Kogudustevahelise koostöö võimalused

EELK juhatuseesimeeste 4. konverentsi peateema oli meie kiriku ühtsus. Töögruppide moodustamisel koorus välja, et ühtsuse puudumist tajutakse mitmel tasandil – koguduste ja kirikuvalitsuse vahel, koguduste ja kohalike omavalitsuste vahel, koguduste endi vahel ning ka koguduste sees. Olin töögrupis, kus arutati, kuidas saaks parandada ühtsustunnet koguduste vahel. Üksmeelselt jõudsime seisukohale, et ega me tihti tõesti ...

Positiivsuse defitsiidist

Missugune oleks meie maailm praegu, kui 20. sajandi suurimal teadlasel Albert Einsteinil poleks olnud sedavõrd suurt kujutlusvõimet ja järjekindlust jõudmaks relatiivsusteooriani, mis omal ajal oli kõigile mõistetamatu ja tundus hullumeelse ideena? Ta on öelnud: «Kujutlusvõime on kõik. See on elu tulevaste võlude eelvaade.» Ilmselt polnud tema puhul tegemist tänapäevaste motivatsioonile suunatud ...

Advendiaega puutetundlikult

Meie suhe tehnikaga muutub järjest vahetumaks, öeldakse pressiteates, mis reklaamib esimesel advendil algavat kirikunädalat «Puutetundlik» Rakveres. Esimesest advendipühapäevast teise advendipühapäevani vältava kirikunädala raamidesse jäävad mitmed loengud, kontserdid ja näituste avamised koos laste- ja noorteüritustega.Puutetundlikkus on märksõnaks, mis iseloomustab 21. sajandi algust. On ...

Vaimulik visiit külalislahkele maale

Salme küla surnuaed: eestlased puhkavad seedrite ning palmide all ja nagu vanas laulus öeldakse: kuldsed kandled palmipuul.

Rahvuskaaslaste külastamine Abhaasias andis palju uut infot.Abhaasia Autonoomse Vabariigi külastamine on komplitseeritud, sest Eesti riik peab seda Gruusia Vabariigi okupeeritud territooriumiks ja sinna saab üksnes läbi Venemaa. Eelnevalt tuleb teha viisataotlus Suhhumisse, Abhaa­sia pealinna. Ometi pole taoline poliitiline situatsioon nii üheselt mõistetav. Piirkond oli seotud Osmanite impeeriumiga, varasemal ajal omaette kuningriigina ...

Lühidalt

Üheskoos õpitakse palvetamaJuuru koguduses on traditsiooniks saanud, et leitakse mingi teema, mille üle üheskoos põhjalikumalt arutleda. Nüüd on teemaks valitud palvetamine, kokkusaamiste pealkirjaks on «Palve kui kohtumine». Heaks abimeheks arutelule on Anselm Grüni samanimeline raamatuke.«Palve ei pea olema vaga, vaid esmajoones aus. Ma pean laskma Jumala kõigisse oma südame (hinge) soppidesse, ...

Läbi raudse eesriide varju

13. novembril 2010 peeti Tallinna piiskoplikus toomkirikus tänujumalateenistus, mida tunnistas kirikutäis rahvast, sh president Toomas Hendrik Ilves ja Arnold Rüütel abikaasaga.

Paguluses tegutsenud Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku (E.E.L.K.) ja Eestis oleva Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) ühinemine on olnud märgilise tähendusega sündmus, kaudselt võrreldav sellega, kui Heinrich Mark pagulusvalitsuse peaministrina presidendi ülesannetes oma volitused 1992. a. president Lennart Merile üle andis. Miks see protsess kirikus nii kaua aega võttis? Miks püsis raudse eesriide vari siin nii visalt, ...

Peterburi eesti kogudus on saanud uue hingamise

Peterburi Jaani koguduse juhatuse aseesimees Külli Sulg ajab Venemaal eesti asja. Sirje Semm

Ingeri kiriku koosseisu kuuluv eestlaste kogudus Peterburis on vastavalt Ingeri ja Eesti kiriku vahel sõlmitud koostööleppele EELK vaimulike teenida.151 aasta vanune Peterburi Jaani kirik on üheksa kuud olnud kui uuel elul. Kolme aasta pikkune intensiivne ehitustegevus päädis selle aasta 20. veebruaril, mil taastatud pühakojas toimetati ülipidulik pühitsemistalitus. Koguduse eestkõneleja Külli Sulg sai tol päeval ...

Enne kui seitse inglit pasunat puhuvad

Hingedeaeg ei pea olema sünge ja pime, kuigi loodus oma ringkäigus enamasti nii dikteerib. Maise teekonna lõpetanud inimesed leiavad oma viimse puhkepaiga kalmistul. Meie kohus on neid meeles pidada ja mälestada.  Rita Puidet

Jumal on omal ajal kõik hästi teinud; ta on inimeste südamesse pannud ka igaviku, ometi ilma et inimene mõistaks Jumala tehtud tööd algusest lõpuni. Kõigile sünnib sama: nagu sureb üks, nõnda sureb teine, ja neil kõigil on ühesugune hing; ja inimesel ei ole paremust looma ees, sest kõik on tühine. Kõik lähevad ühte paika, kõik on põrmust ja kõik saavad jälle ...

