Arhiiv juuni 2009

Misjonikeskuse suveseminar teemal «Te saate väe Pühalt Vaimult…»

toimub 10.–13. augustini Läänemaal Perakülas Gabriela motellis. Õpetuslik osa professor Robert Kolbilt USA St. Louisi Concordia seminarist (tõlge eesti keelde). Vabal ajal puhkus looduslikult kaunis kohas, ekskursioon lähiümbruses, kristlik osadus. Osavõtutasu 200 kr, kohtade arv on piiratud. Registreerimine tel 646 4760 või 5620 3962, e-post: mk@eelk.ee

Uus info- ja arvamusportaal

Portaali Uus Eesti eesmärk on kasvatada lugejat moraalselt ja vaimselt, süvendada isamaa-armastust teadmiste kaudu kodumaa ajaloost, kultuurist, riigi ja ühiskonna toimimisest ning arendada kodanikuühiskonda. Portaali tegijate püüdlus on, et veebisaidi külastaja muutuks moraal­semaks, haritumaks, väärikamaks ja hoolivamaks inimeseks. Portaalis on eraldi rubriik «Usk ja vaimsus». Portaali toetab Eesti Kirikute ...

Suveseminar laste- ja noorsootöötegijatele

toimub 31. juulist kuni 1. augustini Relvo Sport-Motellis Savernas                                             Teema: Laske lastel tulla… Ettekanded: I Piiblilood on usu emakeel;     ...

Täname lahkeid annetajaid

Viiu Soosõrv Jane Madi Aino Pähn

In memoriam. Theodor Hasselblatt

11.09.1921–24.04.2009 Theodor (Theo) Hasselblatt oli meeldejääv isiksus. Tema energia, temperament ja huumorimeel olid märkimisväärsed. Oma koolipõlves tegi ta palju sporti – kergejõustik, võrkpall ja eriti kolmikhüpe olid tema alad. Lüneburgi baltisakslasest kirikuõpetaja Jörn Schneider kirjutas Theo 80. sünnipäevaks: nagu kolmikhüppaja, hüppab ta juba aastaid ...

Õnnitleme

Raino Kubjas, õpetaja, 18. juunil – 63 Urmas Arusoo, diakon­õpetaja emeeritus, 18. juunil – 56 Kristi Sääsk, õpetaja, 18. juunil – 36 Tiit Pädam, õpetaja, mag, 19. juunil – 51 Tarmo Linnas, õpetaja, 26. juunil – 47 Ordinatsioonitähtpäev 19. juunil – 17 Ants Rajando, diakon 23. juunil – 2 Merle Prass-Siim, diakon 24. juunil – 3 Lev Lekarkin, diakon

21. juuni

Eestpalves on Inglise kiriku Ely piiskopkond ja piiskopid Anthony Russell ja David Thomson. Samuti kanname eestpalvesse Rootsi kiriku Härnösandi piiskopkonna ühes piiskop Tony Guldbranzéniga.

Tõde teeb vabaks

Kõik me teame, mida tähendab valu. Kui ma ennast ära löön või muud moodi vigastan, siis saan ma seda kindlasti tunda. Aga on ka sügavamaid haavu, mille puhul valu nii kergelt ei möödu ja mis ei vigasta üksnes ihu, vaid tungivad ka südamesse. Niisugused haavad tekivad inimeste omavahelistest suhetest: mehe ja naise vahel, vanemate ja laste, õdede ja vendade vahel. Igasugune inimkooslus on tegelikult nagu suur ...

* * *

Võta mind endaga ühes, võta mu pattude tõttu, võta mu valud ja mured, võta mind enese rüppe. Võta mu rõõmud, mu laulud kingiks enesele. Armastuse kaudu lähemale sul tulen. Hoia mind enesega. Palun, ära mind põlga! Sinuga elada tahan, sinuga koos tahan surra... Daisy Lappard

De ventre matris meae vocavit me Dominus – minu ema ihust on Issand mind kutsunud

De ventre matris meae vocavit me Dominus in nomine meo: et posuit os meum ut gladium acutum: sub tegumento manus suae protexit me, et posuit me quasi sagittam electam. Ps. Bonum est confiteri Domino: et psallere nomini tuo, Altissime. Minu ema ihust on Issand mind nimepidi kutsunud: ta on teinud mu suu terava mõõga sarnaseks: ta on peitnud mind oma käe varju alla ja tegi mind teravaks nooleks. Ps. Hea on tänada Issandat: ja mängida Sinu nimele, ...

Jumala rõõmupeol on palju ruumi

Jeesus ütles: «Üks inimene tegi suure pidusöögi ja kutsus paljusid. Ja pidusöögi alates läkitas ta oma sulase kutsutuile ütlema: Tulge, sest kõik on juba valmis! Aga nemad kõik hakkasid nagu ühest suust vabandama. Esimene ütles talle: Ma olen ostnud põllu ja pean tingimata minema seda vaatama, ma palun sind, vabanda mind! Ja teine ütles: Ma olen ostnud viis paari härgi ja lähen neid ...

Kogudused hädas tuleohutusnõuete täitmisega

Kogudused on mures pääste­ameti kehtestatud tule­ohutusnõuetega, üha sagenevad kontrollreidid ja trahvid. Mitme kiriku uksed võivad jääda peagi suletuks, sest kogudused ei suuda muretseda päästeameti nõudel kalleid tuleohutussüsteeme. Näiteks ei lubanud päästeamet Narva Aleksandri kirikus avada mullu valminud kellatorni, nõudes sinna tuletõkkeuksi. Kiriku kellatorni suurim ...

Surnuaiapühadest

Surnuaiapüha pidamine Eestis suve ilusal ja valgel ajal on kaugeleulatuv traditsioon. See annab võimaluse kristlikku hingekosutust vajavatel inimestel koguneda lähedaste haudadele, kuulata pühakirja sõna, mälestada lahkunud omakseid ning ühiselt palvetada. Surnuaiapüha peetakse paljudel surnuaedadel, mitte vaid neil, mis kirikute lähedusse jäävad. Tihti eelneb või järgneb teenistusele kalmude juures ka ...

Kalmul peab valitsema ühtsus

Rist on kalmistul üks levinumaid sümboleid. Foto Reet Palusalu raamatust «Kalmu kujundamine»

Räpina aianduskooli vanemõpetajalt ja aiandus­spetsialistilt Reet Palusalult on ilmunud raamat «Kalmu kujundamine», kus antakse ülevaade hauaplatsi rajamise võimalustest kalmistule sobivate taimede valimiseni. Et tulemas on surnuaiapühad, küsis Eesti Kirik raamatu autorilt veidi juhatust. Reet Palusalu Inglise stiilis kujundatud koduaed on pärjatud konkursil ning ta on   pälvinud ürituse ...

80 aastat tagasi. Juuni 1929

1929. aastal sai täis 60 aastat esimesest üldlaulupeost. Ja nüüd, 60 aastat hiljem, jõuti lõpuks ka esimese vaimuliku laulupeoni. Selle korraldamise mõte tekkis vaimulike ja kirikukooride hulgas teatavasti enne viimast üldlaulupidu, kui sellest vaimulikud laulud välja jäeti. Eriti agaralt oli vaimuliku laulupeo mõte üles võetud Tartus, mis valiti ka peopaigaks. Viimane eelproov 10. juunil läks ...