17.01 Pauluse kiriku seintelt leiti ajaloolised seinamaalingud

Suvel Pauluse kiriku taastamistööde jaoks tehtud krohviuuring paljastas pühamu algusaegadel maalitud mustrid.Pauluse koguduse õpetaja Joel Luhamets rääkis, et maalingute olemasolust teati ka varem ning selle kohta on olemas fotod. Kuna pildid on aga mustvalged, siis ei olnud sealt näha mustri värvust. Mustreid leiti peaaegu kõikjalt, kus oli säilinud vana krohv. Vaid esik valmistas pettumuse. „Esikust otsiti ka, aga ...

17.01 Seebikas Viru-Jaagupis: “Kirik keset küla”

Ühes Eesti telekanalis jookseb populaarne seriaal “Kodu keset linna”, kus põhitähelepanu on pööratud ikka inimsuhetele. Aga hakkaja kirjatsura saaks Viru-Jaagupis ehtsa stsenaariumi elust enesest. See seebiooper, mis võiks kanda pealkirja “Kirik keset küla” annaks silmad ette mõnelegi sulepeast välja imetud loole. Ja siingi on keskmes sassis suhted.“Armsad vennad Kristuses, ma palun teie ...

16.01 Kursi pastoriemand taastab jahilossi

Puurmani vallas Kursis restueeritakse osaühingu Kursi Jahiloss juhatuse esimehe Alikee Kubi eestvedamisel Kursi jahilosssi, mis kunagi oli kuulsa krahv Manteuffelite suguvõsa omandis.18. sajandi lõpul ehitatud puidust jahilossis asus nõukogude perioodil Kursi haigla. Hiljem paiknesid seal korterid. 1999. aastal ostis lossi enampakkumisel Kursi Maanaiste seltsi esinaine Alikee Kubi."Omaaegne esinduslik ehitis ja selle ümbrus oli suuresti ...

16.01 Kaev tekitas kirikus tüli

Kirikuõpetaja arvas koguduse juhataja armulauaosadusest välja, maavalitsus on Vinni valla kohtusse kaevanud ja peapiiskop käib Viru-Jaagupis musta pesu pesemas: selline piinlik olukord on kujunenud ümber ühe kirikumaal asuva kaevu. Viru-Jaakobi kirikuõpetaja Tarmo Linnas ja koguduse juhataja Indrek Klammer on nii tülli pööranud, et asjaolusid pidi kohapeale lahendama tulema peapiiskop Andres Põder isiklikult. Tüli ...

16.01 Rakvere kirikud teevad linnavalitsusega koostööd

Pärast Rakveres peetud sügisesi EELK misjonipäevi oli linnavalitsusel soov jätkata koostööd Rakvere kirikutega ning ühiselt plaanitakse käesoleval aastal 26. oktoobrist 2. novembrini korraldada kirikunädal.“Sel nädalal leiavad aset mitmesugused üritused nii lastele kui täiskasvanutele: ajalookonverents, kontserdid,” selgitas Rakvere linnavalitsuse noorsootööspetsialist Katrin ...

Inimestel on elavat usku ja armastust, teotahet ja palvemeelt, nälga ja janu Jumala sõna järele

Peapiiskop Andres Põder on EELK esindajana välisriikides tundnud, et Eesti kiiret arengut hinnatakse ja meie kirikut aktsepteeritakse kui olulist suhtekujundajat siinses luterlikus ruumis. Väliskirikute esindajaile on jätnud sügava mulje Eesti kirikurahva kindel ja lootusrikas usk. Foto: Tiit Kuusemaa

Intervjuu peapiiskop Andres Põderiga. Peapiiskop Andres Põder ütleb Eesti Kirikule antud intervjuus, et uued ajad vajavad uusi suhtumisi, aga tähtsaim on inimene, sest kiriku kapital ei ole mitte maad ja majad, vaid inimesed. Peapiiskop Andres Põder on EELK esindajana välisriikides tundnud, et Eesti kiiret arengut hinnatakse ja meie kirikut aktsepteeritakse kui olulist suhtekujundajat siinses luterlikus ruumis. Väliskirikute ...

Tänust ja tunnustusest

Image

Ühe väikese linna postkontorisse jõudis kord kiri, mis oli saadetud jõuluvanale. Selliseid kirju oli seal jõulude eel varemgi nähtud. Lastel on ju ikka kombeks kirjutada oma soovidest ja oma tublidusest ning vahel juhtub sedagi, et mõni taoline kiri jõuab ka postkasti. Seekord aga oli käekirja vaadates selge, et kirjutajaks ei olnud laps. Kiri tehti lahti, et uurida, kust see on tulnud ja kuhu see tuleks saata. Selgus, ...

