Arhiiv oktoober 2008

Tõstamaa kirik pühitseb katust

  Tõstamaa Maarja kirikut kaunistab uus plekk-katus, sündmust tähistatakse pühapäeval, 26. oktoobril kell 14 algava jumalateenistusega. Tõstamaa ja Audru koguduse õpetaja Tiina Janno rääkis, et kiriku katus sai kannatada 2005. aasta jaanuaritormis ning tõsiseks katusetegemiseks läks suvel. Tööd tegi OÜ Frantsiskus. Tööraha saadi pühakodade säilitamise ja arengu ...

Piiskopid seisavad laste õiguste eest

Soome kiriku piiskoppide konverents avalikustas perekonda, abielu ja seksuaalsust käsitleva sotsiaaleetilise seisukohavõtu. Raamatus "Armastuse and" ("Rakkauden lahja") vaadeldakse perekonda puudutavate arusaamade muutumist ühiskonnas ning sellega kaasnevaid probleeme ja võimalusi. Seisukohavõtus rõhutatakse eriliselt hoolitsust laste eest ning nende õigust rahulikule kasvamisele. Selleks tuleb talle pakkuda ...

Lätis võeti vastu luterliku kiriku seadus

Läti parlament võttis vastu seaduse luterlikust kirikust. Seaduse üldeesmärk on määratleda kiriku juriidiline staatus, reguleerida koguduste majandustegevust ja koguduste struktuuri. Seadus asetab riigile kohustuse aidata kaasa ajaloolise väärtusega pühakodade säilitamisele ja korrastamisele. Ühtlasi sätestatakse kiriku õigus korraldada ise arvestust oma liikmete üle, tagades seadusega nõutava ...

Inetervjuu. Mika Tuovinen: Ärkamine tuleb koguduseliikmete kaudu

Active Image

Misjonipüha puhul, mida järgmisel nädalal EELK kogudused on kutsutud pühitsema, on paslik kõneleda misjonist. Ja kelle muuga sellest kõneleda kui mitte EELK Misjonikeskuse juhatajaga. Alates märtsist 2008 töötab ametikohal soomlane Mika Tuovinen (41). Mika on töötanud Soome luterliku kiriku Rahvamisjoni lähetusel EELK Põltsamaa ja Tartu Pauluse koguduses ning Saksamaal islamiusuliste türklaste ...

Ma tean, Sa kuuled mu palvet

Oh Jumal, kujuteldamatu Jumal, kuid Sa oled Jumal, kelle tahtest ma elan. Sa oled asetanud minusse püüdluse tunda Sind ja iseennast. Ma olen pattu teinud. Ma teadsin, et ma kaldun kõrvale. Ma andsin end kurjade kirgede võimusesse, teades, et nad on halvad, kuid ma ei unustanud Sind ealeski. Ma tundsin alati Sinu lähedust, isegi patuhetkedel. Ma kaotasin kõik peale Sinu, kuid Sina oled sirutanud käe, millest haarasin kinni ja kogu mu ...

26. oktoober

Eestpalves on Inglise kiriku Sheffieldi ning Sodori ja Mani piiskopkond.

Eestpalve

Võnnu kogudus palub, et Issand õnnistaks tööd, mida koguduses tehakse, ja annaks jõudu ja tervist kõigile töötegijatele. Palume, et koguduse liikmeil ja kõigil inimestel meie kihelkonnas oleks ikka ja sagedamini soov tulla koguduse kooskäimistele. Palamuse kogudus palub vaimuliku ärkamise eest, et kirik, mis asub keset küla, saaks rahvast täis, et leiduks kümnest ükski, kes tuleb Jumalat ...

