Kodukoha uurimisele pühendatud elu

Tverdjanski3

Läänemaa teenetemärk antakse sel aastal Kullamaal elavale põlisele metsamehele Lembitu Tverdjanskile (fotol). Lembitu on mees, kes palju jõuab. Poolsada aastat metsamehena tegutsenud, on ta pälvinud sel alal elutööpreemia, aga teda on jätkunud ka kiriku juurde. Pärast leeri Haapsalus, aga pensionile jäänuna kodukohas Kullamaal. Lembitu on üks neid, kes koos abikaasaga vabadusetuultes kiriku juurde tuli ja jäi. Siis lasid nad end ka laulatada. Jäänud 15 aasta eest ...

Viimsis avati näitus ja anti üle koostöömedal

Viimsi kirikus avati ikooninäitus ja anti kahele Viimsi koguduse koostööpartnerile üle EELK autasu. Näituse avamisel 6. veebruaril andis piiskop Einar Soone Soome õigeusu kiriku Joensuu piiskopile Arsenile ja toimetajale Aristarkos Tapani Sirviöle kui kauaaegsetele Viimsi koguduse koostööpartneritele üle EELK koostöömedali. Need on esimesed koostöömedalid, mida EELK on andnud Soome ortodoksidele. 2011. aastal asutatud koostöömedal antakse EELK välispartnerile – ...

Koguduse reisid viivad itta

Jõhvi Mihkli kogudus on korraldanud oma liikmetega sõite Eestis või selle lähiümbruses peaaegu 30 aastat. Selle aja jooksul on mitu korda läbi sõidetud kogu Eesti ning külastatud ka Petserit ja Põhja-Lätit. Suur rist Siberis 2005. a mais olin Kingissepas, õnnistasin Eesti Laskurkorpuses sõdinute ja langenute surnuaia ning nende hauad. Sõdurid maeti tol ajal ilmalikult, kuigi enamik neist oli leeris käinud ja praktiliselt kõik olid ristitud. Ja loomulikult ei olnud ...

Luterliku reformatsiooni 500. aastapäev ja Luterlik Maailmaliit 4. osa

4. Juba mõnda aega on reformatsiooni aastapäeva ettevalmistamisele mõeldud ka LML-i Genfi keskuses. Kavandatud tegevuste spekter on lai: luterlikku teoloogiat käsitlevast internetikursusest ning luterliku (resp. laiemalt evangeelse) teoloogia ja teiste teoloogiliste traditsioonide vastasmõju käsitlevast oikumeenilisest konverentsist kuni ülemaailmse «noorte reformeerijate» võrgustiku rajamise, 2017. a assamblee ja usupuhastuspüha jumalateenistuste, aga ka oikumeeniliste ...

Uus vaimsus avardab religiooni mõiste piire

mitut_usku-eesti1

Tartu ülikooli kirjastusel ilmus kolmas kogumik sarjast «Mitut usku Eesti» (fotol), mis on pühendatud uue vaimsuse mõistele, mis ei ole religioon selle tavatähenduses. Lugejani tuuakse mõiste «uus vaimsus» põhjalik sisuseletus, avatakse selle erinevaid tahke, kirjeldatakse praktikaid ja antakse ülevaade uue vaimsuse levikust Eestis. Uus vaimsus on nähtus, mida sageli ja mitmel põhjusel usuks või religiooniks ei peeta, saab lugeda sissejuhatavast artiklist. Veelgi enam, ...

Palve

On filosoofid õpetanud antiikaja rahvast – maailm on vaid vari, teater universumi koopaseinal ... Ja Jeesus õpetas – sellesse kiinduda pole tema laste osa. Nii tunnistan ma koos Väiksega, patuste seast esimesega, Paulusega, mehega, kes ei pidanud end vääriliseks kandma kuningalt saadud nime: Ma unustan kõik, mis on taga – mineviku, patud, tühised lootused; ma sirutun eesoleva poole, valguse poole, tuleviku poole, igavese elu poole, ...

