Möödunud õppeaasta oli edukas

17. septembril toimus Usuteaduse Instituudis nõukogu koosolek. Instituudi rektor dr Randar Tasmuth esitas nõukogule aruande instituudi möödunud akadeemilise aasta 2007/2008 tegevusest, mille hindas väga edukaks. Põhjust rõõmustamiseks annab avatud doktoriõpe, rahvusvaheline koostöö teiste õppeasutustega, arenenud teadustöö. Suur edasiminek on toimunud ka täienduskoolituse vallas. Eriti õnnestunuks võib pidada käesoleval aastal toimunud kaplanitele suunatud koolitust. ...

Ainult üks küsimus

Kas Inglismaa eesti kogudused jäävad nüüd jumalasõnaga teenimata? Lagle Heinla, reservvaimulik, endine E.E.L.K. Inglismaa praostkonna praost:Lahkusin reservi, sest mingit perspektiivi edasi töötada polnud. 18 kuud palgata heategevust on kena, aga arved vajavad maksmist ja juustu tahaks ka leiva peale. Minu järjepidevad anumised, palumised ja nõudmised meie olukorda tõsiselt arutada ja mingit abi andmise võimalust leida ei liigutanud kummagi kiriku juhtkonda. Kaks korda ...

Kiriku jaoks olulised eelnõud ja otsused

Piiskopliku nõukogu kutsub kokku peapiiskop Andres Põder.

Piiskopliku nõukogu koosolekul võeti esimesele lugemisele kaks nõukogu juures töötava liturgiakomisjoni poolt ette valmistatud eelnõu ja arutati päevakohaste teemade üle. Kolm aastat tagasi vastu võetud kirikuseadustiku § 10 p 4 kohustab piiskoplikku nõukogu kehtestama EELK-le kuuluva kiriku või muu pühitsetud ruumi kasutamise korra. Nimetatud eelnõule olid kirjalikult laekunud ka EELK õiguskomisjoni sekretäri Illimar Toometi parandused. Pühakoja sihipärasest ...

Maarja medal piiskop Philippe Jourdanile

Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse nõukogu otsustas anda Maarja medali ja koguduse 2008. aasta kultuuripreemia Rooma-Katoliku Kiriku piiskopile Eestis Philippe Jourdanile (pildil), märkimaks tema suurt panust Eesti oikumeeniliste sidemete tugevdamisel, arvukaid esinemisi konverentsidel ja ajakirjanduses kristlike väärtuste selgitamisel ning osalemist Toomkiriku ettevõtmistes ja pidulikel jumalateenistustel. Maarja medali pidulik üleandmine toimub pühapäeval, 5. oktoobril kell ...

Märkamisaeg

Poliitilised sündmused maailmas muutsid öölaulupeo «Märkamisaeg» eriti aktuaalseks ja jõuliseks. Me tulime kokku, et märgata mitte ainult meie endi ühtsust väikese rahvana, vaid ka teiste rahvaste probleeme ja saatust. Märkamisaeg peaks aga olema pikem kui üks öö või juubeliaasta. Ja see peaks hõlmama eelkõige neid, kes on meie seas nõrgad, hüljatud, katki, kes on iseenese ja maailmaga lootusetult pahuksis.Kas me märkame kodutut ja tema probleeme talveaja tulekul? Kas me ...

Meresõitjate uuenenud kodukabel

Uuenenud meremeeste kabel: pea kohal tähistaevas, silme ees loomislugu. Foto: Kirsti Malmi

Muuga Sadama Meremeeste Kodu üheteistaastases hoones sai valmis uuendatud sisustusega kabel. Tänavu kevadtalvel alanud remondi käigus vahetasid tavalise aknaklaasi välja Dolores Hoffmanni vitraažid. Varasem puitlagi muutus sinitaevaks, kus süttivad lülitiklõpsu abil tähed. Kolmest dolomiitplokist altar toetub läbi põranda kunagisele merepõhjale. Pikliku saali ülemises kolmandikus hõljub alati teelolevana väike puust purjekas. Kahel ümaral laealusel aknal kaevad allolijate ...

Täname lahket annetajat

Signe Preis-Frese

Ameeriklased ja eestlased tihendavad koostööd

Külalised tutvusid Peeteli lastekodu elu- ja tööruumidega. Pildil vasakul õp Matthew Fuhrman, paremal Mati Sinisaar. Foto: Tiiu Pikkur

Ameerika Evangeelse Luterliku Kiriku Delaware’i-Marylandi sinodi delegatsioon viibis külaskäigul Eestis.Tallinna Peeteli kogudusega seovad neid aastatetagused sidemed. Õpetaja Avo Üpruse sõnul on ameeriklased pea iga visiidi ajal ka Peetelisse sisse astunud. «Me hindame kõiki suhteid, mis Peeteli kogudusel on, ja need on ülemaailmsed. Oma missiooni saame ellu viia ainult tänu sellisele võrgustikule,» selgitas Üprus. «Oleme tänulikud ka Delaware’i-Marylandi sinodile, kes on ...

