28. oktoobril on simunapäev

, millega tähistatakse Siimoni ja Juuda märtrisurma. Mõlemad apostlid jutlustasid umbes 1. sajandil Pärsias. Nad hukati koos ja seetõttu neid ka mälestatakse alati koos. Anglikaanid kujutavad Juudast laeva ja Siimonit kalaga. Juudast peetakse lootusetute juhtumite patrooniks, Siimoni atribuut on rist või saag, kuna ta on ka puuraiujate patroon. Eestis on Simuna kihelkond ja kirik, mis on pühendatud apostlitele Siimonile ja ...

Vabatahtlikuna välismaale? Miks mitte

Diakoonia Aasta Eestis MTÜ on vahendanud vabatahtlikke erinevatesse Euroopa riikidesse alates aastast 2000. Sel sügisel saadetakse esimene vabatahtlik Ladina-Ameerikasse.Ave Bremse, Diakoonia Aasta Eestis MTÜ juhatuse esimees, kuhu saaks taotleda kohta vabatahtlikuks tööks? Enamasti Euroopasse või mõnda Ladina-Ameerika riiki. Pikaajalisi projekte (6–12 kuud) pakume Euroopa Vabatahtliku Teenistuse kaudu ...

Kuulutusnädal

Tallinna Jaani koguduses algab peagi kuulutusnädal, mis kestab 30. oktoobrist 4. novembrini. Kuulutusnädalal osalevad vaimulikud pole kaugeltki juhuslikult valitud. Koguduse õpetaja Jaan Tammsalu on kutsunud just need õpetajad, kes on aegade jooksul Jaani kogudusega seotud olnud. Jumalateenistusi hakkavad vaimulikud läbi viima kogudusest lahkumise järjekorras. Seega alustab Toomas Paul, kes jutlustab pühapäeval kell ...

Martin Lutheri Ühingu deklaratsioon

Tänapäeva EELKs leidub mitu erinevat arusaama ja suundumust. Kui üks neist saab domineerivaks ja kui enamus on sellest erinevate arusaamadega, siis muutub see kirikule ohtlikuks. Juhime tähelepanu olukorrale EELKs, mida iseloomustab eesti luterlikust traditsioonist eemaldumine. 24. oktoobril AD 2005 moodustati Tartus EELK vaimulike organisatsioon, Martin Lutheri Ühing, mille eesmärgiks on koondada sarnase meelsusega EELK vaimulikke, et ...

Nädal

27.10. Rahvusvaheline teaduskonverents «Religioon ja poliitika multikultuurilises Euroopas: vaatenurgad ja väljakutsed» Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tartus 28.10 kl 19 Jõhvi kirikus kontsert küüditatute mälestuseks. 29.10. kl 11–16 Tallinna praostkonna lastepäev Viimsis Püünsi koolis. 1.11. Konsistooriumi istung. 1.11. kl 11 teaduskonverents «Pühade ...

30.10.

Eestpalves on Inglise Kiriku Canterbury provintsi Winchesteri piiskopkond ja selle piiskopid Michael Scott-Joynt, Paul Butler (Southamptoni piiskop) ning Trevor Willmott (Basingstoke piiskop). Täname Jumalat, et meid koos Kristusega äratatakse. Samuti on eestpalves Norra Kiriku Agderi (Kristiansandi) piiskopkond ja selle piiskop Olav Skjevesland. Palvetame uute vaimulike leidmise ja õnnistusrikka tööleasumise ...

Palve

Sinu kätte anname oma vaimu. Sina, Issand, oled truu Jumal, kes on meid lunastanud. Varja meid tänasel ööl oma armu kohaselt, anna meile kaitse oma tiibade varju all. Talle, kes oli ja on ja saab olema, kuulugu ülistus ja au igavesti. Aamen. Saksa kirikupalve  

Me vajame armastavat jõudu

Jutlus on peetud Märjamaa kirikus 4. novembril 1979. Usupuhastuspühal kuulasime jutlust tekstile «Jeesus puhastab templi» (Mt 21:12–17): «Minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie olete teinud selle kaubakojaks.» Mt 5:38–48 Jutlus on peetud Märjamaa kirikus 4. novembril 1979. Usupuhastuspühal kuulasime jutlust tekstile «Jeesus puhastab templi» (Mt 21:12–17): «Minu ...

