Arhiiv aprill 2010

Retriit vaimulikele

Ühendus Naised Teoloogias korraldab 5.–7. maini II retriidi vaimulikele «Mina annan teile hingamise...» (Mt 11:28) Viljandimaal Holstre-Pollis. läbiviija Heino Nurk.Osavõtutasu ei ole, täispansion, saun; osaleja kannab omaosalusena  sõidukulud. Projekti läbiviimist toetab Gustav-Adolf-Werk. Registreeruda 2. maini kadri.laas@eelk.ee, tel 611 7401, 5698 2420. Kohtade arv on piiratud. Projekti eesmärgiks on olla vaikuses ja ...

Pille Lille Muusikute Toetusfondi kontserdid

25. aprillil kl 16 Tallinna sünagoogis Karu tn 16Ulrich von Wrochem (vioola, Saksamaa)vaba sissepääs30. aprillil kl 17 Rakvere rahvamajasAndres Kontus (tromboon)Meelis Ots (klaver)

Konkurss dotsendi ametikohale

Usuteaduse Instituut kuulutab välja konkursi usuteaduskonna järgmiste ametikohtade täitmiseks ajavahemikul 01.09.2010–31.08.2015: Vana Testamendi dotsent (0,5 kohta), kirikuloo dotsent (0,75 kohta), võrdleva usundiloo dotsent (0,5 kohta). Kandideerimise tähtaeg on 14. mai. Täpsem teave dotsendile esitatavate nõuete ja konkursi kohta instituudi kodulehel ui.eelk.ee  teadete rubriigis.

Vaimuliku laulupeo «Mu manu tulge, latse» eelproovid

Ida- ja Lääne-Harju praostkonnas pühapäeval, 25. aprillil Tallinna Kaarli kirikus ja koguduse majas.15–16.30 naiskoorid koguduse majas (Toompuiestee 4, Hambapolikliiniku maja kirikust üle tee): Risti koguduse naisansambel, Järvakandi kiriku naisansambel;15–16.30 segakoorid Kaarli kirikus: segakoor Miikael (Keila), Rapla koguduse segakoor, Hageri koguduse kammerkoor Lambertus, Hageri koguduse segakoor, Kabala segakoor, Harju-Jaani koguduse ...

Täname

Maret BukkholmUrvaste kogudusHead lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuksSA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Lev Lekarkin, diakon23. aprillil – 42Ordinatsioonitähtpäev27. aprillil – 17Rene Reinsoo (preestriordinatsioon 29.08.2000)27. aprillil – 13Kristi Sääsk (preestriordinatsioon 05.06.2007)Kõigil õnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti. 

Koguduse teated

Tartu kogudusedPauluse22.4. kl 18.15 piiblitund: Kohtumõistjate raamat.25.4. kl 10 jumalateenistus armulauaga, kl 13 venekeelne jumalateenistus armulauaga.26.4. kl 17.30 ülistuslaulude õhtu.Peetri21.4. kl 17 leeritund. Kl 19 noorteõhtu.22.4. kl 12 vestlusring kohvilauas, Eesti Kiriku artiklite arutelu.23.4. kl 12 piiblitund kantseleis.25.4. kl 10 armulauaga jumalateenistus.27.4. kl 10 hommikupalvus, järgneb naisring.Maarja23.4. kl 19 ...

Skandalon

Merille Hommik

On hea meel tõdeda, et pühakiri on saanud Eesti Kiriku veergudel skandalon'iks. Võiks saada rohkemgi, sest mida enam skandaali ehk – lähtudes vastava kreeka sõna tähendusest – lõksu või püünist, seda enam lõksupüüdmist. Seda rohkem põhjust lõksu püütud piiblilugejatel järele mõelda. Mida rohkem järelemõtlemist, seda rohkem aga avatust. Avatust Jumala ...

