Südame kohus

Luule mõistmiseni ei pruugi jõuda otsekohe. Omal ajal ei olnud Betti Alver mulle südamelähedane. Kahtlemata oli tema «Tähetund. Valik luuletusi ja poeeme» (1966) ime nii neile, kes tundsid teda kaasaegsetena kui ka minuealistele teismelistele. Teda oli üritatud põrmu tallata ja Heiti Talvik tallatigi sinna. Tulla põrgust välja endiselt puhtana on imeteldav. Hakkasin Betti Alveri luuletusi ...

19.02.

Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Chelmsfordi piiskopkond ja tema piiskopid John Gladwin, Laurie Green, Christopher Morgan ning David Hawkins. Palvetame piiskopkonna teenimistöö eest sotsiaalsete ja kultuuriliste erinevuste keskkonnas. Samuti on eestpalves Rootsi kiriku Karlstadi piiskopkond ja tema piiskop Esbjörn Hagberg. Palvetame oktoobris toimuva vaimulike konverentsi ning selle eest, et Rootsi kirik mõistaks, ...

Palve

Taevane Isa, Sinu käsk on see, millega Sa lõid meid ja maailma. Sinu käsk hoiab meid ja maailma elus. Anna meile mõistmist, et kui me täidame Sinu käsku, Sinu seadusi, siis ei ole see mitte meie teene Sinu ees, vaid Sinu toimimine meis. Vabasta meid rumalast ootusest, saada selle eest kiitust ja tänu. Sest kuidas kõlaks palve: Isa, täna mind selle eest, et ma ennast tapnud ei ole? Tasu on meil juba käes, ...

Olla oma vooruste ja puudustega armastatud

Kord püüdis üks väike poiss liigutada paigast kivi, mis oli kindlasti raskem kui ta ise. Ta proovis nii ja naa, aga kivi ei nihkunud sentimeetritki kohalt. Poiss oli juba alla andmas, kui tema isa, kes oli poja rassimist kõrvalt vaadanud, küsis: «Kas sa oled, kasutanud kivi liigutamiseks kõiki võimalusi, mis sul on?» «Loomulikult,» kostis poeg pisut pahaselt ja ärritunultki. Selline ...

Loengusari «Jalutades Jumala aedades»

Tallinna Kaarli koguduse avatud loengusari teisipäeviti kell 18.30–20.30 koguduse majas Toompuiestee 4.    14. veebruar. Raido Rüütel, «Vennaskond oma saladustega. (Vabamüürlusest)». 21. veebruar. Raido Rüütel, «Vennaskond oma saladustega. (Vabamüürlusest)» 28. veebruar. Indrek Vaino, «Äärmuslikud usuliikumised». 7. märts. Indrek Vaino, ...

Järgmine diakoniameti eksam

toimub käesoleva aasta kevadel. Avalduste esitamise tähtaeg on 1. aprill. Avalduse kandidaadi kutsumiseks diakoniameti eksamile esitab praost EELK Konsistooriumile lisades järgmised dokumendid: · preestri esildis, kes taotleb kandidaadi ordineerimist; · kandidaadi elulookirjeldus vastavalt «EELK vaimulike teenistuskirjade pidamise ja kasutamise korra» (KT 2006, 3, 116) punktides 2.2 kuni 2.3.3 toodud ...

Maria Staaki kontsert ja meistrikursus

Viljandi Kultuuriakadeemia muusikamaja saalis Jakobsoni 14 on 17. veebruaril kl 16–18.30 Maria Staaki kontsert ja loeng «Keskaja muusikast, interpretatsioonist ja praktikast»; 18. veebruaril kl 10–13 ja kl 14–16 Maria Staaki meistrikursus «Keskaja muusika interpretatsioonist» (registreerimisega). Kirikumuusik-muusikaõpetaja erialapäevad «Muusikateraapia ja loovmeetodid muusikaõppes» Viljandi ...

27. veebruaril k.a möödub 100 aastat peapiiskop Jaan Kiivit seeniori sünnist.

Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse ja Tallinna Jaani koguduse ettepanekul otsustas EELK Konsistoorium algatada korjanduse Jaan Kiiviti portreemaali valmistamiseks. Maali pidulik avamine ja üleandmine on kavandatud 26. veebruariks k.a kell 18, mil Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus peetakse peapiiskopi mälestuseks palvejumalateenistus. Annetused palume kanda EELK Konsistooriumi kontole 10052030734009 SEB Eesti Ühispangas või 221002160604 ...

EELK Konsistoorium

kuulutab välja EELK arengukava projektijuhi/juhtide leidmiseks. Kandideerimisavaldus ja ettepanekud arengukava koostamise protsessi kohta (võttes aluseks EELK kirikuseadustiku 8. osa 1. peatükis toodud nõuded) esitada EELK Konsistooriumile 28. veebruariks. E-post: konsistoorium@eelk.ee. Aadress: Kiriku plats 3, 10130 Tallinn; tel 627 7350; faks 627 7352.

Nädal

14.–23.2. Kirikute Maalimanõukogu 9. assamblee Brasiilias Porto Alegres. EELK delegaadina osaleb assessor praost Tiit Salumäe, EKNi delegaadina asepresident Joosep Tammo. 16.2. Eesti Kirikute Nõukogu koosolek Tallinna metodisti kirikus. 16.2. Eesti Evangeelse Allianssi koosolek. 22.2. Ohvriabi foorum toimub kell 12–17 Puuetega Inimeste Kojas Tallinnas Endla 59. Registreerimine ja täiendav informatsioon: e-post ...

Eesti Kirikust nr 7 saate lugeda veel:

2. lk Tiiu Pikkur. Ümarlaual räägiti ajatutest ja ajalikest asjadest Teisipäeval, 8. veebruaril toimunud erakondade esindajate ümarlaual peapiiskopi juures jätkati nii eelmise kohtumise teemade arutelu kui räägiti ka hetkel ühiskonnas päevakorral olevast.  Samas esitleti konverentsi «Kristlikud väärtused Eesti poliitikas» ettekannete kogumikku. Andres Põder, peapiiskop. ...

Ameti mitu tahku

Elus võib juhtuda, et sinult küsitakse, kuidas sulle meeldib sinu elukutse. Kas oled valitud elukutsega rahul, kas sa oled kindel, et tegeled õige asjaga? Sulle võidakse koguni öelda: «Kui sa võiksid uuesti otsast alata, millise otsuse teeksid? Kas sa siis valiksid sama elukutse?» Elukutse valikul võime näha erinevaid suhtumisi. On neid, kes jätkavad perekonna traditsiooni ning missioonitundest ...

Orel saab uue hingamise

koguduse õpetaja Tauno Kibur ja orelimeister Hardo Kriisa

Juuru koguduse õpetaja Tauno Kibur ja orelimeister Hardo Kriisa on löönud käed ning ajaloolise oreli taastamine võib alata.Nädal tagasi allkirjastati Juuru kirikus oreli restaureerimise leping.Lepingu allkirjastamisele eelnenud palvusel tuletas õpetaja Tauno Kibur meelde Jesaja sõnu usust ja püsimisest. Kindlal meelel oldi Juurus ka kaks aastat tagasi mihklipäeval, kui asutati Sihtasutus Juuru Mihkli Kiriku Oreli ...

Olümpiamängudest ja Kolmandast maailmasõjast

Patriootilise eestlasena tahaksin alustada sellest, kuidas miski pole enam endine pärast läinud pühapäeval Torino taliolümpial Kristina Shmiguni võidetud kuldmedalit. Ma ei kahtle, et olümpiakuld tõi Eestile palju au ja kuulsust ning on tugevdanud meie kõigi rahvuslikku uhkust. Kuid viimasel ajal vaevab natuke rohkem neil päevil mulle esitatud küsimus – kas Taani ajalehes avaldatud ...

Kool kui teine pühakoda

Elav mõttevahetus jätkus ka konverentsi vaheajal. Fotol on õde Mary, õde Hyacinta ja Liivi Lõhmus Tartu katoliku koolist.  Koolist kui kultuurifenomenist ja kultuuritekitajast ning sellest, milline peaks olema kool ja haridussüsteem, et kultuur püsiks, räägiti 10. veebruaril Tallinna Haridusameti ja Vanalinna Hariduskolleegiumi konverentsil «Kooli roll ühiskonnas». Vanalinna Hariduskolleegium, kuhu ...