* * *

Ei ma küsi, mida mul kaasa on võtta Sinu suurte andide keskelt, vaid seon oma palved nõnda kui paljud enne mind palmitsenud. Kanged sõnad leiavad ise Su juures oma õiged värvid ja tänud sõnatuna jutustavad Sulle mu lood. Jah, neis on tujujooni, aga ka sooja rõõmu mu seest, sest Sina oled mu pikkade teekondade tähiseks ja märgiks mu ees.Arho Tuhkru

Südame kõne Jumalaga

Sellise kokkuvõttega lõpeb psalm, milles kiidetakse Jumalat tema vägevate tegude eest. Sealhulgas on jutt ka suurte katsumuste üleelamisest – otsekui tulle ja vette sattumisest, millega Jumal läbi katsus ja sulatas. Lõpuks aga viis Jumal välja küllusesse. Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! Ps 66:20 Sellise kokkuvõttega lõpeb psalm, milles kiidetakse Jumalat tema vägevate tegude eest. Sealhulgas on jutt ka suurte ...

Püha Jumal ei vaja kompromisse

Jumal on imeliselt juhtinud Iisraeli rahva Egiptusest välja. Ta on Iisraelile ütelnud: «Mina olen Issand, sinu Jumal», ta on oma seadused teatavaks teinud ja rahvas on vastanud: «Me tahame teha iga sõna järgi, mis Issand on rääkinud!» Nüüd on tulnud katsumuse aeg. Mooses on tõusnud taas Siinai mäele ja sinna kauaks jäänud. Iisraeli on tabanud hirm ja ebakindlus: «mis meist saab, äkki on Moosesega midagi juhtunud? Kes juhib meid nüüd kõrbest tõotatud maale? Kes palub meie ...

Koorimuusika kirikus

25. aprillil peetakse Tallinnas kirikumuusika konverentsi «Kirikukoor XXI sajandil» Millist erilist rolli etendab XXI sajand kirikukoori elus? Või tahamegi just XXI sajandil anda kirikukoori olemusele uue põhjenduse? Vaadates konverentsi ettekannete pealkirju – peapiiskop Andres Põder: «Kooritöö aktiivne roll koguduse elus», Ene Üleoja: «Koori roll jumalateenistusel», Tiit Salumäe: «Koori roll koguduses» –, loodan, et ettekandjad on kokku leppinud EELK ...

Praostidest, praostkondadest ja sinoditest

Võru praostkonna sinod Põlva leerimajas. Kevaditi kogunevad EELK praostkondade sinodid aastakoosolekutele, kus esinduskogu funktsioonis organ kuulab aruandeid, kinnitab ja võtab vastu otsuseid. Artikli autor leiab, et sinodi õigused ja kohustused vajavad täpsustamist. Foto: Hannes Heinsar

Ida-Harju praostkonna sinodil tekkis selge arusaam, et praostide, praostkondade ja sinodite roll vajab EELK põhikirja ja kirikuseadustiku valguses uuesti mõtestamist ning senisest selgemat reguleerimist kiriku sisenormistikus. Selleks on vaja algatada laiem diskussioon praostkonna olemuse üle, mis päädiks ki­riku­seadustiku muutmisega kirikukogu sügisistungjärgul. Loodan, et käesolev artikkel on ajendiks konstruktiivse mõttevahetuse algatamisel praostkonna mudeli ja praosti ...

Tõnis Nõmmik: tööd jätkub ja igavust ma ei tunne

Politseipeadirektor Raivo Aeg  kolonel Tõnis Nõmmikut po­lit­­­seiameti kaplaniteenistuse käivitamise eest politseiameti teenetemärgiga autasustamas. Foto: politseiameti arhiiv

Teisipäeval, 29. aprillil tähistab Eesti kaitseväe peakaplan emeeritus dr Tõnis Nõmmik oma 75. sünnipäeva. Ehkki kuldne iga lubaks juba rohkem aega iseendale pühendada ja näiteks mälestusi kirja panna, on juubilar endiselt aktiivne tööinimene. Veel ei ole tulnud aeg pensionipõlve pidada. Kaitseväe kaplaniteenistuse ühe maaletoojana ja selle ülesehitajana 2006. aasta novembris peakaplani ametist erru läinud, asus ta kohe teise suure institutsiooni – politsei – ...

Hoia minu lambaid

Viru praostkonna sinod Essu mõisas: saabumisel pakutud kohv ja soojad pirukad turgutavad aktiivsele mõttetööle. Foto: Sirje Semm

Viru praostkonna sinod kogunes 9. aprillil Haljala valda Essu mõisa. Ka jumalateenistus peeti samas selleks kohandatud saalis.Kokkutulnuid tervitasid Haljala vallavolikogu esimees Leo Aadel ja vallavanem Jüri Sikkut. Sinodi tööd juhatas praost Avo Kiir, Iisaku vallavanem. Virumaal on kirik ja kohalik omavalitsus seega otseselt seotud.3000 elanikuga Haljala võimuesindajad märkisid tugevat partnerlust, mida kinnitab SA Haljala Kirik asutamine.Täpsus eelkõigePeapiiskop Andres ...

