Hääldustraditsioonid lauludes

7. septembri Eesti Kirikus küsib lugeja ladina keele hääldamise kohta lauludes. Ma pole küll ladina keelt õppinud kirikuinimene, vaid hoopis muusik, kuid muusikas peabki lähtuma muusikale kehtivatest reeglitest, mitte klassikalisest ladina keele hääldusest, sest seda laulmisel ei kasutata.Väga põhjalikud juhised ladina keele häälduse kohta laulmiseks saab Toomas Siitani koostatud raamatukesest «Liturgiliste ...

Ilmus heebrea keele õpik

25. septembril toimus Tartu ülikooli usuteaduskonna ruumes John E. A. Sawyeri raamatu «Piibliheebrea keel algajale» esitlus. Esitlusel ütles õppetooli dotsent Urmas Nõmmik, et eesti piiblilugejad on saanud olulise esmaabivahendi, emakeelse heebrea keele õpiku.Õpiku tõlkija Jürnas Kokla meenutas heebrea keele õpetamise ajaloost mõndagi isiklikult kogetut. Ta rääkis, et tal oli alguses väga raske ...

«Religioossest renessansist» pärast Stalini surma

Kirikuloolase Atko-Sulhan Remmeli (fotol) hiljuti kaitstud doktoritöö «Religioonivastane võitlus Eesti NSVs aastatel 1957–1990. Tähtsamad institutsioonid ja nende tegevus» kirjeldab ateistlikku propagandat ning kirikuvaenamist Eestis nõukogude perioodil.«Töö formuleerus iseenesest ja oli otsast lõpuni kantud praktilisest vajadusest,» selgitab Remmel Eesti Kirikule, lisades: «Töö rõhuasetus on ...

Tartu Peetri kirik on taas ristiga

Risti saadavad torni poole teele AS Haspo töödejuhataja Priit Mägi (vasakul) ja koguduse juhatuse esimees Valdek Tagel.  Rita Puidet

Neljapäev sai Peetri koguduses torni üles tagasi tippu võtmise päevaks, nagu ütles koguduse õpetaja Ants Tooming pidulikku talitust alustades.«Üksnes rist, üksnes rist olgu siin mu ilu,» laulsid kogudus ja ajaloolisest sündmusest osa saanud huvilised kirikupõrandal lebavale kuldamiselt tulnud ristile, mis umbes poolteise tunni pärast tõsteti tagasi 57 meetri kõrgusele torni.23. augustil tornist alla ...

Soome emeriitpeapiiskop John Vikström – 80

John Edvin Vikström (fotol), kes oli Soome Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop aastatel 1982–1998, tähistab 1. oktoobril 80. sünnipäeva.  Enne Porvoo piiskopkonna piiskopiks valimist (1970) töötas Vikström Åbo Akadeemias süstemaatilise teoloogia assistendi ja lektorina ning eetika ja usundifilosoofia abiprofessorina. Vikström ordineeriti vaimuliku ametisse 1956. aastal. Peapiiskopiks sai ta 1982. aastal. Soome kirikus ...

29. septembril tähistame mihklipäeva

Katalaani kunstnikud on kujutanud peaingel Miikaeli, Raafaeli ja Gaabrieli. 13. sajandi tööd. Miikael võitleb lohega, kaalub hingi ja saadab sõnumi pullitapjale mehele; Raafael ja Gaabriel kannavad inimese hinge.

Mihklipäev ehk peaingel Miikaeli päev ehk kõigi laste ja inglite püha levis varakristlikus kirikus 4.–5. sajandil. Erinevates lugudes on Miikael olnud oluline tegelane hingede kaalumisel ja päästmisel, võitluses kurjuse jõududega ning laiemalt ristiusu levikus. Ingel Miikaelil on kindel koht ka juudi usundis ning islami traditsioonis.Miikaeli tuntakse kui Jumala armee juhti ja ülevaatajat. Miikael muutus keskajal oluliseks ...

Praktilise teoloogia suurkuju

Theodosius Harnack (1816–1889).

Theodosius Andreas Harna­cki teadusliku pärandi saab hoolimata suurest mahust kokku võtta kolme teemaderingi alla: kiriku mõiste, Lu­theri teoloogia ning praktiline teoloogia.Theodosius Andreas Harnack sündis 22. detsembril 1816 Peterburis Ida-Preisimaalt pärit rätsepmeistri Carl Gottliebi ja baltisaksa käsitöölise tütre Christina ainsa pojana. Isa ei astunud kunagi Vene riigi alamaks ja rõhutas ka lastele, et ...

