Päev veereb ja õhtu jõuab…

 100. sünniaastapäev oli kirikuõpetaja Richard Sisaskil. Richard Sisask sündis 11. novembril 1909. aastal Harglas, kus lõpetas algkooli. Kasvades äärmises vaesuses, teenis ta enda ja õe kasvatamiseks emale raha suviti karjas käies, Valgas poeglaste gümnaasiumis õppides aga lauavabrikus. Võimalust õppemaksu tasuda polnud, aga soov kirikuõpetajaks saada oli suur, seepärast astus ta ...

Valmis film Andres Põderist

21. novembril kell 18 esilinastub Tallinnas Solarise Keskuse väärtfilmide kinos Artis Jaan Kolbergi tõsielufilm EELK peapiiskopist Andres Põderist. Režissöör Jaan Kolbergi elulooline 80 minuti pikkune autorifilm räägib eneseleidmisest ning vaimsetest otsingutest – kuidas boheemlaslikust noorest kujuneb peapiiskop. Film vaatleb Andres Põderi elu läbi nelja koguduse, kus ta on teeninud, puudutab ajastu ...

Palju õnne 60. sünnipäevaks, peapiiskop Andres Põder!

Kooliaeg Joosep Tammo, Eesti Kirikute Nõukogu asepresident: Alates teisest klassist olin Andrese pinginaaber Pärnu 4. keskkoolis. Kui väikesed vahed välja arvata, olin seda kuni põhikooli lõpuni, keskkooli osas olime spetsialiseerumise tõttu paralleelklassis. Aga läbikäimine oli kogu kooliaja väga hea, on seda tegelikult jätkuvalt. Andresel olid juba algkoolis väljakujunenud huvid, mida ta ...

Otsused

Inimesed Konsistooriumi novembrikuu istungil kuulutati vakantseks Valga ja Väike-Maarja koguduse õpetaja ametikoht; avaldusi saab esitada 11. detsembrini. Katkestati õpetajaameti kandidaadi Teele-Triin Niinemäe õpingud Usuteaduse Instituudi pastoraalseminaris ning praktika Kullamaa ja Piirsalu koguduses alates 3. novembrist. Diakon Georg Glaase, kes on ka peapiiskopi assistent, vabastatakse EELK vikaardiakoni kohustuste täitmisest 4. ...

Usuteaduskonnas kaitsti kaks doktoritööd

Tartu ülikooli usuteaduskonnas kaitsesid doktoritöö Roland Karo ja Olga Schihalejev. 9. novembril nõukogu ette astunud Roland Karo (36) doktoritöö kandis pealkirja «Eros ja müstika. Kas müstilised teadvusseisundid on seksuaalsete reaktsioonide evolutsioonilised kõrvalproduktid?», juhendajaks prof Anne Kull. Töö pealkirjas küsimärgi alla seatud väite esitasid 2002. aastal USA ...

Palju sisutihedat mõtlemisainet

Hetk konverentsilt: mõtteid vahetavad peapiiskop Andres Põder ja Tallinna Jaani koguduse liige Ruth Alas.  Foto: Konverentsi kodulehekülg

Tallinnas toimus Eesti Evangeelse Alliansi eestvõttel II kristlik juhtimiskonverents «The Global Leadership Summit». Videokonverents, millel osales ligi 500 inimest üle Eesti, toob kogu maailmas huvilisi kokku 56 riigis. Konverents ise toimus augustikuus USAs Chicagos, selle peakorraldajaks on 1995. aastast Willow Creeki Assotsiatsioon eesotsas kohaliku suurkoguduse asutaja vanempastor Bill Hybelsiga. Esinejateks on tuntud innovaatikud nii ...

Nädala ringvaade

Ameerika kirjanik Neale Donald Walsch on raamatusarjas «Jutuajamised Jumalaga» öelnud: «Teie kõik olete minu sõnumitoojad. Viimne kui üks teist. Küsimus ei kõla: «Kas sa oled sõnumitooja?» Küsimus on pigem: «Milline on sinu poolt edastatav sõnum?»» See viimane on tõeliselt hea küsimus ja sobib paljudeks eluolukordadeks. Äsja rõõmustasime koos ...

PROBLEEM: Kogudused ilma õpetajata

Viimased aastad on Valga praostkonnas olnud laastavad ja jätnud suurema osa kogudusi ilma oma õpetajata. Valga praostkonna 11 koguduses – Elva, Hargla, Karula, Laatre, Nõo, Otepää, Puhja, Rannu, Rõngu, Sangaste, Valga –  on teenistuses vaid kolm preestriordinatsiooniga vaimulikku. Kõige suuremat koormust koguduste teenimisel kannab praost Vallo Ehasalu, kes on Elva koguduse õpetaja, TÜ doktorant ja ...

