President avas Toris soomepoiste mälestustahvli

President Toomas Hendrik Ilves ütles täna Toris Eesti sõjameeste mälestuskirikus soomepoiste mälestustahvlit avades, et teda valdavad vastandlikud tunded. «Esiteks on mul kurb Eesti toonase valitsuse pärast, kes lasi riiki NSV Liidu sõjaväebaasid ja vaatas siis pealt, kuidas Kuusiku lennuväljalt startisid Punaarmee lennukid Soome linnu pommitama. Teiseks olen ma uhke Eesti meeste üle, kes oma valitsuse ...

Kas sa usud võitu?

Mäletan oma noorusest kodanlike igandite likvideerimise kampaaniaid. Üks neist oli katse kalendris "pühapäev" asendada "puhkepäevaga".Partei ja valitsus tahtnuks voskresenje asemele võhodnoi denj. Ei tulnud välja. Vene keel on kristlusest läbi imbunud. Üks sõber jutustas armeeteenistuse ajast, et neil oli selline komandör, kes ei lubanud tänada spasibo (< spasi Bog – päästa, ...

Marko Tiitus: inimene on vaba

Nädal, mil ühe kõrtsi reklaam lubab, et «Suure reede trallil» valavad jooke ahvatlevad lihavõttejänkud, on kristlastele vaikne aeg. Viljandi praosti Marko Tiituse arvates pole eestlased aga sugugi nii usukauged, kui arvatakse. Marko Tiitus, suur osa Euroopa Liidust peab praegu vaikset nädalat. Eesti ühiskond kristlikult madalat joont ei hoia. Neid inimesi, kes väärtustavad kristlikku ...

Eesti kirikutes peeti suure reede jumalateenistusi

Kõikjal Eesti kirikutes peeti täna suure reede jumalateenistusi; tallinlased käisid selle tähistamiseks ristiteel, mis viis läbi vanalinna kirikute. Seekord võeti ristiteele kaasa ka eelmise Euroopa kultuuripealinna Ruhri kingitud rist, mis jõudis Tallinna paari päeva eest. See metallist rist sümboliseerib ajaloolisi sidemeid ja ühist kristlikku kultuuriruumi, vahendas "Aktuaalne kaamera"."Väga ...

Kultuuripealinna rist jõudis Tallinna

Saksamaa kultuuripealinn 2010 Ruhr kinkis Kultuuripealinna risti Tallinnale, toonitades meie ühiseid ajaloolisi sidemeid ja kinnitamaks ühist, kristlikku kultuuriruumi, mis on meid liitnud sajandeid ja annab lootust ka tulevikule. Rist tuuakse välja suurel reedel, 22. aprillil kell 13  ristiteerännakul Tallinna Jaani kirikus.. Kultuuripealinna rist rändab mööda Tallinna kirikuid, sümboliseerides meie ühisosa, titaanist ...

Diakoonia – Kirik ühiskonnas

Riik ootab meilt koostöödMõned on öelnud, et diakoonia on kui teenijatüdruk teoloogiast kuninganna kõrval. Ei vasta tõele: diakoonial on oma teoloogia, mis elab end välja ning realiseerub diakoonias. Diakoonilisus on tegudes väljenduv usuline hoiak, mis iseloomustab kirikut. Tegudeta ei ole diakooniat. Tegudeta ei ole ka kirikut, sest kogu eneserealisatsioon on kirikus suunatud teisele – Jumalale, inimesele, keskkonnale. ...

Piiskoppide karjasekiri ülestõusmispühadeks 2011

Ja hauakambrisse minnes nad nägid paremal pool istumas noorukit, riietatud pikka valgesse kuube. Ja neil hakkas hirm. Aga nooruk ütles neile: «Ärge kartke! Te otsite ristilöödud Jeesust, Naatsaretlast. Ta on üles äratatud, teda ei ole siin. Näe, siin on paik, kuhu ta pandi!» (Markuse evangeelium 16:5–6) Altar maaliga «Ülestõusmine» («Naised haual») Vastseliina kirikus.  Toivo Hollo

Uus elu algab – Mt 28:1–9Ülestõusmispüha päike ei hiili vaikselt taevasse, see ei ole valguse tasane võit pimeduse üle. Jumal alustab ülestõusmispüha hommikut äkilise suure maavärisemisega.«Ja ennäe, sündis suur maavärisemine, sest Issanda ingel, laskudes taevast, tuli ja veeretas [raske kinnipitseeritud] kivi Jeesuse haua eest kõrvale ja istus selle peale. Ta nägu oli nagu välk ja ...

