Arhiiv jaanuar 2009

Õnnitleme

Rene Alberi, õpetaja, 22. jaanuaril – 36 Priit Rannut, õpetaja emeeritus, 27. jaanuaril – 90 Ordinatsioonitähtpäev 25. jaanuaril – 17 Aare Kimmel, õpetaja (õpetajaordinatsioon 15.09.1998) 28. jaanuaril – 22 Avo Kiir, praost (17.12. 1987) Mart Salumäe, õpetaja (06.12.1989) Jaan Tammsalu, praost (15.12.1988) 28. jaanuaril – 8 Andres Aaste, õpetaja (02.08.2002) Tauno Kibur, ...

25. jaanuar on Apostel Pauluse pöördumispäev

Pauluse osa Kristuse töös Nüüd ma rõõmustan oma kannatustes teie pärast, ja oma ihus ma täidan puuduvat osa Kristuse kannatustest tema ihu, see tähendab koguduse heaks, kelle teenriks ma olen saanud Jumala korralduse järgi, mis mu kätte on antud teie heaks, et teile täielikult kuulutada Jumala sõna, seda saladust, mis oli varjatud endiste aegade ja sugupõlvede eest, nüüd on aga avaldatud ...

25. jaanuar

Eestpalves on Norra kiriku Oslo piiskopkond, Inglise kiriku Durhami piiskopkond ning Šoti episkopaalkiriku Moray, Rossi ja Caithnessi piiskopkond.

Eestpalve

Võru praostkonna Pindi kogudus palub perede eest, et seal valitseksid kannatlikkus, üksmeel ja armastus. Mehikoorma kogudus palub uue koguduse nõukogu ja juhatuse eest, et väike ja ilmaserval olev kogudus võiks julgesti oma tunnistustööd jätkata. Kanepi kogudus palub koguduse vaimuliku elu elavnemise pärast, et jätkuks innukaid ja pühendunud südameid. Räpina kogudus palub õnnistust retriidimaja ...

* * *

Taevane Isa, ma tean, et kutsud enese juurde kõiki inimesi. Sinu armule pole piire, kui vaid inimene ise neid ei sea. Aita, et hirm mind ei peletaks ja abituses rahu ei kaoks. Ära lase usaldust vaibuda, usukindlust kõikuda, et kindlalt hoides Sinust kinni saaksin osa eluvalgusest. Naatan Haamer

Jeesus äratab usule

Inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub lauda Jumala riigis. Lk 13:29 Nii vastas Jeesus, kui Temalt küsiti, kas on pisut neid, kes pääsevad. Aga Ta vastas veel muudki. Kõigepealt: «Võidelge, et minna sisse kitsast uksest, sest paljud, ma ütlen teile, püüavad minna, aga ei suuda!» Kui Jumala rahvas on eesmärgile jõudnud, siis on pidu. Pidude lahutamatuks osaks ...

Mitte täiel määral piiskop. August Pähn 105

1934. aastal protsessioonis Koeru pastoraadi ees astub paremalt esimesena Koeru koguduses prooviaastal olnud Elmar Pähn, tema taga paremalt teine August Pähn ja paremalt kolmas Järva-Peetri koguduse õpetaja Elmar Kõrv. Neljas pastor võib olla Järva-Jaani õpetaja Heinrich Rosenstein. Taga piiskop Hugo Bernhard Rahamägi. Foto: erakogu

August Pähn sündis 20. jaanuaril 1904 Rõuge kihelkonnas viielapselisse Märdi talu perre. 13aastasena, pärast Vana-Nursi algkooli lõpetamist, oli August enda sõnul juba kutsumuse leidnud. Õpingute järel Rõuge kõrgemas algkoolis ning Võru poeglaste gümnaasiumis astus ta 1925. a Tartu ülikooli usuteaduskonda.  Veel ülikooli ajal, 1928. aastal abiellus August Pähn Linda ...

Usutunnistuskirjad: traditsioon, pärand või kiriku hääl tänapäeval? 3.

3. (Algus EK nr 1, 7.1.2009.) Luterlikes usutunnistuskirjades vastab kirik ilmutusele, mille ta on saanud pühakirjast. Kreekakeelne sõna usutunnistuse kohta – homologia –, mida pühakiri kasutab, tähendab tegelikult rohkem kui lihtsalt usutunnistust. See hõlmab ka pattude tunnistamise ja kahetsuse väljendamise, see tähendab veel kiitmist ja austamist ning viimaks on see usu tunnistamine ja õpetuse väljendamine. ...

Priit Rannut: me vajame äratust, evangelisatsiooni!

