Ilmalikust laulust sai koraal «Nüüd hingvad inimesed»

Laulu «Innsbruck, ich muss dich lassen» («Innsbruck, ma pean su jätma») kirjutas renessansiajastu helilooja Heinrich Isaac.

Kiriku laulu- ja palveraamatu õhtulaulude hulgas on koraal «Nüüd hingvad inimesed», mille juurest leiame märke «omal viisil» («Nun ruhen alle Wälder»). Lähemalt selle koraali lugu uurima hakates selgub aga hoopis midagi muud. Nimelt on see meloodia algselt olnud hoopiski ilmalik laul «Innsbruck, ich muss dich lassen» («Innsbruck, ma pean su jätma»), mille kirjutas renessansiajastu helilooja ...

Paastukuu algas oratooriumi esiettekandega

Juhan Aavik lõpetas Peterburi konservatooriumi 1907. a trompeti erialal ning 1911. a teooria ja kompositsiooni erialal.

1931. a märtsikuu esimesel päeval jõudis esiettekandeni prof Artur Kapi (1878–1952) oratoorium «Hiob». See oli tõeline suursündmus Eesti muusikaelus. Estonia kontserdisaal oli rahvast pilgeni täis. Kohal olid riigivanem, valitsuse liikmed, välissaadikud. Publik raatsis saalist lahkuda alles siis, kui Kapp juba istus Estonia Valges saalis oma ametivendadega, kes meistrit muidugi «elada» lasksid. Monumentaalne teos oli ...

Immaculata – meie ideaal 2. osa

Maarja on tõstetud otse kaaslunastajaks Kristuse kõrval: «Jeesus-Lunastaja emana sai Maarja inimsoo kaaslunastajaks ja Püha Vaimu Mõrsjana võtab ta osa kõikide armude jagamisest.» Maarja seisab jumalikuna ka Isa kõrval: «Talle võlgneme oma olemasolu, oma ristimise, oma pöördumise, oma kutsumuse ja kõik, absoluutselt kõik armud.» Maarja käitub nagu Lutheri kirjelduses Jumal: «Isegi ...

Palve

Klounimask    Sinu risti allaoma koorma tahan panna maha,klounimaski,mida ilmas kannan,kannatuse paistelvõtta eest.Rebin maski,teine koorub välja,kihi järel kihte kisun näolt.Looja loodud palekätte end ei anna:kas Su lubadus siis põrmugi ei kanna?Sa ei vasta.Kas on hilja,tõesti lootusetult hilja –  ja mul näkkutardunud onsurimask?  Tekst: Maret KaikFoto: Daisy Lappard

Eluleib on jätkuvalt värske ja toitev

Jh 6:24–35Kristlaste ja jumalasõna kuulutajatena teevad meid murelikuks tendentsid ühiskonnas, mis näitavad viimastel aastatel kristliku usu ja kirikliku kuuluvuse vähenemist. Murelikuks teeb ka usuõpetuse halb olukord üldhariduskoolides. Tekib küsimus, kas usul on veel kandepinda ja tulevikku siin Maarjamaal. Mida on öelda meie maad ja rahvast sajandist sajandisse ja põlvest põlve kandnud usul ja vaimsusel meie aja moodsale ...

Eluleib

Pühapäeva ladinakeelne nimetus laetare (rõõmustage) tuleb jumalateenistuse alguses loetavast Js 66:10, kus öeldakse: «Rõõmustage koos Jeruusalemmaga ja hõisake tema pärast kõik, kes teda armastate!» Selline jumalateenistuse algus näitab, et saabuva pühapäeva näol on tegu paastuaja keskele jääva rõõmuallikaga.Pühapäeva piiblilugemised kõnelevad toitmisimedest ja ...

Head sõbrad!

