Õnnitleme

Andres Aaste, reservis27. oktoobril – 51Toomas Paul, dr, emeeritus 29. oktoobril – 71Enn Auksmann, praost30. oktoobril – 41Hermann Kalmus, diakon1. novembril – 34Arvo Orav, kaplan2. novembril – 44Ordinatsioonitähtpäev31. oktoobril – 14Andres Tšumakov (preestriordinatsioon 29.08.2000)31. oktoobril – 5Lembit Tammsalu1. novembril – 21Tiit Kuusemaa, diakon1. novembril – 2Imbi Arro, diakonGeorg Glaase, diakon, reservisMatis Rego, diakon, kaplan2. novembril – 26Endel ...

Seitse meest rohkem

Hetk kuluaarides: Martin Lall (vasakult), Aare Luup, Kaido Jalakas, Peeter Krall ja Jaanus Tammiste. Liina Raudvassar

Sooritanud peapiiskopi ja kirikuvalitsuse ees nõuetekohase kirjalikust ja suulisest osast koosneva eksami, on seitse meest valmis EELKd teenima ordineeritud diakonina.Eesti Kiriku esindaja Toompeale jõudes oli konsistooriumi maja võrreldav mesilastaruga: raskest välisuksest saalis usinate mesilindude kombel kodanikke sisse-välja. «Tüüpiline teisipäev,» ei näe sekretariaadi juhataja Ülle Keel olukorras ...

Usust ja selle puhtusest

Nüüd aga on ilma Seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese Seadus ja Prohvetid, see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad... Rm 3:21–22«Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!» Kui ilusate soovidega Paulus alustab oma kirju – mida veel paremat saaks öelda: ARMU ja RAHU! Mis veel saaks rohkem tulla südamest, lähtuda ...

Palve

Õnn on olla Sinu laps, mu Isa taevane.Minu usk on kui habras niit, mis võib katkeda või sõlme minna ja mind Sinust eemale viia.Sina aga aitad mind ja hoiad mu usuniiti tervena.Nii Sinu lapsena, Sind usaldades on hoitud usk minu südames puhtana.Tekst ja foto: Mikk Leedjärv

Eestpalve

Armas Jumal, hoia kõiki koduvägivalla all kannatavaid inimesi.PorvooEestpalves on Inglise kiriku Winchesteri piiskopkond ja piiskop Michael Scott-Joynt, samuti Norra kiriku Agderi ja Telemarki piiskopkond ning piiskop Olev Skjevesland.

Usuvõitlus

Usupuhastuspüha kõneleb Martin Lutheri algatatud reformatsioonist. Luther mõistis oma aja inimeste usulist põhiküsimust: kuidas ma leian armulise Jumala? Piiblist leidis ta sellele küsimusele vastuse: «inimene mõistetakse õigeks usu läbi, Seaduse tegudest sõltumata». Leitud oli inimeste elu puudutav ja vabastav piiblikoht. Kirik ei tulnud selle mõttega kaasa, aga et tegu oli millegi nii olulisega, siis Luther ...

Raamatuletilt

Taimi Vanaselja «Võida hirm. Vähitohtri mälestusi oma elust ja tööst»Allika kirjastus 2008, 188 lk. Taimi Vanaselja on kristlasest arst, rahvuselt ingerisoomlane. Autobiograafiline jutustus keerulisest elukäigust on põimitud kogemustega tööst onkoloogina. «See on ühtaegu kogu rahva elulugu, ingerisoomlaste kannatus- ja lunastuslugu,» kirjutab saatesõnas autori lähedane sugulane Meego Remmel. ...

Muusika Jumala riigi töös, 2. osa

(algus EK nr 42, 20.10.2010.)Reformeerituil on varuks vähemalt kolm põhjendust muusika kuulutusliku olemuse eiramiseks. 1. Kui asetada vastamisi Jumal ja inimene, kuulub muusika inimlikule poolele ega saa seetõttu vahendada Jumala ilmutust inimesele, vaid üksnes inimese vastust sellele. 2. Piibli sõna tuleb mõista kui kirjutatud sõna ja jutluses see tehakse kogudusele arusaadavaks. Selline tõlgitsemistöö ei kohandu ...

Avalik pöördumine Valga praostkonna vaimulikelt

«Sest kui pasun teeks ebaselget häält, kes siis hakkaks valmistuma sõjaks?» (1Kr 14:8)Eelmine, 19. oktoobri Eesti Kiriku number valmistas lugejaile ehmatava üllatuse kummalise kolmkõlaga H. Nurga, U. Petti ja J. Lahe artiklite näol. Meile teadaolevatel andmetel ilmusid need ootamatult ka EELK juhtkonnale. Esimene neist avaldati peapiiskopile ja konsistooriumile täiesti teadmatult, ning viimased kaks eirates kiriku ...