Tartus Raekoja platsil.

27. jaanuaril täitub 90 eluaastat EELK vanimal vaimulikul Priit Rannutil. Eakat ametivenda küsitles praost Joel Luhamets. Sa oled nooruslik mees, aga ütle ausalt, kas Sa tunned ennast nüüd ka juba vanana? Eks ma püüan seda ikka kogu aeg endale meelde tuletada, et saan üheksakümmend, ja kui see kipub meelest minema, siis parema jala puusa kõhr tuletab seda mulle meelde. Sind ordineeriti 14. juunil 1979. Sa olid siis ...

Ettekandekoosolek lauluraamatutest

Saksa lauluraamatute kunagistel omanikel on olnud võimalik ja tähtis kaitsta oma raamatut luksuslike nahk-, samet- või puukaantega. Korduvad detailid kaunistustes on rist esi- ja karikas tagakaanel. Pildil on 1865. aastal Riias trükitud ja köidetud lauluraamat. Kaanel on omaniku kuldtrükis initsiaalid ja aastaarv 1868. Foto: Geiu Rohtla

Tartu ülikooli raamatukogus toimus 8. jaanuaril ettekandekoosolek «Laulud ja lauluraamatud». Avasõnas andis Geiu Rohtla ülevaate Tartu ülikooli raamatukogu ja Eesti Hümnoloogia Seltsi vahelisest koostööst viimastel aastatel. Samuti juhtis ta tähelepanu e-bibliograafiale Eesti suuremates mäluasutustes leiduvatest saksakeelsetest lauluraamatutest, mis on valminud koostööprojektis Mainzi ülikooliga, ...

Valmib dokumentaalfilm «Pastori päev»

Oleg Sevastjanov elab Narvas neljandat aastat. Foto: EELK Narva Aleksandri koguduse kodulehekülg

Narvas teenivast pastorist Oleg Sevastjanovist vändatakse tõsielufilmi. Filmimees Valeri Blinovil on töös dokumentaalfilm huvitava saatusega pastorist Oleg Sevastjanovist, kes teenib juba neljandat aastat Narvas Aleksandri koguduses. Valeri Blinovi sõnul tekkis idee vändata film Oleg Sevastjanovist juba 2005. aastal, mil vene rahvusest luteri vaimulik Eestisse saabus. Blinovi köitis tema isik. Sevastjanov on sündinud ...

Koguduste väljaanded

Tartu Maarja kogudusel on põhjust rõõmustada – kogudusele tagastati ajalooline kirikuhoone. Seda meeleolu kannab ka detsembris 2008 ilmunud Tartu Maarja koguduse leht Ilma Valgus. Koguduseliige Kalju Leib meenutab mõtteid 1941. aasta juulikuust, mil Maarja kiriku hävitamisest oli möödunud umbkaudu kaks nädalat. Õpetaja Peeter Paenurm kutsub koguduse liikmeid, toetajaid ja sõpru annetama Maarja kiriku ...

Põltsamaal oodatakse noori talvepäevadele

6.–8. veebruarini peetakse Põltsamaal traditsioonilisi oikumeenilisi kirikunoorte talvepäevi, mis on koondatud teema «Reliikvia» alla. Noortepäevade eesmärgiks on toetada nii noorte vaimset, kõlbelist kui ka usulist arengut. Talvepäevadel innustatakse noori arutlema inimese elu mõjutavate väärtushinnangute ja kõiki kristlasi ühendava ülima väärtuse üle. Koos Loojat ...

Repliik. Viljandimaal kõnnib valetav noormees

Kurb on, et aeg-ajalt tuleb inimesi inimeste eest hoiatada. Aga midagi pole parata – kiriku leiavad üles ka petised. Möödunud aasta lõpus pöördus minu poole noormees, kes tunnistas, et tal on viimases staadiumis kopsuvähk ja ta tunneb vajadust end ristida. Ristisin ja leeritasin noormehe. Mõne aja pärast ilmus ta jälle ning palus mõneks päevaks peavarju, sest teda jahtivat segastel asjaoludel kurjad ...

Muutunud on pensionide kättetoimetamise kord

1. veebruarist muutub pensioni kättetoimetamise kord. Veebruarist ei saa postkontorist enam pensione, toetusi ja hüvitisi välja võtta. Uue korra kohaselt makstakse riiklikku pensioni elukohajärgse pensioniameti kaudu iga kuu vastavalt pensionäri soovile järgmiselt:  pensionäri arveldusarvele (eeldab pangakonto olemasolu ja sellest pensioniameti teavitamist);  pensionäri pensioniametis vormistatud kirjaliku ...