Lääne praostkonna esinduse reis Tüüringisse

Lääne praostkonna esinduse ansambel koosseisus Tooni Leedjärv (vasakult), Helle Reinaru, Leevi Reinaru, Tiit Salumäe ja Lia Salumäe tervitas Schmalkaldeni ringkonna kirikupäeva suurel jumalateenistusel Steinbach-Hallenbergis oma sõpru lauluga.

Lääne praostkonna esindus käis külas sõpradel Saksamaa Schmalkaldeni kirikuringkonnast. Lääne praostkonnal on pikaajalised partnerlussuhted Schmalkaldeni kirikuringkonnaga. Oktoobrikuu viimasel nädalal võeti ette reis Saksamaale sõprade juurde. Tüüringimaa mägine piirkond oli imelises sügismeeleolus. Võrratu värvilise looduse maalis veel kaunimaks päikesepaiste. Meil oli võimalus ...

Elukestvast õppest on huvitatud ka kristlased

Kümmekond Paide koguduse liiget uurivad süstemaatiliselt pühakirja ja osalevad täienduskoolitusel. Algur Kaerma

Paide Püha Risti koguduses tehakse koguduseliikmetele täienduskoolitust. Oktoobrist koguneb kümmekond konfirmatsiooni läbinud huvilist pastoraati, et tegelda praktilise piibliõppega ja saada täiendust leerikoolile. Koordineerija ja juhendaja rollis on koguduse õpetaja Algur Kaerma. «Õpe on ju elukestev, nii ka kristlasel,» ütleb ta.Õppematerjaliks on Eesti Metodisti Kiriku kirjastatud programm ...

Mu südames on pühapäev

Kaarli naiskoori dirigent Marika Kahar  rõõmustab uue plaadi ilmumise üle. Tiiu Pikkur

Tallinna Kaarli koguduse naiskoor esitles oma uut heliplaati. Plaadil «Mu südames on pühapäev» on 17 laulu, 11 koorilaulu kõrval saab kuulata ka sopran Veera Taleši kuut soololaulu. Plaadi nimilaul «Mu südames on pühapäev» on J. S. Bachi viisiga lugu, millele sõnad on kirjutanud Anna Haava. KLPRs nr 37A all on samal viisil jõululaul. Koori dirigendi Marika Kahari sõnul sooviti plaadistada laule, mis ...

Vainupea kirikut ehib gobelään «Armuaeg»

Vainupea kirikus täidab altaripildi aset Anu Raua gobelään «Armuaeg» (fotol).Väike ja armas 1893. a ehitatud Vainupea kirik suleti 1948. aastal. Mõnda aega peeti seal veel eriloaga jumalateenistusi, kuid seejärel kiriklik tegevus soikus. Pühakoda taasavati 1989. aastal. Tasapisi muretseti kirikusse vahepealsetel aastatel kaduma läinud esemete asemele uued.Kadunud altaripildi asemele otsustas Vainupeal elav Valdur Liiv ...

Anne Peäske on pannud koori ühes rütmis elama

Anne Peäske on olnud see päästik ja vedru, kes ikka on leidnud endas jõudu ja tahet kooriga töötada. Sirje Semm

«Carr-rreras! Carr-rreras!» kostab leerimaja alumisest saalist; see käib hääleharjutuste juurde. On esmaspäev, kell on seitse ja Kadrina kirikukoor alustab tavapärast proovi. Koori ees on, nagu ikka, Anne Peäske, kes tähistas 9. novembril 65. sünnipäeva. Aga mina kohtun Annega jälle tema juures kodus, kus köögilaua taga joome kohvi, räägime maast ja taevast ja kapsaaiast, kuid arutame ka koori ...

Miina Piir tahab inimesi teenida vaimulikuna

Kõrgema haridusega teoloog Miina Piir töötab haiglas hingehoidjana.  Erakogu

EELKs on sel aastal saanud preestriordinatsiooni kolm ja diakoniordinatsiooni neli inimest. Mitu inimest, kel täidetud kirikuseadustikuga sätestatud vaimuliku ordinatsiooniks vajalikud eeldused, on aga seni vaimuliku tööks vajaliku pühitsuseta. Üks neist on Ida-Tallina Keskhaigla Järve hooldusravikliiniku hingehoidja Miina Piir (56), kes 2009. a lõpetas pastoraalseminari ja sooritasin pro ministerio eksami. Praktikaaeg möödus ...

Marie-Christine Väli teenib õpetajakandidaadina Koeru kogudust

Marie-Christine Väli (33) õpingud usuteaduse instituudis päädisid 2009. aastal magistrantuuris ning pastoraalseminaris.Enda sõnul läks Marie-Christine Väli kõrgkooli teoloogiat õppima kindla sooviga võimaluse korral rakendada sealt saadud haridust edaspidi praktilises vaimulikutöös koguduseõpetajana.Ettekujutus vaimulikuametist tugines suuresti ema, 1997. aastal preestriks ordineeritud Anseküla ja ...