Jumala õiglus on tema ustavus

Kui me kristlastena räägime põrgust ja Jeesusest, siis ei tohi me lähtuda ei traditsioonidest ega arvamustest, vaid peame uurima pühakirja, ja nimelt kreekakeelset originaalteksti. Tõlked moonutavad paratamatult algteksti, sest iga mõiste taga on terve omaette maailm, mis koosneb realiteetidest, kogemustest ja tunnetest, mida pole võimalik teise keelde üle kanda. Eriti on see nii Piibli puhul, mis tekkis 2000 aasta eest täiesti teises kultuuriruumis. Tõlget võivad moonutada ...

Riigimehena mõtlev kirjanik

Nelja kuninga tapmine jüriööl 1343 on kummalisemaid sündmusi Eesti ajaloos. Sügavamaid tagamaid uuris Uku Masing. Kas on ajalool tänapäeva eestlasele midagi õpetada. Lugu veenab, et inimloomuses muutub väga vähe. Tundub, et nagu täna, nii ka tuna ei olnud rahvajuhtide hulgas palju neid, kel jätkus riigimehelikkust. Puudu jäi oskustest, soovist, motiivist. Võimu juures sumab ikka juhuslikke isikuid, ka küündimatuid või selgelt küünilisi tüüpe. Aleksejev on isiklikult ...

Elu ilma huumorita pole Pokrovas võimalik 2. osa

«Nägin vaimusilmas tulevasi hooneid. Ehitus- ja taastamistöödel oli palju abi Elfvingite ja Aminoffide järglaste mälestustest ja fotodest. Kivist hobusetall sobis oma põhiplaanilt kirikuks. Saades ametliku õnnistuse Soome ortodoksi kiriku pealt, algasid läbirääkimised Kirkkonummi maakonna kohaliku omavalitsusega. 1996. a oli kaup koos, kevadel hakkasime korda tegema väikest maja, kus oli elanud voorimees ja hiljem autojuht. Raha saamiseks müüsin mõlemad restoranid koos ...

Palve

Ema, vaata, see on armastuse nägu. Su Poja nägu, keda Petlemmas kandsid oma kätel, ja tundsid imestust Siimeoni sõnadest ning muret templis, kui ta istus õpetlaste keskel. Ema, vaata, see on armastuse nägu. Su Poja nägu, keda taas sa kannad oma kätel, kui võitlus on võidetud ja rahu loodud maa ning taeva vahel. Ema, vaata, see on armastuse nägu. Su Poja nägu, kes lepib, kes usub, kes loodab. Ja lõpuks talub kõike.

Sellest, mis viimselt loeb

Lahe_Jaan_ek copy

1Kr 13 Tänase jutluse aluseks antud tekst, mis on tuntud armastuse ülemlaulu nime all, on osa ühest suuremast teemast Pauluse esimeses kirjas korintlastele, milleks on suhtumine vaimuandidesse. Tänapäeval räägime inimese vaimuannetest, aga see tähendab midagi muud. Vaimuannid, millest on juttu Uues Testamendis, ei olnud inimese intellektuaalsed ja loomingulised võimed, vaid võimed, mida peeti üleloomulikeks, nagu võime kõnelda prohvetlikult (mis hõlmas ka võimet näha ette ...

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind kõige selle hea eest, mida oled meile elus andnud. Täname, et Sina armastad meid ja lasid oma Pojal ohvriteed käia, et meie võiksime vabaneda patust ja saada Jumala lasteks. Aita meil seda meeles pidada ja alati Sulle tänulik olla ning Sind teenida. Aamen.

Jumala armastuse ohvritee

See pühapäev valmistab meid paastu vastu, sest järgmise nädala kolmapäeval astume paastuaega. Nii kõneleb pühapäeva sõnum sellest, kuidas Jeesuse avalik tegevus jõuab pöördepunkti. Algab Kristuse teekond Jeruusalemma, vastu kannatusele ja surmale. Kuid just selles oli tema ülesanne siin maailmas: ohverdada end inimeste eest. Jumala armastus inimkonna vastu ei seisnenud mitte sõnades, vaid tegudes: ta saatis oma kõige kallima, Poja Jeesuse Kristuse, siia maailma, et ta ...

