Arhiiv september 2012

Üks küsimus

Ajakirjanduses on spekuleeritud, et 1. oktoobril algav tervishoiutöötajate streik võib jätta arstiabita tuhanded abivajajad. Arusaadavalt on see tekitanud ühiskonnas palju muret. Kuidas Teie Kristlike Arstide Ühenduse liikmena suhtute planeeritavasse tööseisakusse ja kuidas kommenteerite eelnimetatud oletust, et streigi tõttu jäävad hädalised abita? Katrin Luhamets, Eesti Kristlike Arstide Ühingu juhatuse liige, perearst: Eesti Arstide Liidu poolt planeeritava streigi ...

Taas saab käia piibli- ja misjonikursusel

Titta Hämäläinen (fotol) EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendusest rõõmustab, et jälle koguneb suur grupp noori, kes tahavad uurida Piiblit. «Alustasime nädalavahetusel ja koguneme septembrist maini üheksal nädalavahetusel,» ütleb ta. «On hea meel, et eelmise aastaga võrreldes on rohkem kogudusi esindatud. Töövormiks on laager, kus elatakse ühiselt, esinevad lektorid, palvetatakse koos ja arutletakse.» Oodatud on 17–27aastased noored. Osa tõsiseid noori pole oma kutsumust ...

Ühises arutelus selgusid koguduse tulevikusuunad

Tallinna toomkogudus otsustas ühe tõsise mõttetalgu maha pidada kohe pärast toompäevade lõpujumalateenistust. Kuidas koguduse elu arendada, liikmeid rohkem kaasa haarata, mis suunas peaks minema kasvatustöö või hoolekanne – eks kõige parem on seda ikka koguduserahvaga ühiselt arutada. Mugavuse nimel Töötati viies rühmas: jumalateenistuslik elu, laste- ja noortetöö, koguduseliikmete aktiveerimine, töö seenioride ja abivajajatega ning suhted väljaspool ...

Otsused

Konsistooriumi septembrikuu istungil Kunda kogudus on nimetud ümber EELK Kunda Kolmekuninga koguduseks. Jaak Aus on vabastatud Tallinna Toompea Kaar­li koguduse abiõpetaja ametikohalt ja kinnitatakse sama koguduse õpetajaks alates 1. oktoobrist. EELK koostöömedal on antud Kuressaare koguduse kaastöölistele diakoniss Raila Hyytinenile ja diakon Lauri Lehtinenile Soomest. OÜ Kiriku Varahaldus nõukogust kutsutakse tagasi Andres Põder, Einar Soone, Joel Luhamets, Tiit ...

Muusikarikas sügiskuu

Alanud oli uus õppeaasta. Koolialguskuu septem­­b­er 1932 pakkus nagu ikka ka palju muusikalist ilu. Lohusuu kogudus tähistas 4. septembril 50. sünnipäeva. Sel päeval leidis aset suur kontsertjumalateenistus, millest võtsid osa meie kõrged vaimulikud eesotsas piiskop Kukega, kutsutud olid ka ümbruskonna köstrid ja koguduste esindajad. 11. september oli Hageris suur pidupäev – uue kiriku ehitamisest ja õpetaja praost K. A. Thomsoni ametisseasumisest möödus 40 aastat. Viie ...

Üks kindel linn 1. osa

1. Kaarli koguduse kontsertkoor laulis Wittenbergi lossikirikus ja Helmstedtis. Peatselt täitub 500 aastat reformatsioonist ja juba kümme aastat enne seda on Saksamaal tähistatud nn teema-aastaid. Et 2012. aasta teemaks on «Muusika ja reformatsioon», siis sai auväärse esinemiskutse Kaarli koguduse kontsertkoor Piret Aidulo juhatusel, dirigent esines sel kontserdireisil ka organistina. Kontserdid toimusid maailmakuulsas Wittenbergis – ametlikult Lutherstadt Wittenberg – ...

Johannes Kivisalu: sammuke Jumalale lähemale

Väärtustades eelkäijate tööd, kirjutan sada aastat tagasi sündinud Johannes Kivisalust, kes jõudis oma elu jooksul jagada inimestele Jumala armu mitmes koguduses. Hilisem kooli- ja kirikuõpetaja sündis 23. augustil 1912 Rõngu vallas Koruste külas ja kandis 1935. aastani Johannes Kitse nime. Esimesed tarkuseterad kogus ta isa käe all kohalikus algkoolis õppides. Kodust sai kaasa esimese kiriklike sakramentide kogemuse, sest kooliõpetajast isal tuli ka lapsi ristida, ...

