Arhiiv märts 2006

Vilnius võitis südame

Märtsi alguses toimus Vilniuses Euroopa Liidu ja Baltimaade kirikute vahekorda käsitlev konverents. Leedu pealinnas kohal käinud Eesti delegatsioon sai muuhulgas tõelise elamuse naaberriigi kaunist pealinnast endast. Lisaks katoliku kirikutele võib Vilniuses näha ka hulgaliselt ortodoksi kirikuid. Pühakodade rohkus linnas tekitab turvalise ja sooja tunde.Olime Vilniuses nädal enne seda, kui Leedus tähistati kuueteistkümne ...

Koostöö ja konfrontatsioon Põhja-Elbe moodi

Päeval enne paastuaja algust kohtusid Preetzi pastoraalseminari majas Põhja-Elbe kiriku tulevased pastorid ja kirikumuusikud. Lisaks vikaaridele ja tudengitele võttis õppepäevast osa ka mõne piirkonna kirikumuusika juht. «Kohtumine, mida on juba ammu igatsetud ja ette valmistatud, sai lõpuks ka teoks,» väljendas Põhja-Elbe kirikumuusikadirektor  Dieter Frahm oma heameelt. Osavõtjate sõnul ...

EKN liikme võrra rikkam

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) jätkab tegutsemist kümne liikmeskirikuga, kuna 16. märtsi töökoosolekul Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku keskuses otsustati nõukogusse täisliikmeks vastu võtta Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik, kes viimased kolm ja pool aastat on olnud vaatlejaliige.EKNi korraline töökoosolek, mida juhatas nõukogu president piiskop Einar Soone, oli sisutihe: räägiti minevikust, ...

Hüvastijätt president Lennart Meriga

Esimest korda riigi ajaloos on tegu riiklike matustega. Reedel, 24. märtsil tuuakse kirst presidendi põrmuga Kaarli kirikusse, enne seda tehakse peatus Viimsi kiriku juures ja presidendi varasemas kodus Nõmmel.Laupäeval, 25. märtsil kell 9–21 on Kaarli kirik avatud rahvale hüvastijätuks president Meriga. Lahkunu perekonna soovil palutakse lilli mitte tuua. Kirst kirikus ei ole avatud. Soovitav on kirikusse tulla jalgsi, kuna ...

Eesti Kirikust nr 12 saate lugeda veel:

1. lkLea Jürgenstein. Porvoo kirikujuhtide kohtumine16.–21. märtsini kohtusid Walesis Cardiffis Porvoo ühenduse kirikujuhid. 2. lkRita Puidet. Kiriklike talituste käsiraamat on valmimasKomisjonides räägiti ametitalituste käsiraamatust ja pühakodade taastamisest.Liina Raudvassar. Palvetades uude aastaaegaEt muuta ilm Jumala hooneks, tähistatakse juba kümmekond aastat Karuse koguduses pööripäeva ...

Kolm kaudset kildu president Lennart Merist

Küllap on käesoleval nädalal paljude mõtted seotud lahkunud president Lennart Meriga. Ma ei ole temaga kordagi vestelnud, kuid mind nagu paljusid teisi eestlasi, usun, on ta oma raamatute, kõnede ja esinemiste kaudu sügavalt mõjutanud. Kolmest Lennart Meriga seotud mõjutusest tahangi kirjutada. Juba õige väiksest peale on mind huvitanud küsimus, kuidas sündis religioon. Seda mitte niivõrd ...

Tarkuse tarvilikkusest

Tarkus suudab ikka üllatada. Olin mitmel korral ülimalt üllatunud sellest, kui palju ja millise sügavusega tundis president Lennart Meri Piiblit. Tema kõne peapiiskop Jaan Kiiviti ametisseseadmise järgsel koosviibimisel oli sellest üks ere näide. Aastaid tagasi toimus Viljandi Kultuurikolledzi saalis presidendiga kohtumine. Ütlesin seal, et olen imetlenud meie presidendi piiblitundmist ja küsisin, kust on see pärit. ...

