Aasta vaimuliku valimisest

Esmaspäeval lõppes kandidaatide esitamine aasta vaimuliku ja koguduse juhatuse esimehe valimisteks.Aunimetusi annab aastatel 2007–2016 EELK toetusfondi ettepanekul välja Vaimulike Konverents ja juhatuste esimeestele juhatuste esimeeste konverents või toetusfondi poolt moodustatud komisjon. Aunimetusega kaasneb võimalus sõita Jeruusalemma või mõnesse muusse palverännaku paika.Esmaspäeva õhtuks oli oma ...

Inimene jalgratta seljas

Marek Strandberg ütleb, et teiste huvides toimimine on väga praktiline ja kohane igale terve mõistusega olendile.

Marek Strandberg on mees, kelle mõtteid peavad mõned utoopilisteks, teised näevad taolises analüüsis tarka tervikut ning ainuvõimalikku edasiteed meie kõigi jaoks. Marek Strandberg ütleb, et teiste huvides toimimine on väga praktiline ja kohane igale terve mõistusega olendile. Minu ilmavaade looduse ja ühiskonna seostele ning inimese päris suurele vastutavale rollile selles suhtes pärineb paari aastakümne tagant. ...

Ristimist peetakse oluliseks

Üks mitmest EELK töörühmast tegeleb ristimistemaatikaga.Töörühm ristimistemaatika käsitlemiseks moodustati EELK Konsistooriumi otsusega 5. juulist 2005. a. Selle koosseisu kuuluvad Andres Põder (esimees), Enn Auksmann, Toomas Nigola, Peeter Paenurm, Kaido Soom, Kristi Sääsk, Jaan Tammsalu ja Ülo Vaher. Töörühm on pidanud ideekoosolekuid, valminud on eelprojekt ning esialgne eelarvekava. ...

Laske lapsukesed minu juurde tulla ja ärge keelake neid mitte…

Elame ajal, mil maailm muutub ja meie suhe inimestega teiseneb enneolematu kiirusega. Küsimus, mis on kerkinud paljude omataoliste seas, on väikelaste ristimise kohta. Millistel tingimustel tuleks ristida väikelast? Kelle usk siin viimselt otsustab: vanemate, vaderite, vaimuliku või koguni kiriku usk? Mõneti üllatuseks oli mulle see, kui teadvustasin ühel hetkel: vanaluterlikud dogmaatikud ja osalt luterlik teoloogia kuni ...

Religiooni õppimine ilma religiooniõpetuseta

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse (REKK) koduleheküljel (www.ekk.edu.ee/oppekavad/index.html) võib tutvuda riikliku õppekava materjalidega..Õppekava sisaldab rohkem kui 400 leheküljel REKKi ja Tartu ülikooli koostöös koostatud koolieelse lasteasutuse, põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava dokumente. Et tegemist on veel tööversioonis olevate materjalidega, ootab REKK ettepanekuid, ...

Seadusemuudatus teisel ringil

Riigikogu liige Avo Üprus esitas 10. jaanuaril riigikogu menetlusse taas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu. Seaduse eelnõule andsid oma toetusallkirja 24 riigikogu liiget: Olav Aarna, Igor Gräzin, Raivo Järvi, Siim-Valmar Kiisler, Peeter Kreitzberg, Elle Kull, Mart Laar, Mihhail Lotman, Tõnis Lukas, Mart Meri, Leino Mägi, Tiit Niilo, Juhan Parts, Ülle ...

Eetikast poliitikas, liberaalsuse piirangutest ning religiooniõpetusest

Peapiiskop Jaan Kiivit on paari aasta eest öelnud: «Me elame väga ebakõlbelises, ristiusuvaenulikus, elu põhiväärtuste ja jaotuste seisukohalt harimatus ühiskonnas.» See on karm hinnang ja seda tuleb võtta tõsiselt. Miks see nii on?Nagu iga köök, nii vajab ka poliitika sisemist reeglistikku, mille rikkumisel on kahetsusväärne tagajärg: olgu selleks siis toidu- või ...