Vaba kristlase kimbatus

Js 1:10–17; Mk 7:5–13 Kas sul on hingel tegusid, mida meelde tuletades tunned valu ja häbi? Minul on. Tean, et avalik patukahetsus ei lõpe alati hästi, sest me ei tea, kuidas inimesed sellesse suhtuvad. Kas leidub lugejate seas neid, kes kuulutavad pattude andeksandmist Jeesuse nimes ja veres nagu lestadiuslased? Või hoopis teisi, kes parastavad ja ütlevad: vaat kus vagatseja, pealtnäha siledakene, aga südame poolest täielik madu! Pealegi piirab avalikku patukahetsust ...

Palve

Isa, Sa näed, kui sageli inimesed ennast aheldavad saatuse ja ettemääratuse ja paratamatuse külge, sest nii on kergem elada. Ei julge lasta lahti minevikust, otsida lepitust ja andeksandmist, ja ei näe elul tulevikku. Isa, Sa oled purustanud patu ja kättemaksu ahela. Isa, oma Pojas oled Sa kinkinud inimkonnale vabaduse ja vastutuse iseenda ja Sinu ees. Õpeta meid lendama Sinu avaras maailmas.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled andnud meile vabaduse! Me ei pea muretsema, mida teised meist arvavad, vaid võime elada usus ja armastuses. Nii vabaneme inimeste seatud reeglitest, mis on ahistavad, ja täidame Sinu antud reegleid, mis teevad meid õnnelikuks. Tänu selle eest! Aita meil püsida vabaduses ja armastuses ning hoiduda enesekesksusest. Aamen.

Kristlase vabadus

Vaadates inimesi olen sageli märganud, et üks meie muredest on selles, kuidas me teistele inimestele oma eluga välja paistame: kas meie elu näib piisavalt hea ja õnnelik ning mida teised meist arvavad. Sageli inimesed kardavad teiste arvamust nii väga, et ei julge oma elu elada. Näitena võib tuua meie ühiskonna postsovetliku suhtumise usku. Nõukogude Liidu ateistliku propaganda mõjul arvatakse, et usk on paha ja inimest ahistav. Olen kohanud kristlasi, kes ei julge oma usku ...

VI frantsiskusepäeva konverents

4. oktoobril toimuva konverentsiga tähistatakse Viljandi Jaani koguduse 540. ja koguduse taastamise 20. aastapäeva. Konverents peetakse kell 14–18 kogudusemajas. Vaade minevikku Jaani koguduse taastamisest räägib arhitekt Ülo Stöör. Vaated tulevikku Marko Tiitus, koguduse õpetaja Anu Raud, tekstiilikunstnik Ülle Luisk, pedagoog, koolidirektor Meelis Atonen, ettevõtja, poliitik Ando Kiviberg, pärimusmuusik Tarmo Loodus, koolidirektor, poliitik Kõik ettekandjad on ...

XII soome-ugri vaimulike konverentsi avajumalateenistus

XII soome-ugri vaimulike konverentsi «Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti: kiriku missioon muutuvas maailmas» avajumalateenistus on Tartu Jaani kirikus 26. septembril kell 18. Jutlustab peapiiskop Andres Põder. Konverents toimub 26.–30. septembrini.

Hingehoidja baaskoolitus

Korraldavad Tartu teoloogia akadeemia ja usuteaduse instituut. Koolituse eesmärk on võimaldada hingehoiutööks vajalike pädevuste omandamist ning toetada aitavates ametites töötavate inimeste professionaalset arengut. Hingehoidja baaskoolitus on kooskõlas hingehoidja ja kaplani kutsestandardi nõuetega. Koolituse sihtgrupiks on teoloogiaüliõpilased; kaplanid, koguduste vaimulikud ja töötegijad, kes igapäevases töös tegelevad erinevate kirikute, organisatsioonide ning ...

Oodatakse kandidaate

Toetusfond ootab 1. oktoobriks aasta juhatuseesimehe kandidaate. Toetusfond tasub aasta juhatuseesimeheks valitule palverännaku kulud. Tänaseks on juba mitu juhatuseesimeest fondi toetusel palverännakul käinud. Koguduse juhatuseesimeeste iga-aastane koosolek, mis on samuti toetusfondi algatus, valib esitatutest konverentsil välja aasta  juhatuseesimehe. Palun esitage kandidaate! Meie kirikus on neid, kes seda tiitlit väärivad. Esildised saata aadressil: Jaan ...