Arhiiv aprill 2009

Kihelkonnad olgu haldusreformi aluseks

Viimase aastakümne haldusreformitaotlustes on üks läbiv joon – valdade liitmine olemasolevate maakondade piires. Seega on vaikimisi tunnistatud, et nõukogudeaegne külanõukogude-kolhooside süsteem ja selleaegsed piirid olid siiani parim haldusjaotus. Tuleb ainult külanõukogude territooriumid liita ning elu maal paraneb. Vallad pole ju suures enamuses muud kui ümbernimetatud külanõukogude ja neisse ...

Topeltvalgus: Piibel on Eestis kättesaadav

Eesti Piibliseltsi aastakoosolek koos pimedate kirja leiutaja L. Braille’ 200. sünniaastat tähistava konverentsiga peeti 18. aprillil Nõmme Lunastaja kirikus. Päeva alguspalves tunnistas diakon Toivo Treiblut, kuidas ta leidis 13 aastat tagasi sõber Piibli ning selle kaudu Jeesuse ja kuidas viimane on talle andestanud nüüdseks kaugelt enam kui seitse korda 77 korda. Kas meilgi tuleks paluda andestust, kuna oleme hakanud Piibli ...

Saaremaal peeti kuulutusnädalat ja misjonikonverentsi

Ülestõusmispühade nädala kolmapäevast reedeni, 15.–17. aprillini toimusid mitmes Saaremaa luterlikus koguduses kuulutusüritused. Kolmapäeval osalesid misjonikeskuse juhataja Mika Tuo­vinen ja Saarte praostkonna praost Veiko Vihuri Anseküla koguduse kuulutusõhtul Salme kultuurimajas. Ristiusu põhitõdede kordamine, samuti kristluse ja islami arusaamade võrdlemine kujundasid kuulutusõhtu ...

Eesti Kirik küsib

Läti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Jānis Vanags

Lätis peavad luteri ja katoliku kirik oikumeenilist dialoogi. Seoses sellega ilmus hiljuti (ka Eesti) päevalehtedes erakordne uudis, kus öeldi, et Läti luterlik kirik liitub katoliku kirikuga. Mis tegelikult toimus? Läti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Jānis Vanags: Kahjuks ilmus segadust tekitav teave televisioonis. Pikast intervjuust, kus ma püüdsin neid kõnelusi objektiivselt edasi anda, võttis ajakirjanik ainult ...

Täpsustus

Johannes Esto Ühingu poolt 2008. a üllitatud Rene Guénoni «Nüüdismaailma kriisi» näol on tegemist teose esimese ametliku eestikeelse väljaandega, mitte kordustrükiga, nagu on väidetud EKs nr 16. Teose 1999. aastaga dateeritud tõlge, mis on saadaval ka mitmes avalikus raamatukogus, on käsikirjaline toimetamata materjal. EK

Eesti Rahva Muuseum tähistab oma 100. juubeliaastat

Foto: Erki Holmberg

Eesti Rahva Muuseum tähistab oma 100. juubeliaastat kihelkonnapiiride märkimisega üle Eesti. Esimesed tähised pandi üles muuseumi sünnipäeval, 14. aprillil Tartu-Maarja ja Võnnu kihelkonna piirile. Rahvast oli palju, Võnnu valla poolt võttis sõna ka õpetaja Urmas Paju. Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves tõi oma kõnes välja, et läbi aegade on kihelkonna südameks olnud ...

Nemad on kujundanud meie tulevikku

Riigikogu istungitesaal Toompeal: saja ühe riigikogu saadiku otsused kujundavad meie elu, väärtusi ja omavahelisi suhteid väga pikka aega. Foto: riigikogu

Eesti riigi tähtsaimaks seadusandlikuks organiks on riigikogu, mille asutamise 90. aastapäeva tähistame homme. Asutamise ajaks loetakse aprilli alguses toimunud esimeste demokraatlike valimiste järel 23. aprillil 1919 Estonia kontserdisaalis toimunud Asutava Kogu esimest koosolekut. 120-liikmeline Asutav Kogu valis oma esimeheks sotsiaaldemokraat August Rei, kes avakõnes ütles: «Nüüd on Eesti rahwa suweräänse ...

Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris

on jüripäeval, 23. aprillil kl 12 jumalateenistus Vabadussõjas langenud Soome kodanike mälestuseks. Kiriku seinal avatakse mälestusplaat. Jutlustab Vello Salo, kohal viibib president Toomas Hendrik Ilves. Süüdatakse jürituled, mis viiakse üle Eesti.

Tuge annab ühislaulmine

Saabunud kevad on erinevatesse meediaväljaannetesse toonud rohkelt artikleid koorilaulu teemadel. Et mõnikord meeldib eestlastele end laulurahvaks nimetada, siis on see mõneti ka loomulik. Saabumas on ju üldlaulupidu ja ETVs käimas «Laululahing» ning äsja lõppes XI rahvusvaheline koorifestival «Tallinn 2009». Aasta pärast Tartus toimuv vaimulik laulupidu veel laiemat kõneainet ei paku, kuid ...

Kirikuõpetaja on üle tee rajatava stripiklubi vastu

  Kuressaare kesklinnas “tursakirikuks” kutsutud endise kalapoe keldriruumides seab ennast sisse striptiisi- ja šõutantsuklubi, mis mõnikümmend meetrit eemal asuva kiriku koguduse õpetajas Anti Toplaanes juba ette vastuseisu tekitab. “Volikogu liikmena näen vajadust tõstatada küsimus sellest, kust kulgeb lubatu ja lubatava piir ning kas sellise tegevusega ei süvene Kuressaarest pigem ...

Palvekiri: Tartu Katoliku Kooli ja – Lasteaia laienemise toetuseks

Oru tn 3 hoone. Endine lastehaigla, kuhu soovime laiendada lasteaeda ja kooli           Meie kooli ajalugu ulatub aastasse 1938, mil frantsiskaani õed ostsid praeguse Tartu Katoliku Kooli hoone (Jakobi tn 41). Samal aastal avasid õed seal Tartu Katoliku Lasteaia, mis suleti nõukogude võimu saabudes. Tartu Katoliku Kool taastati kodanikualgatuse korras 1990ndate aastate alguses. ...

Sinod valis Tauno Toompuu Viru abipraostiks

  Viru praostkonna sinod valis abipraostiks EELK Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu. Viru praost Avo Kiir ütles, et esitas sinodile Toompuu kandidatuuri esiteks selleks, et uut põlvkonda ette valmistada, ja teiseks Rakvere koguduse õpetaja sobilike omaduste pärast. "Tahaks Tauno Toompuud näha oma mantlipärijana, sest on soov kahe aasta pärast praosti kohalt tagasi astuda, kui konsistoorium selle ...

Eesti Kirik otsib

Eesti Piibliseltsi üldkogu 18. aprillil

Austatud Eesti Piibliseltsi liige! Vastavalt Eesti Piibliseltsi põhikirja § 3.3 kutsun Eesti Piibliseltsi üldkogu kokku 18. aprillil EELK Nõmme Lunastaja Kirikus (Õie tn 10, Tallinn). Kehtiva põhikirja § 2.6 alusel on üldkogul hääleõiguslikud kõik Eesti Piibliseltsi liikmed, kes on tasunud 2008. a liikmemaksu. Aastamaksuga hilinenud võivad seda tasuda ka üldkogul. Palun kõigil seltsi ...

Taize õhtupalvus ja vigiilia risti ümber