Otsides elust pühadust

Inimelu õilsamaid hetki peetakse pühaduseks. Ja on selge, et see seostatakse tihti vanematega. Öeldakse: ta tundis oma vanemate ees suurt aukartust, lausa pühadust. Püha on armastus; püha on ausus; püha on kõik see, mis meeli õndsalt rikastab ja seob. Vahel tavatsetakse öelda, et tänapäeva noortes on vähe pühadustunnet. Ei usu. Tänapäeva noorus on väga rikas, sest ta saab haridust. ...

Argine ja püha

Eelmise aasta oktoobris kuulutati õndsaks – mis on nn kanonisatsiooni eelaste – üks tagasihoidlik Normandia abielupaar 19. sajandist, kes ei ärata erilist tähelepanu. Louis ja Zélie Martini ainus silmatorkav «saavutus» oli nende tütar Thérèse, keda peetakse üheks meie ajastu pühakuks. Nad olid väikekodanlikud käsitöölised ja elasid nagu kõik keskmised prantslased, ...

Palverännaku tee Santiago de Compostelasse

Illar Hallaste: teekonna lõpuni on jäänud 99,5 km.

Illar Hallaste, Ida-Harju praostkonna abipraost, kutsub palverännakule Hispaaniasse. Ja soovitab teekonda alustada koos rühmaga, sest üheskoos on sellist pikka teed käia mõnusam. Sarnaselt keskajaga on ka tänapäeval palverändurid pidevalt teel paavst Aleksander III poolt pühaks linnaks kuulutatud Santiagosse. Santiago de Compostela on legendaarse keskaegse palverännakutee lõpp-punkt, mille unikaalsust kinnitab ...

Keisrite kasvuhoone

Obama ajastu algul on ehk põhjust mõelda valitsejate valimise ja kroonimise traditsioonidele Püha Saksa-Rooma riigis – geograafiliselt meile lähemas hiigelriigis, kuhu ju Maarjamaagi teatud perioodil kuulus. Riigi pealinna Rooma kõrval ei olnud vähetähtis see koht, kus keisreid valiti ja mitusada aastat ka krooniti, nimelt Maini-äärne Frankfurt. Legendi järgi on Frankfurdi linna asutajaks frangi kuningas Karl ...

Praostkonna konverents kasvatab ühtsustunnet

Võru praostkonna konverentsil 1994. a Jaanimäe palvelas, kus allakirjutanul oli au seista auväärsete Senni Ilja, Richard Maaski, Hilda Leimanni ja Laine Villenthaliga ühes reas. Tagapool kampsunis usuteaduskonna üliõpilane Lauri Hussar, kes praegu töötab Vikerraadio toimetajana. Foto: erakogu

80 aasta tagune Eesti Kirik toob uudisena esile selle, et Lääne praostkonnas toimus esimene koguduste ametikandjate koosolek, kus leiti, et kogudustes on vähe töötegijaid ja ametikandjatele on vaja abilisi. Seega võib avalikule kirjasõnale tuginedes väita, et praostkonnasisene vaimulike ja töötegijate kokkusaamine on väärika ajalooga. Tänapäeval on EELKs praostkondi, kus kokkusaamised ...

Minu unistuste kogudus

Pärnu Eliisabeti koguduse nõukogu on 27-liikmeline, pildil on osa nõukogust koos vaimulikega. Teises reas vasakult neljas on Kreete Iilane ja paremalt kolmas koguduse juhatuse esimees Andres Riivits. Foto: koguduse kodulehekülg

Meie oleme üks suur ja ühtne pere, Jumala pere. Me teretame üksteist koguduses ja tänaval. Me ei võõrista üksteist, vaid tunneme rõõmu kohtumisest. Meie oleme Kristuse ihuliikmed ja ükski liige ei ole tähtsam teisest. Meie räägime Jeesu­sest ja tema mäejutlusest. Me ei vaidle selle üle, kas jumalateenistuse korras on tähtsam sõnaline osa või hoopis muusikaline pool. ...

Palvepäeva südamepalve

Artikli autor Arne Hiob Taizé kloostris, mille kellad kolm korda päevas helisedes palvele kutsuvad. Foto: erakogu

Palvepäeva järjekordsel saabumisel on põhjust küsida: mis on üldse palve? Kas me oma rahvalt, keda peetakse üheks sekulariseerunumaks kogu maailmas, võime üldse oodata, et ta palvetaks? Kas pärast uusaja ratsionaalset kriitikat ei kõla kutse palvele pigem tobeduse demonstratsioonina? Ma arvan, et kogemusi tobedast palvetamisest on paljudel inimestel. Kuid on olemas ka teistsuguseid palveid. Palve kui ...

