Koguduse teated

Tartu kogudusedPauluse25.3. kl 12 jumalateenistus. Kl 18.15 piiblitund: Kohtumõistjate raamat.28.3. kl 10 jumalateenistus armulauaga. Kl 13 venekeelne jumalateenistus armulauaga.Tegutsevad  pühapäevakool, nais-, kammer- ja lastekoor, palve- ja piibliringid. Info koguduse kantseleist tel 742 0258.Peetri24.3. kl 17 leeritund.25.3. kl 12 vestlusring kohvilauas, Eesti Kiriku artiklite arutelu.26.3. kl 12 piiblitund kantseleis.28.3. kl 10 armulauaga ...

Kogudusele elatud elu

Richard Julius Paucker (24. november 1859 – 25. märts 1910) oli Narva Aleksandri koguduse esimene õpetaja. Repro

25. märtsil möödub 100 aastat Narva Aleksandri koguduse esimese õpetaja Richard Julius Pauckeri surmast.Richard Julius von Paucker sündis 24. novembril 1859. aastal Rakveres. Tema isa oli Rakvere kirikuõpetaja Georg Mi­ch­ael von Paucker ja vanaisa oli Eestimaa kubermangu prokurör dr Carl Julius Albert von Paucker. Ema Anna Caroline Wilhelmine oli samuti sündinud Paucker, Simuna kirikuõpetaja Hugo Richard Pauckeri ...

Eestpalve

Armas Jumal, julgusta kõiki neid, kes on pidanud ülekohtu tõttu kannatama.PorvooEestpalves on Inglise kiriku Derby piiskopkond ja piiskopid Alastair Redfern (peapiiskop) ja Humphrey Southern, samuti Iiri kiriku Clogheri piiskopkond ja piiskop Michael Jackson.

Igatsen tabada Su mustrite tuuma

Rein Tafenau

Esimesed elu kandvad kiiredlibisevad möödaSu karedaid palgeid. Sünd ja surm, hääbumine ning taassündühinevad inimese peopesa mustrites. Tahaksin haakuda Sinu mustritega – tahaksin leida oma peopesasttunnistust selle kohta, et kõik mu joonedkannavad endas Sinu käekirja. Su karedad palgedkangastuvad valgusvihus. Surun oma näo Sinu jahedussening tunnen, et sellest enam ei piisa – igatsen jõuda kaugemale, igatsen kareda ...

Aukuninga alandustee

Eelolevasse nädalasse jääb aeg, mil võime Piibli kirjakohtade juhendamisel kõndida koos Kristusega läbi Jeruusalemma Kolgatani. Kui algul on meiega juubeldav hosiannat hüüdev rahvahulk, siis mõni päev hiljem järgneb sellele via dolorosa – kannatuste tee. Teekond, mil Jumala Poeg kannab süüdimõistetu risti oma hukkamispaika. Saatjaks imestunud, võõristavad, hukka mõistvad või kaasa ...

Jeesus Kristus on Issand

Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jee­suses: kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga ...

Kirik jääb kirikuks

Merille Hommik

Vastuseks Enn Auksmanni, Avo Kiire, Toomas Nigola, Tõnu Taremaa, Illimar Toometi, Tauno Toompuu ja Veiko Vihuri repliigile eelmises Eesti Kirikus ütlen, et kirik jääb kirikuks ka iganenud soorollidest loobudes.Augsburgi usutunnistuse järgi on kirikul kaks tunnust – evangeeliumi puhas kuulutamine ja sakramentide õige jagamine (CA VII). Evangeeliumi kuulutamist ja sakramentide jagamist nimetatakse Augsburgi usutunnistuses ka spetsiifiliselt ...

Paastuajal taassündinu

Inimesed võivad end soovi korral määratleda vabana sündinuna ja nõnda kas või loomigi iseloomustada. Iseasi kui suur inimese vabadus sündides ja elades üldse on. Meie kiriku ajalehe taassünd sai aga võimalikuks vabaduse suhtelise kasvu ajal, suurtest lootustest tiivustatuna ja siiski paastuaja tingimustes. Paastuaegsel režiimil elab leht ka praegu, kuid täidab juba kakskümmend aastat Issanda antud kuulutuse ...

Märtsiküüditamine rebis kodudest

Noorim ohver oli kolmepäevane ja vanim 95aastane, kes 24.–29. märtsini 1949. aastal Eestis läbiviidud sunniviisilise ümberasustamise käigus Siberisse küüditati.Nii süütu imiku kui eluõhtule jõudnu süü oli üks: nad olid eestlased ega sobitunud viiendat aastat Eestis kanda kinnitava nõukogude võimu kavadesse. Küüditajad sõnastasid oma teo motiiviks kulakluse kui klassi ...

