Arhiiv mai 2005

«Ajalik ja ajatu» avardab vaataja silmaringi

Saateid, mille kohta käivad kommentaarid on peaaegu ainult positiivsed, on Eesti telemaastikul tõenäoliselt väga vähe. Üks sellistest on Eesti Televisioonis tehtav sarisaade «Ajalik ja ajatu». Saatejuht Meelis Holsting tutvustab kultuurihuviga vaatajaile kristlusega seotud temaatikat. Hoolimata tagasihoidlikust eetriajast jätkub saatel vaatajaid ...

Kolmainu Jumal, ka masinast

Sel aastal, kui kuningas Ussija suri, nägin ma Issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel, ja tema kuue palistused ulatusid templi seinast seina. Temast kõrgemal seisid seeravid; igaühel neist oli kuus tiiba: kahega ta kattis oma palet, kahega ta kattis oma jalgu ja kahega ta lendas. Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid: «Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm on täis tema ...

Palve

Nelikümmend päeva ja kümme Pühitsev Vaim taas tulnud ja tuleb taas Neis päevis tugev lõhn kui kümmel Kask värske toas ja saunas uhkav laas Nüüd kõigest üle on, see ikka tuletab Olnu olevaks teeb, hinges põletab Nelikümmend päeva ja kümme Lohutaja Vaim ehib meid jälle Too kauge hõng ning küünal Kandub tundeis teateist alla Meist üle on ja taas ta ...

Eesti Kiriku 2005. a 22. numbrist saate veel lugeda:

1. lk Sirje Semm. Teetööd hukutasid hingepuud 2. lk Sirje Semm. Üks vaim – eri keeled EK. Kõik kinnipeetavad saavad teenitud Meeli Pärtelpoeg. Põnev näitus pealinnas Kristjan Luhamets, Läti kirikulehe «SvétdienasRķts» nr 16 (1606) 30. aprill 2005 ainetel . Riias esitleti raamatut Läti kirikuloost 3. lk Tuuliki Jürjo. Viljandis musitseeriti barokkajastust tänapäeva Veiko ...

Kristlikku näitekunsti teevad suured ja väikesed

Kristliku draama festival on nagu riik riigis: oma väikese ajalooga üritus tuleb omapoolsete andidega Tartusse, et pakkuda kirikupäevalistele laulupeo ning muude ürituste kõrval ka teatrielamusi. Kristliku draama festival on alguse saanud juba kaksteist aastat tagasi Pärnust, tollal tuli sellise ideega välja karismaatiline Üllas Tankler metodisti kirikust. Festival korraldati koos Eesti Piibliseltsiga. Juba algusest peale ...

Kogudused võivad taotleda pindalatoetust

Aasta eest deklareerisid kogudused oma põllu- ja rohumaad. Nendele deklareeritud maadele, mis on aktiivses kasutuses, on võimalik taotleda Põllumajanduse ja Informatsiooni Registrite Ametist (PRIA) ühtset pindalatoetust. Ühtset pindalatoetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik, seltsing ning muu juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes harib maad õiguslikul alusel, st ...

Ilmasilmaja õpetuse lugu

Lugesin möödunud nädalal Maalehe kirjastuse välja antud Mikk Sarve raamatut «Ilmasilmaja». Ilmasilmaja on meie sugulasrahva manside muinaskangelane, tähelepanelikult ilma vaatav inimene. Niisama vaatleb «Ilmasilmaja» autor läbi aastaringi rahvakombeid, nende lõimumist kristlusega, sellest tekkinud tundeid ja mõtteid. Kuldseid vöökirju raamatu kaanel võiks mõista kui ...