Vaimulikud siirduvad Jeesuse radadele

Viru praostkonna vaimulikud otsustasid teostada iga kristlase unistuse käia Pühal Maal. 23. märtsist 1. aprillini viibivad nad Iisraelis.Viru praost Avo Kiir ütles Eesti Kirikule, et suudab lõpuks reaalsusse viia mitu aastat mõlkunud idee minna koos praostkonna vaimulikega Jeesuse radadele. Reisile asuvad õpetaja Villu Jürjo organistist abikaasa Tuulikiga, Peeter Kaldur, Ahto Mäe, diakon Tauno Toompuu, jutlustaja Indrek ...

Sõnaga inimeste juurde

Traditsiooniliselt võtab peapiiskop Andres Põder sinoditest osa koos abikaasa Marje Põderiga. Virumaal oli võõrustajaks praost Avo Kiir. Nädal tagasi, 15. märtsil kogunes Viru praostkonna sinod korralisele istungjärgule. Seekord saadi kokku Väike-Maarjas. Vastselt remonditud-valgendatud keskaegne kodakirik võttis vastu ligikaudu 40 inimest, kes kogunesid pidama sinodi avajumalateenistust. Külmavõitu ...

Rahu kirikus kõneldi rahust

Sel nädalal peavad kogu maailma Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlikud Ühingud rahunädalat «Rahvusvahelised kirikud rahu eest Palestiinas ja Iisraelis» näitamaks oma poolehoidu rahule Lähis-Ida maades. Eesti Noorte Naiste ja Noorte  Meeste Kristlike Ühingute Liit alustas rahunädalat pühapäeval Nõmme Rahu kirikus, kus kõneldi Iisraeli ja Palestiina teemadel. Ettekandega esines ...

Vigala lugu jõuab kohtusse

Vigala kirikus toimunud kantsli ja altari ülevärvimise kohta on algatatud kriminaalmenetlus. Vigala Maarja kiriku kantsli ja altariseina muinsusväärtuste rikkumise asjaolude uurimiseks ning süüdlaste täpsustamiseks on Lääne Ringkonnaprokuratuur algatanud kriminaalmenetluse, mille aluseks on Muinsuskaitseameti vastavasisuline avaldus 1. veebruarist 2006. Viimane põhineb karistusseadustiku § 204 esimesel ...

Vennastekogudus sai uue eestseisuse

4. märtsil oli Tallinnas Endla tänava palvemajas koos vennastekoguduse korraline sinod. Nagu kombeks, alustati koosolemist ühise palve ja piiblilugemisega, mis osalejatel südame soojaks tegi ja osadust kinnitas. Vendade-õdede saadikuid oli kokku tulnud üle meie maa ja piiri tagantki, kokku üle 40 inimese. Arutati senitehtut. Nenditi vältimatut vajadust laiendada  tööd senistes osadusgruppides ja ...

Kunda kirik ajutiselt kellata

Esmaspäeval, 6. märtsil võeti oma kohalt maha Kunda kiriku kell ja selle kandekonstruktsioon, et need puhastada ja remontida. Kunda kiriku unikaalne kell lõi viimati koguduse jumalateenistusel 19. veebruaril, seejärel algasid ulatuslikud ettevalmistustööd. Kella unikaalsus seisneb selles, et 78 aastat tagasi, kui kirikut ehitati, ei mahtunud kell torni, mistõttu tuli ta paigutada konsoolile kirikust ...

Vanglakaplanid kohtusid Tallinnas

9.–12. märtsini pidasid Rahvusvahelise Vanglakaplanite Assotsiatsiooni Euroopa osakonna liikmed töökoosoleku Tallinnas Pirita kloostris. Esmalt tehti kokkuvõtteid eelmisest tööaastast, täpsustati tänavust tegevuskava ning arutati finantsküsimusi. Koosoleku peateemaks sai assotsiatsiooni tegevuskava ja strateegia aastani 2008. Kirikud koostöös Juhatus on seadnud eesmärgiks ...

Eesti kaplan Bosniast

Märtsi algul asus kuuekuulisele missioonile Bosnia-Hertsegoviinas Euroopa Liidu sõjalise üksuse EUFOR peastaabi vanemkaplanina kolonelleitnant Taavi Laanepere. See on esimene kord, kui Eesti kaitseväe kaplan teenib rahvusvahelistes vägedes sisuliselt peakaplani ülesannetes. Fotol veel majoripaguneid kandev kolonelleitnant Taavi Laanepere teenib täna Bosnia-Hertsegoviinas Sarajevo lähistel asuvas Euroopa Liidu ...