Eesti Piibliseltsi viktoriin. Küsimus nr 8

Clipboard01

Eesti Piibliselts jätkab piibliteemalist viktoriini, mis sel aastal on pühendatud emakeelse Piibli 275. aastapäevale. VASTUS 19. veebruari küsimusele Keefas ei julgenud juutide saabudes enam paganatega koos süüa. Sellise teguviisi mõistis Paulus otsustavalt hukka, öeldes, et see ei ole evangeeliumi tõe järgi toimimine (Gl 2:11–14). Toimetusse laekus 14 vastust, loosi tahtel saab auhinna Kalle Villau. Võitjal palutakse ühendust võtta Eesti Piibliseltsiga. KÜSIMUS 8. ...

Kõpu kirikus algas suur restaureerimistöö

Veebruari algul alustati Kõpu kiriku torni ja pööninguosa restaureerimistöödega, mis kestavad septembri keskpaigani. Korda saab väga palju – nii silmaga nähtavat kui pilkude eest varjatut. Eesti üks paremaid kirikute restaureerijaid Rändmeister OÜ eesotsas Juhan Kilumetsaga korraldab kõik tööd tornis (sees ja väljas), selle külgehitistes ja pööningul. Praegu restaureeritakse torni kandekonstruktsioon ja tehakse sisetöid, kevadel-suvel jõuab järg fassaaditöödeni. Samuti ...

Oikumeeniline jumalateenistus

Maailma palvepäeva oikumeeniline jumalateenistus «Nagu veeojad kõrbes» on reedel, 7. märtsil kell 18 Tallinna Eelimi nelipüha kirikus aadressil Tatari 52. Palvetekstid on koostanud Maailma Palvepäeva Egiptuse komitee. Sõna jagab Olius Thaling, laulab Tallinna oikumeeniline naiskoor, dirigendid Aivi Otsnik, Marika Kahar, Urve Pihlak. Pärast jumalateenistust teelaud.

Ilmunud on uued piltpostkaardid

ratasrist_ppkaart copy

Misjonikeskuses on müügil 4 uut piltpostkaarti vaimuliku sõnumiga Psalmide ja Õpetussõnade raamatust ning «Kiriku laulu- ja palveraamatust». Ühepoolsed, valge tagaküljega kaardid maksavad 25 senti. Vanematest kaartidest müüakse piibli- või laulusalmidega kaarte hinnaga 25 või 30 (ühepoolsed) ja 45 senti (kahepoolsed). Alates 25 kaardist on hind soodsam. Teave mk@eelk.ee või tel 646 4760.

Teabepäev koguduste juhatuste liikmetele

Muinsuskaitseamet koostöös siseministeeriumi ja päästeametiga korraldab 9. aprillil siseministeeriumis (Pikk tn 61, Tallinn) teabepäeva. 10.30 kogunemine, hommikukohv. 11 sissejuhatus. Ilmo Au, siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja 11.05 Programmi «Pühakodade säilitamine ja areng 2014–2018» tutvustus ning muutused eelmise programmiga võrreldes. Sille Sombri, programmi koordinaator 11.20 Millist infot pakub kultuurimälestiste riiklik register mälestiste omanikele ...

Rahvusraamatukogus saab näha aumärke ja tunnustusi

Rahvusraamatukogu harulduste kogu näitusesaalis on avatud näitus «25 aastat Eesti aumärke, 1988–2013. Eesti Vabariigi kodanikele antud kodu- ja välismaiseid tunnustusi, 1918–2013». Eesti Vabariigi 96. sünnipäeva eel avatud näitus annab ülevaate ametkondlikest ja omavalitsuste au-, teenete- ja muudest märkidest, samuti saab siin näha valikut Eesti Vabariigi kodanikele antud välismaistest au- ja teenetemärkidest ning siseriiklikest tunnustustest. Näituse koostasid ...

Kirikumuusika liit ootab kandidaate aasta kirikumuusiku aunimetusele

Aasta kirikumuusikuks saab esitada EELK kirikumuusikut, kes vastab järgmistele tingimustele: 1) on kirikumuusikuna viimase kahe aasta jooksul teinud midagi sellist, mis on heaks eeskujuks teistele kirikumuusikutele; 2) on viimased viis aastat järjest tegutsenud kirikumuusikuna ühes ja samas koguduses. Kandidaat ei pea olema KML liige. Vabas vormis ettepanekuid oodatakse aadressil: EELK Kirikumuusika Liit, Kiriku plats 3, 10130 Tallinn või kml@eelk.ee 1. ...

Täname

TARMO VAINO Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank