Puhastav usupuhastus

Image

Ausalt öeldes ma ei mäleta, millal ma viimati laulsin Martin Lutheri kuulsat koraali: Üks kindel linn ja varjupaik,on meie Jumal taevas,ta hoiab meid kui kilp ja mõõk,ta aitab kõiges vaevas.Kui see laul kõlab, läheb mõte loomulikult reformatsiooniga seotud sündmustele. Tahame või ei, kultuuritraditsiooni kaudu oleme sellega kõik tihedalt seotud. Samas on mul viimasel ajal tekkinud küsimus, kas ...

Kui meta-noiast saab re-formatsioon

Image

Täna möödub 490 aastat ajast, mil Martin Luther avaldas esimese teesina lause: Kui meie Issand ja õpetaja Jeesus Kristus ütles «parandage meelt», tahtis ta, et kogu usklike elu oleks meeleparandus. Meie ees on rohkem kui vaid üks maksiim või pelk sissejuhatus järgnevatele teesidele. Meie ees on lause, mis kannab endas ühele ristiinimesele iga päev vajalikku meeldetuletust oma meele uuendamise tarvilikkusest. ...

Alanud on Eesti Kiriku tellimuste vastuvõtmine 2008. aastaks!

Image

Ajalehe Eesti Kirik reklaamplakatil oleme keskendunud igavestele väärtustele: kodu ja kristlik kirjasõna. Kunstnik Jüri Arrak oma kodualtari ees ja Eesti Kiriku toimetus soovivad, et meie lehe kaudu jõuaks hea sõnum igasse kodusse. Plakatid jõuavad peagi igasse kogudusse. Neid võite küsida toimetusest, konsistooriumist, praostkonna keskusest.Telli koos kogudusegaKoguduste kaudu pakume jätkuvalt ka lehe tellimise ...

Rist Rakvere linna kohal

Kui Vallimäelt vaatab Rakvere linnale tarvas, siis neil oktoobripäevadel oli selleks sümboliks kindlasti RIST, mida hoiab Viru-Jaakobi koguduse õpetaja Tarmo Linnas. Foto: Tiina Võsu

Õnne otsiva misjoninädala Rakveres lõpetasid konverents, näitused, kontserdid ja jumalateenistused.Jumala aitav vägiVaatasin reede õhtul pärast väga head kooride kontserti Kolmainu kirikus vaimulike kunstinäitust kogudusemajas ja silma hakkas eriliselt Mårten Anderssoni naivistlik maal õnnelikest inimestest. Näituse kuraator Eva Jänes, kelle tööd olid eksponeeritud linnagaleriis, ütles ...

Eesti Kirikust nr. 42 saate lugeda veel:

Lk. 2 UUDISED- Lea Jürgenstein. Suure-Jaani kirik särab tuledes- Merje Mänd. Arutati kirikute sisekliimat- Kõpu koguduse töötegijad Soome ajalehe veergudel- EKN arutas palvushommikusöögi korraldustLk. 3 ARVAMUS- Erik Salumäe. Järgmine aasta toob uue perekonnaõiguseRiigikogus on esimese lugemise läbinud kaks väga olulist eelnõu – perekonnaseaduse eelnõu ja perekonnaseisutoimingute seaduse ...

29.10 Peapiiskop Andres Põder Gustav-Adolf-Werk’i aastapäeval

Kolmapäeval, 31. oktoobril 2007 osaleb peapiiskop Andres Põder Gustav-Adolf-Werk’i (GAW) 175. aastapäeva tähistamisel Saksamaal. 1832. aastal asutatud Gustav-Adolf-Werk, mille keskus asub Leipzigis, on Saksamaa  vanim evangeelne abiorganisatsioon, mille abi on suunatud Euroopa, Ladina-Ameerika ja Kesk-Aasia protestantlikele kirikutele. GAW'i põhieesmärgiks on olla toeks koguduste ülesehitamisel,  nii kiriku- ja ...

29.10 Karksi kirik sai valgustuse

Karksi vallas asuv Peetri kirik on nüüdsest väljast valgustatud ja paistab möödujatele ka pimedal ajal kaugelt silma. Volikogu andis Peetri kiriku valgustamiseks septembri lõpus vastuvõetud lisaeelarvest 40 000 krooni. Valgustööd tehti oktoobris.Sakala, 29. oktoobril 2007

29.10 Peterburi eestlaste Jaani kiriku kohal lasub lammutamishirm

Keerulise saatusega Peterburi Jaani kirik vajab järgmisel aastal ilmtingimata korralikku rahasüsti, sest vastasel juhul võivad Venemaa suurlinna võimud räämas kirikuhoone lammutada. Sellisele ohule viitas riigikogu kultuurikomisjonis oma haldusala eelarvekava tutvustamas käinud kultuuriminister Laine Jänes.«Me ei saa tegemata jätta Peterburi Jaani kirikut, kuna Peterburi linn ise soovib aastaks 2009 restaureerida oma ...

26.10 Rakvere teeb samme kontserdisaali suunas

Rakvere linn tellis ekspertidelt muinsuskaitse eritingimuste koostamise Pauluse kirikule, et teha kindlaks võimalused sinna kontserdisaal rajada. Rakvere linnavalitsuse välja kuulutatud riigihanke Pauluse kiriku restaureerimise ja ümberehitamise muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks võitis MTÜ Castellum.“Täna rendime maja kirikult, kuid rendileping on ajast, mil veel Toomas Varek oli Rakvere linnapea. Kuid linnal on huvi hoonet ...

26.10 Surmateadete edastamine jääb politseis kaplanite ülesandeks

Oktoobri keskpaigast on politseisse tööle võetud kolm kaplanit, kes nõustavad politseinikke ja kõiki teisi selle valdkonnaga kokku puutuvaid inimesi. Üks kaplanite tööülesandeid on ka surmateadete edastamine. Lõuna politseiprefektuuri kaplani ametikohale määrati 15. oktoobril Valdo Lust, kes koos kahe ametivennaga siirdus kohe koolitusele. Praegu kestabki kuuenädalane väljaõpe Paikuse ...

28. oktoober

Eestpalves on Inglise kiriku Carlisle’i piiskopkond ja piiskopid Graham Dow ning James Newcome (Penrithi piis-kop).Palvetame kiriku tervendava teenistuse edasimineku eest.Samuti on eestpalves Norra kiriku Stavangeri piiskopkond ja piiskop Ernst Baasland.Täname Jumalat hiljuti rajatud uute koguduste eest ning palvetame nende edasise kasvu pärast.

Eestpalves on…

Palamuse, Tartu Ülikooli-Jaani ja Valga kogudus ning vaimulikud Jaan Nuga, Urmas Petti ja Heino Nurk. Samuti on eestpalves koguduste juhatuste esimehed Arne Tegelmann, Juhani Jaeger ja Kalev Luts.Oh Jumal, anna mulle meelekindlust vastu võtta asju, mida ma ei saa muuta. Julgust muuta neid, mis ma saan, oskust nende vahel vahet teha. Aamen.

Võit on saladus

Seal on peidus saladus. Usuks ometi, et on võimalik, et on leitav, et on elatav! Aga pikk on tee ja raske on rada, nii väga raske. Parem on istuda ja kaugelt vaadata, vaadata ja vabandada – see tee on mulle liig raske.Seal on peidus saladus. Usuks ometi võimatu võimalikuks! Usuks, et armastus on minu jaoks ja minus olemas. Usk on saladus, armastus on saladus, Looja on saladus. Aga meie olemegi Looja armastuse saladus. Hermann Kalmus

Olla valmis end ohverdama

Image

Ikka võib vahel tabada ennast imestamas või arutlemas selle üle, miks Jumal ometi nii või teisiti sündida laseb. Kas ta siis üldse ei näe ega kuule või on Tema ideeks ainult oma loodut miskitpidi nuhelda? Ja kuidas sai juhtuda, et läks just nii, kui ometi ootasime midagi muud? Nõnda, nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse! Kui teie peate minu käske, siis te ...

Eesti naine on muutunud avameelsemaks

Ilvi Jõe-Cannon on 10 aastat tegelnud eesti naiste ja meeste õiguste teadvustamise ja kehtestamisega. Foto arhiivist

12. ja 13. oktoobril peeti Tallinnas rahvusvahelist konverentsi, kus vaatluse ja arutelu all oli viimase kümnendi Eesti teel sooliselt tasakaalustatud ühiskonna suunas. Korraldajaiks olid Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) ja Eesti Naisteühenduse Ümarlaud (ENÜ). Ilvi Jõe-Cannon on 10 aastat tegelnud eesti naiste ja meeste õiguste teadvustamise ja kehtestamisega. Foto arhiivistKokkutulemist saatis pidulik meeleolu, sest tegu oli ümmarguse, ...