Suletud uks ja avatud aken

Lugesin nukralt 28. oktoobri Eesti Kirikus ilmunud Heino Nurga mõtisklust «Rändamisest ajas». Nii mõnedki tema hinnangud meie kiriku hetkeseisule olid karmid ja hirmutavadki: «Väljaspool olijates tekitavad aga kirikut muust ühiskonna elust lahutavad käärid hämmingut ja arusaamatust. Vangutatakse pead ja astutakse edasi, kirikust mööda, kuhugi mujale. Konservatiivsuse-nimeline tagurlus, alalhoidlikkuse ...

Kalmistud seaduse ootel

75 EELK omandisse kuuluva kalmistu haldamine võib suuresti sõltuda sellest, millised on konkreetse koguduse ja omavalitsuse suhted. Pikemat aega koostamisel olevast kalmistuseadusest oodatakse segasesse olukorda korra toomist. Võib tunduda uskumatu, aga siiani ei ole Eestis kehtivat kalmistuseadust. Reguleerimata on see, kuidas toimub surnu matmine või tuhastamine, millised õigused ja kohustused on surnuaia omanikul, millisel alusel toimub ...

Teisitimõtlejate kirik

«Mida tähtsusetumaks jääb kristlus, seda kristlikumaks peaksid saama need, kes end peavad ristiinimesiks,» on öelnud Uku Masing. Sõites eelmisel nädalal suvekummidega mööda lörtsisegust tänavat Toompealt alla, tundsin poolel teel pidurit vajutades, et pidurdamisest pole mingit abi. Auto jätkas kasvava kiirusega «kelgusõitu» ristmikule. Käsipidurit appi võttes ja autot ...

Kogudus andis välja raamatu

Nädalavahetusel pidas Narva Aleksandri kogudus ajaloopäeva. Sellega märgiti ära kahele linna eesti kogudusele aluse pannud õpetaja Ferdinand Gottlieb Tannenbergi 100. surma-aastapäeva ja esitleti tema mälestuseks ilmunud raamatut «Mälestusi Narva luterlikest kirikutest». Raamat, mille on koostanud koguduse õpetaja Villu Jürjo ja toimetanud Tuuliki Jürjo, pakub huvitavaid mälestusi nii Narva elust ...

Viimsi kogudus sai lipu

Viimsi Püha Jaakobi kogudus tähistas 15. aastapäeva piduliku jumalateenistusega. Õnnistati koguduse lipp, jutlustas peapiiskop Andres Põder. 13. novembril 15 aastat tagasi sündis otsus moodustada Viimsis luterlik kogudus. Praegu on koguduse vaimulikuks Mikk Leedjärv, kes tunnistab, et pärast aastat kohapeal teenimist hakkab talle Viimsis üha rohkem meeldima. Sisseelamise aeg on ümber saamas. Viimsi kirik on seni ...

Thor Helle pärandist

Piiblil on menu: piibliseltsi kirjandusleti taga oli saginat, teiste hulgas valisid ostmiseks lektüüri usuteadlased Peeter Roosimaa (paremal) ja Randar Tasmuth. Foto: Liina Raudvassar

Eesti Piibliselts tähistas Jüris 17. piiblipäevaga eestikeelse Piibli 270. aastapäeva. Oikumeenilise tänujumalateenistuse jutluses rõhutas Tartu ülikooli usuteaduskonna Uue Testamendi dotsent dr Peeter Roosimaa: ilma emakeelse kirjaliku jumalasõnata poleks alal meie keelt ega rahvast. Tema sõnul sai just eestikeelsest Piiblist jalale see lamp, mis tõi valgust pilkasse pimedusse. Arusaadavasse keelde toimetatud ...

Inimesed on kitsid kirikule annetama

  Möödunud nädalal annetasid inimesed EELK Paide kiriku tornikiivri muna ja risti kuldamiseks 5000 krooni, kuid see on kõigest väike osa tööde maksumusest. Kiriku juhatuse liige, investeeringute juht Andres Jalak tänas kõiki, kellel oli võimalik kuldamistöid toetada, kuid tunnistas, et puudu on veel suur hulk raha. EELK Paide Püha Risti kogudus on avanud tornikiivri muna ja risti ...