Arhiiv veebruar 2013

Usundiõpetuse õpetajad said konverentsil kokku

Religiooniõpetajate liidu (ERÕL) aastakonverents «Jagamine teeb rikkaks» toimus 16. veebruaril Tallinnas Tartu ülikooli usuteaduskonna, usuteaduse instituudi ja Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) toel. Usundiõpetajatele, aga teistelegi, kel (koolinoorte) religioosne haritus südameasjaks, suunatud konverents on ERÕLi korralisi aastaüritusi, mille korraldamisse organisatsioon suuresti panustab. EKNi poolt tervitades kinnitas asepresident Joosep Tammo, kes on ise ERÕLi kauaaegne ...

Õpetaja Jüri Vallsalu on täitnud oma kohust

Läinud reedel sai 20 aastat päevast, mil Jüri Vallsalu (55) kinnitati Hageri koguduse õpetajaks. Ordineeritud õpetajana oli Jüri Vallsalu selleks ajaks jõudnud töötada juba üksteist aastat (ordineeritud 10. juunil 1981), seljataha oli jäänud lisaks kaks aastat jutlustajakogemust. Elu Jumalale pühendanud noormeest, kes oli lõpetanud ehitus- ja mehaanikatehnikumi ja paar aastat töötanud ehitusmeistrina, ilmselt veel mäletatakse Püha, Muhu ja Mustjala koguduses. Issanda ...

Nõo kirik saab säravaks kui prillikivi

Möödunud aastal valmis Nõo kiriku detailne restaureerimisprojekt. Esmajärjekorras loodetakse kindlustada torn. Vald hoolitseb selle eest, et muru niidetud oleks ja kirik pimedal ajal valgustatud. Siiski on kaunile pühakojale teenimatult vähe tähelepanu pööratud. Jumalakoda on rahuldavas seisukorras ja midagi hullu 13. sajandi keskpaigas ehitatud kirikuga lahti pole. Remont kuluks küll ära, sest seda ei ole kaua tehtud. Nii tellis kogudus möödunud aastal ARC Projekti ...

Laine Randjärv ütleb, et on hingelt jäänud koorijuhiks

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv on suvest taas aktiivselt dirigendina ametis, seekord Tallinna Jaani koguduses. Ta ütleb, et armastab koori ja koorilauljaid. «Olen hingelt koorijuht, kasvasin selleks. Neljandast eluaastast käisin isaga kooriproovides kaasas, sealt sain pisiku eluks ajaks. Mul on olnud suur õnn õppida erakordsete inimeste käe all – Valve Lepik Tartus ja Kuno Areng Tallinnas on olnud minu juhendajad ja teenäitajad.» 1989. a lõi Laine Randjärv Tartus ...

Urvaste kirikusse tuleb uus vaip

Urvaste Püha Urbanuse koguduse esmamainimise 600. aastapäeva puhul selle aasta juulis kingib kohalik rahvas oma kirikule kihelkonna mustrites ja värvides uue vaiba. Õpetaja Üllar Salumets selgitab, et Urvaste Heimtali abikiriku kirikuvanema Peeter Animägi idee kohaselt võiks aastapäeva jääda meenutama vaip, sest praegune on 40 aastat vana ning kulunud. «Ümbruskonna vallad juba uurisid, mida võiks kinkida, oli hea vastata, et kindel panus vaibafondi oleks teretulnud,» ...

Sama paiga kaks palet

95 aastat tagasi, 24. veebruaril 1918 kuulutati Tallinnas Eesti iseseisvaks. Hommikul puhkes Võrus tulevahetus punakaardi ja kodanliku Omakaitse vahel. Petseri tänaval langes kinopidaja hr Kull, ilmselt ka esimene ohver iseseisvuse eest Eestis. Mõlemad juuresolevad ülesvõtted on tehtud Võrus Petseri ja Jüri tn nurgalt, vaatega piki Jüri tänavat kesklinna suunas. Hilisem tehti mõne nädala eest, varasem umbes 1930. aastal. Selles kohas on linna ilme vähe muutunud. Suurima ...

Rollivahetuse valud

Veebruar on eestlaste jaoks tähendusrikas kuu, hõlmates Tartu rahu ja Eesti Vabariigi aastapäeva. See on vabaduse kindlustamise, allutatutest võitjateks saamise kuu. Kõrgendatud rahvusliku meeleolu tingimustes meenub koguteose «Eesti ajalugu» II ümber arenenud mõttevahetus. Eesti keskaega käsitlev teos on tekitanud ühiskonnas vastukaja rahvusromantismi hülgava lähenemisega. See ei tähenda aga muud, kui et sündmuste käsitlemiseks ja kirjeldamiseks on mitu ...

