Arhiiv mai 2013

Kas, või mitte?

Sisask,Agu2

«Luteri kiriku pealiin on olnud üsna alalhoidlik ja traditsioonitruu. Samas pole võimalik öelda, kas mistahes muudatused oleksid tänaseks kujunenud olukorda kuidagi ära suutnud hoida. Selleks puuduvad lihtsalt muudatustejärgsed kogemused.» Need laused on võetud TÜ usuteaduskonna vanemteaduri Lea Altnurme arvamusloost «Eestlaste religioossus väljendub individuaalsel viisil» (arvamus.postimees.ee, 02.05. 2013). Tõepoolest, pole olemas ühtegi meetodit, mille abil ilma ...

Igaühele oma tähtpäev

Sel nädalal jätkus tähtpäevi, 9. mail nad lausa kattusid, igaüks võis valida endale sobiva. Kirikurahvas tähistas 9. mail Kristuse taevaminemise püha ehk rahvapärimuse järgi suurt ristipäeva. Sel puhul peetud jumalateenistusi ja kirikukogunemisi saatis mitmel pool kontsert. Helget meeleolu toetasid haruldaselt ilus ilm, samuti lehvivad Eesti lipud, mis küll tähistasid hoopis Euroopa päeva, üht uuemat tähtpäeva Eesti riigikalendris. Osades riigiasutustes peeti sel puhul ...

Õpetuskomisjon vaeb vabamüürluse temaatikat

EELK õpetuskomisjon arutas 13. mail usuteaduse instituudis toimunud kolm tundi kestnud koosolekul pikalt vabamüürluse temaatikat. Koosolekul olid kohal kõik õpetuskomisjoni liikmed: peapiiskop Andres Põder, piiskop Einar Soone, õp dr Arne Hiob, õp dr Tõnis Nõmmik, õp dr Ove Sander, õp dr Kaido Soom ja õp dr Randar Tasmuth. Õpetuskomisjon tegutseb piiskopliku nõukogu komisjonina ja selle ülesanne on kujundada seisukohad peapiiskopilt ja piiskoplikult nõukogult saadud õpetusse ...

EELK tänab

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik tunnustab oma tublisid töötegijaid ja kaastöölisi tänujumalateenistusel Tallinna piiskoplikus toomkirikus nelipühal, 19. mail kell 17. Kiriku uksed on avatud kõigile! Aasta 2012 lastetöötegijad Kadri Isak, Tartu Maarja koguduse lastetöö tegija, Kersti Saksniit, Tartu Maar­ja koguduse lastetöö tegija. Aasta 2012 noortetöötegija Raul Suurväli, Rannamõisa koguduse noorsootöötegija. Aasta 2012 laste- ja noortetöö sündmus Tallinna ...

Tehtud töö ei ole jäänud viljatuks

Võimsalt kõlas Martin Lutheri «Üks kindel linn ja varjupaik» Laiuse Püha Jüri kirikus, kui Tartu praostkonna kahekümne koguduse esindajad sinodipäeva avajumalateenistust pidasid. Koosolekuks seadis 50 sinodisaadikut sammud aga Laiuse põhikooli, kus 65 õpilast 16 õpetaja käe alla koolitarkust saamas on. Seda selgitas kooliuksel vastas olnud elupõline kooliõpetaja, Laiuse koguduse juhatuse esimees Epp Järv, kes möödunud aastal bioloogiaõpetaja ametist pensionile jäi. Tere ...

Otsused

Konsistooriumi maikuu istungil EELK XXIX kirikukogu liikmeteks Lääne praostkonnast kinnitati õp Leevi Reinaru, õp Lembit Tammsalu ja Madis Kütt; Lääne-Harju praostkonnast diakon Kalle Kõiv, Sigrid Põld ja Heikki Ylönen; Pärnu praostkonnast abipraost Tõnu Taremaa, Joel Pulk ja õp Tiina Janno; Tartu praostkonnast Priit Kama, õp Ants Tooming ja Priit Humal; Viru praostkonnast abipraost Tauno Toompuu, õp Avo Kiir ja Õie Alt. Ants Kivilo on vabastatud Pärnu praostkonna ...

Toomas Paul annetab elutööpreemia kirikumuusika liidule

Viiskümmend kolm aastat tagasi Ridala kogudusest vaimulikuteed alustanud Toomas Paul (73) on oma ametivenna Esra Rahula järel staažikaim kirikuõpetaja EELKs. Ametlikult emerituuri arvatuna on ta tegev Tallinna Jaani koguduse korralise külalisõpetajana, vabaõhumuuseumi Sutlepa kabeli õpetajana, vajadusel teenib Saksa Lunastaja koguduses ehk «jutlustab nüüd lusti pärast», nagu ta ise ütleb. Toomas Pauli kui kirjamehe tööde loendamiseks on selle lehe maht kaduvväike – ...

