Konverentsil süüviti algkristlaste enesemõistmisse

Usuteaduse instituudis peeti 19. oktoobril teaduskonverentsi, kus otsiti vastust küsimusele, mida on teada varajaste kristlike gruppide enesemõistmisest, inimesepildist, jumalasuhte ja ühiskondlike suhete vahekorrast. Ettekannetega astusid üles prof dr Randar Tasmuth, dr Jaan Lahe, dr Urmas Nõmmik ning doktorandid Elo Süld ja Ergo Naab. Konverents oli vahekokkuvõtteks Eesti teadusfondi grandi 8665 uurimistöö «Algkristliku ideoloogia kujunemist mõjutanud tegurid ...

Johannes Esto Ühingu kirjastusel on ilmunud kaks raamatut

Johannes Esto Ühingu kirjastusel on ilmunud kaks raamatut: Jaan Tammsalu «Vaimulikud mõtisklused. Teine raamat»; Toomas Pauli «Teispool vaikust. Mõned hommikumeditatsioonid». Raamatute esitlus toimub hingedepäeval, 2. novembril Tallinna Jaani kirikus algusega kell 16.

Uued misjoniajakirjad on ilmunud

Misjonikeskus koos partneritega on välja andnud ajakirjad Hõimurahvaste Aeg, Pluss ja Misjonifailid. Misjonifailid (toimetaja Piret Riim) ilmuvad paar korda aastas alates 2003. aastast. Misjonikeskuse tööd tutvustavale 20-leheküljelisele ajakirjale sekundeerivad infolehed Jaanifailid ja Jõulufailid. Hõimurahvaste Aeg (toimetus Jaan Bärenson, Küllike Evartov, Mark Nelson ja Piret Riim) ilmub alates 2006. aastast kord aastas samanimelise soome-ugri kristlaste koostööprojekti ...

Kirikuelust oktoobris 1932

3. oktoobril vaatas liturgiline komisjon veel kord läbi ja võttis täies ulatuses vastu uue agenda muusikalise osa, mis otsustati koos Kirikumuusika Sekretariaadi ettevalmistatud koraaliraamatu täiendustega trükki anda. Uus agenda otsustati tarvitusele võtta koos vanaga. Lauluraamatu komisjonile tehti ülesandeks asuda «Vaimulikkude laulude» väljaandmisele, sest 1923. aasta trükk oli juba täiesti otsas. Uus kogu pidi sisaldama umbes 150 laulu tarvitamiseks palvekoosolekutel ...

Olematu sündmus Anno Domini 1987 3. osa

3. Ka meil jäi üle välja minna suure slämmi peale: kas kõik või häving. Kas Issand päästab meid sellest maiste kriteeriumide järgi täiesti lootusetust olukorrast? Ainult imele võis veel loota. Seal, Haamerite kodus, toimus sarnane palvevõitlus Ketsemani omaga võrrelduna. Taganeda polnud enam kuhugi. Eenok julges siiski jääda etteantud kirjakoha juurde. Uskuge – see mõjus. Sõna tegi oma töö ega tulnud tühjalt tagasi. Luu ja üdi oli läbistatud. Pöördumatult. Need mehed ...

Peapiiskop Põder istutas puu

21. oktoobril istutas peapiiskop Andres Põder Saksamaale Wittenbergi, reformatsiooni sünnikohta Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku nimelise puu, mis jääb meenutama reformatsiooni tähtsust ja tähendust Eesti maa ja rahva jaoks. Vahtrapuud sümboolselt istutades pöördus peapiiskop koosviibijate poole eestikeelse kõnega, mis tõlgiti inglise keelde: «Oleme valinud oma puule pühakirjatekstiks Taaveti 92. laulu 14. salmi: «Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala ...

Lühiuudised

Muinsuskaitseamet jagas tunnustust 19. aastapäeva tähistades tunnustas ning tänas amet möödunud aasta parimaid koostööpartnereid. Kokku tõsteti esile 52 projekti. Teiste hulgas tunnustati osaühingut Rändmeister (Juhan Kilumets) sihikindla tegevuse eest Väike-Maar­ja kiriku tornikiivri (fotol) taastamisel; Mihkli Miikaeli kogudust (juhatuse esimees Silvi Lootsmann) pastoraadi talli-tõllakuuri ning Mihkli kiriku katuse restaureerimistööde korraldamise eest ning eduka koostöö ...