Hoia, Jumal, Eestit!

1933. aasta veebruarikuu tähtsaim sündmus oli muidugi Eesti Vabariigi 15. aastapäeva tähistamine 24. veebruaril. Juba eelmisel päeval oli mälestusjumalateenistus kaitseväe kalmistul, kus jutlustas õpetaja Stokholm. Muusikaga kaunistas seda vabadussõjalaste koor, võimsalt kõlas kaitseväe orkestrilt «Kummardan Sind, armuvägi». Pidupäeva varahommikul äratas Tallinna linnarahvast koraalidega puhkpillimuusika seltsi Edu orkester Jaani kiriku tornist, mis kohe ka rahvahulga ...

Abiks palvetajale. Kristlikud juhtnöörid 2. osa

2. Sellest lähtuvalt saab eristada mõningaid n-ö palveliike. Abipalve. Selles palves palume Jumalat konkreetsete vajaduste/murede pärast oma elus. «Hüüa mind appi ahastuse päeval; siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad mulle au» (Ps 50:15). Siia kuulub ka patukahetsuspalve. Tänupalve. Kristlane tänab Jumalat talle osaks saanud õnnistuse eest. «Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti» (Ps 107:1). Tänupalves meenutame igapäevaseid ande ...

Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust. Tuleta meelde meile, kes me tahame Su unustada, tõrjuda välja avalikust elust ja perest ja riigist, ja vaikida, kui hümni lauldakse ... Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust. Neid nimesid, mis raiutud on marmortahvlisse, ja neid, mis unustatud kõigi poolt; ja kõiki Sinu imelisi ande, mis sellest, et on neid, kes loeksid juhusele auks kõik meie ümber. Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja ...

Meiegi rahvas on Jumalale armas kui silmatera

Mt 15:21–28 Lisaks evangeeliumile kõnetab meid tänavusel vabariigi aastapäeval ka 24. veebruariks loositud vennastekoguduse juhtsalm: «Issand hoidis oma rahvast nagu oma silmatera» (5Ms 32:10). Evangeeliumi lugu leiab aset umbes paar tuhat aastat tagasi kaugel pühal Iisraelimaal Iisraeli rahva hulgas. Omakorda üle tuhande aasta varem olid kaananlased ja muud võõrrahvad siit kõrvale aetud, et väljavalitud rahvale tõotatud maa anda. Õieti arvestab Vana Testamendi ajalugu, et ...

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled saatnud oma Poja armastusest inimkonna vastu siia maailma selleks, et meid aidata. Täname Sind, et paljud on saanud Issanda käest abi ja tuge. Anna meile Püha Vaimu läbi usku sellesse, et Sina meid armastad ja aitad. Kuule nende palveid, kes on raskustes ja Sinu poole pöörduvad. Aita meil sel paastuajal võtta aega palvetamiseks, et võiksime Sinu läbi võita selle maailma pimeduse ja enda nõrkuse. Aamen.

Palve ja usk

Maailmas on palju probleeme. Haigused vaevavad inimesi ja tihti on meil mure igapäevase elu pärast. Sageli kogeme Pauluse kombel, et «head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen» (Rm 7:19). Inimest koormab suutmatus oma elu valitseda. Maailmas on nii palju pimedust. Jeesus võitles pimedusejõudude vastu nii haigeid parandades kui ka patte andeks andes. Kui meie elus on raskusi, siis võime lugeda pühakirja ja näha, kuidas Jeesus aitas inimesi. Selle ...

Püha maa reisile on 2 vaba kohta

12.–21. märtsini toimuvale vaimulikule reisile Iisraeli ja Palestiinasse on kaks vaba kohta. Info Juune Holvandus (5568 1181) või Arne Hiob (5648 2700).

Kas tunned Piiblit? Küsimus nr 2

EPS200

VASTUS 13. veebruari küsimusele Rahvale anti käsk asuda teele siis, kui leviitpreestrid kannavad Jumala seaduselaegast (Jos 3:1–3,6). Toimetusse laekus kümme õiget vastust, loosi tahtel saab auhinna Bivian Rahumägi. Auhinna saab kätte Eesti Piibliseltsist. KÜSIMUS 2. Juudid halvustasid Jeesust tölneritega suhtlemise pärast. Luuka evangeeliumis on nimetatud kahte tölnerit, keda Jeesus külastas. Matteuse evangeeliumi järgi valis Jeesus ühe tölneri isegi kaheteistkümne ...