Arhiiv veebruar 2005

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Läti Evangeelne Luterlik Kirik ning Riia ja kogu Lätimaa peapiiskop Janis Vanags. Täname Jumalat elu eest Kirikus ning palume õnnistust Läti Evangeelsele Luterlikule Kirikule ja tema peapiiskopile. Samuti on eestpalves Walesi Kiriku Saint Davidsi piiskopkond ja selle piiskop Carl Cooper. Palvetame piiskopkonna eest, et ta suudaks edukalt rakendada misjoni ja teenimise printsiipe kõigis piiskopkonna eluvaldkondades. ...

Lapsed räägivad oma isast

Kadri Apivala, tütar: Isa puhul, nagu inimeste puhul üldiselt, on oluline isiksus, tema iseloomuomadused, mitte amet. Arvan, et kui isal oleks olnud teine amet, oleks ta olnud ikka samasugune. Ta luges tohutult palju, üldse on tal väga suur töövõime. Oma rahulikkusega on ta andnud mulle kindlustunde, oskuse näha elu, olla tänulik selle üle, mis on antud. Kui ta oleks mingit teist ametit pidanud, oleks ma taolise ellusuhtumise ...

Eesti Kirik küsib: Mida peate peapiiskop Jaan Kiiviti tugevamateks iseloomuomadusteks?

Jukka Paarma, Soome kiriku peapiiskop: Peapiiskop Jaan Kiivit on oma peapiiskopiks olemise ajal olnud meile, soomlastele, Eesti kiriku näoks. Temas on personifitseerunud meie vennaskiriku uuesti ülesehitamise ajajärk, kui kirik tema juhtimisel on otsinud ja leidnud koha Eesti ühiskonnas. Jaan Kiivit on olnud kaalutlev ja rahulik juht meie kiiresti muutunud ja üllatusi täis olnud ajas. Tema suhted Soomega on juba kodust pärandatuna olnud ...

Usaldusisikukoolitus pakub tuge

1997. aastast on Misjonikeskuse kaudu pakutud kogudustele usaldusisikukoolitust, millest võiks igapäevatöös olla abi plaanimisel ning ressursside hindamisel ja analüüsil. Kes seda varem kasutanud pole, võiks uute juhtorganite ametisse asudes seda võimalust kaaluda. Materjalid, mis esialgselt välja töötatud Soomes, on kohandatud Eesti oludele, praegu kasutatava koolituspaketi on kokku pannud Marianne Hapsal ja ...

Kristlaste arv kasvab võimsalt Aasias ja Aafrikas ning kahaneb Euroopas

2005. aastal on kristlasi 33,1% kogu maailma rahvastikust ehk 2,135 miljardit inimest. Eelmisel aastal oli kristlasi 32,9%. Kristlaste arv kasvab võimsaimalt Aasias (aastane kasv 2,64%) ja Aafrikas (aastane kasv 2,36%). Kristlaste arv langeb ainult Euroopas – aastane muutus on -0,04 %. Arvuliselt on kristlasi siiski kõige rohkem Euroopas – kokku 531 miljonit inimest. Ladina-Ameerikas on kristlasi 511 miljonit, Aafrikas 389 miljonit, Aasias 344 miljonit, ...

Armastusega Jumala ja kirjasõna vastu

Äsjailmunud raamatute «Armuvalik» ja «Võimatu võimalikkus» ilmumise üle on autor Jaan Hanni õnnelik. Tema sõnul sundis teda raamatuid kirjutama vajadus. 1927. aastal sündinud Jaan Hanni on teeninud Valga Betaania ja Kohtla-Järve Saaroni baptistikogudust, ta on olnud tegev ka Tartu Salemi kirikus. Peaaegu paarkümmend aastat pensionipõlve pidav mees ütleb, et emerituuris olles tekkis rohkesti vaba aega ...

Puder ja kapsad mulgi moodi

Viljandi Jaani koguduse õpetaja valimised möödunud pühapäeval ei läinud kellestki ilma haavu jätmata mööda. Kuigi üpris napilt valitutuks osutunud õpetaja Marko Tiitus igati ontlikult õigeaegselt kandideeris, läksid pärast ülesandmisaja kukkumist suhted senise õpetaja, koguduse ja juhatuse vahel õieti sassi. «Halleluuja,» ütles üks noor koguduseliige, kui kuulis, et ...

