Lühidalt

Muuseum kutsub küllaVõru koguduse pastoraadis Tartu mnt 42 avatud orelimuuseum tutvustab nelja põlvkonna orelimeistrite Kriisade elu ja tegevust. Eksponeeritud on vanad näidised ja tööriistad. Suurimaks eksponaadiks on neljaregistriline ühe manuaaliga koduorel (fotol), mis pärineb aastatest 1880–1890. Homme, 25. augustil kell 10–18 oodatakse huvilisi muuseumisse avatud uste päevale, kell 17 toimub seminar «Vennad Kriisad ...

EELK Usuteaduse Instituut jätkab rakenduskõrgkoolina

EELK XXVIII kirikukogu otsustas 23. augustil oma erakorralisel  5. istungjärgul, et EELK Usuteaduse Instituut (UI) reorganiseeritakse rakenduskõrgkooliks.  See otsus  loob võimaluse riiklikult tunnustatud kõrghariduse andmiseks ja loob eeldused koostööks teiste teoloogiliste kõrgkoolidega. Kirikukogul tuli valida kolme altrnatiivvariandi vahel, kas 1) lõpetada instituudi tegevus ja luua kiriklik koolituskeskus, ...

Missio Läänemaa – mõtestatud aeg, vabadusega

Haapsalu piiskopilinnuse hoovis peeti 20. augustil kontsert-tänujumalateenistus «Laul ja vabadus». Esiplaanil Juhhei! lastekoori lauljad.

Läänemaal peetav missio tänunädal, mis kulmineerus Eesti 20. taasiseseisvumispäeval kontsert-tänujumalateenistusega Haapsalu piiskopilinnuse hoovis, annab põhjust otsida sidet olnu ja tuleva vahel.Põhjalikult ette valmistatud sündmused said alguse juba enne aastapäeva, avati kunsti- ja fotonäitus luterlikes kirikutes ning peeti ühine palvushommikusöök Haapsalu kuursaalis linnapea Urmas Suklese ja praost ...

Haruldane Käsmu orel taas mängukorras ja pühitsetud

Organist Marju Metsman näeb kogu aeg, kuidas kogudus kaasa laulab, sest orel paikneb kiriku edelanurgas altari kõrval, prospektiga koguduse poole. Sirje Semm

Käsmu väikese puukiriku suur orel mängib taas täiel jõul.Pühapäeva, 14. augusti keskpäevaks, kui peapiiskop Andres Põder oreli taaspühitses, olid Viru folgilised saanud osa mitmest kontserdist kapteniteküla kirikus. Jumalateenistusele tulijad olid hõivanud kõik 130 istekohta ja hulk Jumala sõna kuulajaid seisis avatud uste taga trepil. Peapiiskopi kõrval teenisid praost Peeter Kaldur (jutlus), ...

Kirikutorni ennistus Väike-Maarjas edeneb jõudsalt

Mehed peavad aru, kuidas töö sujuks: muinsuskaitsepoolne järelevalvaja Einar Kaldam, Juhan Kilumets ja Veiko Erm Rändmeistrist ning koduloohuviline Hanno Tamm. Hilje Pakkanen

Neil päevil kirjutatakse alla töövõtuleping Rändmeistri, EELK konsistooriumi ja Väike-Maarja koguduse vahel.Sellega kinnitatakse tornikiivri esimese etapi taastamistööde rahastus ning ajagraafik. Koguduse juhatuse esimehe Heli-Liivia Kompi sõnul on 8. augustist objektil iga päev kolm Rändmeistri töömeest. Igal neljapäeval toimuval töökoosolekul analüüsitakse läbi ehitusega seotud ...

Toris mälestati rahvussangareid

2001. aastal Eesti sõjameeste mälestuskirikuks pühitsetud jumalakoda Toris on kohaks, kus mälestada sangareid. Arhiiv

Taasiseseisvumise 20. aastapäeva tähistuseks toimus Tori Eesti sõjameeste mälestuskirikus pidulik tänujumalateenistus.Jumalateenistust juhtis emeriitpeakaplan kolonel Tõnis Nõmmik, kaasa teenisid kap­lanid Andrei Sõtšov ja Eduard Kakko. Aastapäevakogudust kutsuti langetama pea austuse märgiks nende Eesti poegade ja tütarde mälestuseks, kes andsid oma elu meie riikliku iseolemise eest. Samuti keskenduti ...

Rõõmsad päevad koos noortega Õnnelas

Õnnela suvelaagrist osa võtnud noored leeripühal Kadrina kirikuaias koos õpetaja Elve Benderiga. Erakogu

Kadrina kihelkonnas Õnnela külalistemajas toimus suvelaager raske ja sügava vaimupuudega noortele ja nende tugiisikutele. Esimesed sarnased luterliku kiriku korraldatud laagrid vaimupuudega noortele leidsid aset 2008. ja 2009. aastal Pilistveres. Loodame head algatust hoida ja igal aastal vaimupuudega leeriealisi noori kokku kutsuda.Nüüd kogunesid noored Õnnela külalistemajja looduskaunis ja koduses keskkonnas. Juhendajateks olid laagris ...