Ühiste otsustega tulevik

Vanasõna «Kaks pead on ikka kaks pead» kätkeb endas suurt elutarkust, mida võib iga päev märgata kodus pere keskel, koolis, tööl, koguduses või riigi valitsemises. Kui ühele kätepaarile lisada veel mitu, võib ajalugugi teha. Eks seda taibati juba vanasti, kui ühiselt talgud ette võeti või vaenlase vastu astuti.  2009. aasta oktoobris kinnitati mitu aastat kõneks olnud ...

Kas ebajumalateenimine või respekt juurte vastu?

Vaimulike seas on viimasel ajal üles võetud teema paganlikest kultusobjektidest kiriku haldusalas. Foorumil on arutatud, mida teha, kui koguduse maa peal seisab arheoloogiline mälestusmärk ehk siis pärimuse järgi kunagine eesti muinasusu kultusobjekt. Muinsuskaitsealane seadustik nõuab aga kindlalt riikliku kaitse all olevate objektide korras hoidmist. On tekkinud teoloogiline küsimus, kas tegemist ei ole nõudega propageerida ...

Tahad rohkem teada

Avatud uste päeval olid avatud ka kristliku kultuuriloo magistrikursuse loengud. Fotosilm tabas prof dr Randar Tasmuthi sissejuhatavalt loengult kreeka mõtlemisse ja Uude Testamenti. Tiiu Pikkur

Usuteaduse Instituudis olid laupäeval uksed avatud kõigile, kes soovisid uurida õppimisvõimalusi selles koolis.Vana tõde, et oma silm on kuningas, oli kohale toonud rahvast lähedalt ja kaugelt. Üks neiu tuli näiteks Saaremaalt, et saada teavet kirikumuusika osakonna tööst. Ehkki sisseastumispaberite vormistamiseni juunis on veel aega, tasub sihte seada juba praegu.Avatud uste päeval sai osaleda loengutel, külastada ...

Piiskop Johan Kõpu tiibklaver on Tartus

Alo Põldmäe Johan Kõpu klaveriga Vanaisa pilli andis klaverimuuseumile üle piiskopi lapselaps.

Eesti Rahvusliku Klaverimuuseumi asupaigaks on saamas Helme mõis. Enne kui muuseum uksed avab, toimuvad mitmes paigas klaverinäitused. Üheks selliseks on Vanemuise kontserdimajas avatud näitus «Tartu oma klaver», mis jääb avatuks 3. aprillini. Sellel on eksponeeritud enamik Tartus valmistatud 20 klaverist. Et klaverimuuseumi üheks tegevussuunaks on nn nimeliste klaverite kaudu anda ülevaadet Eesti kultuuripildist laiemalt, ...

Pauli Jumalaga jättes

Paul Saar – suur ehitaja ihulikus ja vaimulikus mõttes, paljude usuisa ja üks meie kiriku patriarh.  Erakogu

Sõidan kodu poole, telefon heliseb, võõras number... Seda juhtub harva, et ma vastu ei võta. Tuleb meelde vana mees, kes rääkis, et kui vennaste palvemajas on olnud väga hea vaimulik osasaamine, siis ta ronib mööda võsa- ja kraaviääri koju, sest ei taha kellegagi kohtudes ja tühja loba ajades lasta sellel kaduma minna. Viimati tundsin nõnda möödunud nelipühilaupäeval Laine Villenthali ...

Maarjapäev kutsub meid mõtlema Jeesuse emale

Carlo Crivelli. Maarja kuulutamine püha Emidiusega. Fragment 15. sajandi altarimaalilt Ascoli Piceno kirikus Itaalias. Ingel Gabrieli kõrval põlvitab linna kaitsepühak Püha Emidius. Repro

Paastumaarjapäeval tahame taas meenutada Jeesuse ema Maarjat, kes on aeg-ajalt jäämas oma kuulsa poja kõrval unustuse hõlma. Teenimatult, sest paastumaarjapäev (25. märts) on päev, mil pandi alus tema poja sünnile. Täpselt üheksa kuud enne jõule külastas Maarjat ingel Gabriel ja kuulutas, et ta jääb lapseootele Pühast Vaimust (Lk 1:26jj).Sellal kui ortodoksi ja katoliku kirikutes austatakse ...