31.05 Toomas Jürgenstein: mitmekesised jumalapildid ja vaba maailmavaade

Toomas Jürgenstein. Foto: PM

 Kas ja kuivõrd mõjutavad religioossed teemad koolis õpilaste maailmavaadet? Missugune religiooniteemade käsitlusviis laiendab, missugune kitsendab õpilaste maailmavaatelisi valikuid? Võib-olla pole neil teemadel õpilastele mingit mõju? Ma arvan, et nendele küsimustele ei tea keegi täpseid vastuseid. Mõningatest uuringuandmetest ja isiklikest kogemustest lähtudes püüan teha vaid ettevaatlikke üldistusi. Gümnaasiumi õpetajana käivad minu väited põhiliselt selle kooliastme ...

30.05 Toimus EEA eestseisuse koosolek

Kolmapäeval, 28. mail  toimus EKNK Toompea keskuses Eesti Evangeelse Alliansi (EEA) eestseisuse koosolek. Koostöö koordineerimiseks venekeelsete kogudustega võeti eestseisuse vaatlejaks Tallinna metodisti kiriku pastor Robert Tsherenkov. Alfa tegutsemistest-tegemistest ning Alfa päevast ja kontaktidest Londoni Püha Kolmainsuse kirikuga, kust Alfa kursus pärineb, kõneles Janek Pallase. Arutati mitmeid küsimusi seoses EEA üritustega nii sellel, kui ka järgmisel aastal. ...

30.05 Katariina kiriku torn tahetakse huvilistele avada

Võru Katariina kiriku torn avatakse. Foto: internet

 TORN • Võru linnavalitsus peab plaani alustada ka Katariina kiriku kordategemist ning avada kiriku torn huvilistele tutvumiseks.Linnavalitsuse arendusosakonna juhataja Aivar Nigol ütles, et ettevõtluse arendamise sihtasutusele (EAS) on tehtud eeltaotlus, et selgitada välja, kas Katariina kiriku torni ja kellasüsteemi korrastamiseks on võimalik toetust saada. Tema sõnul oli EASi vastus positiivne.Suve teiseks pooleks on kavas põhitaotlus vormistada, enne aga ka Eesti ...

29.05 Advokaadi väitel pole Nigulistet kunagi võõrandatud

  Niguliste kirik pole kunagi kuulunud EELK Konsistooriumile, seda pole õigusvastaselt võõrandatud ja seega puudub alus ka selle tagastamiseks või kompenseerimiseks, seisab advokaadibüroos Eiche&Partnerid valminud õiguslikus arvamuses. Arvamuse tellisid kultuuriministeerium ja Eesti Kunstimuuseum. «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise linnakomisjon on oma otsustes ekslikult tunnistanud ...

Hoida ja harida

Sest Jeesus Kristus ise ütleb, et kus on kaks-kolm koos Tema nimel, seal on Tema ise. Nii ei maksa mõõta ristikogudust arvuga, tema dünaamika väljendub hoopis teisiti, kui soovite, siis kaaluga – ainult et – kaalud on Jumala käes, ja nende tasakaalu eest hoolitseb Tema.Hool ja kutsumine on tegelikult seotud. Ning seepärast tuleb neil, kes end lauasistujaiks arvavad, olla tähelepanelikud, ja neil, kes teelahkmeil, valvsad. Sest tõeline õnnistus on see, kui me kutset kuuleme, ...

1. juuni

Eestpalves on Inglise kiriku Southwarki piiskopkond ning Norra kiriku Bergeni (Bjørgvini) piiskopkond.

Eestpalve

Palume Jumalalt tuge Pärnu praostkonna vaimulikuks teenimiseks. Samuti palume õnnistust praostkonna vaimulikele ja töötegijatele ning soovime koguduseliikmetele vaimulikku kasvu ja julgust oma usku tunnistada.

Kivid rannal

Kord mure mind maadligi surusja tundus – nüüd enam ei jaksa...Näis tee lihtsam vajuda sohu,kui kellelgi päästa end lasta.Mul paistis, et koorem, mis kandamul antud, on liigagi raske.Suur viha ja raev mind valdas:«Miks üksi? Siin vaja on kahte!»Siis vaatasin kive kaldal,neid vesi ja tuul olid silund,ja taipasin äkki, et kannankaasas enese hirme ja vigu.Mu murekoormast sai peavaid peotäis kive rannalja vihagi kadus, sest aeguhtus ära kõik valud ja halva.Daisy Lappard

Rõõmusõnumi paras mõõt

Kui ma evangeeliumi kuulutan, ei saa ma sellega kiidelda, kuna see kohustus on pandud mu peale, ja häda mulle, kui ma evangeeliumi ei kuuluta! Sest kui ma teen seda vabatahtlikult, siis ma saan palka, kui aga sunniviisil, siis on see ometi minu kätte usaldatud majapidamine. Mis siis on minu palk? See, et ma evangeeliumi kuulutades levitan evangeeliumi tasuta, nii et ma ei tarvita oma õigust, mis käib evangeeliumiga koos. Sest ehk ma küll olen sõltumatu kõigist inimestest, ...

