Luterlik kirik sai 2011. aastal annetusi üle miljoni euro

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) sai 2011. majandusaasta aruande kohaselt annetusi ja toetusi kokku 1 035 873 eurot.Kokku teenis kirik 5 519 102eurot tulu, millest lisaks annetustele ja toetustele moodustasid muuhulgas oma osa ka kirikumaksud (179 584) eurot ning üüri- ja renditulud (131 423) eurot.EELK ise on annetusi jaganud 342 208 eurot. Tööjõukulud kokku moodustasid 605 103 eurot.Kohustusi on EELK-l kokku 4 248 320 eurot, millest ...

Eesti Kirikute Nõukogu delegatsioon külastas Peterburi

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajad viibisid 12.–14. juunil Peterburis, kus peeti kevadpoolaasta viimane töökoosolek, külastati Eesti Vabariigi konsulaati, Püha Issidori kirikut, Ingeri Maarja kirikut ja Saksa Peetri kirikut. Leinapäeval meenutati rahvuskaaslasi ja Eestiga seotud ühiskonnategelasi. Peterburi Jaani kirikus toimunud palvuse järel kohtuti koguduse juhatuse liikme Külli Sulgi ja Peterburi Eesti ...

Tarmo Linnas: “Kirik mugandub aina enam ilmaliku maailmaga”

Viru-Jaagupi kirikuõpetajal Tarmo Linnasel  saab täna täis 50 eluaastat, ühtlasi tähistatakse pühapäevasel jumalateenistusel tema kümnendat aastapäeva Viru-Jaagupi koguduse ees.Palun meenutage, kuidas te jõudsite Viru-Jaagupisse?2002. aasta aprillis tulime Aasperest, kus me elasime, sest sealt oli suhteliselt mugav käia Tallinnas tööl Eesti Piibliseltsi piiblitõlke toimkonnas, kus ma sel ajal ...

Väike-Maarja kirikutorn taastati endisel kujul

Kaks aastat tagasi augustitormis torni kaotanud Väike-Maarja kirik on tagasi saanud endise ilme. 8. augustil 2010 tõstis keeristorm kiriku tornikiivri õhku ja see maandus kabeli katusele, lõigates ehitise pooleks.Selle aasta mais sai kirik uue tornikiivri, mis on täpselt samasugune kui varem. Torn taastati nii täpselt, et ehitusmeister Mühlenhausen, kes selle 140 aastat tagasi ehitas, võiks pidada seda suisa enda tehtuks. Kasutatud ...

Väike-Maarja kirikutorni tippu tõstetakse täna kuulmuna ja rist

Täna hommikul pani EELK Väike-Maarja koguduse juhatuse esimees Heli – Liivia Komp silindrisse olulised dokumendid- ürikute ja tornikiivri taastamise lugu kajastavate ajalehe väljalõigete koopiad ning Swedbanki väljavõtte tehtud annetustest.Silinder asetati kuulmuna sisse.Kuulmuna  ja  rist, mis  on tehtud uued või õigemini taastatud koopiatena, ehivad alates tänasest kirikutorni tippu.Kuulmuna tõsteti oma ...

Väike-Maarja kirikule paigaldati uus kuulmuna ja rist

Täna hommikul hakati Väike-Maarja kirikutorni tõstma kullatud kuulmuna ja risti. Taastatud tornikiiver õnnistatakse pühapäeval ja selleks ajaks peab uus tornikiiver täies hiilguses särama.Uude kuulmunasse paigutati kõigepealt vasksilinder ajalooliste dokumentidega ja Eesti ning Euroopa Liidu rahaga. Seejärel tõsteti hoolikalt sissepakitud kuulmuna tornikiivri jalamile. Edasi ERR Uudistest.

Eesti Kirik on suvepuhkusel

Soovime oma lugejatele, koostööpartneritele, toetajatele kosutavat suvepuhkust ja kohtume pärast toimetuse kollektiivset suvepuhkust taas augustis. Järgmine leht ilmub 1. augustil.

