Eesti Kiriku köidetud aastakäik

2008. aasta jooksul kogunenud head mõtted, huvitavad artiklid ja olulised materjalid leiad hõlpsasti köidetud EESTI KIRIKU aastakäigust. Vältimatu iga koguduse arhiivis või raamatukogus. Telli toimetusest sirje.kasemaa@eelk.ee. Eksemplaride arv piiratud, hind 315 krooni.

Märka ja tunnusta

EELK autasude komisjon tuletab meelde, et on aeg mõelda neile, kes väärivad käesoleval aastal üldkiriklikku tunnustust ja tänu ning palub teha vastav ettepanek konsistooriumile. Kõik taotlused peavad laekuma vastavalt kehtivale reglemendile hiljemalt 1. märtsiks  EELK Konsistooriumisse. Taotlusvorm on EELK koduleheküljel intranetis (http://www.eelk.ee/intranet/blanketid.php) ja seda saab ka konsistooriumist. Taotluses ...

Kontsert Tallinna Jaani kirikus

Tallinna Püha Vaimu kogudus mälestab

oma kauaaegset töötajat Helju Sandbanki ja avaldab südamlikku kaastunnet lahkunu lähedastele.

Usuteaduse Instituudi pastoraalseminar teatab, et 2009. aasta diakonikoolituse esimene kursus toimub 19. ja 20. mail Usuteaduse Instituudis

Diakonikoolituse läbimine on eelduseks diakonieksamile kutsumisele ja hilisemale teenimisele diakonina. Koolitusele tulijate vastuvõtt toimub konsistooriumis 5. mail algusega kl 10. Diakonikoolitusele tulija peab omama teoloogiabakalaureuse kraadi või olema õppinud teoloogilisi aineid vähemalt 20 ainepunkti ulatuses vastavalt diakoniameti taotlejate haridus- ja kutsenõuetele ning eksamineerimiskorrale. Koolituse kulud ...

Koguduste juhtorganite valimised

Koerus 28.02. Petseris 22.02.–01.03. Pühajõel 01.03. Valgas 22.02.–01.03. Allikas: www.eelk.ee

Täname lahkeid annetajaid

Viiu Soosõrv Anonüümne annetaja

Õnnitleme

Jaan Nuga, õpetaja, 27. veebruaril – 35 Esra Rahula, praost emeeritus, 27. veebruaril – 83 Raivo Asuküla, õpetaja, 28. veebruaril – 61 Toivo Treiblut, diakon, 2. märtsil – 46 Enn Salveste, õpetaja, 2. märtsil – 48 Ordinatsioonitähtpäev 27. veebruaril – 36 Kalle Kasemaa, õpetaja emeeritus, dr 28. veebruaril – 19 Raivo Asuküla, õpetaja Arne Hiob, õpetaja, ...

Jüri Kask: Mälestuskirikus jätkub tööd veel küllaga

  Pärnu linnavolikogu aseesimehele, reservohvitserile ja Eesti sõjameeste mälestuskiriku Toris taastamise algatajale Jüri Kasele oli Eesti Vabariigi 91. aastapäev tegevusrohke, päädides jumalateenistuse ja mälestusplaadi avamisega Tori mälestuskirikus. 7. aprillil 1990 toimusid teie eestvedamisel esimesed suured talgud Tori kiriku varemetes. Sealt algas üle kümnendi väldanud taastamistöö. ...

Kuressaare Laurentiuse koguduse nõukogu on valitud

    Pühapäeval, 15. veebruaril, mil suurem osa Tartu maratonil osalejatest oli jõudnud õnnelikuna eesmärgile, tehti EELK Kuressaare koguduses kokkuvõtteid koguduse nõukogu valimistest. Ligi neljasajast hääleõiguslikust liikmest kasutas ühe nädala jooksul oma valimisõigust 160 inimest. Mitmepäevase perioodi kasuks otsustas eelmine nõukogu koosseis kestva kirikuremondi ...

Kirikuõpetajate suusameister elab Avinurmes

Kuigi Tartu maratonil tegid esiotsas puhta töö norralased, paistsid idavirulased silma näiteks kirikuõpetajate, lendurite ja ka vallavanemate arvestuses. Avinurme kirikuõpetaja Rene Alberi oli pühapäeval toimunud Eesti suurimal rahvaspordisündmusel tõenäoliselt kõige kiirem vaimulik. "See võib tõesti nii olla. Protokollis ma endast eespool ühtegi kolleegi ei silmanud," ...

1. märts

Eestpalves on Läti Evangeelne Luterlik Kirik ning piiskopid Janis Vanags (peapiiskop), Einārs Alpe ja Pāvils Brūvers. Samuti kanname eestpalvesse Inglise kiriku Lichfieldi ning St. Davidsi piiskopkonna ja piiskopid Jonathan Gledhilli, Alan Smithi, Gordon Murselli, Clive Gregory ning Wyn Evansi.

* * *

Kaotasin mõtte ja elusihi, kui maailma teedel ma käisin. Kõik oli vaevane ja tühi. Nii tarbetu endale näisin. Äkitselt sattusin valguse kätte. Mis ere ja soojendav elustav kuma! Olin astunud areldi Sinu ette, mu hea ja halastav, hoolitsev Jumal. Luba mul olla ja näha Su palet ja tunda Su pühamat valgust, õppida mõistma õiget ja valet ja kogeda igavese elu algust. 2007, mai Eevi Pärnpuu

* * *

Ärata mind lummuse kütkest, tiri mind välja unustuste mülkast! Õhk on ahvatlustest paks, kiusatusi tuubil täis lubadused, lubadused, valed ja petuskeemid. Uhkus ja Ahnus õgivad õõnsaks, närivad tühjaks kogu metsa puud. Puud aga kõigutavad muretult oma oksi ja eputavad hõbedase säraga, nad ei mõistagi, et on seest tühja täis, tühja täis... Vaid ...

Invocabit – Tema hüüab mind appi

Invocabit me, et ego exaudiam eum: eripiam eum, et glorificabo eum: longitudine dierum adimplebo eum. Ps. Qui habitat in adiutorio Altissimi, in protectione Dei caeli commorabitur. Tema hüüab mind appi ja ma võtan teda kuulda; ma päästan tema ja austan teda; ma täidan tema pika eaga. Ps. Kes elab Kõigekõrgema kaitse all, see jääb alati taeva Jumala varju alla. (Ps 91[90]:15–16 ja 1) Varakristlikus kirikus on ...