Lugejate Leeritund: Islam

Islam on üks kiiremini kasvavatest maailmareligioonidest. Kui praegu on maailmas islamiusulisi umbes 1,3-1,4 miljardit (kristlasi on üle 2 miljardi), siis see arv kasvab järjest tänu nii kõrgele iibele kui ka pöördumisele islamiusku. Võib kõlada paradoksaalselt, aga pärast 11. septembri rünnakut, millest alates on kogu maailmas tuntud varasemast suuremat huvi islami religiooni, tsivilisatsiooni ja kultuuri vastu, ...

Hingata ühes rütmis

«Meie ees on kena teismeliseikka jõudnud tütarlaps nimega Eliise,» ütles konferansjee Lauri-Kare Laos Pärnu Eliisabeti kiriku tütarlastekoori Eliise 15. sünnipäevakontserti sisse juhatades. Pärnu Eliisabeti kirikukoorist on märkamatult saanud arvestatav tütarlastekoor, kes on Pärnu üks esinduskoore ja tuntud ka üle Eesti. ...

Kiriku tähtsaim ressurss

Viimasel sügisel küsitleti vaimulikke ja diakooniatöötajaid, kuidas nende koguduses diakooniat tehakse ja mida nad diakooniast arvavad. Vastas kolmandik kogudustest: suuri ja väikeseid, maa- ja linnakogudusi, kogudusi, kus diakoonia on loomulik osa koguduse tegevusest, ja ka selliseid kogudusi, kus diakoonia kohta polnud midagi öelda. Nende vastuste põhjal sündinud pilti diakoonia hetkeolukorrast täiendavad 2004. aasta ...

Vaimulik olgu valvel

Algur Kaerma valmistub koos perega Tapalt lahkuma ja uut elu sisse seadma Paides. Paide Püha Risti kogudus on õpetajakoha vakantseks kuulutamise teadet edastanud juba mitu korda. Peale pikka arutelu, mis ühtekokku võttis aega terve aasta, on 15. aprillist sellele kohale määratud Algur Kaerma. Konsistooriumi aprillikuu otsusega vabastati praost Teet Hanschmidt Paide ...

Jumala riigist ja «Maatriksist»

Aga nüüd ma lähen tema juurde, kes minu on saatnud, ja keegi teist ei küsi minult: «Kuhu sa lähed?» Kuid et ma seda teile olen rääkinud, siis on kurbus täitnud teie südame. Kuid ma ütlen teile tõtt: teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu ...

Palve

Siin Põhjamail on ikka nõnda nii Kus iganes ma viibin, toon või viin Olen väsinud või virgunud Alates ehk jättes päevas sirgunud Ma põllul, väljal, tänaval Pean puhkama ja hetkeks seisatama Mõttes teed ja teod Kaananis, Araabias Itaalias ja Juudamail Mõni imestades vaatab Teine etteheiteid teeb Kuid süda Vaimus Ikka oma mail Enri Pahapill

Eesti Kiriku 2005. a 21. numbrist saate veel lugeda:

1. lk Mari Paenurm. Alliansskonverents läheneb 2. lk Tiiu Pikkur. Konsistooriumile kingiti ametiristid Villu Jürjo. Kiriku tänav ärkab uuele elule EK. Marko Tiitus seati Viljandis ametisse Kristel Neitsov. Põhjamaad hindavad meie teoloogilise kõrghariduse taset EK. Päevad täis mälestusi EK.Valge Raamat ilmunud 3. lk Kristel Neitsov. Abistav töö vajab kindlat orientiiri Eenok Haamer.Issand ise seab oma ...

Nelipüha on kiriku sünnipäev

Nelipüha on kirikuaasta kolmas suurpüha ülestõusmispüha ja jõulude kõrval. Nelipüha peame 50 päeva pärast ülestõusmispühi. Kristlikus kirikus on nelipüha seotud Püha Vaimu väljavalamisega apostlite ja algkoguduse peale pärast Jeesuse minekut taevasse. Seega on nelipüha Kristuse kiriku sünnipäev. Püha Vaim ühendab kõik rahvad ja keeled. Sel aastal ...