Arhiiv detsember 2008

Viiu Soosõrv tunneb andmisest rõõmu

Viiu Soosõrv on Eesti Kiriku lugeja selle taasilmumisest alates. Toimetus tänab teda kui lahket annetajat. Foto: Rita Puidet

Toimetus kutsus endale külla väga erilise inimese, Viiu Soosõrva, kes regulaarselt on annetanud kirikulehe töö heaks, sooviga teda isiklikult tänada. Olgu siinne juttki toimetuse­poolseks tänuavalduseks, et meid on meeles peetud ja meie tööd hinnatud. Viiu Soosõrv ütleb, et hakkas Tallinna Jaani kirikus käima Eesti taasiseseisvumise ajast ja on enesestmõistetavalt lugenud kirikulehte selle ...

Laulgem naeratades, nagu hammustaks magusat punast õuna

Siiri Kalvikul on käsil uued ülesanded: anda välja CD-plaat lindistatud raudvaraga. Foto: Taimo Tammik

Siiri Kalvikut, tuntud kui Rapla koguduse koori dirigent, jätkub palju ja mitmele poole. Kes liigub, see elab, kes liigub, see jõuab, ütleb üks vana tõde tublide inimeste kohta. Siiri on huvitav inimene sellegi poolest, et ei tee pikki plaane, kuid kui üks kindel ja konkreetne vajadus teda tegutsema lükkab, veab ta oma ülesande alati lõpuni, leides igast Jumala poolt talle teha antud kohustusest palju ...

Meie vanim vaimulik on olnud 70 aastat ordineeritud õpetaja

EELK vanim vaimulik Johannes Aarik ütleb, et kristlik kirik vajab usulist reformatsiooni. Foto: Tiiu Pikkur

Johannes Aarik, tragi vanahärra, kelle kodu on Nõmmel valges eestiaegses puumajas, elab kaasa Eesti elule, tunneb muret EELK ja tema vaimulike tuleviku pärast, ei puhka leentoolis, vaid kui vaja, haarab autorooli ja sõidab linna peale asju ajama. Johannes Aarik (96) on eesti vanim luteri kiriku õpetaja, kes lõpetas Tartu ülikooli usuteaduskonna 1937. aastal. Jumala tundmine on oluline Praost emeeritus Johannes Aarik on ...

Millal inimene, millal raamat

Heas seltskonnas. Kirjandusteadlane Peeter Olesk koos pronksi valatud  kirjanike Oscar Wilde’i ja Eduard Vildega Tartus Vallikraavi tänaval. Foto: Merje Talvik

Mida mõtleb mees, kes istub meie tavalises kohtumispaigas minu vastas? Eesti maaülikooli rektori nõunik Peeter Olesk – tema’p see on – on tihti tsiteerinud August Sanga. August Sang oli 25. detsembril 55aastaseks saava Peeter Oleskiga samaealine, kui kirjutas luuletuse «Mida mõtleb mees?» (1968). Selles leidub niisugunegi värss: «Vaata maailma kui aadlik, / kelle aar­deil pole otsa ega ...

Mustamäe koguduse sünni aeg

Tiina Kliiman naeratab optimistlikult ja usub Mustamäe koguduse asutamisega millegi uue sündimisse. Foto: Kirsti Malmi

Jumala abiga on võinud alata Tallinna Mustamäe piirkonda esimese luterliku koguduse rajamine. Alates sügisest on koos käinud väike tuumikgrupp, mille eestvedaja on diakooniatöö ja noortejuhi praktikaga teoloog Tiina Kliiman. Nõu ja jõuga on toetamas EELK Tallinna praostkond, misjonikeskus ja sõbrad Norrast. Viimased on taganud verisulis kogukonnale materiaalse toe kolmeks aastaks. Tiina on valmis ...

Pool Piiblit on raadioeetris kõlanud

saatesarja «Piibel kaanest kaaneni» tegijad Gea Talts ja Aare Kimmel Tallinna Tehnika tänava stuudios, kus Gea paneb saate kokku. Aare Kimmel salvestab oma osa kodus. Foto: Kirsti Malmi

1. detsembril jõudis piibliõppesari «Piibel kaanest kaaneni» täpselt poole peale, kui raadioeetrisse läks 712. saade. Igal tööpäeval kristlikes raadiojaamades kõlav sari sai EELK Misjonikeskuse, Tartu Pereraadio ja raadiomisjoniorganisatsiooni SANSA koostööna alguse kolm aastat tagasi, ettevalmistusperiood algas veelgi varem. Enam kui 200 maal Kommenteeritud piiblilugemine leidis kuulajaskonna kiirelt, ...

Vanglate peakaplan Igor Miller pälvis oikumeenilise aastapreemia

Eesti Kirikute Nõukogu 2008. aasta oikumeenilise aastapreemia sai vanglakaplanaadi ülesehitamise ja arendamise eest Igor Miller (32, fotol), kes on asjatundja ka rahvusvahelises oikumeenilises vanglatöös ja kuriteoennetuses. Aastapreemia ja tänukirjad anti üle 18. detsembril Pirita kloostris toimunud Eesti Kirikute Nõukogu pidulikul aastalõpukoosolekul. Kirikute esindajaid tervitas regionaalminister Siim-Valmar Kiisler, ...

Tänulike südamete jõululõuna

See sai teoks ühel päikeselisel detsembripäeval Tartu kesklinnas. Ligi 70 eakat rõõmsameelset jõulude ootajat kohtusid 15. detsembril hubases ja kaunis kohvikrestoranis Tige Tikker, nautides jõuluroogasid ja kuulates jõululaule, mida esitasid Sirje ja Rein Kurg. Vahetades sundimatus keskustelus mõtteid ja muljeid elust, tuletati meelde ka ühte läinud kevadel 92aastaselt igavikku kutsutud Tartu Peetri ...

Repliik. Segased lood inimelu algusega

Urmas Petti kommenteeris 10. detsembril Eesti Kirikus piiskop Philippe Jourdani artiklit Postimehes «Kas loode on inimene?», milles piiskop käsitles inimelu alguse küsimusele teadusliku vs. usulise vastuse andmise võimalikkust. Piiskop Jourdan põhjendas oma artiklis, miks ta ei nõustu seisukohaga, nagu tuleneks loote käsitamine inimesena spetsiifiliselt kristlikust maailmavaatest. Kokkuvõtlikult öeldes seisnes ...

Priit Sibul: meil peab olema julgust rääkida asjadest nende tegelikus tähenduses

Põlva maavanem Priit Sibul jagab jõulude eelsel kohtumisel maakonna vaimulikele ka kingitusi. Foto: Mihkel Kübar

Iga-aastaseks traditsiooniks kujunenud maavanema ja maakonna kirikujuhtide ühisel arutelul keskenduti sel korral haridustemaatikale. Praeguse haridussüsteemi nõrga küljena nähti vähest interdistsiplinaarsust. «Kunagi aastaid tagasi käisid kõikide erialade õppurid Tartu ülikoolis kuulamas Juri Lotmani semiootikaloenguid. Kõik leidsid, et Lotmanilt saadud teadmised on vajalikud oma erialas paremini ...

Jõuluaeg on aeg perele

Jõulud, aasta kauneim aeg, ning uue aasta algus kutsuvad mõtlema meie jaoks kõige olulisematele inimestele – oma perele. Võime rõõmustada heade uudiste üle – Eestis on juba kaks aastat järjest sündinud üle 15 000 lapse. Kogu maailmas ainulaadne vanemahüvitis, mis lubab lapsevanemal tervelt poolteist aastat olla koos oma uue pereliikmega, on end tõestanud. See on andnud noortele nii ...

Pelgulinna pühakoda sai 70aastaseks

Peeteli kiriku aastapäeval kuulas kogudus peapiiskop Andres Põderi advendijutlust. Foto: Tiiu Pikkur

Neljandal advendipühapäeval tähistas Tallinna Peeteli kogudus oma kirikuhoone õnnistamise 70. aastapäeva. Pidulikul jumalateenistusel teenisid peapiiskop Andres Põder ja koguduse vaimulikud Avo Üprus ning Toivo Treiblut, orelit mängis Eve Padar, laulsid koguduse kammerkoor ja lasteansambel. Külas olid sõpruskoguduse Tampere Harju esindajad. Peapiiskop Andres Põder tervitas kogudust oma kiriku aastapäeva ...

Tunne Kelam kinkis oma ema jõululaule

Peapiiskop Andres Põder võttis Tunne Kelamilt vastu kauni jõulukingituse, et seda omakorda jagada, kellele vajalikuks peab. Foto: Tiiu Pikkur

Jõulupühade eel kinkis Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam konsistooriumile oma ema Marje Singi 40 jõululaulude plaati. «Ma olen ju ema jõululaulude saatel üles kasvanud,» rääkis Kelam. «Olin pooleteiseaastane, kui ema kirjutas «Maria hällilaulu», mis oli minust inspireeritud.» Marje Sink (1910–1979) oli üks viljakamaid eesti vokaalmuusika loojaid. Ta lõpetas Tallinna ...

Teenetemärgi saab praost Veli-Matti Hynninen

Haapsalu Püha Johannese koguduse nõukogu otsustas anda koguduse teenetemärgi Loviisa koguduse õpetajale praost Veli-Matti Hynninenile (64, fotol) Soomest. Teenetemärk antakse üle Haapsalu toomkirikus püha evangelist Johannese päeval 27. detsembril. Veli-Matti Hynninen on Haapsalu sõpruskoguduse õpetaja, kel suuri teeneid Haapsalu tuntukstegemisel ja koguduse töö toetamisel. Veli-Matti Hynninen on ...

Jõululaps on sõnumitooja

Luuka 2:15–20 Üle kahe tuhande aasta tagasi sai Petlemma laudas aeg täis. «Seal ei toimunud mitte ainult ühe füüsilise inimese sündimine, vaid see oli uue ajastu sünd, oli piltlikult öeldes Jumala asumine inimeste keskele,» kirjutab õpetaja Rein Neggo oma jutluseraamatus ja jätkab: «Sellega teostus kardinaalne muudatus – käsu üle sai domineerivaks armastus ja käsuseadus sai uue ...