Arhiiv märts 2006

Eesti Kirik küsib:

Mida on teile andnud õpingud Usuteaduse Instituudis? Leevi Reinaru, abipraost, Lääne-Nigula koguduse õpetaja, õppinud Usuteaduse Instituudis aastail 1976–1994: Usuteaduse Instituut on olnud üks tugev kool. Toona ei olnud ju mujal võimalik teoloogiat õppida. Selles mõttes oli UI omal ajal ikkagi väga suur võimalus usuteadust õppida. Tegelikult ei seostugi see kool usulise õpinguga, ...

UI saab 60aastaseks mais

Mai esimesel nädalal tähistatakse Usuteaduse Instituudi  60. aastapäeva. Ettevõtmised koonduvad kolmele päevale. 4. mai keskpäeval peetakse jumalateenistus Püha Vaimu kirikus, kus eeldatavalt jutlustab prof Otto Kaiser, järgneb aktus ja tervitused, kell 18 toimub kontsert Toomkirikus ja pärast seda plaanitakse lühikest õhtupalvust UI ajaloolises majas Raamatukogu 8. Järgmisel päeval on ...

Mõnesugused head majapidajad

EELK üksikkoguduse juhtimist saab vaadata sarnaselt parlamentaarse ühiskonna mudeliga, kus rahvas endi keskelt valib demokraatlikul viisil juhid ja elu korraldajad. Koguduse nõukogu valimine on iga nelja aasta järel usaldatud inimestele, kes korralikult liikmemaksu tasunud ja armulaual käinud. Koguduse 2–8liikmelise juhatuse kui olulisema juhtorgani liikmed valitakse nõukogu ja/või täiskogu liikmete hulgast. Eeldatavasti ...

Üheskoos on parem oodata

Haapsalus Wiedemanni Gümnaasiumis toimus 4. märtsil Laste- ja Noorsootöö Ühenduse (LNÜ) eestvedamisel Lääne praostkonna laste- ja noortepäev «Mida sa ootad?», mille  korraldasid Läänemaa koguduste vaimulikud, pühapäevakoolide õpetajad ja koguduseliikmed. Kuni 15aastasi osalejaid jagus kõigisse vanusegruppidesse, mõnesse mitme rühma jagu. Pärast hardushetke ...

Kutsumusega noorte juurde

Märtsi teine nädalalõpp tõi Pilistvere pastoraati elevust ja saginat. Traditsioonilisteks laste- ja noortejuhtide ideepäevadeks «Teenimine argipäevas ja pühapäeval» oli kohale tulnud 33 inimest. Elavat huvi ja ka keskustelu tekitas õpetaja Tiina Janno  loeng kutsumuse teemal. Ettekandes kõneles ta inimese sisemisest kutsumusest ja kutsumisest. Õhtupalvuse viis läbi Laste- ja ...

Jaani kirik saab kaks nimeliste viledega orelit

Tallinna Jaani kirikusse seatakse üles Saksamaalt kohale jõudnud kolm tonni kaaluva uue oreli detaile. Uue altarioreli esimene kontsert on I ülestõusmispühal, 16. aprillil. Uue kuue meetri kõrguse oreli kokkupanek on täies hoos.«Detailid on nagu palkmaja puhulgi kõigepealt kokku pandud, osad nummerdatud, taas lahti võetud, et siis õiges kohas kokku panna,» selgitas koguduse õpetaja Jaan ...

Tekstiilide osast kirikus

24. märtsil toimus Tartus Soome Instituudi eestvedamisel seminar kirikutekstiilidest. Algselt tekstiilitudengitele mõeldud seminarist tulid osa saama ka kunstiajaloolased, konservaatorid, muuseumitöötajad ja muinsuskaitsjad. Seminar algas Tartu Jaani kirikus, kus Soome Instituudi kultuurisekretär Pertti Pyhtilä tervitas seminaril osalejaid. Jaani kirikusse välja pandud näitust «Kirjatud paradiis – ...

Õpetamise sügavusest

Kirjas roomlastele (12:7–8) ütleb apostel Paulus, et «olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetamisametis; manitseb keegi, siis ta olgu manitsemisametis». Manitsemisametit ei kujuta ma ette. Vastavat rolli küll ja mind on manitsetud – ning minagi olen seda teinud. Nagu olen ka õpetanud. Oma varustusega õpetama Seepärast hakkab mulle vastu, kui mind sunnitakse tegema halba tööd. Mis ...

28.–31. märtsini korraldab Päästearmee Tallinnas ja Narvas koolituse Eestis

tegutsevate heategevusorganisatsioonide esindajatele. Juhendajaks dr Ian Campbell ja International Health Facilitation Team Suurbritannia Päästearmeest.

Päästearmee pressikonverents HIV/aidsi teemal

neljapäeval, 30. märtsil kell 15Tallinnas Radisson SAS hotellis ( Rävala pst 3) 24. korrusel.

Lääne praostkonna noortepäevad

Haapsalu kultuurikeskuses 7.–8. aprillini Reede, 7. aprill 18.30 Juha Heinone piiblitund 19.30 kontsert: The Road, Crux, Ipe Vettenranta 21.00 öökohvik Lääne-Nigula kogudusemajas Laupäev, 7. aprill 18.30 Juha Heinone piiblitund 19.30 kontsert: Crux, The Road, Ipe Vettenranta 22.00 öömissa toomkirikus Info: tel 5346 9041 (Kari Tynkkynen); kari.tynkkynen@eelk.ee

misjonär Rael Leedjärve fotonäitus

Harjumaal Jüri raamatukogus (Aaviku tee 1) on juuli lõpuni avatud E, K kl 10–18, T, N, R kl 10–17 ja aprilli lõpuni ka L kl 10–14 misjonär Rael Leedjärve fotonäitus Keeniast.

Ilmunud on Johannes Esto Ühingu kirjastatud Joseph Ratzingeri (paavst Benedictus

XVI) raamat «Sissejuhatus kristlusesse». Teos on müügil raamatukauplustes. Küsida  saab ka www.johannes.ee

Järgmine diakoniameti eksam

    toimub käesoleva aasta kevadel. Avalduste esitamise tähtaeg on 1. aprill. Avalduse kandidaadi kutsumiseks diakoniameti eksamile esitab praost EELK Konsistooriumile lisades järgmised dokumendid: · preestri esildis, kes taotleb kandidaadi ordineerimist;  · kandidaadi elulookirjeldus vastavalt «EELK vaimulike teenistuskirjade pidamise ja kasutamise korra» (KT 2006, 3, 116) punktides 2.2 kuni 2.3.3 ...

Muutunud on Usuteaduse Instituudi telefoninumbrid, vanad numbrid on

automaatselt suunatud uuele üldnumbrile: 6117400  Üldnumber (Administraator Toomas Rajaleid) 6117401  Rektoraat (Kadri Lääs) 6117402  Faks (sellele suunduvad kõned vanalt faksinumbrilt 6464102) 6117403  Dekanaat (Reet Kalliver, Kerstin Kask) 6117404  Dekaan (Randar Tasmuth, Anne Burghardt) 6117405  Pastoraalseminar (Liina ja Ove Sander) 6117406  Raamatukogu saal (Jana ...