Ühe vaimuliku elulugu

Elmar Pähn sündis Võrumaal Nursis 18. novembril  1908. a lasterikkas taluperes. Pere vanem poeg August oli terane ja kodu aitas tal ülikooli minna. Temast sai hiljem Koeru koguduse õpetaja ja Eesti luterliku kiriku piiskop enamlaste survevalitsuse ajal. Kui noorem poeg Elmar sai algkoolist läbi, siis polnud talul enam jõudu teda koolitada. Elmar jäi talutööliseks. Omal käel õppis ta ...

Aastad täis rõõmu

16. novembril möödus Anna ja Järva-Peetri kogudust teeniva kirikuõpetaja Lea Heinaste sünnist 60 aastat. Viimased kümmekond aastat on ta olnud EELK teenistuses. Õpetaja juubelit tähistati tänujumalateenistusega Järva-Peetri kirikus. «Tänu kuulub kõigepealt Jumalale,» ütleb Lea Heinaste, «aga tänan ka kõiki ametivendi ja -õdesid ja häid inimesi, kes ...

Riik toetab vanausuliste kultuuri

1. novembril kohtus regionaalminister Jaan Õunapuu Jõgeva- ja Tartumaa vanausulistega. Siseministeerium on Peipsi-äärse vanausuliste kultuuri säilitamiseks eraldanud selle aasta lisaeelarvest miljon krooni. Nimetatud summa eest restaureeritakse ning konserveeritakse vanausuliste raamatuid ja käsikirju. Minister Õunapuu on nimetanud, et tema arvates võiks vanausuliste omapärane kultuuriruum ...

Vaene Vigala

Vigala altari ja kantsli juhtum näitlikustab – paraku väärtuslike kiriku- ja kultuuriajaloo objektide arvel – vähemalt kahe probleemi olemasolu.Esiteks seda, et on vajakajäämisi kaasaegses teoloogilises hariduses. Teiseks on ilmne, et ka muinsuskaitsealaseid teadmisi pole ikka veel jõutud viia ajalooliste objektide valdajateni. Mõlemad on kurvad tõdemused ja neile tuleb kiiremas korras reageerida. Et ...

Muinsuskaitseseadus aitab vältida ettevaatamatut tegevust

Seaduse mõte on paika panna põhilised mängureeglid, mille piirides toimetamine peaks tagama Eesti mitmekesise kultuuripärandi säilimise. Muinsuskaitseseadus on sätestanud omaniku vastutuse mälestise või ehitise säilimise ja hooldamise eest ning omanik ei saa eeldada, et võib omandit täiesti vabalt kasutada ja vallata. Ekslikult on arvatud, et muinsuskaitse eesmärgiks on seada omanikule kohustus ...

Kui õpetajad pühitsesid heeringalaevu, tapamaju ja mootorpritse

Nii taunis õp Harri Nuudi 1937. aasta usuteadlaste konverentsil vaimulike suutmatust seista oma ameti autoriteedi eest. Sellel ja teistelgi põnevatel teemadel kõneldi 10. novembril Tartus peetud järjekordsel Eesti Kirikuloo Seltsi kõnekoosolekul. Seekord oli jutuks EELK 1920.–1930. aastatel ja ettekandjateks pastoraalseminari üliõpilased Anna-Liisa Vaher, Kaisa Kirikal ning usuteaduse magistrant Tõnis Kark. ...

Kasvame kristlikel juurtel

Peaminister Andrus Ansipi ettekanne konverentsil «Kristlikud väärtused Eesti poliitikas» 11. novembril Lillepaviljonis.Austatud Vabariigi President! Austatud Riigikogu esinaine Ene Ergma! Austatud peapiiskop ja kirikujuhid! Lugupeetud erakondade esimehed! Head konverentsist osavõtjad! Avaldan siirast tänu ja tunnustust Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule, kes on suutnud koondada kõigi suuremate erakondade esindajad juba ...

