27.05 Peaminister Ansip kohtus Eesti Kirikute Nõukogu esindajatega

Tallinn, Stenbocki maja, 27. mai 2008 – Peaminister Andrus Ansip ja Eesti Kirikute Nõukogu esindajad tõdesid tänasel kohtumisel, et Eestis on kaplaniteenistus kaitseväe ja vanglate kõrval hakanud hästi toimima ka politseis. Vajadus politseikaplanaadi järele tõstatus kaks aastat tagasi peaministriga kohtumisel.Samas tõdesid mõlemad pooled, et hetkel puudub Eestis korrapärane usuline teenimine haiglates. Valitsuse ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühiskomisjoni ...

27.05 Eesti ja välis-eesti luterlik kirik on ühinemas

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja välis-eesti luterliku kiriku ühinemisepingule on kavas alla kirjutada septembris, kuid enne seda peavad lepingule heakskiidu andma välis-eesti kogudused.Pärast ühinemist jätkab välis-eesti kirik tegevust Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskopkonnana, vahendas "Aktuaalne kaamera". Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ehk kodu-eesti kiriku ja Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku ehk välis-eesti kiriku ühinemisel jääb ühinenud kirikut juhtima ...

27.05 Patustanud vaimulik ei naase Põlva pastoriks

Endine Põlva kirikuõpetaja Üllar Kask, kelle tegevus vaimulikuna mullu aastaks peatati, võib põhimõtteliselt jätkata tööd hingekarjasena. Põlva koguduses aga pole tal enam kohta – sealseks pastoriks jääb Toomas Nigola. Mullu maikuus peatati aastaks toonase Põlva pastori Üllar Kase tegevus vaimulikuna. Kask pidi kirjutama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskopile Andres Põderile puhkusevalduse, kuna avalikuks oli saanud tema abielurikkumine noore tütarlapsega. ...

27.05 Harju-Madise koguduse sündmused eeloleval suvel

 Pühapäeval, 13. juulil möödub paljudel meie koguduse liikmetel 50 aastat leeripäevast Harju-Madise kirikus.Selle sündmuse väärikaks mälestamiseks peame 13. juulil kell 14.00 kuldleeripüha, kuhu on oodatud kõik 1958. aasta leerilapsed. Alates ennelõunast on kõikidel võimalik oma leerikaaslastega kohtuda kogudusemajas ning meenutada leeriaega.Jumalateenistuse järel on kogudusemajas leerilastele kaetud kohvilaud.Kogudusel on kuldleeripühaga seoses ka üks palve. ...

27.05 Jõelähtme kirikus tuleb kuldleer

Jõelähtme kirikus 1958. aastal leeritatud:Vilja Kaselaan, Artur Hirv, Viive Lauba, Evi Pint, Ester Virk, Jüri-Valdur Lepp, Õie Pellis, Enno Kauna,Leida Ilings, Aavo Kallaste, Saima Kallaste, Eevi Ojap, Tiina Ojap, Malle Suigom, Hugo Vert, Kusta Paemurd, Leelo Prööm, Paavo Hantsom, Enn Pellis, Aavo Kristjankroon, Reet Sepp, Olev Sepp, Vaike Sarv, Mati Rätsepp, Ants Arusoo, Mai Arusoo, Lehte-Lovise Ots, Lembit Kungla, Tiit Pitkve, Toomas Pitkve, Ülo Aus, Malle Vaaderpass, ...

26.05 Töömehed leidsid Jüri kiriku tornist salapärase silindri

Jüri kirik

 Jüri kirikule uut katust ehitavad töömehed leidsid torni tipus asunud kuuliaukudest puretud kuldsest munast kinnijoodetud vasksilindri, mis avatakse pidulikult juunis Rae valla päevade ajal. «Ma ei oska veel öelda, kuidas see tseremoonia välja näeb, sest pole jõudnud muinsuskaitsetöötajatega rääkida,» ütles Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots. «Aga tahame, et vallarahvas pidulikust sündmusest osa saaks. Silindris võivad olla enam kui 120 aasta vanused panused.»Ilmselt asetasid ...

Kutse Jumala riiki

Kristus ütleb: «Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!» Mt 11:28Kuu aega tagasi oli pühapäeva juhtsõnaks Kristuse sõna: «Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde!» (Jh 12:32). Seekord kutsub Kristus: «Tulge minu juurde!» Ta soovib meiega kohtuda.Me saame elus palju kutseid. Osale neist vastame, teistele mitte. Meie valikust oleneb, kas toimub kohtumine, kas saame üritusest osa.Kristus on tulnud ...