Amatöörid ja professionaalid misjonipõllul

Möödunud pühapäeval peeti Eestimaa kirikutes misjonipüha. Me palvetasime Misjonikeskuses tehtava kuulutus-, läkitus-, ja koolitustöö ning meie kiriku välismisjonäride eest ja panime kokku misjonitegevust toetava korjanduse. Kas ja mil määral läheb aga misjon korda «reakristlasele»?Ameerika juhtivaid religioonisotsiolooge, Washingtoni Ülikooli professor Rodney Stark väidab oma 2001. ...

Kaunim linn on Eestis Tartu

Istun Eesti Kiriku toimetuses Tartu südalinnas kolmandal korrusel vanas eestiaegses majas oma kabinetis ja vaatan aknast välja. Juba mitmendat kuud näen aknast, kuidas mu silmapiir aheneb ja järjest kõrgemaks kerkib Küüni tänavas ehitatav eluhoone vaid paarikümne meetri kaugusel majast, kus toimetus asub.Kui toimetus üheksa aastat tagasi kolis Aleksandri tänava rendipinnalt kirikukeskuse poolt toimetusele ostetud ...

Kirik kui teenäitaja

Isegi misjonipühal valitsenud heitlik ilm ei saanud rikkuda head üldmuljet uuest katusest – jumalakojast avaneb ilus vaade igal ajal. Misjonipühapäeval, 23. oktoobril tänati Paistu Maarja kirikus kõiki, kes aitasid pühakojale peale uue katuse. Jaanuarikuise tormi kahjustused on nüüdseks ajalugu. Tänu Riigi Muinsuskaitseametile ja umbes kuuekümnele annetajale, kelle hulgas oli nii asutusi kui ka eraisikuid, ...

Eesti Kirikust nr 44 saate lugeda veel:

1. lk Rita Pokk. Tartu Kristlik Kodu on end tõestanud. 18. oktoobril avas Tartu Kristlik Kodu õppe- ja huvikeskuse uue hoone. Anna-Liisa Vaher. Tähtpäevarikkad päevad. 28. oktoobril on simunapäev, millega tähistatakse Siimoni ja Juuda märtrisurma. 3. lk Tiiu Pikkur. Kiriku seadusandlus on nüüd süstematiseeritud. Teisipäeval, 18. oktoobril EELK Kirikukogu XXVI koosseisu viimasel istungjärgul ...

Algab sotsiaalse ettevõtja konkurss

Heateo sihtasutus kuulutab välja sotsiaalse ettevõtja konkursi. Konkursil on oodatud osalema inimesed, kellel on uus idee, kuidas mõnda muret ühiskonnas paremini lahendada ja tõsine tahtmine see ellu viia. Eeltaotluste tähtaeg on 1. november. Konkurssi puudutav info on internetis aadressil www.heategu.ee/konkurss. Konkursi eesmärk on otsida üles algatused, mis võivad Eesti ühiskonda kõige rohkem muuta. ...

Tartu skaudid korraldasid pannkoogipäeva

Möödunud laupäeval korraldasid Eesti Skautide Ühingu Tartu Ilvese lipkonna skaudid ja hundud taas kord pannkoogipäeva.Pannkoogipäeva traditsiooni on püütud juurutada juba mõni aasta, tavaliselt on see toimunud mais, kuid sel aastal tuldi Maarja kogudusemajja kokku sügisel. Toreda päeva sisse mahub mänge, sporti, viktoriine ja lihtsalt skauditarkustega tutvumist. Oodatud on kõik soovijad ja pannkookide ...

Andestamisest ja laulmisest

5. oktoobril kaitsti Usuteaduse Instituudis teoloogia lõputöid. Kristel Neitsovi lõputöö jäi nüüdseks bakalaureuseõppe akrediteeringu saanud suurde, 160 ainepunktimahuga ainekavasse, töö käsitles populaarse kirikulaulumeistri Paul Gerhardti loomingut Eestis ja seda hinnati hindele B. Andrus Särki töö andestuse tähendusest Vanas Testamendis pälvis tulemuseks hinde D. ...