Muutumine algab julgusest

Kaasaegses pedagoogikas räägitakse palju õppijakesksusest, võib öelda, et hästiunustatud vanadest tõdedest, et inimene on ainulaadne ning vajab oma võimeid, oskusi ja kogemusi arvestavat õpetust. Niisugune õpetus loob eeldused avatud, teistega arvestava, oma võimeid ja vajadusi realistlikult hindava ning tugeva identiteedi ja väärtushinnangutega inimese kujunemisele.Kui vaadata, milliseid mõisteid ...

Oh ajad, oh kombed!

Matuserongi ees kalmistu poole sõites äratas mind mõtisklustest teismelise tütarlapse hüüatus tänavalt: «Einoh, minge pekki, matuserong!» Tütarlapse kõrval loivavad noorsandid kommenteerisid hüüet millegagi, mis kõlas umbes nagu jäle-värk-küll-täitsa-pael-hea-nali. Mõnes teises olukorras oleksin ilmselt autost välja hüpanud ning noortele kodanikele paar kõvemat ...

Jeesuses pühitsetud rahvas

(Hb 13:12–16)Rahu olgu teile, ütles Jeesus. Ja hirmunud südamed täideti rõõmuga. Need aga, kes arvasid, et olid elu ristil hukanud, kohkusid: Jeesust ei olnud hauas, ei olnud surmavallas – Ta tõusis üles. Ja üha enam sai ilmsiks, et Tema ohver oli ainus tee tagasi kaotatud paradiisi. Sinna, kuhu ei saa minna midagi ebapüha ega patust. Maine ja taevane kirik on pühade osadus, nagu me oma usku igal jumalateenistusel tunnistame. ...

* * *

Daisy Lappard

Me läheme aina, et leida,üht otsides liigume edasi,üht pelgupaika,mis hoiaks,mis ootaks meid alati.Meid hoia väsimast, Issand,nii sirgelkui kõveral rajal!Su juurde peab kõndima pikalt,kuid sinna meil minna on vaja.Su riiki, mis meile on varjuks,teed juhata,võta meid vastu!Et kõigist maailma paigustneed jõuaks, kel sinusse usku!Tekst ja foto: Daisy Lappard

Hõisake!

Pühapäeva ladinakeelne nimetus iubilate tuleb päeva psalmist 66:1 «Hõisake Jumalale, kõik ilmamaa!». Iubilate – hõisake! Inimese elus on üks olulisemaid oskusi suutlikkus olla tänulik selle eest, mis on hästi. Küllalt sageli aga märkame kahjuks üksnes seda, mis on halvasti. Kui suure osa meie palvetest moodustab nurin millegi üle, mis pole meie meelest hästi? Kui sageli soovime, et Jumal sekkuks ...

Aliide ja tema usk, 4.osa

(Algus EK nr 15/16, 31.03.2010)Veel arutlesime selle üle, milline asi on pidev ja mis on katkendlik ehk võõra sõnaga diskreetne. Ümbritsevat keskkonda peetakse pidevalt jätkuvaks; auke siin ei ole. Pilt või foto on katkeline, film aga pidevalt kulgev. Arvude rida on pidev, sõnade ja mõistete hulk aga katkeline, vahelejätteline, lahusolev. Piibli laused ja õpetussõnad on nagu punktid, millest ise pead oma elutee ...

Alar Kilp: õigeusult on läänel õppida

Mitme Rumeenia õigeusu kiriku sise- ja välisseinad on täis maalinguid piibellikel ja rahvusajaloolistel teemadel. Pildil on Moldovita kloostri kirikuhoone Suceava maakonnas.  Repro

Märtsis toimus Hollandis Nij­megenis konverents teemal «Õigeusu kristlus Euroopas – loodud ja lammutatud piirid», mille organiseerijaks oli Nijmegeni Radboudi ülikooli idakristluse uuringute instituut.Eesti omapäradEestit puudutavaid ettekandeid kuulates imestati, kui kuuldi, et meil on suuremate probleemideta võimalik pöörduda luterlusest õigeusku ja vastupidi. Näiteks rumeenlased ei kujuta ette, et sealne ...