Serbia Piibliseltsil lai tööpõld

Piiblid saabuvad Serbias jagamisele. Paremal Serbia Piibliseltsi peasekretär Vera Mitic. Foto: UBS

Ehkki tagasihoidlikus mõõdus, kestis endises Jugoslaavias piibliseltsi töö Briti ja Välismaa Piibliseltsi osakonnana ka sotsialismi ajal. Pärast sõja-aastaid on nüüdne Serbia Piibliselts jalgu alla saamas. Uus peasekretär Vera Mitic on esialgu seltsi ainus palgaline töötaja. Laial tööpõllul oli oluline prioriteedid paika seada, milleks said uue lastepiibli väljaandmine ning Vana Testamendi kaasaegne tõlge. Seltsile on oluline heade suhete loomine ja hoidmine kõikide ...

80 aastat tagasi

Aprill 1928Sel kuul tegid kiriklikus muusikaelus ilma ülestõusmispühad. Palmipuudepühal, 1. aprillil tuli Estonia kontserdisaalis ettekandele Händeli oratoorium «Messias». Estonia Muusika Osakonna segakoorile oli see teos tuttav juba sellest ajast, kui koori juhatas veel August Topman. Nüüdne dirigent Juhan Aavik oskas vaatamata orkestri väikesele koosseisule, milles oli vaid 4 esimest viiulit, 2 alti, 2 tšellot ja 1 kontrabass, siiski tänu oma suurele 150-liikmelisele ...

Repliik

Kas jääme reservaadiasukaiks?12. aprilli Postimehe 30. leheküljelt leiame pealkirja all «Noored tutvustavad Eestit paganliku maana» uudise, kus kirjas, et tänavusel Kuldmuna noortekonkursil oli võistlejate ülesanne välja mõelda Eestit välismaalastele tutvustav trükireklaamiseeria. Märtsi lõpus kogunenud žürii meelest said sellega kõige paremini hakkama noordisainerid, kes teenivad leiba disainibüroos Velvet. Üks neist seletas, et prooviti leida neid tõdesid, mis meid muust ...

Toimetuse Postist

See on õudne, kui vallas on kaks kooliTüli Võrumaa Pikakannu kooli sulgemise ümber on jõudnud ka kirikulehte (EK, 9.4.2008, Kait Tamra ja Mait Mölder). Siin on Kait Tamra osavalt ära kasutanud asjaolu, et Lasva vallavolikogu haridus- ja kultuurinõunik Mait Mölder on kirikuõpetaja Pindis.Mis saab Pikakannu koolist? See kaob ära. Kaotajate pool (kelle kool suletakse) püüab asja ümber võimalikult palju lärmi teha ja vahtu lüüa. Selleks võetakse kasutusele kõikvõimalikud ...

Viies ja kuues käsk

Mõned arvavad, et piisab, kui kõik kümmet käsku täidaksid. Ei piisa, enne on neid vaja tõlgendada. Defineerida teod, mida seal kästakse või keelatakse.Näiteks. Jeesus radikaliseeris Mäejutluses kuuenda käsu: «Te olete kuulnud, et on öeldud: Sa ei tohi abielu rikkuda! Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu ...

Palvetagem, et Issand läkitaks välja töötegijaid

EELKs valitseb vajadus uute vaimulike järele, vakantsed on isegisuured kogudused.Tahan järgnevalt tähelepanu juhtida paarile üsna tõsisele probleemile, millega meie vaimulike koolitusel tuleb lähikümnendil silmitsi seista. Kutsume õppimaPeamised neist on vaimulike nappus ja professionaalsuse langemine. Need on sama mündi kaks külge – kui vaimulikuks pürgijaid vähe, siis valitseb ka alatine kiusatus ettevalmistuse latti madaldada ning arusaadavalt on mis tahes ...

Konsistooriumi otsused

Aprilli esimesel päeval peetud konsistooriumi istungil otsustati muu hulgas tunnustada ustavaid kirikutöötajaid.Konsistooriumi otsusega kinnitati EELK Teeneteristi saajad. Autasude pidulikku üleandmist toimetab peapiiskop Andres Põder I nelipühal, 11. mail kell 17 algaval tänujumalateenistusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus.Monika Reedik otsustati vabastada EELK meediakomisjoni liikme ülesannetest alates 1. aprillist. Meediakomisjoni uueks liikmeks nimetati samast ...

24.04 Peapiiskop pühitseb Haapsalu toomkiriku uued kellad

 Pühapäeval, 27. aprillil pühitseb peapiiskop Andres Põder Haapsalu toomkiriku uued kellad. Pühitsemistalitus toimub kellatornis kell 10 ja sellel osalevad lisaks peapiiskopile assisteerivad vaimulikud, laulukoor ja kutsutud külalised. Kell 11 algab toomkirikus pidulik tänujumalateenistus. Haapsalu piiskopilinnuses helisesid kellad juba keskajal. Käärkambri kõrval kellatornis asunud kellad deformeerusid 1688. aasta tulekahjus. Kellade jäänustest valati Tallinnas kaks ...