Ülevärvimine on kahjustanud muinsusi

Ennistuskoja Kanut eksperthinnang Vigala kiriku ülevärvitud barokse altariseina ja kantsli kohta kinnitab muinsuskaitsjate algset kartust: ülevärvimine on pöördumatult kahjustanud mõlemat mälestist. Ekspertide hinnangul on edasise tegevussuuna kujundamisel valida mitme halva variandi vahel.Ennistuskoda Kanut selgitab: «Värvi eemaldamine testidetailidel näitas, et vahetu ...

Tegijad pälvisid tunnustust

Muinsuskaitseamet jagas aukirjad restauraatoreile, kes ligi poolteist aastat Martnas ja Noarootsis tööd tegid.Muinsuskaitseamet tunnustas kahte sel aastal lõplikult restaureeritud objekti Läänemaal: Noarootsi kiriku puitkatust ja Martna kiriku laemaalinguid. Aukirja said Õie Tilk ja Merle Eirand Martna laemaalingute taastamise eest ning Jaan Viikna, Priit Pihel, Ronald Kollman ja Ants Hõim Noarootsi kiriku puitkatuse ...

Tööpõlluks luterlik kirik

Möödunud nädalal jõudis raamatulettidele kirikuõpetaja August Aurumäe mälestusteraamat «Hiiobi õnnistus», milles autor oma imetlusväärsele mälule toetudes kirjeldab talle omase põhjalikkusega sündmusi, olukordi ja inimesi läbi kogu oma pika elu (1895–1976). Ligi 800leheküljelise käsikirja toimetas trükivalmis Edakai Simmermann Eesti Kirjandusmuuseumist, ...

NÜÜD ON ÕIGE AEG TELLIDA NÄDALALEHTE EESTI KIRIK

Tellimust saab esitada ·           Ajalehe toimetuses ( Tartu, Ülikooli 1, III korrus) ·           Postkontoris ·           Koduleheküljel ( www.eestikirik.ee) ·           Telefonil 742 ...

«Eestimaa kirikute» 2006. aasta värvipiltidega seinakalendrit saab osta alates

järgmise nädala esmaspäevast. Toimetus võtab vastu tellimussoove nii kogudustelt kui ka üksikisikutelt. Müügil ka Logoses. Kalendris on Läänemere suurte ja väikeste saarte luterlikke ja õigeusukirikuid XVII–XX sajandist.

Tallinna Gospelkoori, Viimsi Gospelkoori ja Dave Bentoni jõulukontserdid

Sel aastal annab Dave Benton koos ühendatud gospelkooriga kontserte paljudes Eestimaa kirikutes.3.12. Viimsi kultuurimaja      4.12. Tallinna Oleviste kirik   9.12. Pärnu Eliisabeti kirik    11.12. Äksi kirik                         15.12. Kuressaare Siioni ...

Eesti Kirikute Nõukogu tegi otsuseid

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) töökoosolekul kinnitati 2005. aasta oikumeeniliste aastapreemiate laureaadid.konkursile laekus neli kandidaati. EKNi valik tehakse teatavaks detsembri alguses, aastapreemiad antakse üle 15. detsembri pidulikul aastalõpukoosolekul Pirita kloostris. EKNi oikumeeniline aastapreemia antakse välja silmapaistvate saavutuste eest oikumeenilises valdkonnas ning lokaaloikumeenia preemia pikaajalise tegevuse eest ...

Nädal

24.11. Johannes Esto Ühingus (Tartu, Näituse 3) kl 18 Jaan Lahe loeng «Gnoosis kui maailmatunnetus ja religioon». 25.11. Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumis avatakse kl 12 näitus «Jõulud postmarkidel». 27.11. Kraavi abikirikus tähistatakse prohvet Eelija kiriku 110. aastapäeva ja abikirikuna tegutsemise 10. aastapäeva kl 14. 28.11. Kl 16.15 Tartu ülikooli peahoone auditooriumis 226 on ...