Olge valvsad, et teid ei kistaks kaasa kõlbluseta inimeste eksitustega!

Soome homodebatis märkis samasoolise paari õnnistanud naispastor: «Piibli puhul on alati tegemist tõlgendusega. Küsimus on võimus: kellel on õigus seda tõlgendada, kelle sõna jääb viimaks peale.» Kui pühakirjas ilmutatud usutõed relativeeritakse ning seatakse sõltuvusse ajaloolisest ja kultuurilisest kontekstist, taandub kõik tõesti küsimusele, kelle käes on võim oma ...

Toetus läbi toidupanga mündikampaania

Toidupanga logoga annetuskaste leiate nii kauplustest kui pankadest.

Siinmail kanda kinnitanud toidupank korraldab mündikampaania, kus igaüks saab toetada esmavajaliku toidu jõudmist abivajajateni.Eestis on umbkaudu 100 000 inimest, kel on raskusi igapäevase toidu hankimisega, ning neist viiendiku, s.o 20 000, moodustavad lapsed. Vaesusega võitlemiseks ja toidu säästva tarbimise nimel alustati juba 43 aastat tagasi Ameerika Ühendriikides toidupankade rajamist. Meil tegutsevad need nüüdseks nii ...

Tooma missa kutsub inimesi palvele ka Tartus

Ka Tartus peetud kirikupäev lõppes Tooma missaga Maarja kirikus, kus teenisid koos vaimulikud, muusikud ja vabatahtlikud abilised.
Mari Paenurm

Möödunudsuvise kirikupäeva aegu Tartus, mil JäPe noortefestival lõppes Tooma missaga Maarja kirikus, sai selgeks, et tekkinud on vajadus ja huvi taolise teenistuse regulaarseks pidamiseks ka edaspidi.Alates oktoobrist peetaksegi kord kuus kolmandal pühapäeval Taaralinnas tavapärasest pisut erineva ülesehitusega teenistusi. Tooma missal on palju eripalgelist muusikat, mida toetavad lauljad ja bänd, ning oluline koht on ...

Muusika täidab kogu elu ja väljendab hingeseisundeid

Vello Ainsalu on kodukandis tegus muusik. ARHIIV

Nii võib öelda muusiku ja helilooja Vello Ainsalu kohta, kellel 30. oktoobril on 75. sünnipäev.Vello Ainsalu on Viljandimaal, kuhu ta 1975. aastal pealinnast kolis, tuntud muusik. Siis avati Nuias lastemuusikakool ja Vellost sai koolis õpetaja. Ja on siiani, juhendades ka akordioni- ja rahvamuusikaansamblit.Nüüd kannab kool Karksi-Nuia muusikakooli nime. Ka juhendab ta kultuurikeskuses rahvamuusikaorkestrit Lustipill ja Karksi koguduses ...

Lia Salumäe: kristlik kodu on inimesele kingitus

Lia arvab, et elus on tähtis kodu, igapäevane lihtne toitja ühtehoidmine. Arvo Tarmula

Haapsalu koguduse organist ja koorijuht Lia Salumäe teadis juba kuueaastase tüdrukuna, et temast saab muusik, täpsemalt pianist ja loomulikult väga hea pianist. Ometi sai temast kirikumuusik, kes on seda teed käinud nüüd juba 35 aastat.Georg Otsa nimelise muusikakooli lõpetamise järel suunati Lia Salumäe Saaremaale õpetajaks. Tema vastne abikaasa Tiit Salumäe, kellega nad olid kohtunud usuteaduse instituudi ...

Teejuhist lummatud

Fanny de Sivers umbes aasta enne sõda ühes Pärnu vanalinna hoovis. Erakogu

Jumal kutsub meid. Ta kutsub meid inimeste kaudu, kellega oma teel kohtume. Sõna kaudu, mida loeme või kuulame ja mis toidab meid.Ja vahel viib Ta meid kokku inimestega isegi siis, kui see on võimatu. Inimese vaatepunktist.Minu esimene kohtumine Fannyga leidis aset siis, kui olin 19. Kirjutasin parajasti kursusetööd eesti keele käskivast kõneviisist. Minu juhendaja prof Vääri soovitas: «Siin on prantsuskeelne eesti keele ...