Anda end lakkamatult Jumalale

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kuid mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. Jah, enamgi: ma pean kõike kahjuks Issanda Kristuse Jeesuse kõikeületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust ja et mind leitaks tema seest ega oleks mul oma õigust, mis tuleb Seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest, see, mille Jumal annab usu peale. Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind kõige selle eest, mida oled meile elus andnud. Sa oled meid armastusega loonud, andnud meile elu, tervise, usu. Sa oled ristimises katnud kinni meie patud ja annad üha uuesti andeks meie eksimused. Sa juhid meid eluteel ja annad kord igavese elu. Jumal, me täname, et kõik, mida vajame, tuleb sinu käest. Aita meil elada tänulikuna ja Sind teenida. Aamen.

Teenimatu arm

Tänapäeva maailm muutub üha kaubanduslikumaks. Kõigel näib olevat hind ja inimene arvutab, mille eest ja kui palju on ta valmis maksma. Raha eest saab endale asju, vahel isegi tuttavaid, kuid mida sügavamale hingeellu süüvida, seda selgemalt märkame, et kõike ei saa raha eest, vahetuskaupki ei pruugi kõigi asjade puhul õnnestuda. Õigupoolest polegi elu olulised asjad rahasse ümber arvestatavad. Raha eest ei saa osta tervist, armastust, lapsi, õnne, elu. Ka Jumalaga suheldes ...

Eesti Piibliseltsi viktoriin. Küsimus nr 6

Clipboard01

Eesti Piibliselts jätkab piibliteemalist viktoriini, mis sel aastal on pühendatud emakeelse Piibli 275. aastapäevale. VASTUS 5. veebruari küsimusele Kirja saatja manitseb Timoteost säilitama usku ja puhast südametunnistust, et tema usulaev ei läheks põhja nagu Hümenaiose ja Aleksandrose oma (1Tm 1:18–20). Toimetusse laekus 15 vastust, loosi tahtel saab auhinna Aino Ehala. Võitjal palutakse ühendust võtta Eesti Piibliseltsiga. KÜSIMUS 6. Ajal, mil kuningas Ahasveros ...

Vastuvõtt diakonikoolitusele

11. veebruarist 11. aprillini toimub dokumentide vastuvõtt UI pastoraalseminari diakonikoolitusele. Info: http://ui.eelk.ee/index.php/pastoraalseminar/diakonikoolitus või Liina Sander, tel 611 7405,       5817 3444; liina.sander@eelk.ee.

Täiendkoolitus liturgilise muusika alustest

Koolitus toimub 17. veebruaril kell 10–17 usuteaduse instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn). Kursuse eesmärgiks on õppida tundma liturgilise muusika põhilisi vorme: psalmivormeleid ja tekstimuusikat, nende erinevaid teostusvõimalusi ja ajaloolist kasutuspraktikat. Tutvutakse kirikuaasta temaatikaga, missa ordinaariumi ja propriumi osadega ning nende erinevate muusikaliste lahendustega. Koolitusele oodatakse kirikumuusikuid, koorijuhte, muusikaõpetajaid, teolooge. Koolituse ...

Algab Balti keti 25. aastapäeva tähistav esseekonkurss

Balti Assamblee, kuhu kuuluvad Eesti, Läti ja Leedu parlament, korraldab Balti keti 25. aastapäeva puhul esseekonkursi noortele teemal «Mida tähendab minu jaoks Balti kett?». Balti Assamblee president ja riigikogu aseesimees Laine Randjärv kutsub kõiki gümnasiste esseekonkursil osalema. «Tänapäeva noortel ei ole isiklikke mälestusi Balti ketist, aga nad teavad sellest oma vanemate ja vanavanemate jutustuste kaudu. Esseekonkursiga soovime luua põlvkondadevahelist sidet ...

Hugo Lepnurme koaalieelmängud

Clipboard01

Töötukassa teabepäev

Koguduste ja allasutuste esindajad, kes soovivad olla töötukassa partnerid! 6. märtsil kl 14–16 on konsistooriumis (Kiriku plats 3, Tallinn) Eesti Töötukassa teenuseid tutvustav teabepäev. Tutvustatakse järgmisi töötukassa teenuseid: vabatahtlik töö, talgutöö, tööharjutus, tööpraktika, palgatoetus, hooldusteenus ja tugiisiku teenus. Osalemisest teatada 3. märtsiks diakoonia@eelk.ee