Arhiiv juuni 2014

Palverändurite kokkutulek

Eesti jaakobitee palverändurite IV kokkutulek on Pärnu-Jaagupis 25.–27. juulini. 25.7. kl 18 kokkutuleku avamine ja heategevuslik kontsert kirikus, palverännak Jaani tallu 3 km. Järgmine päev matkatakse Tukka tallu Tori vallas 25 km. Viimasel päeval liigutakse Muraka külla ja siis kanuudega Tori kirikuni, kus on pidulik lõpetamine. Hind 20 eurot (söögikorrad, transport ja ööbimine), tasu kanuu eest 10 eurot. Info ja registreerimine 18. juulini jaakobitee@gmail.com.  ...

I Peipsimaa orelifestival

Festival toimub 7.–27. juunini ja on pühendatud Hugo Lepnurmele tema 100. sünniaastapäeva puhul. 21.6. kl 17 Iisaku kirik. Ines Maidre (orel), Ingmar Simson-Valtin (viiul) (Eesti, Norra). 22.6. kl 11 Avinurme kirik. Atlan Karp (bariton), Lande Lamp-Kits (flööt), Elke Unt (orel). 26.6. kl 18 Lohusuu kirik. Markku Mäkinen (Soome).

Täname

Johanna Vellenurm Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Roman Toi_nov2010

Raino Kubjas, emeeritus 18. juunil – 68 Urmas Arumaa, emeeritus 18. juunil – 61 Kristi Sääsk 18. juunil – 41 Tiit Pädam 19. juunil – 56 Ordinatsioonitähtpäev 18. juunil – 3 Jaanus Tammiste, diakon 19. juunil – 22 Ants Rajando, diakon 23. juunil – 7 Merle Prass-Siim (preestriordinatsioon 27.09.2009) 24. juunil – 8 Lev Lekarkin, diakon Õnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti. Kirikumuusikud 18. juunil Roman Toi Õnnitleme ...

Haapsalus on täna Eesti kõrged kirikutegelased

Eesti kirikute nõukogu peab täna Haapsalus väljasõiduistungit, kus arutatakse muude küsimuste kõrval ka nõukogu tulevikusuundi. „Siin on palju kogudusi ja pärastlõunal külastamegi neid,” põhjendas kirikute nõukogu täitevsekretär Ruudi Leinus, mis peab kirikute nõukogu oma väljasõiduistungi Haapsalus. Muude küsimuste kõrval on päevakorras kirikute nõukogu presidendi, luteri kiriku peapiiskopi Andres Põderi ettekanne. Põder esitab oma ettepanekud ja ettekujutuse kirikute ...

Eesti Kirikute Nõukogu: usuteaduskonnal on Tartu ülikoolis sümbolväärtus

Täna astusid Tartu ülikooli ajalooliste teaduskondade likvideerimise vastu välja ka Eesti Kirikute Nõukogu ja Läti Riia Ülikool, kes saatsid ajakirjandusele enda pöördumised. Läti Riia Ülikooli teoloogia teaduskonna pöördumisele alla kirjutanud professor Laima Geikina hoiatab, et väiksearvulise töötajaskonna ja limiteeritud majandusliku toetusega akadeemilistel üksustel on raske ellu jääda, kui nad on osa suuremast struktuurist teistsuguste võimusuhete ja prioriteetidega. ...

Kiriku sünnipäeval tänati

ek_yld

Esimese nelipüha pärastlõunasel tänujumalateenistusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus tunnustati EELK tublisid töötegijaid, vabatahtlikke kaastöölisi ja toetajaid. Tänujumalateenistusel teenisid peapiiskop Andres Põder, piiskop Einar Soone, kantsler, toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma ja assessor Tiit Salumäe. Muusikaga teenisid kaasa organist Kadri Ploompuu, Alina Sakalouskaya mandoliinil ja Mart Kivi trompetil. Teenistus algas luterliku kiriku hümni «Üks kindel linn ...

Rootsi kirik saab esimese naispeapiiskopi

Rootsi kirikus seatakse 15. juunil peapiiskopi ametisse Antje Jackelén. Peapiiskop Antje Jackelén on 59aastane. Ta on sündinud 4. juunil 1955 Lääne-Saksamaal. Teoloogiat õppis ta Tübingeni ja Uppsala ülikoolis. Vaimulikuna on tulevane peapiiskop töötanud alates 1981. aastast. Pärast doktoritöö kaitsmist aastal 1999 õpetas ta süstemaatilist teoloogiat Lundi ülikoolis ja Chicagos. Aastast 2007 töötab Lundi piiskopina. Antje Jackelén on Rootsi kiriku esimene naissoost ...

