Mõelda end terveks

Vananurm,Imar

Hooldekodus, kus mängisin ühe külanaise 90. sünnipäeval pilli (see sünnipäeva-sõna on mulle rohkem südame järgi kui ladinatüveline juubel), kõneldi ka tervisest. Gripilaine ka just tulekul. Soovitasin hoida igas toas mugulakese-teise sibulat või küüslauku. Fütontsiidid, mis neist lenduvad, hävitavad haigusetekitajaid. «Mina ja ka teie ei näe neid taimelõhnamolekule, aga olen lugenud uurimuste kohta, milles väidetakse, et haigeks jäid palju vähem need inimesed, kelle toas ...

Kevad tuli Roomas

Kui ma läinud teisipäeval Püha Peetruse väljakule jõudsin, oli uus paavst juba ametisse seatud ning massid tasapisi mööda igavest linna laiali valgumas. Taksojuht selgitas itaalia-inglise segakeeles, ägedalt žestikuleerides ning näomiimikat appi võttes, et papa on inaugurazione ja kõik on happy. Kui püüdsin usutleda, kas liiklus on nii crazy seoses papa aktsiooniga, saan eitusele viitava pearaputuse – autosid ongi Roomas palju, aga see on igati normale. Peaaegu lakkamatu ...

Sinodihooaeg algab

3. märtsil lõppenud EELK koguduste juhtorganite valimiste periood juhatas sisse iga-aastase sinodihooaja meie kaheteistkümnes praostkonnas. Seda võiks nimetada ka valimisperioodi jätkumiseks, sest selle aasta sinodikoosolekuid eristab eelmise kolme aasta omadest mitu valimist sisaldavat päevakorrapunkti: valitakse praostkonna nõukogu, revisjonikomisjon või revident ning praostkonda kirikukogul esindavad liikmed. Esimesena, 3. aprillil kutsub oma koguduste esindajad nõu ...

Muusikaelu on kiriku võtmevaldkond

EELK Kirikumuusika Liit (KML) valis oma üldkoosolekul uue juhatuse ja revisjonikomisjoni, tegi kokkuvõtteid eelmisest aastast ja vaatas tulevikku. Kirikumuusikuid oli tulnud tervitama assessor Tiit Salumäe, kes rõhutas aruannete kirjutamise vajalikkust. «Aruanded jäävad ajalooks ja nende kirjutamine ei ole mahavisatud aeg,» ütles ta. Salumäed sundis selleks mõtteavalduseks fakt, et Ida-Harju, Tartu, Pärnu, Viru ja Võru ehk tervelt viis praostkonda 12st ei ole oma ...

Stockholmi kogudusel on uued armulauariistad

EELK Stockholmi kogudusel on uued hõbedast armulauariistad, mis on valmistatud tänu lahketele annetajatele. Mõni kuu tagasi kuulutasime Stockholmi Eesti Päevalehes välja korjanduse armulauariistade soetamiseks. Nüüd võime jagada oma rõõmu, et meie lootus täitus ning karikas, pateen ja leibade karp on valmis. Tulevikus kavatseme lasta teha veel komplektiga sobiva veinikannu. Armulauariistad on valmistanud Tallinna hõbesepad koguduse õpetaja Tiit Pädami jooniste ...

Lühiuudised

Tartu vanglas on suvest tugiisikuteenus Tartus toimus kahepäevane koolitus vanglast vabanenute tugiisikuks saada soovijaile. Osales koguduste liikmeid, vaimulikke, üliõpilasi. Esimesel õppepäeval tutvustas projektijuht Avo Üprus tugiisikute töö põhimõtteid Eestis. Koolitaja Keili Kollamaa käsitles Eesti vanglasüsteemi tööpõhimõtteid: mida eeldatakse ja millised võivad olla raskused. Teisel päeval oli juttu kriminaalse käitumisega inimeste sotsiaalsest taustast ja kasvatuse ...

Kirik on läkitatud teenima

Tänapäeval võib vaimulikke kohata tööd tegemas mitmel pool mujalgi väljaspool traditsioonilisi tegevuspiire. Aasta algul kirjutasime Eesti Kirikus ordineeritud vaimulikest, kes leivatööl erinevates kirikuvälistes ametites. Aga on neidki, kes teevad vaimulikutööd kaplanina neljas riiklikus struktuuris: kaitseväes, politseis, vanglas ja koolis. Riik on kohustatud tagama inimeste vaimuliku teenimise, kui neilt riigi poolt vabadus võetakse, seepärast olid esimesed kaplanid ...

Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal

Tänavu on vaikne nädal ja ülestõusmispühad nii varajased, et need mahuvad just märtsikuu (paastukuu) viimasele nädalale. Kristuse kannatamise, surma ja ülestõusmise imelisele sündmusele on läbi ajaloo sedavõrd suurt tähelepanu pööratud, et selle pühitsemiseks on pühendatud terve nädal. Jeesus saabub Jeruusalemma Palmipuudepüha juhatab sisse vaikse nädala kirjeldusega sellest, kuidas Jeesuse Jeruusalemma saabumist rahvahulk suure juubeldamisega tervitas. Rahvas hõiskas, ...

