Arhiiv märts 2010

Evangeelium täisealiseks saanud maailmas

Kui kirik soovib, et tema sõnum oleks ühiskonnas kuuldav, peaks ta võtma tõsiselt oma kuulajaid.Juba rohkem kui pool sajandit tagasi rõhutasid teoloogid Friedrich Gogarten ja Dietrich Bonhoeffer, et kirik peab võtma tõsiselt inimese täisealisust, s.t seda, et tänapäeva inimene on iseseisvalt mõtlev, kriitiline ega taha enam pimesi alluda mingitele autoriteetidele. Mõlema teoloogi meelest peaks kirik tegema sellest ...

Väärtusi kandvad noored

Läinud nädalal süütasid Eestimaa noored 1949. aasta küüditamiskuritegude ohvrite mälestuseks üle 21 000 küünla, näidates, et meie rahvast 61 aasta eest tabanud terrori meelespidamine läheb korda ka neile, kelle isiklik side tollaste sündmustega ei ole enam vahetu. Tõeliselt hea meel on teada, et need noored, kes on sündinud vabas Eestis, ei suhtu küüditamisse kui ajalootraagikasse, vaid ...

Kiriklike mälestuspäevade tähendusest kalendris

Käesoleva aasta Eesti Kiriku taskukalendris on kasutusele võetud uus märk, lutheri roos, mille leidsin ka 26. märtsi kuupäeva alt, selgituseks võib lugeda: «Cyrillus Kreek, vaimulike rahvaviiside koguja, töötleja (1962)». Sama märki võib kalendrist leida kogu aasta ulatuses, aga selgitust märgi tähendusest ei leia. Nupukas kalendrikasutaja võib siiski lausest «Lisaks neile (kirikute ...

Lühidalt

Eesti Kirikute Nõukogu toetab oikumeenilisi projekteEesti Kirikute Nõukogu oikumeenilisele projektikonkursile esitati 75 taotlust, milles sooviti toetust 2 088 738 krooni ulatuses. Taotletud summa on ligemale viis korda suurem nõukogu projektifondist. Toetati 40 oikumeenilist projekti, nii laste- ja noortetöö alaseid projekte kui ka muusika, hariduse, kaplanaadi ning oikumeenia valdkonda kuuluvaid taotlusi.Kõige suurema summaga, 30 000 krooniga, ...

Piibliseltsidel on käsil 650 tõlkeprojekti

Ühinenud Piibliseltside statistika kohaselt oli 2009. a lõpuks keeli, milles on ilmunud vähemalt üks Piibli raamatutest, kokku 2508. Selliste keelte hulk kasvas mullu 29 võrra. Keeli, milles on tervikuna ilmunud kas Uus või Vana Testament, oli eelmise aasta lõpus 1213. Mullu lisandus neid 28. Tervikpiibel oli 2009. a lõpul olemas 459 keeles, mida on 8 keele võrra enam kui 2008. aastal.Kokku arvatakse maailmas olevat ligi 7000 ...

Vennastekogudus annab teada

Vennastekoguduse ümaralaul oli osalejaid 18, kõik ei mahtunud pildile. Kõneleb peavanem Eenok Haamer. Erakogu

20. märtsil toimus Tallinnas Endla tn 68 palvemajas Eesti Evangeelse Vennastekoguduse (EEVK) sinod. Peavanem Eenok Haamer kandis sinodile ette Keilas toimunud ümarlaua teadaande. Ühtlasi teatas ta, et Priit Rannut, Jüri Pootsmaa, Agu Kaljuste ja Tanel Ots on nende poolt esitatud avalduste alusel EEVK liikmeteks vastu võetud.Ümaralaua teadaanneVennastekoguduse osa ja tähendus meie rahva ajaloos on üldiselt teada ja seda hinnatakse ...

Piibliõppesari raadios on jõudnud 1000. saateni

Aare Kimmel ja Gea Talts teevad viis korda nädalas Raadio7 ja Pereraadio eetris kõlavat saadet «Piibel kaanest kaaneni». Arhiivifoto

Saatesarja «Piibel kaanest kaaneni» juubelisaade kõlas raadios 26. märtsil. Saate tegijad rõõmustasid tuhandenda saate üle.Aastaid tagasi Pereraadios kavas olnud soomekeelne «Raamattu kannesta kanteen» on emakeelsena Pereraadio ning Raadio 7 eetris 2006. aastast. Saade valmibki misjonikeskusel koostöös Soome raadiomisjoniorganisatsiooniga Sanansaattajat (SANSA) ning Tartu Pereraadio Ühinguga. Saate toimetaja on Gea ...

