Arhiiv märts 2014

Õnnitleme

Kalle Rebane, diakon 26. märtsil – 53 Mart Jaanson 31. märtsil – 48 Kylliki Pitts 1. aprillil – 72 Ordinatsioonitähtpäev 31. märtsil – 18 Tiiu Hermat (preestriordinatsioon 09.09.1997) Kirikumuusikud 28. märtsil Maiu Linnamägi 29. märtsil Reet Lend 23. märtsil sündis Allan ja Pille Kähriku perre tütar. Õnnit­leme ja soovime vanematele ja lapsele Jumala ligiolu.

Sakku kavandatakse uut luteri kirikut

Maakonna noorim, Saku Toomase luterlik kogudus on kakskümmend aastat tegutsenud väikeses palvemajas aleviku keskel. Tegus koguduserahvas soovib rajada kirikuhoonet asula servale Pähklimäele ning selleks loodi mullu ka sihtasutus. Keset Sakut, Tallinna maantee alguses asub väike kahekorruseline roheline puumaja. Kiri ehitise ukse kohal teatab, et see on palvemaja. Täpsemalt on tegu 1922. aastal valminud vennastekoguduse hoonega. Värava kõrval asuv kuulutuste tahvel annab ...

Laurentiuse kirik uueneb

Täna kinnitati Tallinnas Kuressaare Laurentiuse kiriku taastamistöid kokku võttev projekt. “Välistööd püüame järgmisel aastal ära teha, sel aastal oleme keskendunud sisetöödele,” ütles Kuressaare Laurentiuse koguduse õpetaja Anti Toplaan. Kiriku lagi ja põrand on juba restaureeritud. “Kui kogudus tuleb nelipühiks kirikusse, siis ilmselt ka jääb,” kinnitas Toplaan, lisades, et loodetavasti on see koguduse viimane kolimine. Tuleval aastal on plaanis teha välis- ja hoovitööd ...

Toomkiriku katus läheb remonti

Haapsalu linn sai pühakodade programmist 32 800 eurot, et hakata remontima toomkiriku katusekonstruktsiooni. Saadud toetus on taotletud summast enam kui poole väiksem, kuid linnust haldava sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhi Anton Pärna sõnul piisab sellest tööde alustamiseks. „Väga hea, et saime jala ukse vahele,” ütles Pärn. Haapsalu toomkirikule mõeldud summa oli algul suurem, kuid komisjon otsustas seda vähendada. Pühakodade programmi juhtnõukogu ...

Muusikatöö on koguduse hing ja süda

EELK Kirikumuusika Liidu (KML) üldkoosolekul esmaspäeval, 17. märtsil räägiti kirikumuusiku tööst mitmest vaatevinklist, saabuvatest laulupäevadest, arutleti liidu tuleviku üle. Avapalvuse pidanud peapiiskop Andres Põder soovis kirikumuusikutele edu saabuvate kiirete aegade puhul, kus tulemas on praostkondade laulupäevad, Suure-Jaani vaimulik laulupäev, üldlaulupidu ja tuleval aastal Tartus vaimulik laulupäev. Assessor Tiit Salumäe tervitas ja tänas kirikumuusikuid ning ...

Solidaarsustunde ja kiriku ühtsuse nimel

13. märtsil nõu pidanud EELK vaimulike teenistussuhetega tegelev töörühm otsustas korraldada kevadel teabepäeva. Keskkassa rahalist seisu jälgivat ning vaimulike teenistuslepingute ja keskkassast palgatoetuste määramise temaatikaga tegelevat töörühma juhib piiskop Einar Soone (liikmed konsistooriumi kantselei juhataja Ülle Keel ja kantsler Urmas Viilma), kes Eesti Kirikule antud intervjuus nentis, et komisjoni hinnangul on õhus mitmeid põhimõttelisi lahendusi vajavaid ...

Kiriku mitu nägu

Valdur Mikita väidab oma raamatus «Lingvistiline mets», et eesti kultuuri mõistmise üks nurgakive on multiidentiteet. Nii nagu Eesti loodusel on mitu nägu, on rohkelt erinevaid ilmeid ka Eesti ajalool ja kultuuril. Erinevatest tahkudest on hirmus raske kokku seada ühte kõikehõlmavat kuvandit. Niipea kui  hakkame otsima oma identiteedile ühist alusmüüri, muutub meie enesekuvand tugevasti moonutatuks. Mikita meelest on eesti kultuur juba sünnist saati olnud mitmetuumaline: ...

Nähtavad ja nähtamatud palvevastused

Jaan Jaani

Üle mitme aasta osalesin minagi Roostal vaimulike konverentsil. Tänan tagantjärele korraldajaid ja ettevõtmise läbiviijaid. Ka ettekanded olid päevakohased ja andsid mõtlemisainet. Samuti oli töötubasid mitmeid, kuhu sai end kirja panna. Üks töötubadest käsitles palveelu. Aga üllatuseks selle teema vastu praktiliselt huvi puudus. Nii istusime ainult neljakesi all keldritoas ja mõtisklesime selle üle, mis see palve siis tegelikult on ja kui sügavad on meie palved. Kas oleme ...