Eestlane olla on uhke ja hää

Johannes Esto Ühing esitles Uku Masingu ja Artur Võõbuse teoloogilisi tõlkeid.Meie rahvuslik suurmees Jakob Hurt on öelnud, et kui eestlased ei saa olla suured rahvaarvu ja jõu poolest, peaksid nad katsuma olla suured vaimu poolest. Äsjalõppenud aasta 20. detsembril kõneldi Tartus Johannes Esto Ühingu majas kahest eestlasest, kes on olnud suured vaimu poolest. Nendeks on teoloog ja süroloog Artur ...

Veel on näha ustavuse vilja

Olen endine kantor, praegu Rootsi Luterliku Evangeeliumi Ühenduse Soomes ilmikjutlustaja ja kirjutan mõtetest, mis tekkisid õpetaja Mihkel Kuke juhtkirja lugedes (EK nr 1, 03.01.2007).Soome kirikul on Eesti kirikuga sarnased probleemid: jumalateenistustel käib vähe rahvast, aga jõulukontsertide ajal on kirikud täis. Meil on uuendatud lauluraamatuid ja liturgiat ja tulemuseks on, et vana kirikurahvas ei oska enam sammu pidada, aga ...

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas

Image

Alljärgnev ülevaade asetub Eesti Kiriku alustatud artikliseeriasse (vt EK nr 50, 6.12.2006) Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku oikumeenilistest sidemetest. Selle ajendiks on aga hiljutine oikumeeniline suursündmus, mis mõjutab evangeelsete kirikute kooselu Euroopas, on oluline aga ka hõlmavamal oikumeenilisel suhteväljal. 12.–18. septembrini 2006 toimus Budapestis Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) – Leuenbergi ...

21.jaanuar

Eestpalves on Walesi kiriku Bangori piiskopkond ja piiskop Anthony Crockett.Palvetagem teenimisjulguse eest kristlikus töös.Samuti on eestpalves Iiri kiriku Dublini provintsi Dublini ja Glendaloughi piiskopkond ja piiskop John Neill.Täname Jumalat vanglates, koolides ja haiglates toimuva teenimistöö arenemise eest ning palvetame ka ilmiktöötegijate koolituse käivitumise eest.Eestpalveteemad ja viited piiskopkondade veebilehtedele leiab ...

Eestpalves on …

Nõmme Saksa Lunastaja, Avinurme ja Hargla kogudus ning õpetajad Matthias Burghardt, Rene Alberi ja Vallo Ehasalu. Samuti on eestpalves koguduste juhatuste esimehed Veera Litvintseva, Ants Rummel ja Rein Paas.Issand, kuule meie palveid! Ja kui me täna võime olla need, kelle abil sa vastad meie ligimese palvetele, siis ära lase meid olla tuimad ega tõrksad, vaid olgu me valmis täitma sinu eesmärke, Jeesuse pärast.

* * *

Rännakul Sinu aujärje poolehea on minna üheskoos,üksi võiksin väsidavõi koguni eksida.Kingi mu ümber sõpruja nendega ühised mõtted.Kingi mulle kaaslasi,kellega sama tee.Luba osa saada rõõmust,et Su aujärje ees seisame koospaljude saabujate seas.Naatan Haamer

Janunegem elava vee järele

Image

See, et Jeesus oli Juudamaal palju järgijaid leidnud, oli Tema vastased tegutsema pannud. Kuna nad «otsisid võimalust Teda tappa» (Jh 7:1), Jeesuse aeg, kairos, ei olnud aga veel kätte jõudnud, läks Jeesus tagasi Galileasse. Ta valis selleks lühema tee, mis viis läbi Samaaria. Samaarlaste Jumal oli küll Jahve nagu õigeusklikel juutidelgi, kuid võõrastele jumalatele ohverdamise läbi olid nad end ...

Vaim, oim ja võim

Image

Sõna «oim» kasutame me igapäevaselt väga harva. Minule jäi sõna «oim» meelde George Orwelli romaanist «1984», kus üks autori poolt kasutatud olulistest mõistetest double-think (otsetõlge oleks «topeltmõtlemine») oli eestindatud mõistega «kaksisoim». Toona jõudsin arusaamisele sellise eestinduse tähendusest alles ingliskeelse algteksti ...