Õnnitleme

Valdek-Raivo Johanson, diakonõpetaja, 28. mail – 59Jaan Jaani, õpetaja, politsei peakaplan, 28. mail – 57Tauno Kibur, õpetaja, 29. mail – 39Jaan Lahe, õpetaja, mag, 31. mail – 37Randar Tasmuth, õpetaja, dr, 31. mail – 53Ordinatsioonitähtpäev29. mail – 29Mårten Andersson, õpetaja29. mail – 5Silvester Jürjo, õpetaja (õpetajaordinatsioon 10.08.2004)Urmas Paju, õpetaja (05.06.2007)Jaanus Klaas, õpetaja, (05.06.2007)31. mail – 15Aarne Lätte, diakon­õpetaja1. juuni – 13Anu ...

Kultuurireis Botnia lahe rannikult Tartusse

Raumalased välisminister Ants Piibu pojapoja Eriku maja ees Toomemäe nõlval. Foto: Pekka Leino

Soomes ei olnud veel näha rohelust, kui seltskond kultuurihuvilisi raumalasi võttis 24. aprillil kursi Eesti suunas.Rühmas olid õpetajad, kes on juba mitmel aastal pidanud gümnaasiumiõpilastele Tallinnas kultuuripärandikursust, kus keskaeg on olnud oluliseks teemaks. Soomlastel pole ju vaja reisida Kesk-Euroopasse, et pääseda keskaja õhkkonda, sest naaberriigis Eestis asub suurepärane keskaegne hansalinn. Oleme õppinud tundma oma naabrit eriti haridusriigina, odavad hinnad ...

Oleme üks ihu, tõdeti Saarte sinodil

Saarte praostkonna sinodisaadikud kogunesid 14. mail Valjala koguduse pastoraati, et anda hinnang möödunud aasta tegemistele ja võtta vastu uus eelarve.20 kogudusega nelja saart – Saare- ja Hiiumaad, Muhu ja Ruhnut – hõlmavat praostkonda tervitas kohalik vallavanem Kaido Kaasik, kes rõhutas, et vald ja kogudus on püüdnud koos inimeste muresid lahendada. Teda võib uskuda, sest tema kanda on ka koguduse mured juhatuse esimehena.Praostkond arvudes Kahte maakonda hõlmavas ...

80 aastat tagasi

Mai 192823. mail oli Estonia kontserdisaalis Tallinna konservatooriumi IV lennu kontsert-aktus. Esines 11 lõpetajat: 3 heliloojat, 5 pianisti, 2 lauljat ja 1 flötist. Õhtu haripunktis oli noorte heliloojate esinemine, kes kõik olid prof Artur Kapi õpilased. Eestkätt äratas tähelepanu hiljem kirikumuusika edendajana silma paistnud Johan Tamverk, kelle «Vaimulik ballaad» baritonile, orelile ja orkestrile mõjus kaasakiskuvalt, kuigi paiguti laulja saate varju kippus jääma. ...

Karksi Peetri kirik tähistab sünnipäevi

Organist Hans Christian Hein

2008. aastal on Karksi kirikuga seotud mitu ümmargust tähtpäeva: 30. mail möödub 160 aastat oreli pühitsemisest, juulis või augustis möödub 200 aastat oreliehitaja Ernst Carl Kessleri sünnist ja 8. augustil 145 aastat surmast, 3. septembril saab kirikuhoone 230aastaseks.Kogudus tähistab tähtpäevi väikese kontsertide ja ettekannete sarjaga. Organistid ja solistid on nii Eestist (Marelle Siitas, Helika Gustavson-Rätsep ja Aaro Tetsmann) kui ka välismaalt (Reinhart Gröschel ...

Teenekas naiskoor pidas juubelit

Koor on 55. sünnipäeva kontserdi eel rivistunud Kaarli kiriku altari ette. Foto: Tiiu Pikkur

Tallinna Kaarli koguduse naiskoor tähistas 20. mail 55. sünnipäeva kontserdiga kodukirikus. Koori juhatasid Marika Kahar ja Moonika Klaas, solist oli sopran Veera Taleš, orelil mängisid Helen Tammeste ja Marika Kahar. Tervituse ja palve ütles koguduse õpetaja Jaak Aus, kelle sõnul tavaliselt ikka lauldakse juubilarile, kuid seekord andis juubilar ise oma külalistele kontserdi. Esitati nii eesti kui ka välisautorite laule. Kaarli naiskoori laul kõlab ka nõudlikemaid palu ...