Rännak Kolgata teel koos Jeesusega

Ristitee aasta tagasi Tallinna teedel koondas inimesi erinevatest kogudustest ja generatsioonidest. Nõmme Rahu koguduse kodulehekülg

Juba viiendat aastat kutsub Tallinna koguduste lastetöö toimkond kristlasi Suurel Reedel läbi pealinna kulgevale ristiteele.Paar tundi vältava rännaku eesmärgiks on meenutada surmamõistetud Jeesuse viimast teekonda Pilatuse paleest Kolgatani, kus meie Õnnistegijat ootavad rist ja haud. Üheskoos läbitakse see, võttes õlule sümboolse risti, et saada osa Jeesuse koormast ning kannatustest. Hingetõmmet ...

Annetused oreli heaks

Peterburi Jaani Kiriku Fond ja Jaani kogudus tänavad kõiki kiriku taastamise seniseid toetajaid (toetajate nimed-nimekirjad paigutati kirikutorni risti kapslisse). Jätkame kiriku restaureerimistööde II etapiga ja kutsume kõiki tegema annetusi Peterburi Jaani Kiriku orelifondi. Oluline ei ole summa suurus, vaid osavõtt!Annetada saab MTÜ Peterburi Jaani Kiriku Fondi kontole 221013842966 Swedbankis (selgituseks märkida maksja nimi ja ...

Teie olete maa sool (Mt 5:13)

Õpetaja Paul Saar on jätnud oma eluga meie perekonnale kustumatu jälje. Lisaks sellele, et ta oli hea karjane, oli ta ka tõeline evangelist, eestpalvetaja – kiriku ja maa sool. Mäletan, kuidas ta külastas 1980ndatel meie kodu. Olin siis väike poiss, aga see külaskäik on mul selgelt meeles. Me polnud siis kristlased. Minu ema oli küll noorena Varbla koguduses Pauli poolt ristitud ja leeritatud, aga ta ei ...

Täname

Südamlik tänu kõigile, kes kalli isa PAUL SAARE lahkumisele kaasa elasid. Aitäh kaugelt matusetalitusele tulemast, nõu, jõu ja hea sõna eest! Jumal õnnistagu kõiki meie maiseid teekondi. Eriline tänu veel kõigile, kes matusetalitusel valju häälega usutunnistust kaasa lugesid. Oh, et ka meie usust nägemisse jõuaksime.Anna ja Pekka peredega

Täname annetajaid

Ilse LahiEsme LiiveKaia KuutLeida RaudseppHans ja Karin RuusTiiu PärnEster TiigiTartu Peetri kirikus 7.03. jumalateenistusel osalenud kirikulisedTallinna Jaani koguduse naiskoorTorma Maarja kogudusHead lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuksSA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Vaimuliku laulupeo «Mu mano tulge, latse» eelproovid

Tartu praostkonnas laupäeval, 27. märtsil Tartu Maarja ja Pauluse kirikus11–12.30 naiskoorid Maarja kirikus: Tartu Pauluse ja Avinurme.11–12.30 segakoorid Pauluse kirikus: Jõgeva, Mustvee, Tartu Pauluse koguduse kammerkoor, kammerkoor Soli Deo Gloria, Tartu adventkogudus, Eesti Maaülikooli kammerkoor Camerata Universitatis, Tartu Peetri, Tartu Peetri koguduse kammerkoor, Torma valla segakoor, Tartu Kolgata koguduse kammerkoor, Tartu Salemi kogudus, Tartu ...

Ristitee rännak väikestele ja suurtele

Tallinna koguduste lastetöö toimkond korraldab Suurel Reedel, 2. aprillil kell 13–15.30 ristitee rännaku. Rännak algab Kaarli kirikust, kus veerand tundi varem õpitakse ühislaule. Teel peatutakse nelipühi kirikus, toomkirikus ja Püha Vaimu kirikus. Rännak lõpeb ühise armastussöömaajaga Jaani kirikus. Info tel 5817 3444.

Õnnitleme

Kalle Rebane, diakon26. märtsil – 49Andrus Norak27. märtsil – 52Kõigil õnnitletavatel on preestri­ordinatsioon, kui pole märgitud teisiti.