XX Rapla Kirikumuusika Festival

Rapla Kirikumuusika Festival sai alguse 1993. aastal koostöös Soome kirikumuusikutega. Festivali eesmärgiks on maailma rikkaliku vaimuliku muusikapärandi tutvustamine. Rapla muusikasõbrad ja külalised on nende aastate jooksul saanud kuulda mitmeid suurvorme (G. F. Händel "Messias" ja "Belsatsar", F. J. Haydn "Loomine", J. S. Bach "Johannese passioon" ja "Missa h-moll", M. Reger "Psalm ...

Ootame teid õppima usuteaduse instituuti!

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt 2012/2013. õppeaastaks on avatud järgmistele erialadele: rakenduskõrgharidusõppesse usuteaduse erialale; magistriõppesse usuteaduse erialale spetsialiseerumise võimalusega religioonipedagoogika- või diakoonia kõrvalerialale; magistriõppesse kristliku kultuuriloo erialale.Sisseastumisdokumendid esitada 4.–25. juunini. Sisseastumiseksamid toimuvad 28.–29. juunini.Sisseastumisdokumendid ...

Karuse kirikus peeti pööripäeva palvust ja pühitseti ametisse hooldajaõpetaja

EELK Karuse Margareeta kogudus tähistas 21. juuni öösel kell 2.09 kirikuaias traditsiooniliselt suve algust pööripäeva palvusega. Karusel on selliselt toimitud igal pööripäeval, samal hetkel, kui see astronoomiliselt algab – olenemata sellest, kas on öö või päev. Seekord tehti lõke, nagu on eestlastel kombeks olnud juba aastasadu. Tulel on oma maagiline võlu; ta kaitseb ja soojendab, samas aitab ...

Aleksandri koguduselt nõutakse hiigelsummat

Narva kohtumajas ristasid eile mõõgad Narva Aleksandri kogudust ja OÜd Connexion esindavad juristid, sest viimane nõuab koguduselt peaaegu 700 000 euro suurust summat, mis olevat tagastamata laen ja intressid. Kogudus kinnitab, et tegu on kunstlikult tekitatud nõudeõigusega.Hageja esindaja Kerli Kase (Cavere õigusbüroo) sõnade järgi omandas OÜ Connexion SA Narva Aleksandri Kirik endiselt projektijuhilt Heiki ...

Ootame teid õppima usuteaduse instituuti!

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt 2012/2013. õppeaastaks on avatud järgmistele erialadele: rakenduskõrgharidusõppesse usuteaduse erialale; magistriõppesse usuteaduse erialale spetsialiseerumise võimalusega religioonipedagoogika- või diakoonia kõrvalerialale; magistriõppesse kristliku kultuuriloo erialale.Sisseastumisdokumendid esitada 4.–25. juunini. Sisseastumiseksamid toimuvad 28.–29. juunini.Sisseastumisdokumendid tuua ...

Eesti Kirik on suvepuhkusel

Soovime oma lugejatele, koostööpartneritele, toetajatele kosutavat suvepuhkust ja kohtume pärast toimetuse kollektiivset suvepuhkust taas augustis. Järgmine leht ilmub 1. augustil.

Kui vaim, tuul ja laul Suure-Jaanis lehvisid

Tuhatkond lauljat, peapiiskop Andres Põder ja kohaliku koguduse õpetaja Kristi Sääsk oskasid Suure-Jaani vaimulikust laulupäevast tõsist rõõmu tunda. 
Liina Raudvassar

Pühapäeval peeti Suure-Jaanis vaimulikku laulupäeva, mis tõi armastatud dirigentide käe alla ligi tuhatkond lauljat ja hulga pillimehi.Vaimulik laulupäev, mis on imehästi sobitunud sealsamas terve nädala vältava muusikafestivali programmi, tõi kohale nii nooremat kui vanemat rahvast ja pakkus, nagu päeva kokku võttes tunnistas ka Suure-Jaani koguduse vaimulik Kristi Sääsk, tormilisi ...

Testamendiga pärandati raha

Soomlanna jättis testamendiga kogu oma rahalise vara Eestisse intellektipuudega inimeste töö tarvis.Õpetaja Tiina Ool, kes on EELKs seda töölõiku korraldamas, ütles, et tunneb suurt vastutust ja soovib, et testamendiga pärandatud raha, kui see ükskord Eestisse jõuab, saaks kõige õigemini ja otstarbekamalt kasutada tööks intellektipuudega inimestega.Pärandaja Tarja Sivonen oli Soome kiriku ...