Piiblist koos kookide, osaduse ja muusikaga

Sundimatu õhkkonna ja harivate üritustega misjonikohvikute sari tekkis Eesti evangeelsete kirikute misjonijuhtide algatusest. Kaisa Kirikal

17. aprillil sai Nõmme Rahu kogudusemajas taas «laiendada oma südame- ja silmaringi», nagu lubab igakuine misjonikohvikute reklaam. Seekord oli seda võimalik teha teemal «Piibel südame keeles».Üritustesarja reklaam lubab veel head seltskonda üle kirikupiiride, elavat muusikat, põnevaid külalisi ja võimalust misjonitööd toetada. Eksootilise kohvilaua asemel oli Nõmmel seekord eestipärane – ...

Jeesuse nägu

Laurentsius. JC. Õli lõuendil, 2000. Repro

Evangeeliumid esitavad Jee­suse hukkamise loo väiklasest vihkamisest kantud vandenõuna, mille algatas juutide usuline establishment, ülem­preestrid ja variserid. Juriidilistel põhjustel kaasati operatsiooni ka nelivürst Heroodese juhitud kohalik omavalitsus ning selle viis lõpule okupatsioonivõim, mida esindas Pilaatus.Ent teise mätta otsast vaadatuna võib seda pidada hoopis igati adekvaatseks ning professionaalseks ...

Liikumine annab jõudu

Maailmas räägitakse pärast Jaapanit raputanud maavärinat palju tuumaenergiast. Meie peaminister ütles Delfi uudistes, et «maailm tuumaenergiast loobuda ei kavatse. Kui ükskord tuumajaam Eestisse ehitada, peab see olema väga ohutu». Odava energia tootmise plaanid on ikka päevakorras. Ja miks ka mitte, sest maailma luues vaatas Jumal kõike, mis ta oli teinud, ja vaata, see oli väga hea (1Ms 1:31).Teema sai minu jaoks ...

Imelised soomlased

Ryttylas toimusid Soome Rahvamisjoni idatöö päevad «Argi- ja pidupäev». Kokkutulnud kõnelesid vaimuliku kirjanduse jagamisest Ida-Euroopas ja Ingeri kiriku elust. Olin kutsutud meenutama neid imelisi aegu, mil Eestisse oli poole sajandi pikkuse vaheaja järel võimalik taas tuua vaimulikku kirjandust. Minu kutsujate sooviks oli, et hindaksin nüüd, ligi 20 aastat hiljem, seda, millist kasu või kahju oli sellest ...

Paralleelmaailmade kohtumine perekonnas

Möödunud nädalal alustas lastekaitse liit oma ringkäiguga maakondades, et pidada ühisseminari, arutlemaks, kuidas märgata kõige paremini/kiiremini abivajavat last. Tartu kohtumisel arutleti selle üle, mis on märkamine varajases staadiumis – sarnaste aruteludega on seotud tervis­hoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna ametnikud ja seadusandlus üle kogu Euroopa. Kuigi näiteks Tartu kokkusaamisel kõneldi enam ...

13 rahulolematut kogudust

USA ja Kanada praostkonda kuuluvad 13 väliseesti kogudust on keeldunud EELKga ühinemast, kuigi liitumine seadustati eelmise aasta lõpus. USA Esimese praostkonna praost Thomas Vaga on avaldanud vastuseisu kiriku organisatsioonilisele ühinemisele koguduste nimel, kes ei soovi olla osaks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Välis-Eesti piiskopkonnast. «Me ei saa taastada seda, mis meilt on võetud ja tunduvalt muudetud. Me ei saa ka kaasa minna ...

Lühidalt

Ristitee rännak kultuuripealinna vääriliseltSuurel Reedel, 22. aprillil, peetakse Tallinna kesklinna kirikutes jälle ristitee rännakut, et veel enne rõõmsaid pühi meenutada Kristuse kannatusterohket rada. Rännak saab alguse Jaani kirikust, liigub siis Kaarli ja Nelipühi kirikusse, sealt toomkirikusse ning lõpeb agape söömaajaga Oleviste kirikus.EELK konsistooriumisse jõudis ka rist Saksamaalt ...

Kiriku missioon on evangeeliumi kuulutamine

Kantsler Urmas Viilma osales Luterliku Maailmaliidu (LML) Euroopa regiooni kirikute esindajate strateegiakonverentsil Londonis.Tema võõrustajaks oli Suurbritannia Luterlik Kirik ning erinevaid Inglismaal paiknevaid välispäritolu rahvakirikuid ühendav katusorganisatsioon Suurbritannia Luterlik Nõukogu, mille liige on oma Inglismaal asuvate kogudustega ka EELK Välis-Eesti piiskopkond. Keskenduti LMLi uuele arengu- ja strateegiadokumendile, ...