Pastor ja arhitekt

Teoloogiadoktor Arne Hiob kirjutas Eesti Kirikus (15.06.2011) usuteaduse instituudi saatusest – pool sajandit nõukogude aega pidasime vastu, aga nüüd kaotatakse ära kristliku ja kirikliku kõrgema hariduse saamise võimalus. Kuidas edasi? Kui kaovad koolidOlen arhitekt ja lisan mõtteid oma kooli kohta. Eesti kunstiakadeemia saatus on samalaadne: kõigepealt müüdi arhitektide õppehoone, siis peahoone pool krunti ning ...

Nikolaus Herman ja tema laulud

Nikolaus Herman

LauluraamatuaastaVestluses lauluraamatuaasta teemal ütles peapiiskop Andres Põder, et kirikumuusikud peavad tutvustama koguduste liikmetele laulude saamislugu.Lauludega on samuti nagu inimestega: kui me teame kellegi lugu, siis tunneme seda inimest lähemalt ja saame temast paremini aru. Martin Luther ütles: «On väga oluline, et igaüks teab, mida ja miks ta laulab.»Paljud eesti lauluraamatu laulud on pärit Saksamaalt – Eestis ei ...

Palve

Autor on hetke pildile jäädvustanud Norras Trondheimis.

Kerge on kaotada õige tee ning järjestikuste nurjumiste tõttu oma silmad sulgeda ja alla anda.Isegi valus ning kannatuses, mõrudes pettumistes ja valesti kohelduna võivad kristlased olla tänulikud teadmises, et Jumal tegutseb ning töötab nende sees.Ka tänane päev on õige, et alustada tänamist. Mitte ainult heade asjade eest oma elus, aga täna Jumalat selle eest, kes ta on. Sest kas pole see, mille eest me ...

Jeesus hüljatakse kodukohas

Aga tema ütles neile: «Küllap te ütlete mulle selle vanasõna: Arst, aita iseennast! Mida kõike oleme kuulnud Kapernaumas olevat sündinud, seda tee ka siin, oma kodukohas!» Ja Jeesus ütles: «Tõesti, ma ütlen teile, ükski prohvet ei ole tunnustatud oma kodukohas. Tõepoolest, ma ütlen teile, palju lesknaisi oli Iisraelis Eelija päevil, mil taevas oli kolm aastat ja kuus kuud suletud, nii et suur ...

Eestpalve

Armas Jumal, lase korda minna kõigil toomkooli rajamisega seotud ettevõtmistel ja hoia tööd alustava toomkooli klassi lapsi ja õpetajaid.PorvooEestpalves on Inglise kiriku Yorki piiskopkond ja peapiiskop John Sentamu ning piiskopid Richard Friith, Martin Wallace ja Martin Warner. Samuti on eestpalves Soome kiriku Espoo piiskopkond ja piiskop Mikko Heikka.

Soosinguajad

Saabuv pühapäev jääb lähestikku Jeruusalemma templi hävitamise päevaga, milleks on juutliku pärimuse järgi aabkuu 9. päev. Sellele sündmusele viitavad pühapäeva evangeeliumitekstid. Kristlikes kalendrites on Jeruusalemma hävitamise mälestuspäev 10. august.Jumala oma rahva ajalugu näitab, et elus on aegu, mil inimene ja kogukond seisavad eriliste otsustamiste ja valikute ees. Sageli takistab ...

«Siioni kannel» kuulutab päästet

Äratusliikumises on oluline osa olnud laulul ja igal äratusliikumisel on aja jooksul moodustunud enam-vähem oma laulupärimus. Nii on vennastekogudusel loomulikult olnud oma laulutraditsioon, aga Eestis on vaimset laulmist teatud määral rikastanud ka Rootsis 19. sajandil toimunud evangeelne äratusliikumine.1990ndate algul tõlkis Noa­rootsi tollane köster Johann Klaanmann (1858–1926) neid laule eesti keelde. Laulud ...

Alanud on registreerimine koguduste juhatuseesimeeste konverentsile

Koguduste juhatuseesimehi ja -liikmeid oodatakse osalema neljandal  juhatuseesimeeste konverentsil, mis toimub Nelijärve puhkekeskuses 14.–16. oktoobrini.  Konverentsil pealkirjaga «Meie kirik – Mis on õhus?» on kavas diskussioone, loenguid, töötube ja meelelahutust.Riigi ja kiriku koostööst räägib kultuuriminister Rein Lang, loengu kristliku koguduse kujunemisest peab dr Urmas Petti, religiooni rollist Eesti ...