Arhiiv veebruar 2013

Lühiuudised

Kirjanik Enn Nõu sai auhinna Jaan Krossi kirjandusauhinna tänavune laureaat on kirjanik Enn Nõu (fotol), kes sai auhinna dokumentaalromaani «Vabariigi pojad ja tütred» eest. Auhinda, mille rahaline väärtus on 1500 eurot ja sellega kaasneb unikaalne mälestusplaat, annab välja Jaan Krossi Sihtasutus. Triloogia «Vabariigi pojad ja tütred» ilmus Eestis aastatel 2010–2012. Romaani enam kui 1200 leheküljel antakse autori perekonnaliikmete elulugude kaudu ajalooliselt tõene ja ...

Preester Vello Salo: Iga ristiinimene on vabadusvõitleja

Jutuajamine preester Vello Saloga (87) toimub Pirita kloostri raamatukogutoas kindlates ajaraamides. Eaka vaimuliku pärastlõunapuhkusest kuni õhtuse missani kloostrikabelis saame kanget espressokohvi rüübates kõnelda priiusest, keelest ja meelest. Olen juhatatud valgusküllasesse moodsa sisustusega ruumi, mille seintel maast laeni raamaturiiulid, akna all kirjutuslaud arvutiga ning keset tuba toekas laud, toolid ümber. Saan mahti põgusaks tutvumiseks riiulite sisuga, kus ...

Jaan Tammsalu räägib omavahelisest vendlusest

Üks enam kui viiesajast vennast, kes Eestis vabamüürlaste hulka kuulub, on Tallinna Jaani koguduse õpetaja praost Jaan Tammsalu. 26 aastat tagasi vaimulikuordinatsiooni saanud mees on viimased kuus aastat kuulunud ka kindlaid rituaale järgivate ja oma seltsi nimekirju mitteavaldavate meeste ridadesse. Nagu ütleb üks Sinu ametivend: nüüd on meil alanud uus nõiajaht. Sedakorda vabamüürlastele. Kas Sa võiksid lehelugejatele selgitada, mida on vabamüürluses sellist, mis on ...

Kas vabamüürlased saavad ohustada kirikut?

Et kõik Agu Sihvka kombel ära rääkida, tuleks alustada sõbrapäeva Eesti Ekspressist, kus Hans H. Luik lumepalli artikliga «Kas vabamüürlus on uus EÜS ehk kuidas jagatakse Eestis tippameteid?» veerema pani. Nende ridade kirjutamise ajal on laviin kirikut ja üht osa sinna kuuluvaid inimesi kõvasti puudutanud. 21. veebruaril võttis Tartu praostkonna vaimulike konverents vastu pöördumise: «Palume kõigil vabamüürlusesse ja sarnastesse organisatsioonidesse kuulujail neist välja ...

Proovijutlusest saati Paistus

Paistu Maarja koguduse õp Raivo Asukülal on sünnipäev ja ordinatsioonipäev samal kuupäeval – homme, 28. veebruaril tähistab ta oma 65. sünnipäeva ja 23. ordinatsiooniaastapäeva.   «Muidugi oli see suur üllatus, et sünnipäeval ordineeritakse, aga selline oli tollase peapiiskopi Kuno Pajula otsus,» jõuab aastatetaguse emotsiooni järellainetus tänasesse. Ajad, mil Raivo Asuküla otsustas vaimuliku ameti kasuks, olid Eestis keerulised, ka EELK jaoks. Saan kuulda, et ...

Võõrsil omade keskel tähistati vabariigi aastapäeva

Küsimus, kuidas hoida isamaad ja emakeelt, muutub Eestist eemal elades eriti oluliseks ning hingelähedaseks, kinnitab eestikeelse kogudusetöö diakon Tuuli Raamat Helsingist. Diakon Tuuli Raamat, keda Eesti välisminister Urmas Paet tunnustas möödunud aasta kodanikupäeval, 26. novembril rahvadiplomaatia edendamise eest aukirjaga, räägib Eesti Kirikule, kuidas üle lahe Helsingis eestlased iseseisvuspäeva tähistasid. Nagu igal aastal, selgitab ta, tähistas kogudus ...

Raamat juhatab Vana Testamendi juurde

Levin

Tartu ülikooli kirjastus on andnud välja Christoph Levini «Vana Testamendi», mille on saksa keelest tõlkinud Kadri Metsma. Ükski teine raamat pole läänemaailma religiooni ja kultuuri mõjutanud rohkem kui Piibel ja selle suurem, juute ja kristlasi ühendav osa Vana Testament. Müncheni ülikooli professor Christoph Levin kirjeldab Vana Testamendi ülesehitust, kaanoni tekkelugu ning tekstide traditsioonilugu. Jälgi Vana Testamendi mõjudest on võimalik leida igast ...

