Lahe – Kas rooma Mithrase kultusel on seoseid Iraani Mithra kultusega? Arutlus ühe kultuse kontinuiteedi üle; Ergo Naab – Apostel Paulus ja postkolonialistlik ...

Kogudusekooli «Kasvuaeg» juhendajate õppepäev!

Kogudusekool «Kasvuaeg» on mõeldud koguduseliikmetele, kes tahavad sügavamalt mõista, mida tähendab olla kristlane, kuuluda kogudusse, elada kristlasena ühiskonna keskel, kanda vastutust. Õppematerjal jaguneb kuueks põhiteemaks: palve ja Piibel; usuelu alused; kristlasena kasvamine; koguduseliikmeks olemine; kristlaste ühine vastutus; hingehoiukursus «Issanda jalajälgedes». Põhiteemad omakorda koosnevad moodulitest, mida saab kombineerida ja kasutada näiteks väikerühma, ...

Vikipeedia kutsub osalema fotovõistlusel

Fotovõistlus «Kultuurimälestised Vikipeediasse» toimub 1.–30. septembrini Eestis juba neljandat korda. Võistlusel osalemiseks tuleb pildistada kultuurimälestiste riiklikku registrisse kantud mälestisi ning laadida oma pildid üles septembri jooksul. Osaleda võib igaüks peale žürii liikmete. Abiks on juhend, kuidas mälestisi leida, ja reeglid. Vt wikilovesmonuments.ee . Eestis toimus võistlus esmakordselt 2011. aastal, kui 71 osalejat esitas võistlusele 3112 fotot 1717 ...

Algab noorte piibli- ja misjonikursus

26. septembril algab Harjumaal Talu laagrikeskuses neljandat hooaega 18–30aastastele mõeldud piibli- ja misjonikursus. Kursusele on oodatud need, keda huvitab kristliku usu mõistmine ja selle tähendus oma elule, tervikpildi kujundamine Piiblist, Piibli rakendamine igapäevaelus ning kasvamine kristlasena. Kokku üheksal nädalavahetusel õpitakse loengutes, rühmatöödes, vestlusringides ning ühises palveosaduses. Teha tuleb ka koduseid ülesandeid ning praktikat ...

Mihkli pastoraadis

27. septembril tähistatakse Lääne praostkonnas Mihklis mihklipäeva. Kl 12 naiskoori Leelo kontsert kirikus. Kl 13 ja kl 14.30 pastoraadis ettekanded valla- ja riigi kõrvalteedest Koonga vallas. Kl 16 kõneleb Valdo Praust ajaloolisest teedevõrgust Mihkli kihelkonnas. Ettekannete vahepeal laulab Ants Vallimäe.