Repliik. Naisteta saab ikka…

Soome keeles on selline sõna kui tosimies. Eesti keelde ei anna seda kuidagi tõlkida, aga tegemist on mehega, kelle jaoks naise koht on rusika ja pliidi vahel. Seda «kõva mehe» tiitlit kasutavad nii naised kui mehed, kelle jaoks Jumal on loonud maailma kahesoolised olendid ja kes ei leia selles midagi kummastavat. Olen korduvalt kuulnud ja usun, et vaimulike elu on ülimalt töö- ja stressirohke. Seda enam paneb mõtlema, ...

Religiooniõpetajad kohtusid Tallinnas

religiooniõpetajaid ja huvilisi tervitas südamlikult regionaalminister Siim Valmar Kiisler. Foto: Kerstin Kask

«Kui on raske aeg, siis on heaks strateegiaks teha rahulikult edasi rutiinseid tegevusi,» ütles Eesti ühe pikema staažiga religiooniõpetuse ja filosoofia õpetaja Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist Joosep Tammo Eesti Religiooniõpetajate Liidu (ERÕLi) aastakonverentsile suunatud tervituses. Loodetavasti on religiooniõpetajad nüüdseks jõudnud seisu, kus tavapärastele ja ...

Usk viib edasi

Tervitan teid, head iseseisvuspäeva kirikulised, käesoleva kuu juhtmõtteks seatud Luuka evangeeliumi sõnadega: «Kus on teie usk?» (Lk 8:25). Nii küsib Jeesus jüngritelt, kui nende paati pillutab torm. Ja samas on tema ligiolu ja sõnad juba vaigistanud tuule. See on tabav pilt meie rahva käekäigust. Olgu I maailmasõja keeristes, siis, kui sündis iseseisvus, olgu II maailmasõja ja ...

Valimised

15. veebruaril kogunes Käru koguduse täiskogu 14 liiget, et valida uus koguduse juhatus (Kärus täidab täiskogu konsistooriumi loal ka koguduse nõukogu ülesandeid). Esimeheks sai Elve Sutt, juhatuse liikmeteks Ilme Sale ja Maret Kalvet. Revisjonikomisjoni valiti Lia Juss ja Meida Vilima. Sinodisaadikuteks said Elve Sutt ja Ilme Sale. Harju-Madise koguduse nõukogu kümnele kohale kandideeris kokku 17 inimest. Õpetaja ...

Ilmunud on «Eesti politseikaplani käsiraamat»

Peakaplan Jaan Jaani näitab uhkusega Eesti esimest politseikaplani tööst rääkivat raamatut. Foto: Tiiu Pikkur

Eesti politsei kaplaniteenistusel läheb teine tööaasta ning peakaplan Jaan Jaani tunneb rõõmu, et juba on valminud ka käsiraamat. Väljaanne on vajalik polit­sei­kap­lanitele, kuid peaks huvi pakkuma ka politseiametnikele ning silmaringi laiendamiseks kõigile, kes peaksid teada tahtma, mis on kap­laniteenistus politseis ja kuidas see toimib. Politseikaplani käsiraamatu autoriteks on Toomas Nigola ja dr ...

Konsistooriumi veebruarikuu istungilt

Kinnitati EELK Konsistooriumi 2009. aasta tööplaan, milles nähakse ette tegevust isikuandmete kaitsel, vaimulike teenistussuhete korraldamisel, aruannete korra läbivaatamisel, pühitsetud ruumi kasutamisel ja muude kiriku elus oluliste teemavaldkondade käsitlemisel. Õpetaja Andres Tšumakov vabastati Käru koguduse õpetaja ametist ja määrati Järva praostkonna vikaarõpetajaks alates 1. märtsist. ...

Võitja Jeesuses

Ja kohe ajas Vaim Jeesuse kõrbe ja ta oli kõrbes nelikümmend päeva saatana kiusata. Ja ta oli metsloomade seas ning inglid teenisid teda. Mk 1:12–13 Seekordse jutluse kirjakoht on napp. Ilmselt on selle kirjapanija soovinud keskenduda vaid faktile, et Jeesus pidi enne oma töö alustamist pidama kõrbes mitmesugustes kiusatustes nelikümmend päeva vastu, Ta suutis seda ja inglid teenisid Teda. Et mõista, ...

Rõõmus sõnum

Evangeelium tähendab rõõmusõnumit. Väljaspool Uut Testamenti on seda sõna kasutatud eelkõige valitsejate kultuses, seostades seda nende troonile asumisega või sõjaliste võitudega. Kristlased seevastu hakkasid rääkima vaid ühest, inimest täielikult haaravast rõõmusõnumist. Missugune võiks olla tänapäevane rõõmus sõnum usust? Kuidas ...