Neljapäeval, 31. märtsil kell 13 toimub Tallinna Jaani kirikus minu raamatu «Religioon minevikus ja tänapäeval. Kristlus ja maailmareligioonid fundamentaalteoloogilises vaates» esitlus koos meeldiva muusika, kohvi ja raamatu sisu tutvustava ettekandega. Olete oodatud. Sissepääs vaba. Võimalus osta nimetatud teost soodsama hinnaga (8,50 eurot). Loe lisa: http://www.johannes.ee/kirjastus/book.php?code=90  Arne Hiob

Koguduste protokollide vormistamisest ja saatmisest

Alates 1. jaanuarist 2010 peavad kogudused saatma täiskogu, nõukogu ja juhatuse koosoleku protokolli ärakirja konsistooriumi (aluseks EELK kirikukogu 25. novembri 2009 otsus). Varem tuli osa protokolle saata konsistooriumi, osa praostkonda. Protokolli ärakiri tuleb saata kahe nädala jooksul pärast koosoleku toimumist ja selle võib saata postiga (EELK Konsistoorium, Kiriku plats 3, 10130 Tallinn) või e-postiga (konsistoorium@eelk.ee), ...

Kogumik «Koraaliseaded segakoorile»

Kirikumuusika Liit tellis viielt eesti heliloojalt «Kiriku laulu- ja palveraamatus» sisalduvatele koraalidele seaded naiskoorile, segakoorile ja noortekoorile ehk kolmehäälsele segakoorile. Heliloojateks valiti Piret Rips, Tuuliki Jürjo, Mart Jaanson, Mart Siimer ja Rein Kalmus. Pakutud koraalide hulgast võis iga helilooja endale meelepärased välja valida.  Kokku valmis 36 seadet igale kooriliigile.Noote on võimalik osta ...

Usuteaduse instituut kutsub

 13. aprillil kell 14 kuulama Bonni ülikooli emeriitprofessori Peter Nageli loengut «Gnosis – Flight from the World» (Gnoosis kui maailmapagu). Loeng toimub inglise keeles. Gnoosis oli esimestel sajanditel Rooma keisririigis levinud usuline liikumine, mis kuulutas nagu kristluski lunastust, kuid mitte pattudest, vaid vabanemist materiaalsest maailmast. Peter Nagel on tuntud kopti, süüria, gnoosise ning Uue Testamendi tekstide uurija, ...

Nõmmel kõlab Siimeri missamuusika

Nõmme Lunastaja kirikus pühitsetakse laupäeval, 2. aprillil kl 18 missat, kasutades Mart Siimeri missamuusikat. Missa gregoriaanlikust helikeelest õhkub  keskaegset ususügavust ja vaimsust. Koguduse osa toetab Rahu kiriku kammerkoor ja orelil Toomas Trass. 

Koolitus koraali kasutamise vaatenurkadest

UI kirikumuusika osakond kutsub koolitusele «Üks kindel linn» – koraal kui vaimuliku teenimise ja koorimuusika tugisammas – instituudis (Pühavaimu 6) 14. aprillil kell 10–17. Koolitusel vaadeldakse koraali kasutamist vaimuliku, helilooja ja koorijuhi pilgu läbi. Tutvutakse uute koraaliseadete saamislooga ja koraalipõhiste teostega Eesti vaimulikus koorimuusikas. Juhendavad Mart Jaanson, Rein Kalmus, Mart Siimer, Heli Jürgenson ning Marika ...

In memoriam Johannes Aarik

In memoriamJohannes Aarik7.5.1912–6.2.2011Käesoleva aasta 6. veebruaril lahkus Tallinnas Nõmmel igavikku praost emeeritus Johannes Aarik, viimane piiskop Hugo Bernhard Rahamäe poolt ordineeritud EELK vaimulik. Johannes Aarik sündis 7. mail 1912 Võnnu vallas Tartumaal August ja Helene Aariku pojana.  Kooliteed alustas kohalikus algkoolis, jätkas Tartu Treffneri gümnaasiumis, mille ta lõpetas aastal 1930. Järgnes ...

Tartus alustab tööd leinagrupp

Tartu Maarja koguduses Õpetaja tn 5 alustab tööd leinagrupp. Liituma kutsutakse täiskasvanuid, kes on hiljuti elanud üle lähedase inimese kaotuse.Eneseabigrupi eesmärgiks on leida väljapääs leinaja raskest hingeseisundist. Üksteise toel ja juhendajate kaasabil otsitakse edasiminekuks lootust ja rahu. Juhendavad hingehoidjad Signe Uustal ja Lea Saar.Leinast jagusaamine on justkui teekond, mis üksi astudes võib ...

Teade

Tallinnas antakse ära taasilmumisest alates alal hoitud Eesti Kirikud. Info tel 653 3038, 5568 2553.