Avameelselt haldusreformist

Assessor Mati Maanas tõdeb 4. juuni Eesti Kiriku juhtkirjas, et «meie kiriku jätkusuutlikkus on olnud viimased paarkümmend aastat kahaneval kursil ning on puudunud tahtmine sellele vastu seista või vähemalt mõjusalt pidurit tõmmata». Ta kutsub (peapiiskopiks kandideerijaid) üles avaldama oma mõtteid ja plaane kiriku jätkusuutlikkuse tagamiseks, mis peab saama lähituleviku esmaseks ülesandeks. Julgen avaldada arvamust, et EELK haldusstruktuuri analüüs ja vajalike muudatuste ...

Otsekui tugev tuul

Laanepere,Taavi

Meie elus võivad vahel ühe hetkega toimuda väga suured muutused, mida keegi ei oska vahel ei loota ega karta. Äsja seljataha jäänud nelipühade sündmusest loeme Apostlite tegude raamatust: «Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid.» Sedakorda oli tegu muutusega, mis andis meile jäädava võimaluse kogeda vahetult Tõe Vaimu. Maailmas on taas aga puhumas otsekui tugevamad tuuled. Mida need sedakorda endaga kaasa ...

Mõeldes neile, kes viidi taluma talumatut

Raudvassar_Liina2

Laupäeval, 14. juunil panen küünla põlema ja mõtlen neile, kes 1941 oma kodust viidi. Neile, kellele teatati kohtuotsus kohut pidamata. Kellel polnud süüd, aga oma süütuse tõestamiseks ei antud võimalust. Sõnumitooja saabus öösel, mil unesoojast ärkvele ehmatatu meel oli erk ja hell. Küllap oligi ööhämaruses tegutsemine osa plaanist. Nagu seegi, et transpordiks kasutati loomavaguneid. Et alandus oleks täielik ja sõnum ohvritele algusest peale selge: unustage inimväärikus ja ...

Mõtteid sinoditelt

Viimastel kuudel on mul olnud võimalus külastada sinodikoosolekuid Eesti eri paikades. Praostkonnad on erinevad, aga probleemid (väike järelkasv ja kirikute seisukord) ja rõõmud (väikesed ja suuremad võidud kiriku korrashoius ja toetav kogukond) sarnased. Olen äärmiselt tänulik võimaluse eest nendeks põgusateks sissevaadeteks. Kui puutuda koolis kokku kiriku kujunemislooga, lugeda üldistest tüliküsimustest või lähtuda kiriku juhtivorganite pressiteadetest-sõnavõttudest, on ...

Mõeldes ristideta haudadele

Laupäeval on Eestis leinapäev, mil meenutame 14. juunil 1941 alanud suurküüditamist. Moskvast antud korralduse kohaselt oli Eestist ette nähtud küüditada 11 102 inimest. Kõiki neid ei õnnestunud tabada, ent üle 10 000 kodaniku viidi siiski sunniviisiliselt oma kodust ära. Öösel kella 1–2 paiku alustasid küüditajad oma kuritegelikku missiooni üle Eesti. Õhtul magama heitnud pered aeti üles ning neile loeti ette määrus, mille alusel nad kuulutati kas arreteerituks või ...

Stabiilsus kannab vilja

Roosa Jakobi kogudusel oli au võõrustada Võru praostkonna sinodisaadikuid ning külalisi pealinnast, peapiiskop Andres Põderit ja usuteaduse instituudi rektorit Ove Sandrit. «Kvoorum on koos ja otsustusvõimeline,» teatas praost Urmas Nagel Võru praostkonna sinodikoosolekut avades ja täpsustas, et 11 koguduse esindajateks valitud 33 sinodiliikmest on koosolekule jõudnud 27 saadikut. Tavaks kujunenud korra järgi olid koosolekule palutud ka erinevate töövaldkondade ...

Otsused

Konsistooriumi juunikuu istungil Praost assessor Tiit Salumäe on registreeritud EELK peapiiskopikandidaadiks. Õpetaja Algur Kaerma vabastatakse Paide koguduse õpetaja kohustustest 25. novembrist ning tema taotluse alusel lubatakse tal asuda EELK Välis-Eesti piiskopkonna Vancouveri koguduse teenistusse samast kuupäevast. EELK kirikuseadustiku § 80 lg 1 ja praost Joel Luhametsa taotluse alusel vabastatakse Sulev Sova Kursi koguduse õpetaja ametikohalt alates 15. juulist. ...