Rahvusvaheline hospiitsipäev

Rahvusvahelist hospiitsipäeva tähistatakse 5. oktoobril Tallinna Diakooniahaiglas lahtiste uste päevaga. Kl 11 on avapalvus, kõneleb Mart Salumäe. Sõna võtab Runo Lilleaasen Norrast, luuletusi loeb Andres Ots. Esinevad muusikud Endel Valkenklau juhendamisel. Oodatud on kõik, kes on mõistnud või soovivad mõista hospiitsi tähendust. 6. oktoobril kl 9.30 konverents «Hospiits – me räägime elust... II» SA PER Onkoloogiakeskuse saalis (Hiiu 44, Tallinn). Konverents on tasuline ja ...

21.09 Maarja medal 2008 antakse piiskop Philippe Juordanile

 EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse nõukogu otsustas  anda Maarja medali ja koguduse 2008. aasta kultuuripreemia Eesti Rooma-Katoliku Kiriku apostellikule administraatorile, Eesti Kirikute Nõukogu asepresidendile Tema Ekstsellents piiskop Philippe Jourdanile märkimaks tema suurt panust Eesti oikumeeniliste sidemete tugevdamisel, arvukaid esinemisi konverentsidel ja ajakirjanduses kristlike väärtuste selgitamisel ja osalemist Toomkiriku mitmetes ettevõtmistes ja ...

20.09 Frantsiskuse päeva konverents: loomiseks loodud linn

4. oktoobril möödub 782 aastat Assisi Püha Franciscuse, frantsisklaste ordu asutaja surmast.  Viljandi Jaani kirik on rajatud XV sajandil frantsisklaste kloostrikirikuna. Peaaegu viis ja pool sajandit tagasi kinkisid frantsisklased Viljandi linnale ühe kiriku. Küllap oli neil oma osa selle linna erilise aura ja vaimsuse kujundamisel, mis on läbi sajandite paelunud ja innustanud inimesi, kes loovad enestes ja endi ümber ilu, headust ja üldinimlikke väärtusi.  Sel aastal saab ...

10.09 Kirikute nõukogu ootab oikumeeniliste preemiate kandidaate

Eesti Kirikute Nõukogu kuulutas välja tänavuse aasta oikumeeniliste aastapreemiate konkursi, mis tänavu lähtub Eesti vabariigi juubeliaastast. Selle aasta oikumeeniline aastapreemia antakse välja silmapaistvate saavutuste eest Eesti ühiskonda edendanud oikumeenilistes valdkondades. Preemia laureaadiks võib saada inimene, inimeste rühm või organisatsioon, kes oma isiku või tegevusega on näidanud kirikut kui ühtsust selle mitmekesisuses ning edendanud seeläbi Eesti ühiskonna ...

18.09 Valgas on Balti- ja Põhjamaade kirikumuusika esindajad koos

Valga võõrustab seitsme riigi kirikumuusikuid Septembri kolmandal nädalavahetusel saavad Valgas, ja üldse esimest korda Eestis, kokku Balti- ja Põhjamaade kirikumuusika organisatsioonide esindajad, et vaagida probleeme ja koostöövõimalusi. Muusikapäevade eestvedaja Hugo Lepnurme Muusikaühingu partnerid on Valga linnavalitsus ja Jaani kiriku kogudus.«Baltimaades ja ka rikastes Põhjamaades on tänasel päeval kultuurisituatsioon, kus kirik on kaotamas oma rolli, ühiskondlikku ...

18.09 Väike-Maarja orelil tähtis sünnipäev

1848. aastal ehitas esimene eesti soost meister Gustav Normann (1821-1893) Väike-Maarjasse oreli, millest voogab elu tänaseni. Oma 160 aastaga kuulub instrument kümmekonna vanima Eesti pilli hulka. Oreli ventiilikasti sisse vaadates näeme kohe ka ehitusaastat 1848. Väike-Maarja pastori Carl Theodor Knüpfferi lapselapse Georg Martin Knüpfferi XIX sajandi keskpaigas kirjutatud mälestusteraamat kinnitab veel omakorda fakti, et 1848. aastal ehitatud pill oli tõesti Väike-Maarja ...

17.09 Esita vabatahtlik tunnustamiseks!

22.septembrini saab esitada ettepanekuid, keda tänada Eesti riigi poolt detsembris toimuval Eesti vabatahtlike tunnustamisüritusel. Esmakordselt kannab vabatahtlike pidulikku tunnustamist üle Eesti Televisioon.Sel aastal soovitakse tunnustada ennekõike algatajaid ehk neid inimesi, kes onalgatanud ja ellu viinud väärt ettevõtmisi ning innustanud tegudele ka teisi.Eesti vabatahtlike tunnustamiseks saavad oma ettepanekuid esitada nii eraisikud, ühendused, riigi ja kohalike ...