Jānis Vanags: oleme sarnase ajalooga, samade probleemidega

Esimesel nelipühal annab peapiiskop Andres Põder Läti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopile Jānis Vanagsile üle EELK Teeneteristi I järgu ordeni. See pole sugugi esimene autasu, mille Läti peapiiskop Eestist on saanud. Veebruaris 2006 anti talle üle Maarjamaa Risti III klassi teenetemärk. Lätlased on meie naaberrahvas, kuid tegelikkuses teame oma lõunanaabritest pahatihti liiga vähe. Selle vea parandamiseks olin Riia kesklinnas asuvas Läti Evangeelse Luterliku Kiriku ...

Raamatud elavad vaid siis, kui neid riiulist kasutamiseks välja tõstetakse

IMG

12 aastat tagasi, 14. märtsil 2001 Eesti Kiriku meediakonverentsil ütles assessor Tiit Salumäe EELK koguduste raamatukogude konkursi võitjate autasustamisel, et raamatuaasta ei tohiks lõppeda. Ta pidas sellega silmas 2000. aasta 23. aprillist 2001. a 23. aprillini kestnud eesti raamatu aastat. Meeldetuletuseks, et aasta oli pühendatud 475 aasta möödumisele esimesest eesti raamatu ilmumisest aastal 1525. Toona said tänukirja Jõhvi, Haapsalu, Rapla, Jüri, Tallinna Kaarli, ...

Martin Luther ja traditsioonilised pereväärtused

Usuisa kirjutistest eesti keelde tõlgituna on peaaegu eranditult välja antud vaid väikest katekismust, mida kasutati leeriõpetuses. Nüüd lisandus sellele «Avatud Eesti raamatu» sarjas ilmunud soliidne Martin Lutheri «Valitud tööd» (Ilmamaa, 2012, 838 lk). Sajand tagasi, 1913. aastal, I maailmasõja eel, ei olnud taolise tõlke järele mingit vajadust. Pastorite omavahelise suhtlemise keel oli saksa keel ning nad lugesid Lutherit originaalis, ja ka ladina keele oskus oli ...

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühisavaldus «Euharistia ja jumalateenistus»

Õigeusklikud ja luterlased on elanud Eestis üheskoos sajandeid. Ametlikud omavahelised kõnelused kiriklikul tasandil said esmakordselt alguse 2006. aastal. Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik (EAÕK) ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) moodustasid komisjoni, mida juhivad vastavalt metropoliit Stefanus ja peapiiskop Andres Põder, ning alustasid omavahel dialoogi. Esimene kohtumine toimus 6. detsembril 2006 Tallinnas EELK Usuteaduse Instituudis. Kõneluste raames otsustati ...

Näitusel koos vineer, kivid ja sulatatud klaas

Heldur Lassi näitus Paides Järvamaa muuseumis kannab nime «Peegeldused». Eks iga kunstiteos peegeldab vähem või rohkem, tahes või tahtmata oma loojat, annab aimdust sellest, milline on tema maailmavaade, millist ainestikku eelistab ja milline väljendusviis selle edasiandmiseks on talle kõige käe- ja südamelähedasem. Heldur Lassi lõpetas kunstiakadeemia 1979. aastal monumentaalmaali erialal. Diplomitööna tegi ta suuremõõtmelise vitraaži. Ka 1990ndatel valmisid mitmed ...

Võnnu kirikuvanem on kogujameelne

Et pühakoda pühapäevaseks teenistuseks korda seada ja tornikella helistada, jõuab kirikuvanem Jaak Kure ikka tund aega varem Võnnu kirikusse. Nõnda on see viimased viisteist aastat olnud. Täismeheeas koguduseliikmeks saades ei ole mees oma leeritõotust unustanud ega väsi konkreetsete tegudega kodukoguduse edenemisele kaasa aitamast. Kümme aastat Võnnus kirikuõpetajaks olnud Urmas Paju ei jõua oma pühendunud kirikuvanemat ära kiita. «Üks aukiri on Jaagule selle eest, mis ...

Peeter Animägi on harjunud tegema mitut tööd

Kirikuvanem Peeter Animägi (fotol) on aidanud nii hooldada kui üles ehitada Heimtali kirikut. Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumetsa hinnangul on Peeter Animägi erakordselt tubli nii juhatuse kui koguduse liikmena. Mis motiveerib Peetrit kirikutööd tegema? «Olen oma elus teinud igasuguseid töid, aga alatihti palju neid, mis otsestesse tööülesannetesse ei puutu. Siin Heimtalis oli sisuliselt nii, et kirik asus Sõmerpalu vallas, väljaspool Urvastet abikirikuna, ja siin ...

Vilma Männikut aitab edasi huumorimeel

Igal hommikul ärkab Vilma Männiku (pildil) oma Tõstamaa-kodus tänuliku meelega ega unusta palvetamast. Ustavuse eest kirikule ja pikaaegse töö eest koguduses tunnustab peapiiskop teda nelipühal EELK aukirjaga. Vilma jääb küll tagasihoidlikuks, ent soostub siiski endast rääkima ja teeb seda kadestamisväärse huumorimeelega. Ta meenutab, et läks 2. klassis pühapäevakooli ja imestab isegi, et see pidi ikka suur tahtmine olema, sest tunde peeti kodust neli kilomeetrit eemal. ...