* * *

Kuigi mõtlen endast paremat, olen siiski sarnane teistega, kes mu kõrval. Kuigi sooviksin olla enamat, pääsen vaid sinna, kuhu mu tiivad kannavad. Isa, õpeta sammhaaval tundma mind ennast, mõistma elu elades enese osa ja mõõtu. Ära lase mind upsakat liiga kõrgelt kukkuda, hoia mind kaosest, kus kiidan enese jõudu. Rahusta oma ettehooldava heaga, toeta parandava väega. Naatan Haamer

Kahe riigi kodanik

Kuningate Kuningas ja isandate Issand, kellel ainsana on surematus, Tema päralt olgu au ja igavene võimus. 1Tm 6:15, 16 Kas kujutame ikka ette, kellega meil Jeesuse Kristuse näol on õieti tegemist? See on saladus, mida praegu tunneb ainult selle Kuninga oma rahvas. Teised murravad ikka pead, kes Ta «tegelikult» on. Jeesuse maise elu ajal peeti Teda Eelija, Ristija Johannese või mõne muu mineviku suurkuju taaskehastuseks. ...

Issand on oma rahvale andnud erilise õiguse

Issand ütles: «Hädakisa Soodoma ja Gomorra pärast on suur ja nende patud on väga rasked. Seepärast ma lähen alla ja vaatan, kas minuni jõudnud kisa kohaselt on nad teinud kõike seda või mitte. Ma tahan seda teada!» Aabraham jäi veel seisma Issanda ette. Ja Aabraham astus ligi ning ütles: «Kas tahad tõesti hävitada õige koos õelaga? Vahest on linnas viiskümmend ...

Kolonelleitnant REIN PUUSEP (1928–2008)

Kolonelleitnant  REIN PUUSEPA (1928–2008) mälestusteenistus toimub pühapäeval, 26. oktoobril kell 12 Nõmme Lunastaja kirikus (Õie 10). Kohal on  lesk ja lapsed.

Misjonipäevad «Piirid on lahti!»

Laupäev, 25. oktoober algab kl 10 jumalateenistusega adventkirikus. Samal ajal on rongkäik katoliku ja nelipühi kiriku juurest kultuurikeskusesse. KIRIKULAAT kl 10–18 kultuurikeskuses, laada avamine kl 11 * võimalik tellida Eesti Kirikut ja osta järgmise aasta seinakalendrit * erinevate koguduste ja kristlike organisatsioonide infoletid * kristliku kirjanduse ja atribuutika müük * misjonikohvik * Linnamuusikud kl 12.30 * ...

Kohtumised misjonär Rael Leedjärvega

Kolmapäev, 22.10. – Kullamaal/Piirsalus. Neljapäev, 23.10. – Hargla koolis ja Valgas. Reede, 24.10. – Valgas ja Helme kirik-kammersaalis. Laupäev, 25.10. – Valgas misjonipäevadel. Pühapäev, 26.10. – Tallinna Kaarli kirikus ja Hageri koguduses. Esmaspäev, 27.10. – Hageri ja Märjamaa koguduses. Kolmapäev, 29.10. – Misjonikeskuses. Neljapäev, 30.10. – ...

Täpsustus

Eelmise Eesti Kiriku artiklis «Evangelist Luukas kaitseb raamatuköitjaid ja lihunikke» ütleb autor, et «Eestis teadaolevalt ühtegi Luukale pühendatud kirikut ei  ole». Toimetusele kirjutas pastor Priit Tamm ja andis teada, et «juba kuus aastat on Tartus Eesti Metodisti Kiriku Tartu koguduse kirik, mis on pühendatud just nimelt Pühale Luukale. Nii et see  puudujääk on ka Eestis ...

Koolitus lühiteraapiast hingehoius

Tartu Teoloogia Akadeemia korraldab 4. novembril kl 10.30–17.45 Tartus Ujula 1A koolituse lühiteraapiast ja selle protsessist hingehoius ning piiblipõhise nõustamise eripäradest. Koolitajaks on pikaaegse töökogemusega hingehoidja ja psühhoterapeut Todd Riggs USAst. Tõlge eesti keelde. Maksumus on 750 krooni. Registreerumiseks tuleb saata hiljemalt 31. oktoobriks e-kiri aadressil info@teoloogia.ee või helistada ...