Lauluvõistluse võitnud Margus Vaher paneb muusikasse hinge

Eesti Televisiooni lauluvõistluse «Kaks takti ette» 2007. aasta võitjaks hääletasid televaatajad Tartu ülikooli 23aastase teoloogiatudengi Margus Vaheri. Eesti Kirik päris noorelt muusikult ja teoloogilt, kuidas ta oma kutseid ühendab. Õpid TÜ bakalau-reuseastmes usuteadust. Kuidas teoloogiaüliõpilasest laulja sai? Teoloogiat asusin Tartu ülikoolis õppima 18aastaselt. Paralleelselt ...

Mis hingestab meistrit

Pidupäevakontsert Narva väikeses kirikus. Foto: Svetlana Jefimova

«Kutse sünnipäevale» projekti raames toimus 21. detsembril Narva Aleksandri väikeses kirikus jõulumuusika kontsert «In dulci jubilo».   Pidupäevakontsert Narva väikeses kirikus. Foto: Svetlana Jefimova See kontsert oli eriline ja huvitav esmalt esitajate koosseisu poolest: Viru praostkonna kammerkoor Tuuliki Jürjo juhatusel, organist ja Eesti Muusikaakadeemia õppejõud Toomas Trass, ...

Teenistusleping lahendab rahamured?

Jaanuaris (või varem) esitatud taotlused vaadatakse jooksval kuul läbi ning positiivse otsustuse korral algab toetuse maksmine 1. jaanuarist. Foto: Lea Jürgenstein

Uuest aastast on kirikus asutud reformima vaimulike teenistussuhteid. Jaanuaris (või varem) esitatud taotlused vaadatakse jooksval kuul läbi ning positiivse otsustuse korral algab toetuse maksmine 1. jaanuarist. Foto: Lea Jürgenstein Teenistussuhteid käsitlev konsistooriumi töörühm arutas ligi poolteist aastat (2005. a septembrist 2007. a juunini) teenistussuhteid ja palgakorraldust, misjärel tehti kolmele  ...

Unistus Eesti misjonitööst

Alates 1992. aastast Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku kogudustes töötanud Anu Väliaho unistab ajast, mil Eestist saadetakse misjonäre tööle oma kiriku kulu ja kirjadega. «Oleme koos Liliann Keskineni ja Rael Leedjärvega EELKs pigem «aumisjonärid»,» tõdeb Anu. «Meie läkitamisega seotud põhikulud kannavad siiamaani Soome misjoniorganisatsioonid.» Misjonärid kõikjal ...

Kirik vajab kardinaalseid muudatusi

Viimastel kuudel on olnud Eesti meedias palju juttu ühiskonnas valitsevatest tendentsidest ja trendidest. Eriti palju on selles diskussioonis võtnud sõna sotsioloog Juhan Kivirähk. Eesti Ekspressis ilmunud arvamusartiklis (EE nr 52 (942), 28. detsember 2007, lk A 7) väidab ta, et Eesti ühiskondliku teadvuse süvakihtidesse on juurdunud patriarhaalsus ja suletus, mida ei ole kaotanud ka viimase viieteistkümne aasta jooksul aset ...

Ainult üks küsimus

21.–23. jaanuarini Noarootsis Roosta puhkemajas toimuva vaimulike konverentsi teemaks on «Õppiv kirik».  Kas vaimulike konverents annab vaimulikele eeskuju elukestvas õppes, kui arvestada töötubade teemade ja videotreeninguga? Marko Tiitus, vaimulike konverentsi juhatuse esimees: Nii see on. Kahel päeval toimuvate seminaride loetelu on mitmekülgne ja esinduslik: leeritöö tõhustamine, mentorlus, ...

Eestpalves on

Saaremaa Jaani, Võnnu ja Väike-Maarja kogudus ning vaimulikud Veiko Vihuri, Urmas Paju ja Ahto Mäe. Samuti on eestpalves koguduste juhatuste esimehed Aarne Põlluäär, Aivar Kõivistik ja Heli-Liivia Komp. Iga hingetõmbega tahan tunda seda, mis mind seob kõigi hea tahtega inimestega, kõigi elujaatavate kultuuride mitmekülgsusega, Sinuga, Jumal, Sina kõigi suhete allikas.

«Kõnelusi müstikast»

Ehtsad anded kingitakse, inimene saab need tasuta ja enamasti ootamatult. Ignatius kirjutas 1536. aastal benediktiiniõde Teresa Rejadellile: «Sageli tuleb ette, et meie Issand liigutab ja sunnib meie hinge sooritama üht või teist tegu sel teel, et ta avab meie hinge, teisisõnu räägib tema sisimas vähimagi sõnahelita, tõstab ta tervenisti oma jumalikku armastusse ja meid endid oma tundeellu nõnda, et isegi ...