Anneli Klaus hindab koostööd

2011. aasta kirikumuusiku tiitliga pärjatud Anneli Klaus on 30 aastat lastele muusikat õpetanud ja kogenud, et muusikal on hea mõju. Ka praegu on tal õpilane, kes usinalt orelit harjutab.  Rita Puidet

Muusika on sõbrapäeval oma 60. sünnipäeva tähistanud Tartu Peetri koguduse organisti Anneli Klausi elus tähtsal kohal. Oled pikka aega töötanud Hiiumaal. Kuidas Sa sinna sattusid? Lõpetasin H. Elleri nimelise Tartu muusikakooli ja mind suunati kolmeks aastaks Kärdlasse muusikaõpetajaks, aga jäin Hiiumaale kolme­kümneks aastaks. Missugune oli Sinu esimene kokkupuude kirikuga? Minu vanaisa oli Mõisakülas õigeusu koguduses vöörmünder. Tema kodus hoiti kohvris kullaga ...

Tallinna ülikoolis tikivad üliõpilased Pikva kabelile pühasid tekstiile

Tallinna ülikooli kunstide instituudi üliõpilased tikivad vabatahtliku töö korras Pikva külakabelile sakraaltekstiile, nagu näiteks altaripõlled, põlvituspingi katted ja kõnepuldi põlled. Tekstiilid pühitsetakse kabelis 20. mail ehk samal ajal, kui õnnistatakse sisse kabeli kõrvale püstitatud kellatorn. Pickwa Miikaeli ehk rahvasuus Pikva kabel asub Harjumaal Anija vallas Pikva külas. Tegemist on 2005. aastal teisaldatud ja taaspüstitatud endise diakonisside haigla ...

Suhtumisest vabamüürlusse ja vabamüürlastesse

19. märtsil kogunenud piiskopliku nõukogu koosolekul tõdeti, et vabamüürlaste ridadesse kuulumine on tõsine küsimus. Kannatusaja algul kirikus käivitunud arutelu vabamüürluse üle võeti arutada ka piiskoplikus nõukogus. Lisaks 30 allkirjaga kirjale, milles nõuti vaimulike vabamüürlikku organisatsiooni kuulumise keelustamist (vaata EK 27.02), laekus piiskoplikule nõukogule 41 allkirjaga kiri, milles leitakse et «vabamüürlusesse kuulumise keelustamine ei ole põhjendatud» ...

Andres Põder Canterbury peapiiskopi ametisseseadmisel

21. märtsil seati ametisse uus anglikaani kiriku pea, kogu Inglismaa priimas, Canterbury peapiiskop Justin Welby (57), 105. Canterbury peapiiskop. Senine Durhami piiskop Justin Welby on Rowan Williamsi (62), kes teatas oma ametist lahkumisest 16. märtsil 2012 seoses akadeemilisele positsioonile asumisega Magdalene’i kolledžis Cambridge’is, järglane. Pidulikul jumalateenistusel Canterbury katedraalis osales ka peapiiskop Andres Põder, teda saatis assessor Gustav Piir. ...

Usuteaduse instituut on muutuste teel

EELK usuteaduse instituut (UI) ja Eesti Metodisti Kiriku teoloogiline seminar (TS) peavad ühinemisläbirääkimisi. Hiljutisel nõupidamisel usuteaduse instituudis vaadati üle ja täpsustati ühinemislepingu eelnõu. Läbirääkimiste laua taga istusid peapiiskop Andres Põder, EMK superintendent Taavi Hollman, UI rektor Ove Sander, dekaani kt prof Randar Tasmuth ja juriidiline nõustaja Erik Salumäe. Telefoni teel peeti sidet ka EMK teoloogilise seminari rektori Meeli ...

Kui tulevad kokku bändid ja meediatöötegijad

Juba teist aastat toimunud ühine bändi- ja meedialaager kutsus kokku üle 50 noore Eestist, Soomest, Venemaalt ja Norrast.   Eesmärgiks oli ühendada mõlemal alal tegutsejaid ja õpetada, kuidas edasi viia just oma alal sõnumit Jumalast. Meedialaagris osalenud said ülesandeks tutvustada Eestile fotosessioonide ja intervjuude tegemise kaudu kuut erinevat kristlikku noortebändi: Livingston (Rakvere Karmelist), Eternal (Raplast), So We Walk (Tallinna Kiitusekabelist), H.I.S. ...

Haapsalu Jaani kirikus oli tähtis päev

Haapsalu Jaani kiriku orelit on remonditud kolmel viimasel aastal. II etapi lõppu tähistati pidulikult laupäeval, 23. märtsil. Vendade Alfred ja Otto Gut­dorfi nimi on meie suurte orelimeistrite kõrval asjasse mittepühendunuile üsna tundmatu, ometi on nende kätetööna 1933. aasta lõpuks valminud Haapsalu Jaani kirikusse orel. Orelimeister Toomas Mäevälja sõnul on see Läänemaa orelitest suurim. Orel on 17 registriga, kahe manuaali ja pedaaliga. Eriliseks teevad oreli tema ...