25.05 Kultuur: Piibel kui raamatute raamat

Õpetaja Tauno Toompuu sõnul on Piibel eestlaste kodudes auväärsel kohal. Foto: Virumaa Teataja

 Näitus “Raamatute raamat - Piibel eesti kodus ja kirikus” Lääne-Virumaa keskraamatukogus tutvustab rakverlaste vanu piibleid ning laulu- ja palveraamatuid. “Need piiblid pole pärit raamatukogust ega piibliseltsi kogust, need on meie igaühe enda kodust. Kes on saanud piibli päranduseks vanematelt, kes vanavanematelt, kes sugulastelt,” tutvustas näitust Lääne-Virumaa keskraamatukogu direktor Õie Tammissaar. Lisaks kodustele on väljas piibleid Rakvere Kolmainu kiriku kogust. ...

23.05 Vald alustas Pöide kiriku taastamise kontseptsiooni väljatöötamist

SEB pank rahuldas rahastamistaotluse Pöide Maarja kiriku arengukontseptsiooni ning tasuvus- ja teostatavusanalüüsi koostamiseks.Maarja kiriku taastamisega tegeleva initsiatiivgrupi üks liikmetest, Pöide vallasekretär Maire Käärid ütles Oma Saarele, et SEB pank rahuldas nende ligi 100 000-kroonise rahastamistaotluse. “Pank eraldab meile kiriku arengukontseptsiooni väljatöötamiseks 78 000 krooni,” rääkis Käärid. “Ülejäänud summa – 21 500 krooni – moodustab omaosalus, mis tuleb ...

Vastus

Kas kuulutan, et olen kuulutaja, kui taevast meile kuulutamas see, kes kõigeväeline, kes ruumi-ajaja sõna loonud, et meil oleks tee.Ja tõde. Elu. Jeesus Kristus elab.Ta näeb ja kuuleb, paneb tähele,sest ise taevast meile elu valabja kedagi ei jäta vahele,kes tuleb tema püha risti alla, kus vastuse saab küsimusele,miks risti kandes ei või anda alla:vaid ristitee viib lunastusele.Aarne Lassi

25. mai

Eestpalves on Rootsi kiriku Göteborgi ning Šoti episkopaalkiriku Glasgow’ ja Galloway piiskopkond.

Eestpalves on

Palume Jumalalt kasvu Lääne-Harju praostkonna väikesele Paldiski kogudusele ja õnnistust Hageri kogudusele orelifondi asutamiseks ning Saku abikiriku projekteerimis- ja ehitustööde alustamiseks. Veel palume õnnistust Rapla kogudusele laste- ja noortetööks ning et laheneks Järvakandi Peetri kiriku staatuse küsimus.

Vaid tuul

 Vaid tuulneis varemetes ringi kolistab.Kõik laguneb...Vihm tuppa sajabja lõhnab kõdu järele.On hiilgeajast allesvaid need kõrged sambad,mis uhkeldavad nüüdki, kui poleks valu olnudki.Kes olid need,kel polnud mahti kuulda,näha, tegutseda nii,kuis olnuks õige!Fassaadi ehtisid,kuid unustasid iseendaja põrmu kadusid.Ei sealt neid enam leita.Vaid tuul neid meeles peab,vaid tuul... Daisy Lappard 

Kaduvad ja kadumatud aarded

Kristus ütleb: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. Lk 10:16 Need sõnad ütles Issand oma 70 jüngrile (mitte ainult kaheteistkümnele!), saates nad praktikale – kuulutama Jumala riiki. Eespool on öeldud, et ta saatis nad kõikjale, KUHU TA ISE TAHTIS MINNA. Ta tegi lihtsad temasse uskujad enda esindajateks ja saadikuteks, käskides neil ühtlasi inimesi reaalselt aidata – haigeid tervendada. Ja ta ütles, et tema saadiku ...

Ja need sõnad … jäägu sinu südamesse

Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest! See on lause, mis võiks ollagi selle jutluse ainukeseks lauseks, sest see on nii säravalt selge pärl, et esmapilgul justkui polekski siia midagi lisada. Või ehk ikkagi on? Kuule, Iisrael! Issand, meie Jumal Issand, on ainus. Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest! Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su ...