Kohtusid sõpruskoguduste lastetöö tegijad

Kahel päeval, 18. ja 19. veebruaril arutasid Tallinnas paremaid koostöövõimalusi ja planeerisid tulevikku Eesti ja Soome kiriku sõpruskoguduste laste- ja noortetöö tegijad. Et sõpruskoguduste kontaktid piirduvad tavaliselt ainult vaimulike ja koguduste täiskasvanud liikmetega, siis otsustati möödunud aastal Kerava koguduses, et kokku võiksid tulla ka lastetöö tegijad. Nii kohtusidki Tallinnas 14 ...

Mõtteid iseseisvuse 87. aastapäeval

Lugesin 24. veebruari 1925 ajalehe Postimees arvamuslugu iseseisvuse 7. aastapäeva puhul, kus kirjutasid kolm arvamusliidrit: kindralmajor E. Põdder, ülikooli prorektor prof J. Kõpp ja kuraator prof P. Põld. Kaheksakümmend aastat hiljem on kosutav seda lugeda. Professor Johan Kõpp kirjutab: «Meie riigi kõige tähtsam alus on sisemine jõud, sest meie ei taha väljapoole kellelegi kallale tungida, vaid ...

Kristuse täisea mõõtu mööda

Laupäeva keskpäeval lõid Toomkiriku kellad peapiiskop Jaan Kiiviti 65. sünnipäeva auks peetud tänujumalateenistust sisse.Vaid 17 päeva tagasi oldi samade võlvide all koos tunnistamas Jaan Kiiviti järglase Andres Põderi ametisseseadmist. Toonase elevuse ja ülevuse asemel oli tunda nukrat hardust. Koos sünnipäevaga tähistati peapiiskop Kiiviti siirdumist emerituuri. Kirikus oli karjaseid ja külalisi, ...

Müstiline lõpmatus 4.

Ja seda tuleb teoloogiale ikka ja jälle meenutada, et meie usk ei ole seotud mitte niivõrd dogmade ja dogmaatikaga kui ilmutusega. Ilusasti on öelnud Ignace Lepp: «Kui Vana ja Uus Testament räägivad usust, siis on harva tegemist Jumala eksistentsi tõekspidamisega. Kõik juudid Jeesuse ajal uskusid Jahvesse,» jne. «Siiski see ei takistanud Jeesust neile karmilt ette heitmast uskmatust» (1963:232). Usk ei seisne ...

Nissi Maarja koguduses lõppes usaldusisikukoolitus

Pärast hiljuti toimunud valimisi on üheks võimaluseks hõlbustada koguduste uute juhtorganite töö käivitamist läbi viia oma koguduses Misjonikeskuse usaldusisikukoolitus. Kolmest koolituspäevast koosnev programm tutvustab koguduse juhatuse ja nõukogu liikmetele, töötegijatele ja aktiivsete koguduseliikmetele lähemalt oma koguduse tegevust ning aitab paremini oma ülesannetesse sisse elada. Kogenud koolitajad ...

Eestlane ja eestlus

Eesti Vabariigi iseseisvuspäev on sümbolina jätkuvalt tugeva tähendusega eestlaseksolemise mõtestamises. Eesti lühikese päriselt iseseisvaks olemise aja tõttu on see ka mingis mõttes eripärane. Paljudes riikides ja paljude rahvaste seas pole iseseisvuspäev sugugi mitte esmase tähtsusega rahvusliku identiteedi märgiks. 1918. aastal väljakuulutatud Eesti Vabariik on mitme põlvkonna jaoks olnud ...

Pilt kestab ajalikust elust kauem

Isamaaliidu rahvuskultuuri ühendus andis 2. veebruaril üle aasta laureaadi tiitlid, millega austatakse Eesti kultuurimaastikule oma panuse andnud isikuid. Selle aasta laureaatideks nimetati Vallo Kepp, Jaan Manitski ja Mati Strauss. Eesti Televisioonis operaatorina töötav Vallo Kepp on hariduselt režissöör-operaator, ent aktiivne mitte ainult filmi- ja foto-, vaid ka luulemaastikul, ühendades nimetatud Zanrid oma loomingus. Vallo Kepp on ...

Tartu Rahvaülikool harib inimesi olulistel teemadel

Veebruari alguses võib Tartu Rahvaülikoolis kuulata loengut teemal «Kristlik kultuurilugu». Uut loengusarja hakkab läbi viima ajaloolane, selle aasta lõpul magistrikraadi kaitsmist plaaniv Milvi Martina Piir. Teoloogiat on ta õppinud kõrvalainena, peaaine on siiski olnud ajalugu ning kunstiajalugu. Rahvaülikoolis on Piir loenguid pidanud juba mõnda aega ning eelmisel aastal viis ta läbi loenguseeria usundiloost. ...