Peapiiskop Põder: konflikte ja eriarvamusi on olnud igal ajal

Neljapäeval (11. aprill. – Toim.) osales Eesti luterliku kiriku peapiiskop Andres Põder Ridala kogudusemajas peetud Lääne praostkonna esinduskogul ehk sinodil ja andis intervjuu Lääne Elule. Et praegu on luteri kirikus kaks peateemat, kõnelesimegi peamiselt sellest, kellest võiks saada tulevane kirikupea ja kui lõhki on vabamüürluse küsimus vaimulikkonna ajanud. Eesti luteri kiriku lähiaastate üks põnevamaid küsimusi on, kes saab uueks peapiiskopiks. Kes peaks selle ...

Neeme Laanepõllu auks

Kirikumuusika liit on seoses Neeme Laanepõllu 100. sünniaastapäevaga andnud välja helilooja vaimuliku kantaadi «Jääv armastus» noodi. «Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest?» – nende sõnadega Rooma kirjast algab Neeme Laanepõllu kantaat «Jääv armastus», mille vastvalminud noodi esitlus koos teose ettekandega toimub 21. aprilli missal Tallinna toomkirikus. Kantaadi kannab ette toomkoguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel, solistiks on sopran Hele-Mall ...

Iseseisev Käsmu kogudus on olnud kasvav kogudus

Mereäärse Käsmu kogudus tähistas 31. märtsil 65. sünnipäeva. Koguduse diakon Urmas Karileet, kes on kirjutamas usuteaduse instituudi lõputööd Käsmu koguduse ajaloost, täpsustab, et esimene aruanne, mille kogudus konsistooriumile esitas, on 1946. aasta kohta ja selle esitas Käsmu köster-jutlustaja Ferdinand Altenbrun. «Sellest võiks järeldada, et kogudus on registreeritud kas 1945. aasta lõpus või 1946. aasta alguses. Iseseisva koguduse asutamise protsess, mis algas ...

Ilmunud on kogu perele mõeldud palveraamat

kaan.indd

EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus (LNÜ) on andnud välja perede palveraamatu «Iga päev sinu juures». Kose koguduse õpetaja Mare Palgi tutvustab raamatut selle tagakaanel nõnda: ««Iga päev sinu juures» viib lugeja läbi kirikuaasta pühade ning peatub elusündmuste- ja olukordade juures, vaadates neid kristlase pilguga. Raamat, mille pealkiri tuleneb Jeesuse tõotusest Matteuse evangeeliumis 28:20, julgustab lugejaid palvetama ja tuletab meelde, et Kristus on meie lähedal nii ...

Peatselt algavad toetuskontserdid kiriku ehituseks

Mustamäe kiriku ehituse toetuseks on selleks aastaks plaanitud kolmeetapiline ürituste sari, mis saab alguse aprillis. Sarja eesmärk on teha «teavitustööd uue kiriku ehitamise kohta ning kaasata kogukonna inimesi kiriku rajamise protsessi nõnda, et Mustamäe elanikud ja kogu Tallinn uue kiriku omaks võtaksid», on kirjas sarja tööprojektis «Meie tulevik», mis keskendub muusikaüritustele. Aprillist aasta lõpuni kavandatakse kuulajatele pakkuda Jaan Tammsaluga ...

Hingehoidja tänu

piir,miina

Eestis on hospiitsosakonnad kolmes haiglas ja neis kõigis on ka hingehoidjad. Paar päeva tagasi andis Ida-Tallinna keskhaigla teadusosakonna sekretär teada, et on esitatud taotlus uurimistööks «Hingehoid Eesti hospiitsides», ning küsis, kas Järve hooldusravikliiniku hospiitsi õendusjuht ja hingehoidja on nõus vastama uurimistöö küsimustikule. Muidugi olin nõus. Hingehoiust haiglates on viimasel ajal rohkemgi räägitud Eesti Kiriku veergudel ja veebiväljaandes Kirik ja ...

Kui surnutel ei ole Jumalat …

Mulle tuleb Kuressaare tänaval vastu tuttav, kuid korraga ei oska ma öelda, kes. Ta tuleb kepiga tatsudes. Kui oleme veel paari meetri kaugusel teineteisest, taipan: ah tema, Juuli! Või on hakanud kepiga käima ... Jah, pole aastat paar näinud, aga selles eas, juba 70ndates, teeb elu inimesega, mida ta just tahab. Tervitame ja jutt läheb elule endale, et aeg läheb ruttu. Aastad kaovad, kuni ühel päeval tuleb seista surma palge ees. Ja siis ütleb mu tuttav: «Lugesin Eesti ...