Ooperilauljast saab vaimulik

Tõnis Tamm (52, fotol) läbis kirikuvalitsuse ees 16. oktoobril edukalt diakoniameti eksami ning 18. novembril ordineeritakse ta EELK vikaardiakoniks. 35aastase staažiga ooperilaulja Tõnis Tamm on usuteaduse vastu huvi tundnud aastaid, aga seoses sel aastal lauljapensionile jäämisega, mis lõpetab töösuhte Rootsi Kuningliku Ooperiga, mille kooris ta 15 aastat on laulnud, tekkis idee oma huvi süstemaatiliselt arendada. «Urmas Viilma küsis, kas olen mõelnud diakoniks ...

Evangeelsete kirikute suurkohtumine Itaalias

Eesti luterlik kirik ei ole kirik mitte üksinda, vaid üksnes koos teiste kirikutega. See veendumus kajastub meie kiriku erilaadilistes sõprussidemetes teiste kirikutega nii kodumaal, Euroopas kui üleilmselt. Kõige lähedasemad oleme kirikutega, kellega peame ühiselt jumalateenistust: oleme ühendatud ja osaduses Jumala sõna kuulutamise ja armulauaosaduse kaudu, teeme koos teoloogilist tööd, taotleme ühist tunnistamist ja teenimist. Evangeelsete Kirikute Osadus ...

Alastioleku hirmud ja rõõmud

Olen oma elus andnud igasuguseid lubadusi. Kunagi tõotasin mitte iialgi teha endale Facebooki (FB) kontot. Inimloomus on aga kahetsusväärselt painduv ja nii vürtsitab minugi ilmalikku ning religioosset elu agar erinevate suhtluskeskkondade kasutamine. Tõsi küll, iga asi aegub ja minetab oma uudsuse – nõnda on ka kõikidest muudest interneti võlumaailma imedest ennast esikohale rebinud just nimelt FB. Kui palju kordi olen tõotanud, et kustutan selle õuduse oma elust. Olen ...

Kirik kui võrgustik või koostöövorm

Eeloleval pühapäeval peetakse meie kirikutes ja kogudustes misjonipüha. Ka tuleva aasta 22.–23. jaanuaril toimuv EELK vaimulike konverents keskendub misjonile. Konverentsil kõnelevad prof Randar Tasmuth (misjonist algkristluses), õp Annika Laats (misjonist luterliku teoloogia valguses), dr Lea Altnurme (eestlaste ootustest kirikule) ja õp Tauno Toompuu (misjoni rakendusvõimalustest tänases kirikus). Oma kogemusi tutvustavad Soome ja Inglismaa kirikute esindajad. Tauno ...

Kui paljudes koolides õpetatakse usundiõpetust

Eesti Kirikus ilmus (3.10.2012) usutlus teadus- ja haridusministeeriumi asekantsler Kalle Küttisega, kus avaldati religiooniõpetust, filosoofiat ja kultuurilugu õpetanud koolide arv. Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmed võimaldaks näidata ka eraldi filosoofia, kultuuriloo ja usundiõpetuse ainet, koguni eristada usuõpetust, religiooniõpetust ja usundiõpetust õpetavad koolid. Kuid need arvud ei vasta tegelikkusele. Mitmeid koole, kus tegelikult ainet õpetatakse, pole ...

Miks Kersna pingile keegi vaimulikest ei istu?

Nii küsis Lauri Hussar etteheitval toonil eelmisel nädalal Eesti Kirikute Nõukogu meediaümarlaual. Teoloogiaharidusega ajakirjanikku oli palutud kõnelema kiriku temaatikast meedias. Analüüsides viimase nelja kuu kogumuljet toonitas ta märksõna konflikt põhjendamatult sagedast esinemist. Miks skandaal heast uudisest kordades enam müüb, ei võtnud Hussar vaagida, ent leidis, et tegemist on mõneti meediapoolse tegemata tööga (lihtne on rääkida jamast, aga aeganõudvam avada ...

Jumal annab usu ja paiga kasvamiseks

Nõnda ütleb Issand: Neetud on mees, kes loodab inimeste peale, kes peab liha oma käsivarreks ja kelle süda lahkub Issandast. Tema on otsekui kadakas nõmmel, mis ei näe head tulemas; ta asub kõrbe kivirägas, soolasel, elamiskõlbmatul maal. Aga õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale, kelle lootuseks on Issand. Tema on otsekui vee äärde istutatud puu, mis ajab oma juuri oja kaldal ega karda, kui palavus tuleb, vaid ta lehed on haljad; ja põua-aastal ta ei muretse ega ...

Palve

Kaugelt silmates maad tekib kihk kiirelt pääseda sinna. Lainetel liikumine vajab aga rahu ja püsivust. Nii tekib inimeses võitlus. Võitlus usu ja mõtte vahel, et maal on kindlam olla kui laineil loksuda. Jumal, kingi Sina meile ikka usku, et võitluses mõtetega usk võitjaks jääks!