Hillar Põld – 100 5. osa

(Algus EK nr 34, 31.08.)5. Põld oli piibliteadlane ja -tõlkija. Sellest tegevusest on arhiividesse talletunud 1970ndatest säilinud kirjavahetus Uku Masingu, Toomas Pauli, Silvia Truu ja peapiiskop Alfred Toomingaga.Säilinud loengute osalemispäevikute põhjalt on näha, et üldise kirikuloo loengute kõrval, sagedasti hoopis nende asemel, pidas Põld loenguid praktilisest eksegeesist ja perikoopide seletustest. Tema sulest ilmusid ...

Sügis EESTI KIRIKuga – vaimuvalgust pimedasse aega!

Eesti Kirik on ainuke eestikeelne kristlik nädalaleht ning toob teieni uudiseid ja teadmisi valdkonnast, millest teised lehed ei kirjuta.Pakume lehega tutvumiseks või tellimuse uuendamisekstellimisvõimalust väga soodsa hinnaga. Soodustus kehtib oktoobri lõpuni.Tutvumistellimus 3 kuuks ainult 5 €Poolaastatellimus 13 €Aastatellimus 25 €Tellimiseks● helista toimetusse 733 7795● saada e-kiri aadressil ek.tellimus@eelk.eeTellimus ...

Viljandi Jaani kogudus kutsub frantsiskusepäeva konverentsile

4. oktoobril kell 14–17 toimub Viljandi Jaani kirikus V frantsiskusepäeva konverents, mis kannab pealkirja «Mis asi on ilmas püha?».Konverentsil kutsutakse mõtisklema pühaduse üle kultuuris, religioonis, ühiskonnas ja inimhinges ning inimestevahelistes suhetes. Sõna saavad  folklorist Marju Kõivupuu (Püha piiridest maastikul ja hinges), religioonisotsioloog Lea Altnurme (Püha tähenduse muutumine ...

Meistrikursus organistidele

3. novembril kell 10–16 on Tartu Peetri kirikus Ines Maidre meistrikursus organistidele «Koraal ja rahvaviis töötluses». Info ja registreerumine e-postiga anneli.klaus@mail.ee . Soovijad saavad  osalemise kohta tunnistuse. Meistrikursus toimub koostöös Hugo Lepnurme muusikaühinguga. Kui korraldajate taotlused leiavad fondide poolt rahastamist, on meistrikursus osavõtjatele tasuta.  Info oreli kohta ...

Tulge laulma!

Hea koorijuht, kirikumuusik  ja laulja! 31. oktoobril kell 19 tähistatakse Tartu Peetri kirikus koraaliõhtuga kiriku laulu- ja palveraamatu 20. sünnipäeva, usupuhastuspüha ja Hugo Lepnurme sünniaastapäeva. Koraaliõhtu on avaürituseks  VII Hugo Lepnurme muusikapäevadele. Kaasalaulmiseks  on vaja «Koraaliseadeid segakoorile», «12 rahvakoraali», kaks E. Undi ja E. Salumäe kooriseadet. ...

In memoriam Helgi Kaldma

In memoriamHelgi Kaldma24.03.1933–19.09.2011Reedel, 23. septembril saadeti Viljandis viimsele teele Eesti vanim tegevajakirjanik Helgi Kaldma, kes oli ligi 38 aastat tööl Sakala toimetuses.Kui Eesti Kirik 21 aastat tagasi ilmuma hakkas, sai see teoks ka Helgi Kaldma abil. Ta ise on seda aega meenutanud Eesti Kirikus (02.03.2010) järgmiselt: «Ühel 1990. aasta veebruaripäeval astus minu kabinetti Sakala toimetuses Põltsamaa koguduse ...

Nootide ettetellimine soodushinnaga

Kirikumuusika Liidu järjekordse väljaandena (varem on ilmunud «Koraaliseaded naiskoorile» ja «Koraaliseaded segakoorile») ilmub novembris «Koraaliseaded noortekoorile». Kogumik sisaldab 36 koraaliseadet, autoriteks P. Rips, T. Jürjo, M. Jaanson, M. Siimer ja R. Kalmus.Ettetellimise soodushind 3 eurot kehtib kuni 31. oktoobrini. Tellimissoovist teada anda e-aadressil kml@eelk.ee .

Paide koguduses algab leerikool

9. oktoobril kell 10 alustab Paide koguduses leerikool. Kogunemine kirikus Keskväljak 1. Leeripüha 18. detsembril. Teave ja kirjapanek paide@eelk.ee; tel 385 1181 või 5819 1414.