Palvega looduses 5. osa

5. Õige mees oli saabunud ning altarile antud õnnistus, mil juuresolijaid veel neli. Alguses nimetati seda looduspalvete altariks, mis ajapikku muutus justkui iseenesest metsaaltariks, kuigi selle peal on kivilille kujutis. Sügisese pööripäeva teenistuse viis läbi Lembit Tammsalu uuel sisseõnnistatud altaril. Aastad mööduvad, vahetunud on õpetajad, igaühel oma vaade loodusele. Vahepeal kirikus pööripäevade puhul looduspalveid ei tehtud, kõik toimus metsaaltari juures, ...

Palve

Mustast mullast tärkab elu, see on uus kasvamise aeg, see on uue loodu aeg, see on kevade aeg. Nii kui igatseb hing kevadet talve järel, igatseb ta pääsemist rahusse ja rõõmu, igatseb ta kasvamist vaimus, igatseb taevast aega.

Rõõm Jumalaga jäämisest

Nigola,Toomas

Jh 16:16–23 Hõisake! Nii hüüab selle pühapäeva psalmi antifoon ning Jeesuski kõneleb rõõmust, mida keegi ristiinimeselt ära võtta ei saa. Hõisake Jumalale, kõik ilmamaa! Aga miks? Kust see rõõm ja hõiskamine õieti tulema peaks? Ülevoolavalt rõõmsal meeleolul võib ju olla mitmesuguseid põhjusi. Kui on hästi magatud, ihu eest hoolt kantud ning viibitakse meeldivas seltskonnas, võib lisada ka pisut rütmikat muusikat ja ongi särtsu kui palju. Umbes aasta tagasi oli Eesti ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled andnud meie elule mõtte ja sihi. Sa kannad meid läbi selle maailma raskuste ja murede ja annad meile elus kõike, mida vajame. Kui meie elu kord lõpeb, siis võime saada taevasesse kodusse. Täname Sind selle hoolitsuse eest! Aita meil elada oma usu kohaselt siin maailmas ja anda oma eluga usust hea tunnistus teistelegi, et inimesed võiksid kõigis elu muredes ja hirmudes Sinule loota. Aamen.

Jumala rahva koduigatsus

Inimese jaoks on tavaliselt surm midagi hirmsat ja lõplikku. Tegu on olukorraga, milles inimesest endast ei sõltu midagi. Keegi ei tea täpselt, mis on pärast surma. Seepärast tunneb inimene sageli hirmu selle teema ees, sest tema ei kontrolli surma järel enam olukorda. Kristlane erineb teistest inimestest selle poolest, et tema usub surma järel ees ootavat elu Jumala juures. Kristus suri, kuid Jumal äratas ta surnuist. See on tõendus elu võidust surma üle. Jeesus näitas ...

Kas tunned piiblit? Küsimus nr 10

EPS200

VASTUS 10. aprilli küsimusele Juubal, kandlelööjate ja vilepuhujate isa (1Ms 4:21). Toimetusse laekus 9 õiget ja 3 vale vastust, loosi tahtel saab auhinna Kaja Lemberg. Auhinna saab kätte Eesti Piibliseltsist. KÜSIMUS 10. Apostlite tegude raamatus on juttu mehest, kes soovis endale osta sama meelevalda, mis oli apostlitel. Kes oli see mees ja mis meelevalda ta lootis raha eest saada? Iga nädal loositakse õigesti vastanute vahel välja üks auhinnasaaja. Auhinnad on ...

Toetusfond kuulutab välja avaliku konkursi

SA EELK Toetusfond kuulutab välja toetuste taotlusvooru luteri koguduste osaluse ja võimekuse suurendamiseks kogukonnatöös. Eelkõige toetatakse a) koguduste koostööd kogukonnaga ja kogukonna elujõudu suurendavate tegevuste või sündmuste läbiviimist; b) koguduste kultuuriloolise tähenduse ja ajaloopärandi kasutamist koostöö võimendamiseks, sellega seotud materjalide kogumist ja avalikustamist; c) kristlikel väärtustel põhinevate kogukonnateenuste ja kogukonna omaalgatuste ...

Vennastekoguduse vaimulik suvepäev Kuusalus

Laupäeval,  8. juunil toimub Kuusalu vennastekoguduse palvemajas (Soodla tee 12) vennastekoguduse suvepäev teemal «Piibel – Jumala Sõna». Oodatakse kõiki, kellele vennastekogudus on südamelähedane. Koguneme kl 10 Kuusalu kiriku juurde, et suunduda edasi palvemajja. Toimuvad teemakohased ettekanded, rühmatööd, laulu- ja palvehetked jms. Korraldatud on lastehoid. Osavõtutasu 5 eurot sisaldab kaks söögikorda, osalemisest teatada 3. juuniks. Info: 660 8004 või 5623 7681. ...