Eesti eetilisest elust kristlikus võtmes

M6tsnik,Helmut

Eetika tähendab eelkõige inimestevahelise käitumise norme, mis võimaldavad konfliktivaba suhtlemist. Aga ka muu ümbritseva loodusega suhtlemise normid kuuluvad eetika valdkonda. Kõige olulisemad ja universaalsemad eetilised käitumisnormid on kirja pandud Piiblis. Nende hulgast kõige olulisem on Matteuse evangeeliumis (7:12): «Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele!» Selle kristliku eetilise normi paralleelvorm on Luuka evangeeliumis ...

Inimene ongi ajalugu

Eesti Rahva Muuseumi vabatahtlikuna olen aidanud helilindilt üles kirjutada intervjuusid väliseestlastega. See on vaimustav, valgustav ning meeltesse talletuv kogemus. Kui vanema põlve eestlased räägivad veatus, isegi aktsenditus emakeeles, siis nooremad jäävad ajuti õige eestikeelse sõna leidmisel kimpu ning peavad mõtte edasiandmiseks kasutama suupärasemat (võõr)keelt. Olen nõus president Lennart Meriga, kes koguteose «Eesti rahva elulood» eessõnas kinnitab, et inimene ...

Evald Saagi toetusfondist on esimesed stipendiumid jagatud

Läinud nädalal teatas usuteaduse instituudi (UI) usuteaduskonna dekaani kt Randar Tasmuth, et värskelt rajatud Evald Saagi nimeline toetusfond on andnud välja esimesed stipendiumid. Välja anti kolm stipendiumi à 500 eurot, kusjuures teine ja kolmas stipendium jagati kahe stipendiaadi vahel. Esimese stipendiumi sai Joel Pulk (magistriõpe, usuteadus), teine stipendium läks jagamisele Jaana Vainu ja Edgar Roditšenko (magistriõpe, kristlik kultuurilugu) vahel ning kolmas ...

Hugo Lepnurm – Eesti orelitule valvaja

Eesti kuulsaima kirikumuusiku, organisti, helilooja ja pedagoogi Hugo Lepnurme (1914–1999) sünnist möödub tänavu 31. oktoobril sada aastat. Ühe meie silmapaistvama kirikumuusiku mälestuseks korraldab Hugo Lepnurme Muusikaühing aasta jooksul igal pool Eestis kontserte ja kirikumuusikaüritusi. Koraalieelmängud mälestusorelilt Valmis on saanud CD «Hugo Lepnurm. Koraalieelmängud», mille esitluskontsert oli Tallinna Metodisti Kirikus. See on esimene orelimuusika plaat, mis ...

Kaasõpilastele Jeesuse Kristuse sõnumit edastades

Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus koondab endas kristlastest üliõpilasi ja ülikoolide vilistlasi. Uurisin ühenduse kevadiste plaanide kohta. Vastasid peasekretär Egle Hollman ja liige Carmen Karabelnik. Carmen Karabelnik: Tartus toimuvad EEÜÜ üritused kolmapäevaõhtuti. Aprillis-mais on plaanis korraldada erinevatel teemadel arutlusõhtuid, kuhu kutsume vastavat teemat kristlikust vaatepunktist avama mõne külalise väljastpoolt. Teemasid oleme planeerinud mõeldes ...

Otsused

Jyrjo,Villu2010

Konsistooriumi märtsikuu istungil EELK kirikuseadustiku § 114 lg 2 alusel EELK Konsistoorium otsustab registreerida Urmas Viilma EELK peapiiskopikandidaadiks. EELK kirikuseadustiku § 89 lg 1 alusel konsistoorium otsustab peatada õp Villu Jürjo (fotol) ametiülesannete täitmine Narva koguduses 4. märtsist kuni 31. detsembrini 2014. Määrata praost Peeter Kaldur Narva koguduse hooldajaõpetajaks 4. märtsist kuni 31. detsembrini 2014. Määrata õp Villu Jürjo Viru praostkonna ...

Aino Aarniste teab, et ta on Jumala laps

«Tüdruk, hakka kirjutama!» ütles õpetaja Aino mulle 5. klassis kirjanduse tunnis. See oli aastal 1980. Jäin mõtlema. Jäin aastateks otsima ja mõtlema. Õpetaja Aino meenus aga vahel ikka ja jälle. Soe, suur ja turvaline õpetaja Aino väikses armsas Nõva koolis. Nõva metsad, meri, kolhoosi kartulipõllud … neid ei ole võimalik unustada. Pikkade aastate järel kohtusin ma oma õpetajaga taas 2007. aastal Nõva kooli vilistlaste päeval. Üle õhtuse hämara taeva kandub kõrvu ...