Nõva kiriku remont edeneb jõudsalt

Lääne praostkonda kuuluv Nõva Püha Olevi kogudus on rõõmus, et tänu lahketele annetajatele ollakse kiriku remondiga jõudsalt edasi liikumas. Eesti vanimate puukirikute hulka kuuluvas rannakirikus tehtavast kõneles diakon Peeter Krall. Vaimulik selgitab, et kiriku remont on jõudnud teise etappi. Leader-programmist saadud raha eest on kaetud tornikatus vasest kattega, samuti on vahetatud kiriku pehkinud alustalad uute vastu. Võlgu jäädi tornitipu kaunistuse ja piksevarda ...

Palve

Luba mul, oh Issand, Johannese kombel     leida varju Sinu juures,     usalduda heade inimeste hoidmisse,     olla kaitstud kogu maailma kurja eest. Luba mul, oh Issand, Sinu püha rahva kombel     olla hoitud Sinu vere väes,     kaugel eemal surmaingli mõõga ulatusest,     teel vaba rahva igavesse rõõmu. Luba mul, oh Issand, Sinu õpilaste kombel     murda leiba Sinu äratundmiseks     ja kuulda Sinu sõnu pühakirjast kõlamas,     et kord, kui langenud kõik ...

Jumal on meid loonud oma Vaimu eluasemeks

Lk 11:14–26 Antiikajal oli üldine arvamine, et haigus ja hädad on patu tagajärg. Kas peaksime praegu teisiti arvama? Meil ei ole mingit põhjust tänapäeva meditsiini ja selle saavutusi hakata Piibli järgi korrigeerima. Ülepea ei peaks tänapäeva kristlasel olema probleeme ühegi loodusteaduses esineva väitega. Teaduse ja usu tasakaalu saame õppida meie tipploodusteadlastelt, kellest mitmed on ka ustavad koguduseliikmed ja tõsiusklikud kristlased. Aga nõnda nagu kuue päevaga ...

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et sina saatsid oma Poja siia maailma selleks, et inimesed päästa kurjuse meelevalla alt. Ole ligi neile, kes peavad võitlema kurjusega, ja aita, et nad suudaksid kanda oma koormaid, olles kindlad selles, et Jeesus on kurjuselt võimu võtnud. Kuule kõigi ahastuses olijate palveid ja aita meil täita oma roll siin maailmas ning võidelda armastusega kurjuse vastu. Aamen.

Jeesus – kurjuse võimu võitja

Maailmas võime sageli kohata kurjust. See rikub inimestevahelisi suhteid, tekitab sõdu ja tülisid, kiusab taga kristlasi ega lase neil oma usku tunnistada. Kurjus lahutab inimese Jumalast, ligimesest ja loodusest. Igaühel tuleb vahel kokku puutuda kurjusega. Kuid kurjust pidi kogema ka Jeesus, kui teda taga kiusati. Kristus suri ristil ja sellegi karistuse taustal on inimeste kurjus ja kadedus. Jee­sus kannatas valesüüdistuste all, kui kurjuse jõud ütlesid, et ta teeb ...

Eesti Kiriku köidetud aastakäik 2012

Tähelepanu! Toimetuse kaudu on võimalik tellida endale või kogudusele Eesti Kiriku eelmise aasta köidetud aastakäik. Soovist palun teada anda sirje.kasemaa@eelk.ee või telefonil 733 7795.

Kas tunned piiblit? Küsimus nr 3

EPS200

VASTUS 20. veebruari küsimusele Jeesus külastas Leevit (Lk 5:27–32) ja Sakkeust (Lk 19:1–6). Apostliks sai tölner Matteus (Mt 10:3). Toimetusse laekus 14 õiget ja 4 mittetäielikku vastust, loosi tahtel saab auhinna Ursula Arutjunova. Auhinna saab kätte Eesti Piibliseltsist. KÜSIMUS 3. Kuningas Taavetil ei õnnestunud alati Jumalale kuulekas olla. Ühe eksimuse järel edastas keegi prohvet talle Jumala sõnumi, mille kohaselt tuli Taavetil valida üks kolmest karistusest. ...

Edasta oma õnnesoov või teade

Eesti Kirikus on jätkuvalt võimalus avaldada tasuta õnnesoove, teateid kihlumisest, ristimisest, leeriõnnistamisest, abiellumisest. Selleks saatke oma soov lehekülje toimetajale aadressil rita.puidet@eelk.ee.