Religioon on nagu keel

Hoolimata sellest, et enamik Eesti elanikkonnast ei määratle end usuliselt, on mitmed religiooniga seotud arusaamad ning toimingud, nagu näiteks kiriklik laulatus, paljudele loomulikuks elu osaks.  Internet

Vastus küsimusele, kui oluline on religioon tänapäeva Eestis ning kus me võime kohata märke religioonist või religioossusest, sõltub vastaja perspektiivist. Sellest, milline on tema seos religiooniga ning millised religioonialased teadmised. Eesti tegelikkus on, et kümme aastat tagasi oli enam kui kaks kolmandikku Eesti elanikest kindla usutunnistuseta. Seda osutas 2000. aastal läbiviidud rahvaloendus. Kuus aastat tagasi ...

Kurat kardab muusikat ja Jumala sõna

(Algus eelmises lehes.)Tallinna Konservatooriumi oreliklassi muusikateaduslik ring Collegium Musicum korraldas igal kevadel kontserdireisi kodumaa linnadesse. Seekord sõideti August Topmani juhatusel Rakverre. Tutvuti linnaga ja anti õhtul kirikus vaimulik kontsert, kus olid tegevad Collegium Musicumi segakoor, A. Topman ja solistid.Pärast oli kogudusemajas teelaud, kus ka lauludel kõlada lasti. Öösel sõideti edasi Narva, kus vaadati Peetri ...

Palve

Tiiu ja Jaak Käsner

Südame kõne JumalagaSiis saabub kevade, kui valguskiired puudutavad südant,kui paljastub längus, raagus tõde.Siis on kevade, kui taevakiired soojendavad – tukkunust saab elav!Algab lõputute võimaluste pakatumise aeg, elu värvikas maailm: kikitab kasekõrv, kõlistab karukell, kummardab kanavarb, siristab kaselind...Käes on lehekuu, imekaunis Looja Vaimu püha inimsüdames.Anna Humal

Vaid Jumalat saab usaldada

Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad! Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes! Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle! Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid ...

Eestpalve

Palvetame meie noorte eest, kel on kätte jõudnud eksamite aeg. Palvetame, et neil jätkuks tahet õppida ja käia valitud teed. PorvooEestpalves on Islandi kirik ja piiskopid Karl Sigurbjornsson, Sigurdur Sigurdarson ja Jon Baldvinsson. Samuti on eestpalves Hispaania reformeeritud episkopaalkirik ja piiskop Carlos Lopez Lozano.

Palvepühapäev – Rogate

Rogate (paluge, palvetage) erineb teiste ülestõusmisaja pühapäevade ladinakeelsetest nimedest selle poolest, et see ei ole võetud psalmi antifoonist, vaid protsessioonidest, mida alates 4. sajandist Roomas korraldati. Need asendasid kevadisi põllule tehtavaid paganlikke rongkäike. 5. sajandi lõpust alates toimusid kiriklikud protsessioonid palvepühapäeva ja taevaminemispüha vahelistel argipäevadel. ...

Tulised kontserdid ja hea sõnum!

Viiendat aastat järjest toimub sellel kevadel evangeelne noorteüritus «Mida sa veel ootad?». Varasematel aastatel Läänemaa-keskne sündmus läheb seekord lühikesele Eesti tuurile. Kontserdid toimuvad 27. mail Haapsalu kultuurikeskuses, 28. mail Tartu Risttee koguduses ja 29. mail Saku huvikeskuses. Üles astuvad ansamblid Flammo ja Saraste. Sellest, kuidas leida tõde meid ümbritsevas multikultuurses maailmas, ...

Vajadustele vastates ollakse vajalik ehk KIRIK KESET KÜLA

Konsistoorium kuulutab välja ideekonkursi, et aidata ettevõtlikel inimestel leida koos kogudustega võimalusi teenuste arendamiseks ja osutamiseks. Oodatud on osalema kõik, kes soovivad oma kodukandi elu paremaks muuta. Konkursi fookuses on töötuse vähendamine ning sotsiaalteenuste pakkumine,  vajadusel osutab diakooniatalitus idee ellu viimisel abi. Eelmisel konkursil osalenud ideedest on teostamisel ligikaudu iga neljas.Osale ...

Eesti Kiriku lugejate reis Pühale Maale

Et Jeesuse jälgedel käimise vastu on jätkuv huvi, toimub 3. ja 10. novembril taas reis. Reisijuhtideks ikka õpetaja Arne Hiob ja Juune Holvandus. Seekord on programm veidi erinev, sellest tulenevalt on muutunud pisut reisi hind. Lendame Riia-Tel Aviv-Riia, Riiast tagasi toob meid buss. Programmid leiate võrguleheküljel.Oma reisisoovist teatada 1. juuniks. Tagatisraha on 25 eurot ja see on tagastamatu, kuigi nime saab muuta septembri lõpuni. ...

Villem Reimani päevad Kolga-Jaanis

Kolga-Jaani kirikus on 29. maist 4. juunini kuulutusnädal. Avajumalateenistus on 29. mail kl 14. Järgnevad jumalateenistused on iga päev kell 17, viimane jumalateenistus on laupäeval, 4. juunil kl 17.5. juunil kogunetakse kl 10 Kolga-Jaani kalmistul Reimani haual. Kõne peab Ants Tooming. Rongkäik kiriku juurde. Monumendi ees kõnelevad vallavanem Kalevi Kaur ja EÜSi esimees Henrik Einre. Kl 11 on kirikus tänujumalateenistus, ...

Kunsti- ja muusikapidu

28. mail on Kullamaal kunsti- ja muusikapidu «Helisev Kullamaa». Päev on pühendatud orelimeister Carl August Tantoni 210. sünniaastapäevale. Kl 12 avatakse Kullamaa kultuurimajas näitus ja konverents. Kell 16 on kirikus C. A. Tantoni mälestustahvli avamine ja kontsert.

Kiriku laulu- ja palveraamatu aasta

27.5. kl 18 Urvaste koguduses õhtu Uhtjärve ääres koos kirikulauludega. Info tel 511 8271.28.5. kl 10 Käsmu kirikus Viru praostkonna laulupäev.29.5. kl 17 Tallinna toomkirikus kaunimad palvelaulud. Koraaliõhtu «Rogate! Palvetage!».

Tänu

Tänan Palamuse koguduse liikmeid ja juhatuse esimeest Arne Tegelmanni, õpetaja Jaan Nuga ja tema abikaasat Ingridit, kes mind meeles pidasid 65. sünnipäeval ja kaks ilusat torti valmistasid ja pidulaua kaunistasid.Valdur Tamm

Täname

Aino EhalaEstri TiigiHead lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuksSA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Ahti Udam, diakon25. mail – 40Peeter Paenurm, abipraost26. mail – 44Valdek Johanson, diakonõpetaja28. mail – 62Jaan Jaani, peakaplan28. mail – 60Rando Lillepa, diakon29. mail – 30Tauno Kibur, praost29. mail – 42Randar Tasmuth, dr31. mail – 56Jaan Lahe, dr31. mail – 40Ordinatsioonitähtpäev25. mail – 16Tanel Ots (preestriordinatsioon 14.09.1999)Allan Praats (02.07.1999)29. mail – 32Mårten Andersson29. mail – 8Silvester Jürjo, kaplan (10.08.2004)Urmas ...